PREMIJER TUZLANSKOG KANTONA

 

Adresa: Rudarska 65, Tuzla
Telefon: ++ 387 (0)35 369 303
Fax: ++ 387 (0)35 369 306

 

 Irfan-Halilagic-VTK

  

PREMIJER TUZLANSKOG KANTONA

Irfan Halilagić

 

 

Premijer predstavlja i zastupa Kanton, i šef je kantonalne izvršne vlasti.

 

Premijer je nadležan za:

a) potpisivanje i ratifikovanje međunarodnih sporazuma u ime Kantona, koje odobrava Skupština, uz prethodnu suglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, osim sporazuma one vrste za koje, po zakonu, nije potrebita suglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;

b) provedbu politike i izvršavanje kantonalnih zakona i drugih propisa uključujući osiguranje izvršena odluka sudova, kao i predlaganje donošenja kantonalnih zakona i drugih propisa;

c) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja da li je Ustav Kantona i amandman na Ustav Kantona, predloženi zakon ili zakon koji je usvojila Skupština, sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine;

d) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja da li je predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ kantonalne ili općinske odnosno gradske vlasti, sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine;

e) staranje o ostvarivanju suradnje sa organima izvršne vlasti Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, drugih kantona i općinama;

f) druga pitanja utvrđena Ustavom Kantona i drugim propisima Kantona;

g) izvršavanje i drugih poslova koje mu povjeri Skupština.

 

Pored nadležnosti iz prethodnog stavka, premijer predsjedava i rukovodi radom Vlade i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz nadležnosti Vlade, usmjerava djelovanje Vlade kao cjeline i članova Vlade pojedinačno, odlučuje o pravima i obvezama ministara i tajnika Vlade, ukoliko posebnim propisom nije drugačije uređeno, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv

 

Vi ste ovdje: Početna VLADA Premijer Kantona