ODGOVORI NA PITANJA

 

Želimo da zajednički poboljšamo rad uprave i ostalih kantonalnih institucija koje su pod ingerencijama kantonalne vlasti, a od značaja su za život i rad svih stanovnika Tuzlanskog kantona. Sa zadovoljstvom primamo sva Vaša pitanja i trudimo se na njih pravodobno odgovoriti.

 

Napomena: Nažalost nismo u mogućnosti odgovoriti na svako Vaša pitanje, ali sva pitanja ćemo pročitati i usmjeriti ih prema organima uprave koji mogu najpotpunije odgovoriti na postavljeno pitanje.

 

 

Želimo da zajednički poboljšamo rad uprave i ostalih kantonalnih institucija koje su pod ingerencijama kantonalne vlasti, a od značaja su za život i rad svih stanovnika Tuzlanskog kantona. Sa zadovoljstvom primamo sva Vaša pitanja i trudimo se na njih pravodobno odgovoriti.

 

Napomena: Nažalost nismo u mogućnosti odgovoriti na svako Vaša pitanje, ali sva pitanja ćemo pročitati i usmjeriti ih prema organima uprave koji mogu najpotpunije odgovoriti na postavljeno pitanje.

 

ARHIVA PITANJA I ODGOVORA

 

Vaše ime : Mirsada
Vaše pitanje: Da li će Vlada TK raspisati Javni poziv za sufinansiranje programa i projekata za Udruženja za 2010 godinu do kraja 2010. godine?

Odgovor: Poštovana,
U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu nema predviđenih sredstava koje raspoređuje Vlada Kantona za sufinansiranje programa i projekata organizacija i udruženja TK po javnom pozivu. I u 2009. godini sredstva za sufinansiranje programa i projekata organizacija i udruženja Tuzlanskog kantona po javnom pozivu bila su u nadležnosti ministarstava Kantona.

 


 

Vaše ime : Aldijana
Vaše pitanje: Da li ce Vlada TK donijeti odluku o zaposlenju osoba koje su na birou a imaju VSS? Kada ce biti omoguceno odradivanje pripravnickog ili volonterskog rada?

Odgovor: Poštovana,
Pretpostavljam da u Vasem pitanju mislite na projekte opcinskih institucija u Tuzlanskom kantonu, a koji se odnose na zaposljavanje osoba sa visokom strucnom spremom u cilju odradjivanja pripravnickog staza. S tim u vezi obavjestavamo Vas da su to projekti pojedinih opcina u nasem kantonu, te da Vlada TK nema ingerencije u vezi sa ovim projektima, a Vlada TK nema svoj trenutno aktualni projekat za zaposljavanje osoba sa VSS-om.

 


 

Vaše ime : Munevir
Vaše pitanje: Poštovani, Živim na području Općine Kalesija i imam kuću.Kuća nema regulisano vlastito vodosnabdijevanje pa sam pokrenuo proceduru priključenja na mrežu JP Vodovod i kanalizacija Kalesija ( podnio sam pismeni Zahtjev ).Moja kuća grančei sa kućama koje već imaju priključak na gradski vodovod tako da u tom dijelu nema smetnji za priključenje a i imovinsko pravne odnose za prolaz mreže sam regulisao.Iz Vodovoda mi još ništa nisu odgovorili ali imam nezvanične informacije da namjeravaju odbiti moj Zahtjev navodno zbog nedovoljnog kapaciteta što je apsolutno netačno.Imam svu dokumentaciju za objekat koji je izgrađen u skladu sa propisima općine Kalesija.Molim Vas da mi odgovorite na pitanje da li me JP Vodovod i kanalizacija Kalesija mora priključiti na vodovodnu mrežu u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima te kome da se obratim prije nego podnesem tužbu zbog kršenja mojih ljudskih i svih drugih prava. Kojim je uopće propisom regulisana oblast vezana za priključenje na vodovodnu mrežu JP Vodovod i kanaliazcija Kalesija budući da su oni javno preduzeće a akt ne mogu nigdje pronaći!? S poštovanjem,

Odgovor: Poštovani,
Vezano za vaš akt broj: 02/6-25-7896/09 od 15.05.2009. godine kojim od nas tražite da odgovorimo na pitanje postavljeno na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (ID broj: 6120), obavještavamo vas o slijedećem:
Zakonom o komunalnim djelatnostima („Službene novine Tuzlanskog kantona“ , broj: 11/05) određene su komunalne djelatnosti , načela, način obavljanja i finansiranja, te druga pitanja od značaja za uspješno obavljanje komunalnih djelatnosti na području Tuzlanskog kantona.
Odredbama člana 35. stav 1. navedenog Zakona određeno je da se priključenje na komunalnu infrastrukturu obavlja u skladu sa zakonom i drugim propisima. Stavom 2. navedenog člana propisano je da je vlasnik ili investitor građevinskog objekta obavezan priključiti objekat na komunalnu infrastrukturu za obskrbu pitkom vodom i odvođenje otpadnih voda. Znači da postoji obaveza vlasnika ili investitora građevinskog objekta za priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, dok je sa druge strane javno komunalno preduzeće, uz ispunjenje uslova propisanih aktima općine i komunalnog preduzeća, dužno priključiti objekat na vodovodnu mrežu. Iz navedenog proizilazi da se za rješavanje pitanja priključenja na vodovodnu mrežu trebate obratiti JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kalesija ili općinskom komunalnom inspektoru.

 


 

 Vaše ime : Benjamin

Vaše pitanje: Molim Vas da li je Vlada TK donijela zaključak ili preporuku budžetskim korisnicima da započete postupke novog upošljavanja obustavi?

Odgovor: Poštovani, 
Vlada TK je donijela Zaključak za budžetske korisnike koji se finansiraju iz Budžeta TK, kao što su ministarstva, uprave, direkcije, sudove, tužilaštvo, policiju, škole, univerzitet i druge, i to u smislu novih zapošljavanja, a ne popune upražnjenih mjesta na kojima su ljudi radili ali su zbog penzionisanja, odlaska na druge poslove, bolesti, smrti ili drugih razloga ista ostavili upražnjena, i sve to u cilju mjera za smanjenje opće javne potrošnje u uslovima ekonomsko-finansijske krize. S tim da preciziramo i da treba razlikovati kada je riječ o novim upošljavanjima pozicija koje nisu bile popunjene i za koje jednostavno nema kod bužetskih korisnika planiranih sredstava u budžetu za 2009. godinu da bi im uopće mogli po prijemu obračunavati i isplaćivati plaće, za razliku od onih čije su pozicije već bile popunjene i za koje u budžetu za 2009. godinu imaju obezbijeđena sredstva za rad i plaće

 


 

Vaše ime : Amir

Vaše pitanje: Da li će Vlada i ove godine raspisati konkurs za dodjelu studentskih kredita i ako će kada ce to biti?!

Odgovor: Poštovani, 
Budžet Tuzlanskog kantona će biti usvojen krajem marta 2009. godine, nakon čega ćemo imati preciznije informacije o studentskim kreditima.

 


 

Vaše ime: Goran Hrustic
Vaše pitanje: Postovani, molio bih Vas da me uputite gdje se nalaze i kako mogu doci do Sluzbenih Novina TK br.1/08. Unaprijed zahvalan, Goran Hrustic.

Odgovor: Poštovani,
Sve Službene novine TK možete naći na web starnici Vlade TK pod "dokumentima" (lijeva strana na glavnoj stranici).

 


 

Vaše ime : Mirza
Vaše pitanje: Poštovana gospodo, zanima me šta je bilo sa javnim pozivom za subvencioniranje kamata stambenih kredita za mlade TK. Hoće li Vlada napokon riješiti ovaj javni poziv ili ćemo biti prevareni? Hvala!

Odgovor: Poštovani,
Još uvijek nema Odluke Vlade u vezi sa subvencioniranjem kamata za stambene kredite.
Morate sačekati dok se ne usvoji Budžet za ovu godinu (2009.) u kome će se ta sredstva planirati.


 

 

6.3.2009.
Vaše ime : piric esma
Vaše pitanje: Ko je nadlezan za zastitu prava potrosaca na podrucju Tuzle,kome se moze gradjanin obratiti.

Odgovor: Poštovana,
Obratite se Udruženju potrošača TK,(Gordana Bulić, je predsjednica).

6.3.2009.
Vaše ime : muharem mujcinovic
Vaše pitanje: Ko sve može predlagati zakone?

Odgovor: Poštovani,
Zakone predlažu resorna ministarstva odnosno općinske službe za oblasti za koje su nadležna, odnosno svi nivoi vlasti od općine do feredacije I države za oblasti za koje su nadležne.

6.3.2009.
Vaše ime : fadila
Vaše pitanje: Ja sam postavila pitanje prije petnaestak dana i vidim u odgovorima da je odgovoreno ljudima koji su pitanje postavili poslije mene, a na moje pitanje nije odgovoreno.Pitanje, da ne bih sve ponavljala, se odnosilo na to ko je nadređeni za pedagoga škole i sekretara i još neke stvari. Pa bih Vas molila ako biste bili ljubazni da odgovorite na moje pitanje.

Odgovor: Poštovana,
Sekretaru I pedagogu škole nadređen je direktor.

6.3.2009.
Vaše ime : Hamo
Vaše pitanje: Gdje se moze pogledati pravilnik, kriteriji po kojima se boduju kandidati ili način na koji se boduju kandidati za prijem u radni odnos u osnovne skole. Unaprijed hvala.

Odgovor: Poštovani,
Pravilnik možete naći na web stranici Ministarstva obrazovanja www.monks.ba

6.3.2009.
Vaše ime :
Vaše pitanje: Ima li zlatni student kakve prednosti pri zapošljavanju na mjesto asistenta na fakultetu gdje je i diplomirao ? Da li pravila za prijem uposlenika u osnovne i srednje škole vaze i za fakultet?

Odgovor: Poštovani,
Predlažem Vam da se o ovome raspitate na Univerzitetu u Tuzli ako ste diplomirali u Tuzli ,a što se tiče prijema u radni odnos u osnovne I srednje škole I na Fakultet postupak nije isti ,niti je zakonski osnov za prijem isti.

6.3.2009.
Vaše ime : melisa
Vaše pitanje: Poštovanje! Molim vas gdje mogu dobit informaciju da li je u Tuzli moguće položiti pedagošku grupu predmeta kako bi mogla polagat stručni ispit za rad u srednjem obrazovanju. Hvala

Odgovor: Poštovana,
Obratite se Ministarstvu za obrazovanje,nauku kulturu I sport TK na telefon 281-296 ili pogledajte web stranici www.monksa.ba

6.3.2009.
Vaše ime : Samir
Vaše pitanje: Da li je na snazi Zakon o ogrančeenoj upotrebi duhanskih prerađevina? ako jeste, da li ima prekršioca tog zakona? ako ima kakve su kazne za te prekršioce?

Odgovor: Poštovani,
Po Zakonu koji je sada na snazi nema nikakvih sankcija za prekršioce.

6.3.2009.
Vaše ime : saša
Vaše pitanje: Molim Vas da mi pomognete, kome da se obratim i na koju adresu za zaštitu Prava iz Radnog odnosa proisteklog iz Ugovora o radu. Unaprijed zahvalan

Odgovor: Poštovani,
Obratite se Inspekciji za radne odnose u Kantonalnoj upravi za inspekcije.

26.2.2009.
Vaše ime : Maida
Vaše pitanje: Mozete li me podpomoci kako da pronadjem pravilnik o zastiti od pozara uskladjen sa Zakonom o zastiti od pozara TK-a ? Hvala unaprijed

Odgovor: Poštovana,
Predlažem Vam da se obratite Kantonalnoj upravi civilne zaštite možda vam oni mogu pomoći (telefon je 228-570 i 228-565).

26.2.2009.
Vaše ime : Suljo Modrić
Vaše pitanje: Pedagog sam u osnovnoj školi " Grivice " Banovići. Koliko uzastopnih mandata u školskom odboru može biti član školskog odbora iz reda nastavnika. Naime u našoj školi je jedan nastavnik već je treći uzastopni mandat član školskog odbora.

Odgovor: Poštovani,
Nema ograničenja za trajanje mandata članova Školskog odbora.

26.2.2009.
Vaše ime : rado
Vaše pitanje: pitao bi premijera na koji bi nacin mogao dobiti srestva za obnovu porusene vodenice i ribnjaka i dovrsetka zapocetog objekta na tuzlanskom kantonu kao povratnik vec sam ulozio u navedeni objekat oko 80000km bez ikaki donacia i pomoci sto bi opsirnije mogao prikazati razvojni plan svega toga na nekom omogucenom sastanku sa bankarima ili prestavnikom vlade da detaljno iskazem svoj projekat.

Odgovor: Poštovani,
Predlažem vam da se obratite u Ministarstvo obnove,razvoja I povratka telefonom ili lično. Telefon je 035/288-953.

26.2.2009.
Vaše ime : Tahir
Vaše pitanje: Da li postoji inspekcija za saobraćaj i sigurnost na području TK koja treba ili bi trebala da kontroliše učesnike koji neposredno ugrožavaju sigurnost saobračaja kao što je bacanje snijega na kolovoz (slučaj motela Royal), kidanje saobračajnih znakova, sve manje broj obilježenih pješačkih prelaza i dr.

Odgovor: Poštovani,
Postoji saobraćajna inspekcija u oviru Kantonalne uprave za inspekcije.

26.2.2009.
Vaše ime : mehmed
Vaše pitanje: Na koji vremenski period se imenuje komisija za raspodjelu sredstava za udruzenja gradjana i ko formira komisiju.

Odgovor: Poštovani,
Komisiju imenuje Vlada TK a mandat joj traje dok traje procedura za dodjelu sredstava.

26.2.2009.
Vaše ime : adis
Vaše pitanje: Neka ste vi objavili pismo ministra.Ja vas po treći put pitam da li se broji da je predsjednik školskog odbora ,ako je bio 2003-2005 predsjednik UO ,2005-2009 ŠO obnasao funkciju dva mandata. Drugo pitanje je,koliko ima žena predsjednica školskih odbora u školama TK. Treće je da li je presudno u izboru predsjednika stručna sprema i referense ili politička pripadnost. MOLIM ODGOVOR!!!!!!

Odgovor: Poštovani,
Nema ograničenja trajanja mandata za članove Školskog odbora. Vaše drugo pitanje traži malo više istraživanja a politička pripadnost ne bi trebala biti presudna za izbor predsjednika jer to u javnom konkursu za izbor članova Školskog odbora ne stoji.

26.2.2009.
Vaše ime : Suad Đulović
Vaše pitanje: dali dajete stipendiju školarcima struke tehničar drumskog saobraćaja koji pohađaju redovnu nastavu u saobraćajnoj školi u tuzli

Odgovor: Poštovani,
Ako ste pripadnik boračke populacije I dobar đak možete se prijaviti na konkurs za dodjelu stipendija koji raspisuje Ministrstvo za boračka pitanja TK.Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture I sporta takođe raspisuje konkurs za kredite za socijalnu kategoriju đaka I studenata I za nadarene đake I studente.
Pratite web stranicu Vlade I Ministrstva obrazovanja (www.monks.ba ) I biti ćete obaviješteni.

26.2.2009.
Vaše ime : Damir
Vaše pitanje: Da li je bio konkurs za dodjelu stipendija za postdiplomce u protekla 2 mjeseca,dakle u 2009.oj,a ako nije da li ce biti.Unaprijed hvala

Odgovor: Poštovani,
U 2009. godini konkurs za dodjelu stipendija će biti nakon usvajanja Budžeta za 2009. godinu(u martu).

26.2.2009.
Vaše ime : maida
Vaše pitanje: Postovani, mene zanima kada ce ministrica Hadzic-Suljkic dati odobronje da se pripravnicima obracuna plata. Vecina nas putuje na druge opstine da radi. Mi nismo, a to je vjerujem dobro poznato, primljeni na volonterskoj osnovi. Situacija u kojoj se nalaze pripravnici prosvjetari je sramotna, i vjerujte, u skorije vrijeme mogu se ocekivati drasticni potezi. Neka ministrica sjedi sa Nazifom Gljivom, a neka ovamo ljudi gladuju. Sram je bilo.

Odgovor: Poštovana,
Prema informacijama iz Ministarstva obrazovanja ukoliko ste primljeni kao pripravnik redovno se vrši obračun plata za svaki mjesec.Za dodatne informacije obratite se na telefon 281-296 u Ministarstvo obrazovanja.

26.2.2009.
Vaše ime : amra
Vaše pitanje: Kolike su sanse da dobijem stipendiju?Otac mi je bio pripadnik Armije BiH,sad je u stalnom radnom odnosu,plata je minimalna,majka nigdje ne radi.Ja sam redovan student sa prosjekom 8.Molim vas odgovorite!!!

Odgovor: Poštovana,
Ministarsvo obrazovanja, nauke, kulture I sporta dodijeljuje kredite za nadarene studnte i studente iz socijalne kategorije, a Ministarsvo za boračka pitanja dodijeljuje stipendije za pripadnike boračke populacije.
Ovi konkursi će biti objavljeni nakon usvajanja Bužeta za 2009. godinu.(u martu).

26.2.2009.
Vaše ime : Ahmed
Vaše pitanje: Molim vas da mi odgovorite na pitanje kako i kome se dostavlja projekat neke manifestacije koju želite da podrži vlada Tk kao manifestaciju od značaja.Odnosno da li vlada raspisuje javni poziv za takve manifestacije ili se cprojekti dostavljaju na sekretarijat vlade.

Odgovor: Poštovani,
Vi se možete javiti na Javni poziv za organizacije i udruženja kojim se sufinansiraju određeni projekti a Javni poziv će se objaviti tek nakon usvajanja Budžeta za ovu godinu.

26.2.2009.
Vaše ime : darko
Vaše pitanje: prije vise od dvije sedmice sam poslao pitanje na koje nisam dobio odgovor,pa bih Vam to isto pitanje postavio i danas. Sto se uzima kao potvrda da sam vozio C1 godinu dana da bi mogao poloziti C?

Odgovor: Poštovani,
Potrebna Vam je potvrda od poslodavca da ste godinu dana vozili C1 kategoriju vozila da bi mogli polagati za C kategoriju.

26.2.2009.
Vaše ime : Ademir Taletović
Vaše pitanje: Postovana gospodo, obracam vam se sa molbom da li mogu znati kada ce biti raspisan konkurs za upis na policijsku akademiju u ovoj godini i koji su dokumenti potrebni? Ako mozete sto preciznije odgovoriti. Unaprijed HVALA.

Odgovor: Poštovani,
Sve dok se ne usvoji Budžet za 2009. godinu ( u martu ) ne može se planirati prijem u MUP.Tek nakon usvajanja Budžeta MUP će analizirati stanje zaposlenih odnosno broj onih koji će otići u penziju tako da će na osnovu tog broja kao i raspoloživih sredstva u Budžetu planirati prijem policajaca sa srednjom stručnom spremom. Realno, prijem se može očekivati tek krajem ove godine.

26.2.2009.
Vaše ime : Nermin Hamzić
Vaše pitanje: Pitanje za ministarstvo sapobrćaja. Dali vozač u preduzeću koji upravlja dostavnim vozilom nosivosti 4 tone i kreće se unutar BiH mora imati položen državni ispit za vozača? Ako mora koja je onda svrha polaganja C kategorije za vozače, ako nemože upravljati vozilom za koju je položio vozački ispit? Unaprijed hvala

Odgovor: Poštovani,
Da bi ste obavljali posao javnog prevoza morate imate iskaznicu vozača a Vaše vozilo licencu a to sve znači da morate imati položen državni ispit za vozača.

24.2.2009.
Vaše ime : Edis
Vaše pitanje: zaštoignorišete pitanja koja vam se ne sviđaju.Pišem 3 put, završio sam visoku zdravstvenu školu u tuzli u trajanju 4 godine kako i gdje da provjerim šta mi treba da bih radio kao inspektor tržni ili inspektor rada u zdravstvu .Unaprijed hvala Edis babajić

Odgovor: Poštovani,
Da bi ste radili kao inspektor potreban vam je VII stepen stručne spreme, odnosno završen fakultet . Inače, što se tiče zapošljavanja morate pratiti konkurse kojima se traži Vaša stručna sprema .

9.2.2009.
Vaše ime : Sabahudin
Vaše pitanje: Kojim propisom - Zakonom je utvrđeno pravo na minuli rad i na koji način i po kojem koeficijentu se računa minuli rad? Takođe, da li u firmi gdje sam zaposlen moraju računati minuli rad na ukupne godine radnog staža do sada ili samo na godine provedene u firmi dje sam trenutno zaposlen? Hvala

Odgovor: Poštovani,
Zakonom o radu je regulisan minuli rad staž odnosno njegovo obračunavanje ,a minuli rad se obračunava za ukupni radni staž

9.2.2009.
Vaše ime : Svjetlana
Vaše pitanje: Postovani, dobila sam informaciju da zakon o zabrani upravljanja motornim vozililma nakon 23h za osobe mladje od 23 godine prestaje vazit pa me zanima d ali je to tacno i ako jeste kada se otprilike ocekuje da ce stupiti na snagu? I jos nesto vezano za taj zakon zar se taj zakon ne odnosi samo na osobe koje su polozile od dana kada je zakons tupio na snagu? hvala vam unaprijed

Odgovor: Poštovana,
Mislim da niste dobili dobru informaciju.Predlažem Vam da pročitate
član 186. Zakona o osnovama bezbjednosti soabraćaja na putevima u BIH

9.2.2009.
Vaše ime : Hazim
Vaše pitanje: Prilikom kompletiranja dokumentacije za porezne kartice uocio sam nesto sto nemogu da shvatim. Vadeci rodni list u Tuzli, nisam platio nista, jer je Opstinskom odlukom o taksama to oslobodjeno dok u Gradaccu, gdje sam vadio drugi rodni list za dijete koje je dole rodjeno, za istu namjenu platio sam 5 KM. Pitanje: Kako i na koji nacin je regulisano placanje Opstinskih taksi za kompletiranje dokumentacije za porezne kartice u Tuzlanskom kantonu, jer kako sam naveo u Tuzli se neplaca dok u Gradaccu placa?

Odgovor: Poštovani,
Plaćanje taksi regulisano je Odlukom o administrativnim taksama koju donosi općinsko vijeće.U njihovoj nadležnosti su i izmjene i dopune postojeće odluke.

9.2.2009.
Vaše ime : ilija-lovric
Vaše pitanje: postovanje molijo bih jedno kratko pitanje posto smo mi hrvati drugog reda i u federaciji ,bih dali imam pravo na uvoz automobila bez carine iporeza posto sam ja svog golfa dizela 1992 ostavijo na koristenje i upotrebu PSgradacac i u kojem je izgleda pojevo vuk medvjeda .ali nece biti tako ja zivim u ch trazicu svoja ustavna prava putem . medj. suda ipak je to moja privatna imovina molim samo vas kratak odgovoor na postavljeno pitanje pozdrav lovric ,ch

Odgovor: Poštovani,
Povlastice za uvoz vozila mogu se koristiti samo u slučaju postojanja invalidnosti a što se ostalog dijela vašeg pitanja tiče tu se morate obratiti nadležnim institucijama u Gradačcu.

9.2.2009.
Vaše ime : elvedin osmanovic
Vaše pitanje: molim vas da mi kazete ukoliko vam je poznato kada ce biti ove godine raspisan konkurs za dodijelu stipendija i novcanih pomoci za postidplomski studij i za odbranu magistarskog rada. unaprijed hvala!

Odgovor: Poštovani,
Konkurs će najvjerojatnije biti objavljen nakon usvajanja Budžeta TK za narednu godinu a to je otprilike početkom aprila mjeseca.

9.2.2009.
Vaše ime : mevlida
Vaše pitanje: kome da se obratim za besplatnu pravnu pomć. U radnom odnosu sam 24 godine i sada sam kao jedinka proglašena tehnološkim viškom, napominjem da na moje radno mjesto dolazi osoba istog stručnog obrazovanja.kakva su moja prava.

Odgovor: Poštovana,
Obratite se kancelariji "Vaša prava" u Tuzli Fra Grge Martića 8 (035) 277-170;277-185.

9.2.2009.
Vaše ime : mevlida
Vaše pitanje: kome da se obratim za besplatnu pravnu pomć. U radnom odnosu sam 24 godine i sada sam kao jedinka proglašena tehnološkim viškom, napominjem da na moje radno mjesto dolazi osoba istog stručnog obrazovanja.kakva su moja prava.

Odgovor: Poštovana,
Obratite se kancelariji "Vaša prava" u Tuzli Fra Grge Martića 8 (035) 277-170;277-185.

9.2.2009.
Vaše ime : Elvir
Vaše pitanje: Postovani, Htio bi otpoceti sopstveni posao da radim. To bi bilo: servisiranje, proizvodnja, prodaja racunara i dijelova i internet usluge. Pa bi Vas zamolio da mi odgovorite sta mi sve treba da bi radnju prijavio, ustvari kako najlakse da to uradim. Naravno, koju djelatnost da prijavim i koliko bi me to kostalo. Molim Vas da mi to odgovorite. Pozdrav od mene. ELVIR

Odgovor: Poštovani,
Trebate se obratiti Službi za razvoj i poduzetništvo općine Tuzla koji će vam dati potrebne informacije.

29.1.2009.
Vaše ime : elvir
Vaše pitanje: Poštovani, imam jedan problem, firma mi je doo za proizvodnju, promet i usluge. Imam 7 kamiona, koji prevoze robu, imaju svi c licence. Sada mi treba licenca za firmu, i imam pitanje sta sve treba od dokumenata da se priloži, da se dobije ta licenca za moju djelatnost. Hvala unaprijed.

Odgovor: Poštovani,
Trebate se obratiti Ministarstvu trgovine,turizma i soabraćaja TK na telefone (270-013;270-014 ) i tražiti informacije

29.1.2009.
Vaše ime : Mustafa
Vaše pitanje: Poštovani ! Radim kao nastavnik biologije i hemije u osnovnoj školi, profesor sam sociologije i magistar historijskih nauka. Koji mi koeficijent za obračun plaće pripada 1,95 ili 2.32.

Odgovor: Poštovani,
Prema informacijama iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vama pripada koeficijent 1,95 zato što relizirate nastavu bilogije i hemije kao nastavnik u osnovnoj školi.

28.1.2009.
Vaše ime : nehrudin
Vaše pitanje: Poštovani Ako imam 7mjeseci pripravničkog staža od kojih sam 6 odradio 2007/08 i 1 mjesec 2008/09 školske godine, koliko vremena može najviše proći a da ne izgubim ove mjesece koje sam već odradio ili dali ih uopšte gubim?Hvala!!!

Odgovor: Poštovani,
Vi ne možete izgubiti mjesece koje ste odradili kao pripravnik a kada ponovo počnete raditi vi ćete nakon 2 odnosno 5 mjeseci moći polagati stručni ispit.
Prema zakonu o osnovnom obrazovanju TK Član.77 Lice, angažovano u školi na poslove nastavnika, stručnog saradnika i saradnika obavezno je u roku od jedne godine od dana angažovanja položiti stručni ispit.
Stručno osposobljavanje za samostalan odgojno-obrazovni rad lica iz stava 1. ovog člana traje 9 mjeseci, a stručni ispit dužan je položiti u roku od 3.mjeseca od dana sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.
Ako ste odradili sedam mjeseci Vama nedostaje još dva mjeseca da bi ste stekli uslov za plaganje stručnog ispita i u roku od naredna 3 mjeseca trebate položiti stručni ispit , tako da Vi možete ponovo biti primljeni kao pripravnik, jer ste pripravnik sve dok ne položite stručni ispit.

28.1.2009.
Vaše ime : Mirza
Vaše pitanje: Postovani, Molim Vas da mi pojasnite kakve su to vizne olaksice , sada za mene u kantonalnoj privrednoj komori, kao vlasniku firme

Odgovor: Poštovani,
Predlažem Vam da posjetite web stranicu Kantonalne privredne komore i svemu što vas interesuje pročitate.
http://www.kpktz.ba/

28.1.2009.
Vaše ime :
Vaše pitanje: Poštovani, molim Vas da mi odgovorite koju dokumentaciju trebam prikupiti za novo dobijanje dozvola za međ.prijevoz tereta ( osim zahtjeva za navedeno, jer njega imam ). Unaprijed zahvalna

Odgovor: Poštovana,
Morate se obratiti Ministarstvu trgovine turizma i saobraćaja TK koji će vam dati sva potrebna obavještenja. (Fra Grge Martića 8 Tuzla, tel 035/270-013).

27.1.2009.
Vaše ime : jusuf
Vaše pitanje: Cuo sam da je objavljen konkurs za dodjelu sredstava povratnicima u rs od strane kantonalne ili federalne vlade,da li postoji i na kojoj stranici se moze pronaci?

Odgovor: Poštovani,
Federalno ministarstvo za raseljena lica raspisalo je 30.12.2008. godine u dnevnom listu "Avaz" Javni poziv za pomoć povratnicima u Bileću, Gacko, Trebinje Istočni Mostar, Berkoviće Ljubinje i Nevesinje.(Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja).Takođe se možete informisati u općinskim službama za raseljena lica jer je Federalno ministarstvo za raseljena lica putem njihovih službi organizovalo dodjelu pomoći za interno raseljena lica.

27.1.2009.
Vaše ime : jelena Misic
Vaše pitanje: Najljubaznije vas molim da mi odgovorite na pitanje, sta treba da se uradi i koji su uslovi da bi se osnovalo neprofitno udruzenje gradjana opstine Tuzla? Unaprijed hvala

Odgovor: Poštovana,
Predaležm vam da pročitate Zakon o udruženjima i fondacijama BiH

27.1.2009.
Vaše ime : Razim
Vaše pitanje: Molio bih Vas da ne ignorisete na postavljena pitanja, i da odgovorite na postavljena pitanje, ili ako niste u mogucnosti odgovoriti da kazete da nije u vasoj nadleznosti. Dva puta sam postavljao pitanje u vezi rezultata realizacije Konkursa za subvencioniranje kamata za mlade, i nijednom mi niste odgovorili. Hvala

Odgovor: Poštovani,
Odluka o raspodjeli sredstava za subvencioniranje kamata za mlade nažalost još uvijek nije stavljena na dnevni red Vlade ali čim bude usvojena biti će objavljena na web stranici Vlade TK

27.1.2009.
Vaše ime : halilovic mehmed
Vaše pitanje: Dali vlada TK moze uticati na općine u vezi takse za izdavanje rodnih listova za osobe rodjene u Banovicima a nastanjene u inozemstvu?Naknada je 20 KM.

Odgovor: Poštovani,
Odlukom o administrativnim taksama koju je donijelo općinsko vijeće Banovići regulisana je visina te takse .U njihovoj nadležnosti su i izmjene i dopune postojeće odluke.

27.1.2009.
Vaše ime : amar
Vaše pitanje: da li postoje podaci i ako postoje da mi odgovorite:koliki je broj ili procenat učenika osnovnih škola u TK i posebno za pojedine općine u TK koji imaju oštećenja ili poteškoće sa vidom , sluhom i stopalima.Da li postoje isti podaci iz perioda prije 1992.god.

Odgovor: Poštovani,
Predlažem Vam da se obratite Savezu slijepih građana TK (StupineB-8 lamela 5 /III tel 035/253-330) kao i Udruženju osoba oštećenog sluha koji možda imaju podatke koje tražite. Centri za socijalni rad u općinama takođe bi trebalo da imaju evidencije jer tim osobama isplaćuju određenu vrstu pomoći.

26.1.2009.
Vaše ime : samir
Vaše pitanje: poštovani, Zaposlenik sam u osnovnoj školi i imam jedno pitanje. Naime, poznato mi je da direktori i pedagozi škola imaju u opisu svojih poslova i posjete časovima nastavnika, ali me zanima da li su oni dužni tu svoju posjetu najaviti nastavniku i koliko vremenski ranije. pitanje se ne odnosi na ogledno-ugledne časove koji se dodjeljuju početkom školske godine prema Godišnjem programu rada škole jer su o njima nastavnici na vrijeme upoznati. unaprijed zahvaljiujem

Odgovor: Poštovani,
Na ogledno -ugledne časove direktori bi trebali da se najavljuju a na ostale časove direktor ima pravo da dođe i bez najave.

26.1.2009.
Vaše ime : nehrudin
Vaše pitanje: Sta sve ulazi u 40casovnu radnu sedmicu za nastavnike tjelesnog odgoja, dali samo ulaze redovni casovi ili isekcije i dezurstvo, tj kolika je norma za nastavnike tjelesnog odgoja. pr. ako ima 22casa sedmicno i 2casa sekcija sedmicno i dezurstvo dali prekoracuje 40casovnu radnu sedmicu i koliko prekoracuje

Odgovor: Poštovani,
40 časovna norma za sve nastavnike ,stručne saradnike regulisana je Pedagoškim standardima za osnovni odgoj koji su objavljeni u "Službenim novinama" TK broj 7/05 i 9/05.

26.1.2009.
Vaše ime : nerminka
Vaše pitanje: Poštovani! Molila bih Vas da se raspitate u Min.obrazovanja TK ko je u školama, konkretnije u osnovnim školama gdje od uposlenika sem nastavnog osoblja, pedagoga i direktora, radi još samo sekretar škole i fin. radnik koji radi u dvije škole, ko se zadužuje radnim zadacima vezanim za javne nabavke, s obzirom na činjenicu da je na sekretaru škole ogroman posao, a javne nabavke nisu predviđene u opisu radnih zadataka za pojedina radna mjesta. Unaprijed hvala na odgovoru!

Odgovor: Poštovana,
Odluke i obavijesti vezane za Javne nabavke trebao bi uraditi sekretar škole a ostale poslove mlađi referent za adminstrativno finansijske poslove.

26.1.2009.
Vaše ime : Faruk
Vaše pitanje: Hoće li vlada TK-a davati u 2009.godini stipendije studentima postdiplomskog studija? ukoliko bi davali stipendiju koji je osnov ili način za dobijanje stipendije. Unapred zahvalan.

Odgovor: Poštovani,
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova postdiplomsog studija biće najvjerojatnije raspisan nakon usvajanja Budžeta TK .Prošle godine je to bilo u maju.

26.1.2009.
Vaše ime : Ahmo
Vaše pitanje: Pozdrav,kad će biti objavljen javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova u oblasti sporta za 2009.godinu

Odgovor: Poštovani,
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinasiranje troškova u oblasti sporta biće najvjerojatnije raspisan nakon usvajanja Budžeta TK .

22.1.2009.
Vaše ime : nerminka
Vaše pitanje: Molila bih da mi se odgovori na pitanje koji su uslovi da se neko postavi za člana Komisije za dobijanje licenci za vozače instruktore i sl. ili neku sličnu Komisiju i kolike su novčane naknade za članove ispitivače? Hvala

Odgovor: Poštovana,
na web stranici ministarstva obrazovanja,nauke ,kulture i sporta www.monks.ba objavljen je Javni poziv za prijavu kandidata za dobijanje licence predavača teorijske nastave , licence ispitivača iz teorijskog djela ispita i licence ispitivača iz upravljanja motornim vozlima.

22.1.2009.
Vaše ime : dzana
Vaše pitanje: Jako me zanima dali je moguce vanredno polaganje medicinske skolu u tk? 1997 sam zavrsila prvi razred med.skole u gracanici,a potom sam napustila skolovanje. Molim vas da mi odgovorite dali postoji ikakva mogucnost. Unaprijed hvala!

Odgovor: Poštovana,
moguće je vanredno polaganje medicinske škole.Za informacije javite se na telefone 035/702-135; 706-434

20.1.2009.
Vaše ime : adi
Vaše pitanje: Poštovani, Možete li objaviti spisak ljudi .predstavnika osnivača koji su izabrani u školske odbore na zadnjem konkursu.(novi predsjednici školskih odbora u ovoj godini,umjesto onih kojima ističe mandat) I zasto isti konkurs nije objavljen i na Web sajtu Ministarstva za obrazovanje. Moja sugestija:na web portalu pomenutog ministarstva se vode vrlo šture skoro nikakve informacije,a sto nije u skladu sa slobodnim pristupom informacijama,a podotovo TRANSPARENTNOSTI RADA ISTOG. Pozdrav

Odgovor: Poštovani,
Danas će biti objavljen na web stranici ministarstva obrazovanja www.monks.ba spisak izabranih članova školskih odbora.

20.1.2009.
Vaše ime : Čikarić Amir
Vaše pitanje: Postovanje! posjedujem 70 drustava pcela,nisam nikada primao nikakvu pomoc,pa me zanima dal je to moguce,zivim u Raincima,Kalesija,

Odgovor: Poštovani,
Trebate se obratiti gospodinu Ohranu Imamoviću stručnom saradniku za poljoprivredu u općini Kalesija koji će Vam dati sve relevantne informacije u vezi podsticaja za pčelarstvo.

20.1.2009.
Vaše ime : Alisa
Vaše pitanje: Dobila sam poziv od trgovačkog centra "Robot" ( prije samog otvaranja)u Gračanici da dođem na razgovor za posao. Javila sam se na poziv i dobila sam posao. Učesvovala sam u čišćenju i pripremi objekta za otvaranje,a nakon toga sam uposlena kao trgovac. Nedugo poslije zatečena sam neprijavljena na radu ( ali ne mojom greškom jer je poslodavac obećao da će me osigurati) i dobila sam sankciju da se ne mogu prijaviti na biro 6 mjeseci u slučaju otkaza. Nakon ovoga, poslodavac me prijavio ali sam poslije dva mjeseca dobila otkaz zbog smanjenja obima posla. Sada se ne mogu ponovo prijaviti na biro, a nemam ni posao.Interesuje me zašto uvijek zakoni rade na štetu radnika i postoji li neko kome se mogu obratiti za pomoć?

Odgovor: Poštovana,
Predlažem vam da se obratite Kantonalnoj upravi za inspekcije(inspekciji za rad i radne odnose) sa zahtjevom ili telefonom (035/282-128; 282-697;282-951).

20.1.2009.
Vaše ime :
Vaše pitanje: Poštovani, da li pripravnički staž u školama još uvijek iznosi minimalno sedam časova sedmično?I da li je moguće polagati stručni ispit i sa mnaje ostvarenim fondom časova?

Odgovor: Poštovani,
Da bi polagali stručni ispit morate imati najmanje jednu trećinu norme predmeta koji predajete.

20.1.2009.
Vaše ime :
Vaše pitanje: POSTOVANI, JE LI ZAKON PROPISAO GDJE SE SVE MORAJU OBJAVITI KONKURSI ZA UPRAZNJENA MJESTA U OSNOVNIM SKOLAMA? HVALA!

Odgovor: Poštovani,
Konkursi se moraju objaviti u jednom dnevnom listu .

20.1.2009.
Vaše ime : Alma
Vaše pitanje: Molim Vas da dobijem neki kontakt od G-đe Spomenke Micic. E- mail adresu ili kontakt telefon.. Hvala

Odgovor: Poštovana,
Gospođu Spomenku Mičić možete kontaktirati na telefon 035/280-711 lokal 19.

20.1.2009.
Vaše ime : dzevida
Vaše pitanje: da li je izasao pravilnik o obavljanju pripravnickog staza za socijalne radnike, defektologe, kada sam razgovarala sa pomocnikom ministra za rad i socijalnu politiku, reako je da ce biti gotovo krajem 2008g, stalno provijeravam sluzbene novine ali bih voljela znati,jer mi je veoma vazno, prvenstveno zbog toga sto bih znala gdje pored centra za socijalni rad, mogu jos obavljati , kome god sam se obratila svi su mi trazili taj pravilnik unaprijed zahvalna

Odgovor: Poštovana,
Nažalost, Pravilnik još nije gotov. Čim se usvoji biti će najvjerovatnije objavljen na web stranici ministarstva obrazovanja ili rada i socijalne politike.

20.1.2009.
Vaše ime :
Vaše pitanje: U KOJEM SLUZBENOM LISTU JE OBJAVLJEN VAZECI ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU? HVALA

Odgovor: Poštovani,
Zakon o osnovnom obrazovanju možete pročitati na web stranici vlade pod dokumenti-zakoni.

19.1.2009.
Vaše ime : Edin Osmanović
Vaše pitanje: Poštovani, radim na radnom mjestu "Pomoćni radnik" iako imam završenu Građevinsku tehničku školu, i Elektrotehničku školu. To sve i ne bi bio problem da imam odnos Poslodavca (u ovom slučaju jednog čovjeka - direktora) prema meni barem donekle ljudski. U obavezi mi je da radim kao ložač u prilično nezdravim uslovima bez ikakve zaštitne opreme osim one koju kupujem sam (dobio sam jednu masku od direktora koja traje mjesec dana za više godina rada). Nakon dobitka male bebe prije mjesec dana molio sam za par slobodnih dana u skladu sa zakonom i pravilnikom o radu - ni to nisam dobio. Nametnuto mi je nemoguće mnogo posla i 7-8 šefova od kojih neki nemaju ni srednju školu i svi istovremeno traže usluge-jednog uslužuješ sedmorici ne valjaš. Kad sam bolestan - prijeti otkazom. Kome mogu da se obratim? da li me možete uputiti inspektoru rada TK i omogućiti razgovor sa njim i pomoći da oni podužmu neku akciju iz svoje nadležnosti? Inače radim u Jednom d.o.o. gdje raspolažem sa 4% dionica znači 1/20 firme što bi trebalo značiti da mi od 20 uposlenih barem pripada jedno radno mjesto u skladu sa procentom suvlasništva u firmi. Unaprijed Hvala Edin

Odgovor: Poštovani,
Obratite se Kantonalnoj upravi za inspekcije sa zahtjevom ili nazovite na telefone (282-128, 282-697, 282-951) pa se dogovorite sa kantonalnim inspektorom za rad o načinu na koji da riješite Vaš problem.

19.1.2009.
Vaše ime : Damir
Vaše pitanje: Interesuje me kada ce biti isplacena sredstva za poticaj u poljopriverdi, konkretno za tov junadi, za 2008.godinu. Imao sam 8 junadi i jos me interesuje da li sredstva isplacuje Vlada TK ili Vlada Federacije BiH.

Odgovor: Poštovani,
Predlažem vam da se obratite Gospođi Mirsadi Glavinić u ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK na telefon 035/270-495 i 270-507.

19.1.2009.
Vaše ime : Mesa
Vaše pitanje: Radi u osnovnoj skoli na poslovima nastavnika vjeronauke. Zavrsio sam Islamsku pedagosku akademiju u Zenici i PMF u Tuzli i stekao zvanje profesora geografije. Imam li pravo na koeficijent profesora
2,32?

Odgovor: Poštovani,
Pošto posjedujete VII stepen stručne spreme Vi imate pravo na koeficijent profesora.

19.1.2009.
Vaše ime : Hafizović Nermin
Vaše pitanje: Poštovani gospodine, molim Vas da mi odgovorite da li ja kao nezaposleni ratni vojni invalid imam pravo na zdravstveno osiguranje koje mi je prijeko potrebno zbog nastavka liječenja i hospitalizacije,a koja je u vezi s tim invaliditetom,i koju ljekari preporučuju? Do sada sam sve preglede i lijekove plaćao punom cijenom zbog toga što sam imao prijavljenu taksi djelatnost koju sam morao odjaviti zbog pogoršanja mog zdravstvenog stanja. Najveći problem zbog kojeg nisam zdravstveno osiguran je dug zdravstvu koji nisam mogao izmiriti s obzirom na zdravstveno stanje i umanjenu radnu sposobnost, ali i zbog toga što izdržavam svoju četveročlanu porodicu-nezaposlenu suprugu i dvije kćeri studentice. Zbog gore navedenog sam jedva prehranjivao porodicu i školovao djecu te nisam bio u stanju da uporedo izmirujem i obaveze prema zdravstvu. Obraćao sam se za pomoć institucijama za koje sam mislio da mi mogu pomoći,ali sam uglavnom nailazio na nerazumijevanje mog problema,i sve se svelo na to da dug prema zdravstvu moram platiti da bi imao zdravstveno osiguranje. Taj dug je u iznosu od oko 5.500 KM, a ja kao nezaposlen momentalno živim od 37KM ratne vojne invalidnine, i ne pronalazim nikakav način da taj dug izmirim. Zbog toga Vas molim da mi odgovorite da li ja kao ratni vojni invalid imam pravo na zdravstveno osiguranje s obzirom da je prošle godine izašao nekakav zakon u kojem piše da svi ratni vojni invalidi moraju biti osigurani,ili da mi pomognete u pronalasku rješenja ovog mog problema jer mi je hitno potrebno liječenje. Unaprijed zahvalan, Nermin Hafizović

Odgovor: Poštovani,
Predlažem vam da se obratite Ministarstvu za boračka pitanja TK koji će Vas uputiti na koji način da riješite svoj problem.(tel 282-079; 282-639)

19.1.2009.
Vaše ime :
Vaše pitanje: Molim Vas da mi odgovorite da li je objavljeni rezultati subvencioniranja kamate na kredite za mlade

Odgovor: Poštovani,
Još uvijek nisu objavljeni rezultati subvencioniranja kamata na kredite za mlade.

19.1.2009.
Vaše ime : Minela Moranjkić
Vaše pitanje: Poštovani, gdje mogu da dobijem kompletnu informaciju o apliciranju za kredit sa ESCROW računa NLB Tuzlanske banke? Koje uslove poslodavac mora ispunjavati?I do kada traje Javni poziv? Hvala unaprijed, S poštovanjem, Minela Moranjkić

Odgovor: Poštovana,
na Javni poziv za kreditna sredstva mogu aplicirati
privredna društva u državnom i privatnom vlasništvu državljana BiH čije je sjedište na području Tuzlanskog kantona i imaju najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vrijeme odobriće se iznos do 500.000,00 sa rokom otplate do 5 godina, grace periodom do godinu dana i kamatnom stopom od 1,65 % godišnje i troškovima obrade u visini od 1% od iznosa kredita.
Takođe, banka će odobravati kredite i fizičkim licima koji obavljaju samostalnu djelatnost na području Tuzlanskog kantona i imaju najmanje 3 zaposlena na neodređeno vrijeme do iznosa od 60.000,00 KM .
Potrebno je priložiti potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima,dokaz o broju zaposlenih,investicioni program,dokumentaciju u skladu sa važećim propisima i procedurama banke i dokumentaciju za upis založnog prava.
Javni poziv za prijave za dodjelu kredita ostaje otvoren do plasiranja raspoloživih sredstava.

15.1.2009.
Vaše ime : Emir Ahmic
Vaše pitanje: Student sam druge godine AUBIH (Americkog Univerziteta u BiH) i nekoliko dana prije ispita promijenili su kriterij bodovanja i ocjenjivanja. Sada za ocjenu 10 je potrebno preko 95% dok je za ocijenu 9 potrebno cak vishe od 89 %.kriterij su promjenili pozivajuci se na ime vashe ustanove.Molim Vas,da li je to tacno i da li je moguce da se kriterij toliko povecava prije samih ispita?
Unaprijed zahvalan na vasem odgovoru Emir Ahmic

Odgovor: Poštovani,
Shodno Vašem zahtjevu obavještavamo Vas o slijedećem:
- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK nije donijelo nikakav Pravilnik o ocjenjivanju studenata na visokoškolskim ustanovama, te se stoga ne može niko pozivati na Ministarstvo u vezi s izmjenom kriterija za ocjenjivanje.
- Bitno je napomenuti da na osnovu člana 7. Zakona o visokom obrazovanju visokoškolske ustanove imaju autonomiju u radu, pa tako i za izradu kriterija provjere znanja studenata.

14.1.2009.
Vaše ime : Sabahudin
Vaše pitanje: Zašto ministar za boračka pitanja,Mehurić, ne odgovara na mail koji sam poslao još 30-tog decembra,na njegovu e-mail adresu ?!

Odgovor: Poštovani,
Možda bi trebali da se informišete telefonom (282-079) ili pošaljete e-mail njegovom stručnom saradniku Nedimu na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

14.1.2009.
Vaše ime : Nadezda Filipovic
Vaše pitanje: Dobar dan, Da li iko zna gdje je danas nekadasnja sekretarica Sekretarijata za prognana i raseljena lica Esma Ibrisimovic? Ja sam njena prijateljica i bivsa koleginica iz OS Mramor. Ako iko ima njen e-mail, molim vas da me uspostavite u kontakt sa njom.

Odgovor: Poštovana,
Gospođa Esma Ibrišimović je pomoćnik načelnika općina Tuzla za društvene djelatnosti(tel 307-390)

14.1.2009.
Vaše ime : muharem mujcinovic
Vaše pitanje: Na kolektor kanalizacije prikljucio sam se cijevima koje idu ispod trotoatra (on je kasnije izgradjen) a sada su iznad tih cijevi, dakle i na trotoaru komandir milicije i sef geodetske sluzbe napravili garaze.Cak su temelje garaza izlili tacno iznad mojih kanalizacionih cijevi. Vodovodne cijevi mi takodje dolaze preko drustvenog zemljista (bivsa pijaca) a posto ce i to da se privatizuje volio bih da mi objasnite u kakvoj se situaciji nalazim i koja institucija je nadlezna za zastitu ovih instalacija? > Muharem Mujcinovic, Lukavac

Odgovor: Poštovani,
Vi se morate obratiti Općinskom vodovodnom preduzeću koja će vas posavjetovati u vezi problema koji navodite.

14.1.2009.
Vaše ime : DZena
Vaše pitanje: Postovani zanima me da li ce biti omogucene stipendije za postdiplomske studije. naime djete sam pripadnika armije BiH i otac mi je dobitnih najveceg ratnog priznanja. ja sam ne zaposlena i veliki je problem izdvojiti 5 hiljada KM za postdiplomski studij. Molim Vas odgovorite mi da li ce biti objavljen konkurs za stipendije ili novcana pomoc za postdiplomski studij.

Odgovor: Poštovana,
Nakon usvajanja Budžeta za 2009.godine Minstartstvo obrazovanja će objaviti J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje potreba u oblasti “Nauke” za 2009 godinu .(prošle godine poziv je objavljen u maju)

14.1.2009.
Vaše ime : Muamer selimovic
Vaše pitanje: Potreban mi je Nacrt o izmjeni i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina

Odgovor: Poštovani,
Ovaj zakon možete pogledati na stranici vlade pod dokumentima odnosno zakonima http://www.vladatk.kim.ba/Vlada/Dokumenti/Zakoni/Zakoni.htm

14.1.2009.
Vaše ime : Hermin
Vaše pitanje: Postovanje, Posto nigdje na vasoj stranici ne mogu da nadjem rezultate konkursa za stipendiju ministarstva za boracka pitanja, pitao bih vas da li je Kapetanovic Hermina dobila stipendiju i gdje mogu pogledat rezultate konkursa na internetu

Odgovor: Poštovani,
Na žalost, na internetu nema objavljenog spiska, a rezultate morate potražiti u općinskim službama BIZ .

14.1.2009.
Vaše ime : selma
Vaše pitanje: Kada je i u kojim Službenim novinama objavljen Konkurs za imenovanje članova Upravnih odbora škola ?

Odgovor: Poštovana,
Konkurs je raspisan u Tuzlanskom listu od 23.12.2008. godine a par dana kasnije objavljen i u "Službenom listu FBIH".Rok za prijavu je 15 dana od posljednje objave.

12.1.2009.
Vaše ime : Senad
Vaše pitanje: Postovani, da li u Vladi TK ili ministarstvima postoji mogucnost odradjivanja pripravnickog staza ili volontiranja, i da li je za isto potrebno cekati konkurs ili se moze poslati zahtjev pismenim putem? Hvala

Odgovor: Poštovani,
Da bi ste stekli mogućnost da odradite pripravnički staž ili volontirate morate se javiti na Javni konkurs.U Vladi i ministarstvima Tuzlanskog kantona za sada nema objavljenih konkursa za prijem pripravnika ili volontera.

12.1.2009.
Vaše ime
Vaše pitanje: Poštovani, da li pripravnički staž u školama još uvijek iznosi minimalno sedam časova sedmično?I da li je moguće polagati stručni ispit i sa mnaje ostvarenim fondom časova?

Odgovor: Poštovana,
Najmanji broj časova koji morate imati je jedna trećina nastavnih sati jednog predmeta da bi mogli odraditi pripravnički staž.

12.1.2009.
Vaše ime : Dijana Markovic Hajdarhodzic
Vaše pitanje: Postovani, Posjedujem Master diplomu (Metodika engleskog jezika) stecenu u decembru 2007 na studiju u SAD-u. Na koji nacin je mogu nostrificirati, tj. kome da se obratim i koliko kosta? Hvala

Odgovor: Poštovana,
Diplomu možete nostrificirati u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kuture i sporta TK (zahtjev možete predati na pisarnici ) a košta 470 KM ako je u pitanju diploma za visoke stručne spreme a ako je u pitanju magistarska odnosno postdiplomska diploma košta 720 KM.

12.1.2009.
Vaše ime : Hazim
Vaše pitanje: Kada ce biti objavljen spisak dodijeljenih stipendija za ucenike i studente za skolsku 2008/2009.godinu od strane Ministarstva za boracka pitanja TK. Unaprijed zahvalan
Vaše ime : hermin
Vaše pitanje: da li su izasli rezultati konkursa za stipendiju ministarstva za boracka pitanja i gdje ih mozemo pogledati
Vaše ime : sabina
Vaše pitanje: Poštovani, dobila sam stipendiju, međutim nisam našla ništa o tome kad je potisivanje ugovora, pa bih Vas molila za informaciju.Hvala

Odgovor: Poštovani,
Konačne rang liste objavljene su 24.12.2008. godine, a iste su i rezultat razmatranih prigovora na Privremene rang liste, sa napomenom da je u toku izrada jedinačnih odluka po prigovorima, podrazumijevajući rokove po ZUP-u.
U svim OSBIZ-a TK-a, boračkim organizacijama i udruženjima Tuzlanskog kantona, uz konačne rang liste date su i obavijesti o terminima potpisivanja ugovora tj. za učenike od 07. do 09. januara, u vremenu od 11 do 13 sati i za studente od 14. do 16. januara u vremenu od 11 do 13 sati.

30.12.2008.
Vaše ime : Katarina
Vaše pitanje: Molim vas mozete li mi reci da li pod psihicko zlostavljanje ucenika spada: da se od djece inudjuju informacije u skolama i da se trazi od njih da budu spijuni pedagogu ili domaru? Da li direktor smije zastrasivati ucenika povisenim tonom "pozivanjem policije" u cilju iznudivanja informacija sa kojom ucenik nije upoznat? Da li roditelj ima prava zahtijevati da prisustvuje sastanku maloljetnog djeteta koje je pozvano kod pedagoga ili direktora? Hvala unaprijed

Odgovor: Poštovana,
Ovo što se napisali svakao da nije primjereno radu pedagoga i nastavnog osoblja u školama.Ništa od svega ovoga ne bri trebalo da se od učenika traži niti da se prema njima ponaša na ovakav način.Najbolje bi bilo da se obratite pedagogu ili direktoru škole i sa njima obavite razgovor i ove probleme riješite na određen način koji će zadovoljiti sve učesnike u nastavnom procesu.

30.12.2008.
Vaše ime : samir
Vaše pitanje: Na odsjeku za razrednu nastavu na Filozofskom fakultetu u Tuzli prikupljali su podatke o kandidatima koji bi željeli završiti treću godinu studija a ranije su diplomirali i imaju zvanje nastavnika. zanima me da li će nam to biti omogućeno i da li je obavezno zvanje profesora razredne nastave.

Odgovor: Poštovani,
U skladu sa važećim Nastavnim planom i programom za osnovnu školu nije potreban VII stepen stručne spreme i zvanje profesora razredne nastave.Verifikovani su i mogu nastavu izvoditi nastavnici razredne nastave sa VI stepenom stručne spreme.

30.12.2008.
Vaše ime : Melisa
Vaše pitanje: Postovani, jedino od Vas dobijem odgovore na pitanja i dileme iz oblasti obrazovanja. Molim Vas, ukoliko je ikako moguce, da dobijem i ovu informaciju. Naime, koliko sati dnevno je pedagog-psiholog u osnovnoj skoli obavezan provesti u skoli? U Pedagoskim standardima br.7/05 navedenom strucnom saradniku jedan od radnih zadataka je i "Pripremanje za rad i strucno usavrsavanje" ali nije precizirano koliko sati u okviru 40-časovne radne sedmice tako da neki imaju "0", odnosno rade u skoli 8 sati. U odredjenom broju skola to je regulisano ispravnije pa su pedagozi u skoli dnevno 6 sati, a 2 im se ostavlja za pripremanje za rad. MInistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta smo se obracali i kao Aktiv vec nekoliko puta, ali nikad nam nisu dali odgovor. Stoga oet molba Vama. Iskreno zahvaljujemo!

Odgovor: Poštovana,
Trenutno je u skladu sa Pedagoškim standardima za osnovne i srednje škole Tuzlanskog kantona radno vrijeme pedagoga- psihologa u školi 8 sati.

30.12.2008.
Vaše ime : merima
Vaše pitanje: ne znam koliko cete mi moci ili htjeti odgovoriti na pitanje ali cu ga ipak postaviti. sindikat se potrudio da pedagoge u skolama svrsta u isti platni razred sa nastavnim osobljem vrednujuci strucnu spremu a zanemarujuci sve ostale sekvence posla i odgovornosti radnog mjesta,time je naglaseno da se vrednovala samo strucna sprema, iako radno mjesto pedagoga iskljucuje mogucnost uposljavanja sa nizom strucnom spremom od visoke. ovim zelim da naglasim da smo mi pedagozi jedini u skolstvu kojima nije data mogucnost napredovanja u oblasti doskolovavanja pa tako poslije zavrsenog postdiplomskog studija dobijamo mogucnost povecanja plate od 5 % u rangu zvanja savjetnika koje sticemo i radom. nastavnom osoblju je data mogucnost i da napreduje u radu a i da se skolovanjem izbori za bolji licni dohodak. zasto se neciji posdiplomski studij svrstava u rang subjektivne ocjene rukovodnog tijela i zasto se volja i zelja za dozivotnim obrazovanjem o kojem svakoga dana govorimo djeci ne nagradzuje na korektan nacin jer postdiplomski studij u Tuzlanskom kantonu manje vrijedi od "bolonjske nadogradnje" pojedinih profesorskih diploma. oprostite na nediskretnosti pitanja i hvala na razumjevanju.

Odgovor: Poštovana,
U skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama , pedagog-psiholog može napredovati u struci kao i nastavnici, i steći zvanje pedagog-mentor i pedagog-savjetnik što auutomatski znači i povećanje plaće za 5 odnosno 10 %.

30.12.2008.
Vaše ime : Nadina
Vaše pitanje: Poštovani, Zanima me da li ja, kao pripravnik, u slučaju napuštanja trenutnog radnog mjesta u školi mogu nastaviti odrađivati pripravnički u nekoj drugoj školi. Koji je najduži mogući period pauze i koji je najmanji broj časova sedmično koji pripravnik mora imati? Hvala unaprijed

Odgovor: Poštovana,
Vi možete preći iz jedne škole u drugu da bi odradili do kraja pripravnički staž a najmanji broj časova koji morate imati je jedna trećina nastavnih sati jednog predmeta da bi mogli odstažirati.

30.12.2008.
Vaše ime :
Vaše pitanje: Postovani! Konkurisala sam na upraznjeno mjesto sekretara jedne osnovne skole. Da li su u odgovoru duzni dostaviti podatke o ostalim kandidatima, odnosno o broju ostvarenih bodova po svim kriterijima? Ako ne, imam li pravo uvida u te podatke? Hvala.

Odgovor: Poštovana,
Ukoliko niste dobili u odgovoru podatke o ostalim kandidatima , Vi možete po Zakonu o slobodi pristupa informacijama uputiti Zahtjev školi i tražiti uvid u podatke koje Vas interesuju .Oni su dužni da Vam obezbjede uvid u te podatke.

30.12.2008.
Vaše ime : Zijad Mujić
Vaše pitanje: Zovem se ZijadMujić iz Gračanice. Moja kćerka Mujić Lana, 80 % invalid pohađa srednju školu za djecu sa smetnjama u razvoju u Tuzli, smjer krojač i svaki dan, zajedno sa majkom a mojom suprugom Mujić Verom putuje autobusom na relaciji Gračanica-Tuzla-Gračanica. Subvencije za karte nismo dobili za dva mjeseca (novembar i decembar), te smo iste platili vlastitim sredstvima u ukupnom iznosu 480,00 KM. Molim Vas zašto kasne uplate subvencija za prevoz za opštinu Gračanica i kada će iste biti uplaćene, jer ovako će moje djete biti primorano da prestane da pohađa školu?

Odgovor: Poštovani,
Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela Odluku o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za decembar 2008. godine.
Operativni plan za decembar je povećan za 4 693 274,86 KM i to u cilju obezbjeđenja sredstava , imeđu ostalog, i za prijevoz učenika osnovnih škola 250.500,00 KM. Zbog toga se nadam da će ova sredstva vrlo brzo biti oprativna i da ćete ih uskoro dobiti.

30.12.2008.
Vaše ime :
Vaše pitanje: Do kada ce Vlada TK odnosno MONKS TK prilikom davanja saglasnosti za objavljivanje konkursa u osnovnim i srednjim skolama odobravati zvanja koja nije moguce steci na Univerzitetu u Tuzli (nastavnik matematike i informatike; fizike i tehnickog odgoja i sl.). Ovakvim konkursima direktori skola izbjegavaju ˝Kriterije za bodovanje˝, sto i MONKS TK podrzava. Moj prijedlog je da se podrze zvanja koja je moguce steci na Univerzitetu u Tuzli ili da se za svaki predmet pojedinacno raspisuju konkursi. HVALA!

Odgovor: Poštovani,
Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta TK daje saglasnosti na zahtjev osnovnih i srednjih škola za raspisivanje konkursa a osnovne i srednje škole su obavezne prilikom raspisivanja konkursa u stavci "uvjeta za konkurisanje", pridržavati se profila i i stručne spreme utvrđene Nastavnim planom i programom.

30.12.2008.
Vaše ime : Mitrovic Cvija
Vaše pitanje: Postovana gospodo zelim da vam postavim pitanje u vezi podsticaja za ovcarstvo-. Novac koji treba da dobijem od vas,,nije nakazan na moj racun. Dali se moze ocekivati u sledecoj godini veca podrska_podsticaj za ovcarstvo! Molim vas ako ste u mogucnosti da mi date savjet kako da od Drzave dobijem podsticaj u smislu prosirenja proizvodnje..konkretno da bi dobila podrsku da napravim veci objekat za Ovce. prijateljski pozdrav

Odgovor: Poštovana,
Za sve informacije se možete obratiti gospođi Sarajlić Bahiri u Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK na broj 035/ 270-495 i 270-507.

30.12.2008.
Vaše ime : Meho
Vaše pitanje: Zamolio bi da mi kažete u koju kategoriju puteva spada ovaj put: Put Tuzla Zvornik (m-4) od pijace do Kalesije gornje, "obilazni put što je austrougarska izradila od pijace kroz Memiće i do Kalesije gornje-Omege , tačnije rečeno Pogon" Imajte razumijevanja. S Poštovanjem!!!

Odgovor: Poštovani,
Ako je u pitanju M4 put onda je on Magistralni put i u nadležnosti je Federalne direkcije za ceste.

30.12.2008.
Vaše ime : milena dujković
Vaše pitanje: poštovani,molim da mi odgovorite ko je nadležan u slušaju nemara,nesavesnog lečenja,stručne lekarske greške,pogoršanja prognoze i daljeg toka lečenja.Reč je o lekarima iz KBC TUZLA,a žrtva je moja mama. S poštovanjem dr DUJKOVIĆ

Odgovor: Poštovana,
Predlažem Vam, da se obratite Sektoru za organizaciju i poboljšanje kvaliteta UKC Tuzla(Direktor: mr.sci.ecc. Maida Nuhić, dipl.pravnik.), koji su između ostalog zaduženi za stalno poboljšanje i podizanje nivoa kvaliteta usluga,provjera kliničkog kvaliteta i koordiniranje odnosa sa pacijentima i osobljem.Takođe se možete obratiti i pravnoj službi UKC Tuzla .

30.12.2008.
Vaše ime :
Vaše pitanje: Postovani! U toku je upis na vanredni studij na PMF-u u Tuzli, odsjek biologija, pa me zanima, obzirom da se radi o nastavnicima koji vec predaju u osnovnim skolama ovaj predmet, kakvo ce zvanje imati nakon zavrsetka tog trogodisnjeg studija? Da li ce dozivjeti sudbinu Sarajevskih bolonjaca kojima diplome nisu priznate!

Odgovor: Poštovani,
Vi se svakako morate raspitati na PMF fakutetu ( u dekanatu) po kojem programu se upisuju vanredni studenti i koje će zvanje imati kad završe.

29.12.2008.
Vaše ime : mirsada
Vaše pitanje: Kada će Ministarstvo obrazovanja raspisati konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnih odbora u školama u skladu sa posljednjom Odlukom Vlade TK?

Odgovor: Poštovani,
Konkurs je već raspisan u Tuzlanskom listu od 23.12.2008. godine a biti će objavljen i u "Službenom listu FBIH".Rok za prijavu je 15 dana od posljednje objave.

29.12.2008.
Vaše ime : Ademir
Vaše pitanje: Kada ce poceti isplata zaostalih djecijih dodatak za prethodni period ??? Molim odgovor jer na prethodno isto pitanje nisam dobio odgovor !!!???

Odgovor: Poštovani,
Na današnjoj 42. vanrednoj sjednici Vlada je donijela i Odluku o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za decembar 2008. godine, između ostalog i za isplatu dječijeg dodatka 4.161.000,00 KM. Nadamo se da će sredstva vrlo brzo biti operativna i da će isplata krenuti što prije.

23.12.2008.
Vaše ime : Meho
Vaše pitanje: Obraćam se Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja, ovom molbom da ako ste u mogućnosti riješiti malo bolje problem oko postavljanja vage na putevima na dionici M-4 u mjestu Kalesija. Da pojasnimo: U mjestu Memiće kada se postavi vaga za kontrolu pretovara kamiona, sva vozila obilaze lokalnim putem od Pijace Memića pa sve do Kalesije gornje. Taj put je nekad bio glavni Tuzla Zvornik (austrougarska ga izgradila) a sada su mjestani svojim novcanim sredstvima i općinom asfaltirali put jer nije više namijenjen za teretna vozila koja bi se mimoilazila jer bi time ga uništili. Sve muke smo mučili da se asfaltira i još je ostalo 230 metara ne asfaltiranog puta. Tako Vas molimo da riješite problem da ne bi kamioni kad je postavljena vaga u Memićima išli našim putem jer će ga brzo uništiti. Spoštovanjem, uz odgovor na email kako da se riješi problem. Unaprijed zahvalan i mislim da sam vam pomogao oko boljeg rada, i uvijek ću da pomognem u dobrobit naše države, našeg kantona.

Odgovor: Poštovani,
Trebate se obratiti općini Kalesija, Službi za privredu ili pomoćniku općinskog načelnika jer je ovo pitanje iz nadležnosti općine.

23.12.2008.
Vaše ime : Cerimagic Fadil
Vaše pitanje: Postovani prijatelji, kojim putem da dodjem do potvrde o regulisanju vojske. Bio sam u Vojsci u Ljubljani (Juni 1977- Avgust 1978). Bio sam aktivni rezervista , u gradu Brcko, gdje sam zivio i radio (Zitopromet). Molim vas da mi na neki nacin pomognete jer sam se na puno adresa javljao,uopste odgovore nisam ni dobio. Srdacan pozdrav, unaprijed Hvala

Odgovor: Poštovani,
Trebate se obratiti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata- Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Srebrenik na telefon 035/645-689.

23.12.2008.
Vaše ime : Alen
Vaše pitanje: Poštovani, Diplomirani sam ekonomista, odrađujem pripravnički staž u jednom privatnom preduzeću. Intersuje me na koji način ću izvršiti polaganje pripravničkog ispita. Da li ću dobiti neki papir o položenom pripravničkom ispitu? Da li će mi se pripravnički staž računati u radni staž? Hvala unaprijed.

Odgovor: Poštovani,
U većini privatnih preduzeća pripravnički se odrađuje godinu dana a nakon toga se pred komisjom polaže ispit i dobije uvjerenje o položenom ispitu nakon čega Vam se plaća isplaćuje u punom iznosu.Pravilnikom vaše firme je sigurno regulisano odrađivanje pripravničkog staža a za to se morate raspitati kod pravnika koji će Vam objasniti detalje.

18.12.2008.
Vaše ime : Hadzic Senaid
Vaše pitanje: Pozdrav Imam par pitanja: 1:kako mogu da prijavim ilegalno polovanje odredjenih objekata tj na koju e mail adresu mogu da se obratim ? Unaprijed se zahvaljujem

Odgovor: Poštovani,
Ako ste mislili na "ilegalno poslovanje" onda je za to nadležna Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

18.12.2008.
Vaše ime :
Vaše pitanje: Da li je donesena odluka o promjeni starosti vozila koja se uvoze u BiH i gdje se mogu dobiti podaci o starosnoj dobi vozila koja se mogu uvesti u BiH? Hvala

Odgovor: Poštovani,
Zabrana uvoza automobila starijih od sedam godina, najvjerovatnije, neće biti ukinuta početkom sljedeće godine, kako je ranije najavljivano, jer Savjet ministara BiH još nije usvojio odluku kojom bi jasno bili definisani kriterijumi tehničke ispravnosti uvezenih vozila. Osim toga, evidentan problem uspostavljanja sistema kontrole uvoza i tehničke ispravnosti vozila i izbor akreditovanog tijela na nivou BiH koje bi bilo nadležno za ovu oblast. U BiH je odlukom Savjeta ministara BiH već osam godina na snazi zabrana uvoza putničkih vozila starijih od sedam godina, teretnih vozila i autobusa starijih od deset godina i priključnih vozila za teretna vozila starijih od deset godina. U Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa razmatrana je mogućnost korigovanja odluke o zabrani uvoza automobila starijih od sedam godina. U ovom ministarstvu tvrde i da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU zahtijeva ukidanje ili transformaciju odluke o zabrani uvoza vozila starijih od sedam i deset godina.

18.12.2008.
Vaše ime : Admir Kajevic
Vaše pitanje: Rodjen sam u Tuzli 16.maja 1982.godine. Iste godine sam sa roditeljima odselio u Sandzak (Srbija), sa cijim putnim ispravama sam 1989. preselio Njemacku. Da bih dobio njemacko drzavljanstvo potrebno je da se ispisem iz drzavljanstva BiH. Kakva je procedura i koliko to sve kosta.

Odgovor: Poštovani,
U članu 21. Zakona o državljanastvu BiH, regulisano je pitanje otpusta državljanstva . Možete ga pogledati na ovom linku.

16.12.2008.
Vaše ime : mirsad
Vaše pitanje: postovani, zanima me da li postoje trenutno raspisani konkursi za dodjelu stipendija za postdiplomske studije?ili ako ne kada ce biti raspisani? hvala unaprijed

Odgovor: Poštovani,
J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje potreba u oblasti “Nauke” za 2009. godinu najvjerovatnije će biti raspisan u martu iduće godine.
_Trenutno nema nikakavih javnih poziva za postdiplomske studije.

16.12.2008.
Vaše ime : mirsad
Vaše pitanje: postovani, mozete li mi dati neke informacije vezane za sportsak drustva.tacnije da li postoje neki programi na koje neko drustvo moze da aplicira za novcana sredstva?

Odgovor: Poštovani,
Sportska društva mogu da konkurišu na JAVNI POZIV
za predlaganje programa i projekata u oblasti fizičke kulture i sporta koji će se raspisati u martu iduće godine.

16.12.2008.
Vaše ime :
Vaše pitanje: Imam platu 800 KM. Izdržavam oca, majku, suprugu i dvoje školske djece. Daliće doći do promjene moje plate po novom obračunu nakon 01.01.2009. godine

Odgovor: Poštovani,
Oporezivi iznos vaše plate je 500 KM i ako ste prikupili sve potrebne dokumente za poreske olakšice (kućna lista, uvjerenja da djeca pohađaju školu, da je supruga nezaposlena, da su penzije ispod 300 KM ) onda će svakako iznos od 50 KM(10%, koliko treba da iznosi porez na dohodak) biti značajno umanjen. Na našoj web stranicihttp://www.vladatk.kim.ba imate na lijevoj strani link Dokumeni/Zakoni i u na njemu postavljen Zakon o porezu na dohodak tako da se o ovoj temi možete detaljnije informisati .Ovo su samo paušalne računice, a pravi iznos će Vam moći reći u poreskoj upravi.

16.12.2008.
Vaše ime : azra
Vaše pitanje: Poštovani! Po planu edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na kojem sam diplomirala pripravnicki treba da odradujem 3 mjeseca u zdravstvu,3 u ustanovama socijalne zastite i 6 u obrazovnim ustanovama. Molim vas da mi odgovorite kako ja da polažem stručni ako pripravnički odradim na taj način jer mi u školi kažu da ne mogu polagati stručni dok ne odradim 12 mjeseci pripravničkog u školi?

Odgovor: Poštovana,
Pravilnik kojim treba da se reguliše polaganje pripravničkog ispita o kojem VI govorite još nije urađen i zvanično objavljen.Ukoliko se odlučite za posao u školi onda morate odraditi 12 mjeseci u školi, da biste polagali stručni ispit.

12.12.2008.
Vaše ime :
Vaše pitanje: volio bih da mi odgovorite kako mogu imati zvanje diplomirani medicinski tehničar-sestra posle završenog studija u Tuzli konkretno visoke zdravstvene škole pri Medicinskom fakultetu koja traje 4 god i kako se fakultet može zvati škola, mislim da po tom pitanju ministarstvo nije adekvatno nije riješilo ni zvanje ni status.ako postoji u Sarajevu smijer radiologije i diplomanti stiču zvanje dipl inž laboratorijske dijagnostike šta je s nama.Zahvalna prva generacija diplomanata.

Odgovor: Poštovani,
Ovo je pitanje koje trebate postaviti naučno-nastavnom vijeću vašeg fakulteta, odnosno Visoke zdravstvene škole odnosno Senatu Univerziteta u Tuzli koji su nadležni organi za ovo pitanje.

12.12.2008.
Vaše ime : Dzevada
Vaše pitanje: Pozdrav.. Interesuje me da li ima raspisan konkurs za dodijelu stipendija.Ja sam sa Zenicko- dobojskog kantona....pretrazivala sam po internet stranicama ali bezuspjesno.Nailazila sam samo na raspisane konkurse za djecu sehida...invalida... Ako mozete da mi odgovorite na ovo pitanje jer mi je potrebna stipendija?

Odgovor: Poštovana,
Ne znam kako je Vlada ZDK riješila pitanja stipendiranja ali u svakom slučaju to bi trebalo da bude u okviru Ministarstva obrazovanja koje je resorno zaduženo za obrazovanje kao i za stipendiranje đaka i studenata. U svakom slučaju trebate se raspitati u vašem Ministarstvu obrazovanja ZDK ali isto tako i u općini u kojoj živite jer svaka općina ima namjenska sredstva za stipendiranje nadarenih đaka kao i socijalno ugroženih pa se raspitajte u njihovom odjeljenju za društvene djelatnosti.
U svakom slučaju Javnih poziva za dodjelu stipendija neće biti do usvajanja Budžeta za narednu godinu a to je negdje u martu ili aprilu iduće godine. Imate dosta vremena da se raspitate.

12.12.2008.
Vaše ime : EDIN
Vaše pitanje: TREBA LI ZA SVAKO TERETNO VOZILO BILETERALNA DOZVOLA ZA ITALIJU

Odgovor: Poštovani,
Za svako teretno vozilo je potrebna bilateralna dozvola.

12.12.2008.
Vaše ime : nedim
Vaše pitanje: da li postoji mogućnost priključka na el.mrežu ako se objekat ne nalazi na satelitskom snimku a podnešen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole(urbanistička saglasnost,projekti ,uplaćene obaveze...)a zbog sporosti rješavanja grunta na sudu moraću pričekati izvjesno vrijeme(možda i koju godinu).

Odgovor: Poštovani,
Na web stranici Vlade TK -Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice (na desnoj strani) postavljen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i u njemu možete naći odgovor na Vaše pitanje.

10.12.2008.
Vaše ime :
Vaše pitanje: Poštovani, možete li mi pojasniti koji kriteriji i kako se boduju za prijem pripravnika dipl.pravnika na mjesto sekretara škola, i kome se može žaliti u slučaju nezadovoljstva rezultatima konkursa?

Odgovor: Poštovani,
Na web stranici ministarstva obrazovanja,nauke,kulture i sporta www.monkstk.ba možete pogledati Model kriterija o bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.Žaliti se možete Školskom odboru škole gdje ste konkurisali i Inspekciji obrazovanja Tuzlanskog kantona.

10.12.2008.
Vaše ime : adisa
Vaše pitanje: poštovani,molim vas da mi odgovorite,radila sam u jednoj firmi 6 godina neprekidno i došlo je do promijene vlasnika i zadnja 3 mjeseca nije uplaceno ništa i ja sam dobila otkaz zbog viška radne snage.Dali imam pravo na novčanu naknadu???Hvala unaprijed...

Odgovor: Poštovana,
Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci.
Kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu kao godina rada smatra se vrijeme od 12 mjeseci, a rad kraći od punog radnog vremena preračunava se na puno radno vrijeme.
Kao vrijeme provedeno na radu smatra se vrijeme obaveznog osiguranja prema propisima koji reguliraju sistem poreza i obaveznih doprinosa.
Visinu novčane naknade čini 40% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa nezaposlene osobe, koju objavljuje Federalni zavod za statistiku.

10.12.2008.
Vaše ime : Nerminka
Vaše pitanje: Poštovana! Molim Vas da mi odgovorite na pitanje da li osoba sa VSS koja je primljena preko konkursa u školu da odradi pripravnički staž i čiji ugovor ističe 30.06.2009. godine, a termin za porod joj je 15.06.2009. godine, da li ima pravo na novčanu nadoknadu za vrijeme porodiljskog bolovanja, a obzirom da pripravnici ostaju prijavljeni na Birou i za vrijeme obavljanja pripravničkog staža.Molim Vas da mi odgovorite što prije. Unaprijed hvala puno na odgovoru.

Odgovor: Poštovana,
Po tumačenju pravnika pripravnik-ca ne zasniva stalni radni odnos i iz toga proizilazi da ne može ostvariti refundaciju za vrijeme porodiljskog bolovanja.

10.12.2008.
Vaše ime : adnan
Vaše pitanje: Poštovani Moja supruga treba da se porodi polovinom decembra i mene interesuje da li imamo pravo na novčanu pomoć ( ja sam zaposlen a supruga nezaposlena - na birou je).Ukoliko imamo pravo gdje da se obratim?

Odgovor: Poštovani,
Obratite se u Centar za socijalni rad Vaše općine koji će Vam objasniti koja prava ima Vaša supruga.

10.12.2008.
Vaše ime : Fatima
Vaše pitanje: Poštovani, Radila sam u prijeratnoj firmi koja je posle rata otišla u stečaj, 7 godina staža mi nije uvezano, kome da se obratim, stečajni upravnik ne poduzima ništa.

Odgovor: Poštovana,
predlažem vam da se obratite resornom ministarstvu koji će vam dati pojašnjenja vezano za Vaš problem.

5.12.2008.
Vaše ime : Amar
Vaše pitanje: Poštovani ! Molim vas da mi odgovorite na slijedeće: Konkurisao sam za nastavnika muzike u osnovnoj školi. Završio sam srednju muzičku skolu u Tuzli,i student sam četvrte godine nastavničkog fakulteta odsjek muzičar. Napominjem da su mi oba roditelja bili pripadnici armije BIH. Da li imam prednost u odnosu na kandidata koji nema završenu srednju muzičku i ima upisanu drugu godinu dvogodišnjeg studija. Naglašavam da se na konkurs nije javio niko sa završenim fakultetom (muzičar) Zahvaljujem.

Odgovor: Poštovani,
Na web stranici ministarstva obrazovanja,nauke,kulture i sporta www.monkstk.ba možete pogledati Model kriterija o bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Takođe, možete konsultovati i pomoćnicu ministrice za osnovno i srednje obrazovanje Jahić Mersiju (telefon ministarstva 281-296) ukoliko Vam nešto u kriterijumima nije jasno.

5.12.2008.
Vaše ime : AMIR
Vaše pitanje: Poštovani, da li je poceo sa radom zavod za pruzanje pravne pomoći, a ako nije kada ce poceti?

Odgovor: Poštovani,
Zavod nije počeo sa radom.Nadamo se da će se to desiti u idućoj godini.

5.12.2008.
Vaše ime : Anela
Vaše pitanje: Obzirom da sam nedavno zasnovala radni odnos u školi kao javnoj ustanovi, molim Vas da mi pomognete kako da dođem do najnovijih pedagoških standarda za osnovne škole, hitno su mi potrebni za moj rad. Unaprijed hvala!

Odgovor: Poštovana,
Na stranici Ministarstva obrazovanja ,nauke kulture i sporta www.monkstk.ba nalaze se zakoni pravilnici.Tu možete naći podatak u kojim Službenim novinama se nalaze pedagoški standardi za osnovne škole

5.12.2008.
Vaše ime : Nerminka
Vaše pitanje: Poštovana! Pošto iz odgovora na postavljena pitanja vidim da ste napisali da pravo na jubilarne nagrade imaju i zaposleni koji su navršili, recimo 15, 25 godina, a u Koplektivnom ugovoru za osnovno obrazovanje TK sam pronašla da jubilarne nagrade pripadaju za navršenih 10,20, 30 i 35 godina rada u obrazovanju, ja Vas molim da mi pojasnite na šta ste se pozvali kada je to pravo u pitanju za navršenih 15 godina rada u obrazovanju, kako bih i ja mogla ostvariti svoje pravo jer imam 15 godine staža u obrazovanju.Hvala

Odgovor: Poštovana,
Ako je u vašem Kolektivnom ugovoru regulisana dodjela jubilarnih nagrada za 10,20, 30 i 35 godina onda ćete to pravo ostvariti za te navršene godine staža.

3.12.2008.
Vaše ime : BAŠIĆ AHMET
Vaše pitanje: Na koji naćin mogu doći do spiska izdatih koncesija za mini hidroelektrane na TK?

Odgovor: Poštovani,
morate se obratiti Kantonalnoj komisiji za koncesije na telefon 035/281-742 ili na adresu Komisija za koncesije Rudarska 72 Tuzla.

3.12.2008.
Vaše ime : nina
Vaše pitanje: Poštovani, molila bih Vas za informciju vezano za zapošljavanje inspektora za kontrolu provođenja poreza na dohodak,tj. informaciju gdje da pratim objavu konkursa i otprilike kad bi konkurs trebao biti objavljen? I još jedna nejasnoća, da li će osobe biti zaposlene samo Tuzli, ili će biti zaposlenih i u Poreznim upravama u manjim gradovima poput Lukavca, Gračanice. Hvala unaprijed

Odgovor: Poštovana,
Svi konkursi moraju biti objavljeni u dnevnim novinama tako da vam preporučujem da čitate dnevne listove s isto tako i web stranicu Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba kao i web stranicu www.posao.ba .

3.12.2008.
Vaše ime : Esmir Mulic
Vaše pitanje: Predao sam zalbu na odluku Ministarstva obrazovanja, nauke, klture i sporta i povodom toga zelio bih stupiti u kontkat sa clanovima komisije i eventualno razgovarati s nekim od clanova komisije po tom pitanju! S poštovanjem, Esmir Mulic

Odgovor: Poštovani,
Možete se najaviti u ministarstvu obrazovanja,nauke,kulture i sporta putem telefona 035/281-296.

3.12.2008.
Vaše ime : fahrudin
Vaše pitanje: postovani, prema clanu zakona o radu podnio sam zahtjev kod mog poslodavca da mi se uspostavi radnopravni status jer sam do 30.06.92 godine bio zaposlen kod istog.Do 05.05.2000 godine on to nije ucinio niti me je pozvao na posao iako je imao potrebu za zaposljavanjem radnika moje struke i kvalifikacije.Nakon toga obratiosam se sa zalbom kantonalnoj komisiji za implementaciju clana 143 zakona o radu koja je utvrdila da je moj poslodavac povrijedio moja prava iz clana 143 i komisija je donijela odluku da mi se uspostavi radnopravni status zaposlenika na cekanju posla, a to se desilo 19.04.2004 godine.Nakon toga moj poslodavac se zali federalnoj komisiji koja je potvrdila prvostepenu odluko a njegovu zalbu je odbila kao neosnovanu.Nakon toga moj poslodavac trazi sudsku zastitu tuzeci mene i trazi da se poniste odluke komisija tvrdeci da ja u opste nisam njegov radnik, sto nije bilo tacno putem suda sam dokazao da sam ja njihov radnik.Pravosnazna presuda postala je 09.11.2006 godine nakon toga moj poslodavac mi nudi odpremninu od 1450 KM i zakljucuje mi radni odnos sa 05.05.2000 godine.Obzirom da je moj poslodavac namjerno isao na opstruiranje mog povratka na posao, dali imam pravo zahtijevati da se vratim na posao.Napominjem da jos nisam potpisao ugovor o isplati odpremnine.Moj poslodavac me poziva da primim odpremninu pod uslovom da povucem tuzbu koju sam podnio radi zakljucivanja ugovora o radu.Takode zahtijeva od mene da obustavim izvrsni postupak u kojem sam trazio povratak na posao.Molim vas odgovorite mi kakva su moja prava iz svega ovog izlozenog.

Odgovor: Poštovani,
Vaš poslodavac je bio dužan da postupi po pravosnažnoj presudi a pošto to nije uradio Vi trebate u izvršnom postupku putem suda tražiti izvršenje presude a za to je najbolje da angažujete advokata koji će vas zastupati u izvršnom postupku.

1.12.2008.
Vaše ime : Jasmina Dzinic
Vaše pitanje:Zanima me ko je odgovoran za uređenje kanalizacije i sanacije puta u mjesnoj zajednici Šićki Brod. Radovi su počeli prije godinu dana a cesta još uvijek nije urađena. Da li ste svjesni da je taj put glavna zaobilaznica na petlji Šićki Brod i da svaki put kad se desi neki udes, svi automobili idu tim putem. Takav slučaj je bio danas a cesta je opšti haos. Zanima me da li će iko završiti započete radove?

Odgovor: Poštovana,
Za kanalizaciju je nadležna je općinska Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, koja takođe obavlja sve poslove u vezi sa izgradnjom, održavanjem i razvojem lokalnih nekategorisanih puteva iz nadležnosti Općine. Predlažem da se obratite toj općinskoj službi lično ili preko povjerenika vaše mjesne zajednice.

1.12.2008.
Vaše ime : Enes
Vaše pitanje: 01.10.2006.god. sam navršio 10 godina rada u srednjoj školi. Jesam li trebao dobiti jubilarnu nagradu za neprekidan staž od 10 godina.

Odgovor: PoštovanI,
Te budžetske godine nisu bila planirana sredstva za isplatu jubilarnih nagrada,tek u 2008. godini u Budžetu su planirana sredstva za isplatu jubilarnih nagrada.To znači da ćete Vi morati sačekati 2011. godinu i dobiti jubilarnu nagradu za 15 godina staža.

1.12.2008.
Vaše ime : muhamed
Vaše pitanje: Molim Vas da mi odgovorite na pitanje. Imam dijete iz prvog i iz drugog braka ,obadvoje djece zivi kod mene. Ja i supruga smo zaposleni . Dali je moguće da jedno dijete ide meni na olaksicu plate ( dijete iz prvog braka ) a jedno njoj ( zajednicko dijete ) Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

Odgovor: PoštovanI,
Postoji ta mogućnost da se Vi i Vaša supruga dogovorite ko će koje dijete da stavi na kućnu listu i za njega dobije poreznu olakšicu.

26.11.2008.
Vaše ime : Alma
Vaše pitanje:Postovanje, da li ce nekad inspekcije kontrolisati da li se postuje zakon o zabrani pusenja u javnim ustanovama (skolama)? Dokad ce pasivni pusaci koji rade u javnim ustanovama biti kaznjenici koji nemaju mjesto gdje ce disati cist zrak? Koliko mi je poznato jos prije 10 god je donesen Zakon kojim je to regulisano, ali nikad inspekcije ne kontrolisu sprovedbu pomenutog zakona. Ukoliko nema odredjene prostorije za pusenje u Javnoj ustanovi, da li to znaci da su sve prostorije u kojima radimo automatski prostorije gdje se smije pusiti, i da nepusaci jednostavno moraju trpjeti i sutjeti?

Odgovor: Poštovana,
Vi uopšte ne morate da trpite teror pušača, naprotiv, trebate tražiti od direktora da riješi taj problem ili pozvati inspekciju INSPEKTORATA ZA RADNE ODNOSE, ZAŠTITE NA RADU I SOCIJALNU ZAŠTITU( Kantonalna uprava za inspekcije)- koja kontroliše zabranu upotrebe duhanskih proizvoda,

26.11.2008.
Vaše ime : darko
Vaše pitanje: Htio bih Vas pitati nakon polozenog vozackog ispita za 'C1' kategoriju,nakon koliko mjeseci se moze polagati za C kategoriju? U testovima pise nakon godinu dana,instruktori neki govore nakon godinu dana radnog iskustva na C1 kategoriji ali moras biti prijavljen u nekoj firmi da ide radni staz da se vidi da si imao radnog iskustva,a neki pricaju da nakon godinu dana dobijas C bez ikakvog polaganja,sto je od ovog tacno ili nije nista tacno?

Odgovor: Poštovani,
Da bi ste polagali za "C" kategoriju morate imati jednu godinu iskustva u upravljanju vozilima C1 kategorije odnosno dokaz da ste upravljali vozilom i bili u radnom odnosu kao vozač C1 kategorije ili samostalno obavljali prevoz vozilima iz C1 kategorije

26.11.2008.
Vaše ime :
Vaše pitanje: kada će na dnevnom redu vlade biti zakon o pomilovanju

Odgovor: Poštovani,
Taj zakon nije u nadležnosti Vlade Tuzlanskog kantona.

26.11.2008.
Vaše ime : Maid Popovic
Vaše pitanje:Postovani, da li na prostoru Tuzle postoji inspekcija za turisticko ugostiteljske objekte,jer kao gradjanin, nailazim na veliku slobodu nepostivanja i krsenja regularnosti od strane zaposlenika mnogih ugostiteljskih objekata. Da li u upravi grada Tuzle postoji formiran inspektivni odred,koji dolazi u inspekciju objekta,na osnovi primjedbi gradjana i,kome se obratiti radi konkretnih radnji od strane upravnih orgrana? Srdacan pozdrav, M.P.

Odgovor: Poštovani,
Da, postoji KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE-INSPEKTORAT ZA PROMET ROBA, USLUGA I SAOBRAĆAJA kome se možete obratiti sa zahtjevom za inspekcijki pregled.

26.11.2008.
Vaše ime : Merima
Vaše pitanje:Kada ce izaci konkurs za dodjelu studentskog kredita za 2008/09. Hvala

Odgovor: Poštovana,
Nakon usvajanja Budžeta TK za 2009. godinu (mart 2009. godine) raspisaće se Javni poziv za dodjelu studentskih kredita od strane Ministarstva obrazovanja, nuke,kulture i sporta TK.

26.11.2008.
Vaše ime : Alma
Vaše pitanje:Vlada TK je na sjednici 21.11. usvojila Program raspodjele sredsava za materijalno zbrinjavanje lica koja zive u stanju socijalne potrebe . Da li su postojali kriteriji za dodjelu ovih sredstava, jesu li sredstva rasporedjena po javnom pozivu i kada,ko i gdje je poziv objavljen?

Odgovor: Poštovana,
Sredstva su dodijeljena po Programu raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2008. godinu a ne po javnom pozivu.. Ranijim Programom za podršku projektima udruženja koja realizuju projekte materijalnog zbrinjavanja lica u stanju socijalne potrebe bit će dodijeljeno 604 000,00 KM za programe sedam udruženja. Sredstva su namijenjena za :
- HO Merhamet- MDD Regionalni odbor Tuzla 312 000,00 KM
- Centar "Koraci nade" 60 000,00 KM- Informativni centra za osobe sa invaliditetom "Lotos" Tuzla 48 000,00 KM
- Udruženje građana za pomoć licima u duševnoj nevolji "Fenix" 34 000,00 KM
- Udruženje distrofičara Tuzlanskog kantona 18 000,00 KM
- Udruženje građana paraplegičara i oboljelih od dječije paralize TK 18 000,00 KM
- Crveni križ Tuzlanskog kantona 70 000,00 KM
- Udruženje "HO-Međunarodni forum solidarnosti" 30 000,00 KM
- Savez antifašista i boraca NOR-a 9 000,00 KM
- Udruženje za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom "Kutak radosti" Gradačac 5 000,00 KM

20.11.2008.
Vaše ime : Aida
Vaše pitanje: Molim vas mozete li mi reći Kada ce biti poznata lista kandidata studenata boracke populacije koji su dobili stipendiju? Unaprijed hvala !

Odgovor: Poštovana,
Lista će biti poznata do kraja godine.

20.11.2008.
Vaše ime : Adnan Jakubović
Vaše pitanje: Interesuje me kolika je cijana registracije udruženja gradjana čije je područje djelovanja u okviru područja Kantona ? Unaprijed se zahvaljume S poštovanjem Adnan Jakubović

Odgovor: Poštovani,
Registracija udruženja košta 300 KM a svaka promjena 100 KM.

20.11.2008.
Vaše ime : dina
Vaše pitanje: Poštovani, hoću da vas pitam koliko je vrijednost dokumenata prilikom prijave na konkurs;Rodni list, Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,Uvjerenje o neosuđivanju? Hvala vam unaprijed.

Odgovor: Poštovana,
Ako konkursnu proceduru vodi Agencija za državnu službu FBiH onda je to minimalno, samo zahtjev i neki osnovni dokumeti a kad budet primljeni onda vadite sve ostale potrebne dokumente.Ako je u pitanju procedura koju vodi firma onda dokumentacija može da košta do 80 KM.

20.11.2008.
Vaše ime : Nermin
Vaše pitanje: Molim vrlo kratak odgovor. Kao stanar u zgradi gdje je upravitelj jedna od nasih licenciranih firmi saznao sam da su nam naplatili zamjenu brave (koja kosta 52KM u prodavnici) tacno 157KM. Pitanje je kratko. Kako da se zastitimo od ovakvih upravitelja koje po zakonu moramo imati?

Odgovor: Poštovani,
Vaš ovlašteni predstavnik treba uputiti prigovor upravitelju i tražiti objašnjenje o napravljenom trošku.Više o svemu možete pogledati u Zakonu o korišćenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređja zgrade.

20.11.2008.
Vaše ime : šemso
Vaše pitanje: Kako se može doći do podataka o prosječnoj plati zaposlenih u osnovnim školama općine Banovići , za 2003,2004,2005,2006,2007 i devet mjeseci 2008. godine

Odgovor: Poštovani,
Po Zakonu o slobodi pristupa informacijama možete se obratiti Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona koji ima te informacije.

18.11.2008.
Vaše ime : Hani
Vaše pitanje: Mozete li da mi odgovorite kada će djeca sa teškoćama u razvoju koja su uključena u redovne škole dobiti potrebnu podršku edukatora-rehabilitatora(defektologa)?

Odgovor: Poštovana,
U Budžetu Tuzlanskog kantona za narednu godinu nisu predviđena sredstva za prijem defektologa u škole na području Tuzlanskog kantona.

18.11.2008.
Vaše ime : Mešanović Ćazim
Vaše pitanje: Pitanje je koje interesuje više profesora naše škole: Da li se pri isplati jubilarnih nagrada računa radni staž od dana zasnivanja stalnog radnog odnosa u školi ili kako?

Odgovor: Poštovani,
Jubilarna nagrada se isplaćuje nakon neprekidnog rada u školi za 5,10,15.. godina (rad bez prekida, gdje se prekid do 15 dana ne računa kao prekid nego samo preko 15 dana).

18.11.2008.
Vaše ime : nerminka
Vaše pitanje: Molim Vas da mi odgovorite da li osoba koja je primljena po konkursu za pripravnika sa VII stepenom stručne spreme u školi, a koja treba da se porodi mjesec dana prije isteka ugovora o radu na određeno vrijeme, ima pravo da nastavi rad poslije poroda kako bi stekla uslov za polaganje stručnog ispita i da li u skladu sa Zakonom o radu (a koji je u koliziji sa zakonom o osnovnom obrazovanju po pitanju pripravnika) ima pravo na porodiljsko bolovanje i novčanu naknadu za vrijeme trajanja bolovanja? Hvala na odgovoru!

Odgovor: Poštovana,
Vi možete poslije porođaja i potrebnog bolovanja odstažirati još mjesec dana kako bi stekli uslov za polaganje stručnog ispita.

18.11.2008.
Vaše ime : Enes
Vaše pitanje: Nadam se da ću ovaj puta dobiti bilo kakav odgovor. Bolje ikakav nego nikakav. HVALA Zaposlen sam u srednjoj školi kao nastavnik praktične nastave. Moja sedmična norma je 24 sata. Četrdesetsatna sedmica mi je zatvorena sa 27 radnih sati. Iz četrdesetsatne sedmice je ispalo da imam 3 sata honorara, a realizacija nastave od 27 sati realizuje se u četiri radna dana jer se iz organizacionih i prostornih razloga nije mogla organizovati u pet radnih dana. PITANJE: Jesam li obavezan dolaziti u školu taj peti dan pošto nemam nastavu ili PITANJE: Dali me na mojih 27 sati koje realizujem u četiri dana u sedmici slijeduje 4 ili 5 toplih obroka. HVALA.

Odgovor: Poštovani,
Obavezni ste dolaziti u školu pet radnih dana jer se 40-to satna sedmica sastoji od pet radnih dana i tek onda možete dobiti 5 toplih obroka.

18.11.2008.
Vaše ime : Dino
Vaše pitanje: Postovani, gdje mogu nacin Zakon o braku i Zakon o brakorazvodnoj parnici (ili nesto slicno)?

Odgovor: Poštovani,
samo ukucajte "porodični zakon" na webu u Bosni i Hercegovini i dobiti ćete zakon koji Vas interesuje.

18.11.2008.
Vaše ime : Azra
Vaše pitanje: Možete li mi odgovoriti da li je moguće zaposliti se volonterski u nekoj školi ili nekoj drugoj ustanovi na prostoru Tuzlanskog kantona kako bi se stekli uslovi za polaganje stručnog ispita? Nakon završenog filozofskog fakulteta prijavljivala sam se na sve konkurse, ali sam od svake škole dobila odbijenicu zbog nepoloženog stušnog ispita.

Odgovor: Poštovana,
U Budžetu Tuzlanskog kantona za narednu godinu nisu planirana sredstva za prijem volontera u školama.

18.11.2008.
Vaše ime : merima
Vaše pitanje: Poštovani, Ponovno Vas molim da mi odgovorite kada se mogu očekivati rezultati Javnih poziva Mininstrstva zdravlja i Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak TK raspisanih za finansiranje udruženja i organizacija? Unaprijed se zahvaljujem

Odgovor: Poštovana,
Rezultati javnih poziva Ministrarstva zdravlja a i Ministarstva obnove mogu se očekivati naredne sedmice.U svakom slučaju biti će objavljeni mna web stranici Vlade.

13.11.2008.
Vaše ime : admir
Vaše pitanje: Mozete li mi odgovoriti zašto u Federaciji nema nikakvih projekata za podsticaj zapošljavanja pripravnika? Da li se u skoroj budućnosti može očekivati takvo nešto?

Odgovor: Poštovani,
Očekujemo da će u idućoj godini biti na raspolaganju sredstva sa ESCROW računa (sredstva od prodaje preduzeća) koja će biti iskorištena za novo zapošljavanje.

12.11.2008.
Vaše ime : Azra
Vaše pitanje: Možete li mi odgovoriti da li je moguće zaposliti se volonterski u nekoj školi ili nekoj drugoj ustanovi na prostoru Tuzlanskog kantona kako bi se stekli uslovi za polaganje stručnog ispita? Nakon završenog filozofskog fakulteta prijavljivala sam se na sve konkurse, ali sam od svake škole dobila odbijenicu zbog nepoloženog stušnog ispita.

Odgovor: Poštovana,
Moguće je zaposliti se kao volonter ali i prijem volontera se mora obaviti putem konkursa objavljenog u sredstvima javnog informiranja.

12.11.2008.
Vaše ime : Alma
Vaše pitanje: Poštovani, Trenutno sam zaposlena u osnovnoj školi kao pripravnik. Pošto sam pripravnik istovremeno se nalazim prijavljena na Biro za zapošljavanje na koji se uredno javljam. Interesuje me da li moj suprug može da ostvati povlasticu na porez na plaću jer sam ja prijavljena na biro za zapošljavanje?

Odgovor: Poštovana,
Ukoliko ste prijavljeni u Službi za zapošljavanje TK kao nezaposlena osoba Vi se tretirate kao izdržavana osoba i vaš suprug za Vas će imati poreske olakšice.

11.11.2008.
Vaše ime : amir
Vaše pitanje: završila sam visoku zdravstvenu školu u tuzli u trajanju 4 god.zanima me kako je moguće da studenti koji završavaju u RS-u na privatnim fakultetima gdje je prolaznost 100% imaju isti status kao i mi stiču obrazovanje 7 stepena.TTakođer vas molim da mi pojasnite kako je moguće doškolovanje onih koji su završili prije 20,10god gdje su završili više škole i onda su išli na 3 god u RS važio im isti plan i program naravno svi završili i dobili 7 stepen obrazovanja.Unaprijed vam hvala riješit ćete nezadovoljstvo prve generacije VZŠ u tuzli.

Odgovor: Poštovana,
Pravo svakog gradjanina je da izabere gdje ce i sta ce studirati, u Tuzli, Sarajevu, Banjoj Luci, Bijeljini... Sve diplome koje su stecene u skladu sa Zakonom, imaju isti status, bez obzira gdje su stecene. Medjutim, poslodavac ima pravo da da prednost nekim kandidatima shodno stecenim diplomama u odnosu na druge. Sto se tice doskolovavanja kandidata sa visom strucnom spremom, to je u nadleznosti visokoskolskih ustanova.

11.11.2008.
Vaše ime : Alma
Vaše pitanje: Postovani! Molim Vas kratko obrazlozenje; Sta se desi kada roditelji dovedu dijete Roma da se upise u skolu, a isto nema Rodni list? Pod kojim uslovima ga skola primi i koja procedura slijedi i skoli i roditeljima. Unaprijed hvala

Odgovor: Poštovana,
Škola je dužna da upiše svu djecu osnovno-školskog uzrasta sa svog školskog područja bez obzira da li imaju izvod iz matične knjige rođenih. Škola treba da zamoli roditelje da u međuvremeni izvade rodni list za djete.

11.11.2008.
Vaše ime : mirela
Vaše pitanje: zanima me da li je skola duzna platiti polaganje stručnog ispita nakon 9 mjeseci, ukoliko je bio konkurs za zaposlenje pripravnika u osnovnoj skoli, ili to nastavnik plaća. hvala

Odgovor: Poštovana,
Ukoliko ste primljeni po konkursu koji je raspisala škola, nakon sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, škola je dužna da plati polaganje stručnog ispita.

11.11.2008.
Vaše ime : Edis
Vaše pitanje: Radim u Osnovnoj školi na 80% nastavne nrme i dolazim na posao svaki dan.Škola mi isplaćuje 80% troškova prevoza na posao i sa posla. Imam li pravo na puni iznos prevoza.

Odgovor: Poštovani,
U skladu sa Pravilnikom o plaćama idrugim primanjima zaposlenika u školama ukoliko imate 80% nastavne norme ostvarujete i 80% prevoza na posao.

11.11.2008.
Vaše ime : jasmin
Vaše pitanje: Postovanje, 10.12.mi istice godina dana od kako sam na pripravnickom stazu za doktora medicine.Zanima me kad bi mogao biti sljedeci termin za polaganje strucnog ispita za doktore medicine? Unaprijed zahvaljujem.

Odgovor: Poštovani,
Polaganje stručnog ispita za doktora medicine je u nadeležnosti Federalnog ministarstva zdravlja.Trebate se obratit njima i pitati za rokove.
Telefoni su :
Tel + 387 33 664 245; 664 246
Fax + 387 33 664 245; 664 246

11.11.2008.
Vaše ime : Suncica Cvjetic
Vaše pitanje: Postovani, dana 29.09.2008. u Dnevnom Avazu izašao je javni poziv Vlade TK za subencije kamata za mlade. Aplicirala sam i nisam do sada dobila odgovor. Zanima me jesu sredstva podijeljena i kome da se obratim za više informacija. Hvala S postovanjem,

Odgovor: Poštovana,
Još uvijek nije završena procedura oko dodijele subvencija za stambeno zbrinjavanje mladih .Očekujemo do kraja mjeseca da će biti završena i objavljena lista dodijeljenih

11.11.2008.
Vaše ime : Melika
Vaše pitanje: molim vas pošaljite mi link za bodovanje kandidata koji izlaze na konkurse u prosvjeti

Odgovor: Poštovana,
Na web stranici Ministarstva obrazovanja www.monks.ba možete pogledati Model kriterija o bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.

6.11.2008.
Vaše ime : jasmina
Vaše pitanje: Postovanje, mozete li mi reci kome se gradjani mogu zaliti zbog zagadjenosti zraka od strane fabrika, konkretno GIKL Lukavac. Pouzdano znam da spomenuta fabrika u zrak pusta kancerogene gasove( benzen, azotsuboksid, znam da se koks gasi amonijacnom vodom radi boljeg kvaiteta koksa,ali to ozbiljno narusava kvalitet zraka koji udisemo svi mi,zna se u noci zapaliti katran i svi stetni gasovi se pustaju nocu i truju cijeli grad Lukavac u kojem se iz tog razloga sve vise javlja kancerogenih oboljenja, posebno jadne male djece. S obzirom da sam majka dva maloljetna djeteta zelim vidjeti postoji li ikakva institucija za ljudska prava kojoj bih da se obratim po pitanju ovog problema? Yanima me naravno ozbiljna institucija koja bi rijesila ovaj problem jer u spomenutoj fabrici je postignut dogovor da ce do 2012 godine smanjiti emisije stetnih gasova. Zar moramo cekati 2012 godinu da bi neko prestao da nas truje? Mislim da je ovo jedno od nasih najvaznijih pitanja jer se tice izravo naseg prava na zivot i zrak, a nisam uopste primijetila da se neko ovim pitanjem ozbiljno bavi. Molim vas , uputite me kome da se obratim jer sam spremna ici gdje god treba da rjesavanje ovog problema pokrenem jer ovo je problem svih nas u TK. Hvala unaprijed.

Odgovor: Poštovana,
Polazeći od Zakona o lokalnoj samupravi po kojem "općina u oviru svog samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom kojim se uređuje pojedina oblast...osigurava zašitu okolice na lokalnom nIvou" općina Lukavac odosno općinsko vijeće i općinski načelnik je institucija kojoj se trebate obratiti za zaštitu svojih prava.Možete pokrenuti aktivnost ili preko povjerenika Vaše mjesne zajednice ili preko vijećnika u općinskom vijeću ili na obadva načina.Najbolje bi bilo da sakupite određen broj potpisa Vaših istomišljenika po ovom pitanju i da takvu aktivnost vodite kao grupa greađana. U svom nastojanju možete angažirati i inspekciju za zaštitu okolice kao i nevladin sektor (razna uduženja za zaštitu okolice) kao i tražiti da se Ministarstvo prostornog uređenja i zaštitte okolice TK uključi i pomogne Vam u ostvarivanju Vaših prava.

3.11.2008.
Vaše ime : Ibro
Vaše pitanje: Da li je vlada utvrdila prioritete za isplatu iz budžeta TK za mjesec novembar,i dali je istom predviđena isplata preostalih 25 % za sport.

Odgovor: Poštovani,
Vlada još nije utvrdila prioritete za novembar mjesec, tako da ne znamo koji su prioriti planirani za isplatu. Nadamo se da će to biti uskoro i da će te o tome biti obaviješteni.

3.11.2008.
Vaše ime : mensur
Vaše pitanje: Komsija gradi kucu ispred moje gdje ga ja granicinim sa sve 3 strane. Imao je urbanisticku saglasnost od 1989 koja je ponistena na sudu i opet bespravno gradi. Opstina nema gradjevinskog inspektora ali je duzna da rjesi ovaj problem. Mjesec dana covjek bespravno gradi , neznam sta da radim kome da se obratim, opstina nerjesava nista ....?? molim vas pomozite!!

Odgovor: Poštovani,
Predlažem Vam da se obratite Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove tačnije INSPEKTORATU ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO, EKOLOGIJU I INDUSTRIJU.

3.11.2008.
Vaše ime : Muris
Vaše pitanje: Gdje mogu dobiti PRIJAVNI OBRAZAC ZA sufinansiranje iz budžeta TK za 2009. godine. Obraćao sam se prijemnoj službi soba broj 12 ali kao da nemaju pojma šta tražim mada je sasvim jasan zahtjev jer sam prijavu za 2oo8 godinu našao na vašoj web stranici.

Odgovor: Poštovani,
Niste naveli tačno na koji ste Javni poziv za sufinansiranje mislili ali tek kada se objavi Javni poziv za sufinansiranje( bilo koji) moći ćete dobiti prijavni obrazac a to će se desiti tek u 2009. godini.

3.11.2008.
Vaše ime : mirsad
Vaše pitanje: Postovani, Interesuje me da li osobe zaposlene unutar naseg kantona, a koje imaju prebivaliste i boraviste unutar drugog kantona, imaju pravo na grantove za fizicka lica po razlicitim osnovama, npr. za nauku i sl., a po osnovu javnih poziva Vlade TK odnosno resornih ministarstva.

Odgovor: Poštovani,
Za konkurisanje na grantove mogu se javiti osobe prijavljene u Tuzlanskom kantonu odnosno organizacije i udruženja koja su registrovana u Tuzlanskom kantonu.

31.10.2008.
Vaše ime : maryanne
Vaše pitanje: koliko zaposlenih ima u vladi i resornim ministarstvima?

Odgovor: Poštovana,
Bez Ministarstva unutrašnjih poslova TK koji zapošljava oko 1950 uposleinka na čitavom Kantonu, u Vladi i ministarstvima je zaposleno oko 500 zaposlenih.(broj varira zbog odlaska u penziju i drugih objektivnih razloga).

31.10.2008.
Vaše ime : senad
Vaše pitanje: koliki je iznos za podsticaj po jednom dunumu voćnjaka

Odgovor: Poštovani,
Predlažem Vam da na web stranici Vlade FBiH http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/index.php pročitate ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "POTICAJ ZA POLJOPRIVREDU" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2008. GODINU.Takođe se možete informirati i u Ministarstvu poljoprivrede Tuzlanskog kantona kod gospođe Mirsade Glavinić na telefon 270-495 i 270-507.

30.10.2008.
Vaše ime : Lejla
Vaše pitanje: Postovani, radim u skoli 5 casova sedmicno, tj. 10,6 sati u 40-satnoj sedmici. U toku proteklog mjeseca imala sam 13 radih dana, jer radim 3 dana u sedmici, a topli obrok sam dobila za 5. Pitanje glasi: da li se topli obrok obracunava na osnovu procenta radih sati ili na osnovu radnih dana?

Odgovor: Poštovana,
Topli obrok se placa prema sedmicnom fondu sati, a ne prema broju radnih dana u sedmici, odnosno mjesecu.

30.10.2008.
Vaše ime : Sadeta
Vaše pitanje: mozete mi molim vas reci kada ce tacno biti uplacena druga dio studentskog kredita,znam da bi trebalo biti uplaceno pocetkom 10 mjesca,ali evo jos nije nista uplaceno na racune.Hvala vam unaprijed na vasem odgovoru!

Odgovor: Poštovana,
Spiskovi za isplatu 8. rate studentskih kredita su pripremljeni, a uplata se ocekuje pocetkom naredne sedmice.

30.10.2008.
Vaše ime : Goran Pavić
Vaše pitanje: Podnio sam Općini Tuzla, službi za komunalne poslove i poslove mjesnih zajednica zahtjev za izmjenu spornog projekta infrastrukture centralnog grijanja u stambenoj zgradi u Gornjem Mosniku (Tuzla) krajem 5. i početkom 6. mjeseca ove godine, ali do danas se navedena služba nije oglasila po mom zahtjevu, a bili su dužni u roku od 60 dana donijeti rješenje po mom zahtjevu. Moje pitanje glasi: da li pri službama Tuzlanskog kantona postoji Upravna inspekcija kojoj bi mogao podnijeti žalbu zbog tzv''šutnje administracije'' i zbog ne rješavanja po mom zahtjevu u zakonom predviđenom roku Hvala

Odgovor: Poštovani,
Možete se obratiti kantonalnom upravnom inspektoru u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

29.10.2008.
Vaše ime : TANJA
Vaše pitanje: KAKO SU TO DJECA NEZAPOSLENIH RODITELJA ZBRINUTA AKO VI NEMOZETE DA ODVOJITE 66KM MJESECNO.NEMOZETE NI DA ZAMISLITE STA BI NASOJ DJECI ZNACILO DA ISPLATITE 6 MJESECI KOJE DUGUJETE. ALI VASA DJECA IMAJU STA VAS BRIGA.

Vaše ime : meliha
Vaše pitanje: Zivim u opstini Doboj istok i zovem se Meliha Mujkic,da vas pitam samo kada ce vlada obezbijediti novac za djeciji dohodak i zbog cega vec duze vrijeme ne dobijamo nikakav doprinos a mada imamo pravo na to. Hvala vam unapred

Vaše ime : imsirovic
Vaše pitanje: Hoceli u skoroj buducnosti biti raspravljano o donosenju odluke o isplacivanju djecijeg doplatka budzetskim korisnicima TK-a?

Vaše ime : zahir ahmetovic
Vaše pitanje: zasto je obustavljena isplata djecijeg doplatka kada ce poceti isplata djecijeg doplatka

Odgovor: Poštovani,
Vlada Tuzlanskog kantona je na 63.redovnoj sejdnici koja je održana 24.10.2008.godine dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad i socijalnu politiku o privremenom stavljanju van snage Odluke o odobravanju sredstava za dječiji doplatak za djecu nezaposlenih roditelja.Sve obaveze po ovom osnovu stvorene u 2008. godini, do dana kada je Odluka stvaljena van snage, biće isplaćene u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu.

27.10.2008.
Vaše ime : Enes
Vaše pitanje: Odredba zakona po kojoj se može u prijevremenu penziju sa 35 god. staža i 60 god. života prestaje da važi sa 31.12.2008.god. Postoje li naznake da će se ova odredba primjenjivati i poslije ovog roka.Pitao sam u pravnoj službi PIO u Tuzli i oni neznaju da mi kažu.

Odgovor: Poštovani,
Postoje samo nezvanične informacije da će se taj rok produžiti ,ali sve dok se ne objavi zvanična Odluka ovaj rok je do 31.12.2008. godine.

27.10.2008.
Vaše ime : HANIFA
Vaše pitanje: Zovem se Hanfa Basic i zivim u klokotnici,moja porodica i ja zivimo od poljoprivrede,tacnije zivimo od prodaje mlijecnih proizvoda,imam jedno pitanje vezano za premiju koju vlada federacije izdvaja za posticaj poloprivrednicima,zbog cega su nam smanjili premiju sa 20kf na 14kf,iako i sami znate da je sve poskupilo. Mi mljekarama prodajemo mlijeko po 0,43kf po litru iako je taj isti litar mlijeka bio placen 0,65kf prosle god. u ovo vrijeme.Pa mozetel mi reci zbog cega je nam se smanija otkupna cijena mlijeka po litru,i zbog cega je nam se premija smanjila sa 20 na 14 feningi. Dali mi poljuprivrednici u opstini Doboj istok imamo pravo na kakvu subvenciju od stranr vlade ili nase opstine,posto mi nemamo se kome obratiti za apel sem vama.Hvala vam unapred

Odgovor: Poštovana,
Predlažem Vam da pogledate na web stanici Vlade TK, odnosno Ministarstva poljoprivrede Pravilnik o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2008. godinu i informišete se o tome kako možete dobiti subvencije.

24.10.2008.
Vaše ime : luna
Vaše pitanje: Poštovani! Ima li moja sestra pravo na penziju ako joj je suprug bio demobilisani borac,a a preminuo je prije 10 dana.U trenurku smrti bio je nezaposlen i prijavljen na biro za zapošljavanje.Sa vojnim stažom ima oko 10 godina radnog staža.Sestra ima 40 godina a djeca 7 i 13 godina.Isto je nezaposlena i prijavljena na biro.Hvala!

Odgovor: Poštovana,
Javite se u Općinsku boračku organizaciju prema Vašem mjestu prebivališta i oni će Vas uputiti u sva prava koja Vaša sestra može ostvariti.

23.10.2008.
Vaše ime : Alma
Vaše pitanje: Postovani Molim Vas da li mozete doći do sljedece informacije. U februaru 2004 usvojen je Akcioni plan "O obrazovnim potrebama Roma i pripadnika ostalih necionalnih manjina u BIH", ali nigdje nije navedeno na koji se on period odnosi. Dakle ako je donesen 2004 (od tada počinje) da li je moguće da nije ograničeno do kada traje, pa se podrazumijeva dok se svi problemi iz te oblasti ne riješe???Malo mi je nejasno da li akcioni plan mora imati vremenske okvire početak i kraj?? Ja mislim da mora. Ova informacija mi je neophodna. Molim za pomoć. Unaprijed hvala

Odgovor: Poštovana,
Vi govorite o OSCE-ovom dokumentu o obrazovnim potrebama Roma i pripadnicima ostalih nacionalnih manijna u BIH koji je donesen 2004. godine i koji kao i STRATEGIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA koje je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 87. sjednici održanoj 21, jula 2005. godine, usvojilo nemaju vremenskog ogrančenja, dakle: trajna su.Aktivnosti na ovom planu teku kontinuirano i predviđena su za duži vremenski period.

20.10.2008.
Vaše ime : Razim
Vaše pitanje: Kada i gdje će biti rezultati javnog poziva za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih za 2008.godinu?

Odgovor: Poštovani,
Jedino što Vam možemo reći je da će Komisija koja je zadužena za razmatranje prispjelih zahtjeva tek ovih dana početi sa radom.

20.10.2008.
Vaše ime : nedim
Vaše pitanje: Poštovani, odrađujem pripravnički u osnovnoj školi za pedagoga. Devet mjeseci, koji su zakonom predviđeni za odrađivanje pripravničkog staža(počeo sam 29.09.2008.), ističe 29.06.2009.godine. bar ja tako mislim? Dali sam upravu? Da li će u tom periodu biti rok za polaganje pripravničkog kako bih, ako položim, mogao konkurisati na konkursima za narednu školsku godinu sa položenim stručnim ispitom?

Odgovor: Poštovani,
Vi ste dužni nakon isteka od devet mjeseci da u roku od tri mjeseca polažete stručni ispit.Ako vam ističe devet mjeseci 29.06.2009. godine vi ćete moći polagati stručni ispit tek u septembru.

20.10.2008.
Vaše ime : Alma
Vaše pitanje: Poštovani! Da li postoji ikakva mogućnost da će u skorije vrijeme biti pokrenut magistarski studij iz Pedagogije- Psihologije, na Filozofskom fakultetu u Tuzli??? Zaista mi nije jasno zašto već šest godina isti nije raspisan, a tvrdim da ima jako veliki broj zainteresovanih kandidata. Dajte nam makar adresu na koga da lobiramo da nam seobezbijedi daljnje školovanje.. Unaprijed __

Odgovor:
Poštovana,
Ja bih Vam predložila da se obratite dekanu Vašeg fakulteta kao i profesorima koji predaju pedegogiju i psihologiju jer jedino tamo možete dobiti informacije o tome.Možda bi bilo dobro i da se obratite sa zahtjevom dekanu svi Vi koji želite da upišete postidplomski studij ( sa potpisima) tako da bi Fakultet imao predstavu koji je to broj studenata odnosno kolika je uistinu zainteresovanost za postdiplomski studij.

20.10.2008.
Vaše ime : albin
Vaše pitanje: Uputio sa prigovor Inspekciji obrazovanja TK koja je svojim nalazom ukazala da sam u pravu i dala rok školi da ispravi grešku u roku od 15 dana. od tada je prošlo 20 dana a ja još nisam dobio nikakvu odluku!? Interesuje me koje je nadlažan za nadzor provođenja inspekcijskih naloga i da li su direktori "nedodirljivi" tj. mogu raditi šta hoće!?

Odgovor:
Poštovani,
Predlažem Vam da se obratite gospođi Svjetlani Pejić glavnoj kantonalnoj inspektorici za obrazovanje koja će Vam dati sve informacije vezane za inspekcijski nadzor u školama.Njen telefon je 287-251.

16.10.2008.
Vaše ime : zehrudin
Vaše pitanje: molim vas da li možete odgovoriti kada će biti uplata preostalog iznosa studentskog kredita? znam da je donesena odluka 10.10.2008 o uplati ali još ništa nije realizirano. unaprijed hvala.

Odgovor:
Poštovani,
70% sredstava će biti operativno do kraja ove sedmice.

16.10.2008.
Vaše ime : RAMIZ
Vaše pitanje: RADIM U O.Š. GRAČANICA OPŠTINA ŽIVINICE NA POSLOMA ŠKOLSKOG MAJSTORA U STALNOM RADNOM ODNOSU.15.09.2008.G. ZAVRŠIO SAM SDUDIJE ZA STICANJE VIŠE STRUČNE SPREME, SMJER FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO, NA EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITET U TUZLI I TIME STEKAO PRAVO NA STRUČNI NAZIV EKONOMISTA. ŽELIO BIH DA MI ODGOVORITE DA LI IMAMAM PREDNOST PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA UKOLIKO SE UKAŽE POTREBA ZA MOJOM STRUČNOM SPREMOM U BILO KOJOJ USTANOVI U NADLEŽNOSTI NAŠEG MINISTARSTVA,I KAKO MOGU NAJBRŽE ODRADITI PRIPRAVNIČKI STAŽ UNAPRIJED ZAHVALJUJEM RAMIZ.

Odgovor:
Poštovani,
O rješavanju svog statusa kao diplomiranog ekonomiste morate se se raspitati direktno u pravnoj službi Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona kao i u Agenciji za državnu službu-Odjeljenje za Tuzlanski i Posavski kanton.

16.10.2008.
Vaše ime : enisa
Vaše pitanje: Da li će biti raspisan konkurs za dodjelu kredita sa povoljnijom kamatnom stopom i dužim periodom otplate za boračku populaciju

Odgovor:
Poštovana,
Mogu Vas jedino uputiti u Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona koji će Vam dati tačnu informaciju o tome.Telefoni su 282-079 i 282-639. S poštovanjem,

16.10.2008.
Vaše ime : Elvira
Vaše pitanje: Zanima me kada će biti rezultati odnosno spisak studenata koji su prmili stipendiju namijenjenu za boračku poulaciju? Unaprijed hvala

Odgovor:
Poštovana,
Još uvijek nije završena procedura oko dodjele stipendija učenicima iz boračke populacije.Nadamo se da će do kraja mjeseca bti poznati rezultati.

16.10.2008.
Vaše ime : AZRA
Vaše pitanje: Poštovani! Zanima me po kojem osnovu se dodjeljuju novčana sredstva za tuđu njegu. Naime, moj djed skoro da apsolutno ne vidi, ima samo 2% voda na jedno oko, a na drugo ne vidi nikakao,pa me zanima da li on ima pravo na takva novčana sredstva. Unaprijed zahvalna! _

Odgovor:
Poštovana,
Trebate Vašeg djeda odvesti njegovom ljekaru koji će ispuniti obrazac za tudju pomoć i njegu i sa ostalom dokumentacijom (rodni list,državljanstvo, kopija Cipsove lične kate i mjesta prebivališta)javiti se u Centar za socijalni rad u Vašoj općini.U daljoj proceduri komisija utvrdjuje procenat potrebne tuđe pomoći za Vašeg djeda.

16.10.2008.
Vaše ime : AMRA
Vaše pitanje: Postovani, Zelila bih znati da li je raspisan konkurs od strane MONSK TK za dodijelu stipendija studentima za tekucu godinu? I ako nije kada ce biti ? Unaprijed,Hvala.

Odgovor:
Poštovana,
U maju mjesecu završena je procedura oko dodjele stipendija za ovu godinu.Morate sačekati iduću godinu (mart,april) i konkurisati za sredstva.

16.10.2008.
Vaše ime : nerko
Vaše pitanje: Kada će počet realizacija sredstava za udruženja građana,ugovori potpisani prije 2 mjeseca a ni habera od sredstava.Nemojte samo odgovorit da nije prioritet
Vaše ime : Edin
Vaše pitanje: Poštovani, Po ko zna koji put pitam, pa molim za odgovor. Šta je s novcem za nevladine organizacije??? Kako Ministrica obrazovanja može imati obraza, pa obećati za deset dana, na svečanom potpisivanju ugovora??? Makar mi odgovorite na pitanje...

Odgovor:
Poštovani,
U ovoj sedmici će biti operativna sredstva ali samo 70% od iznosa koje je organizacija dobila prilikom raspodjele.

16.10.2008.
Vaše ime : mikica
Vaše pitanje: Da li je moguće da novi zakon o visokom obrazovanju je rigorozan mislim o brucošima i molim vas da mi to pojasnite,oko polaganja ispita svašta su nam profesori napričali da imaju samo 2 ispitna roka u januaru i septembru i da se samo jedan ispit može prenijeti.Protivnik sam studiranja 10-15god ali mislim da se otišlo u krajnost. Da li je ovo rezultat Bosanskog index-.a ili šta već. Zahvalna

Odgovor:
Poštovana,
predlažem Vam da pročitate Zakon o visokom obrazovanju (nalazi se nanašoj web stranici-dokumenti-zakoni) i detaljno se informište o svemu što vas interesuje u vezi studiranja i inače radi vašeg ličnog informisanja oko visokog obrazovanja. .Nije sve tako pesimistično kao što ste vi razumjeli.Treba samo redovno prisustvovati predavanjima, redovno učiti ...Nešto slično kao u srednjoj školi.

16.10.2008.
Vaše ime : Nada Đonić
Vaše pitanje: Molim Vas da mi odgovorite sa koliko godina mogu da ostvarim pravo na starosnu penziju. Radila sam u Tuzli do 1992 godine. Rodjena sam 29.01.1950 godine. Hvala!_

Odgovor:
Poštovana,
Uslove za starosnu penziju ispunjavate kad napunite 65 godina starosti i najmanje 20 godina radnog staža ili 40 godina staža bez obzira na godine starosti.

14.10.2008.
Vaše ime : JASMIN
Vaše pitanje: Dipl.sam kriminalist konkurisao sam na konkurse u tk koji su odgovarali mojoj struci ali sam dobijao odbijenice tako da nisam imao prilike da odradim pripravnicki interesujeme dali postoji kakva mogucnost da negdje volontiram da bi polagao strucni ispit....nadam se dacete napokon odgovorit na ovo pitanje jer uvijek kad postavim vam nedobijem odgovor

Odgovor:
Poštovani,
Nažalost, na pitanje kao što je Vaše često smo odgovarali da je jedini način zaposlenja i odrađivanja putem konkursa pa makar i za volontiranje tako da i ovaj put moram da Vam ponovim isto.Nadam se jedino da će iduće godine biti nekih konkursa u MUP-u TK tko da ćete moći konkurisati. Ili da možda pokušate sa nekim privatnim firmama a to zavisi od Vas da li ste spremni da radite i neke druge poslove.

14.10.2008.
Vaše ime : mirjana
Vaše pitanje: Postovani,da li mi mozete odgovoriti da li ja imam pravo na dodjelu stipendije,gdje god da sam se obratila dobila sam isti odgovor"to je specifican slucaj mi u pravilniku nemamo takve kategorije".Djete sam bez oba roditelja,otac mi je nastradao kao civilna zrtva rata.Zivim i skolujem se iskljucivo od minimalne porodicne penzije.Obracala sam se opstini za opstinsku stipendiju ,ali nespadam ni u tu kategoriju jer se dodjeljuje studentima sa visokim prosjekom,obracala sam se i za boracku stipendiju tk ali ni tamo nemaju takvu kategoriju dodjeljuju samo djeci poginuliih boraca,RVI,demobilisamih boraca.zanima me da li postoji neka institucija da dodjeljuje stipendije djeci civilnih zrtava rata,djeci bez oba roditelja,jer ovo je zaista i tuzno i sramotno.

Odgovor:
Poštovana,
Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta dodjeljuje stipendije studentima sa visokim prosjekom ali i socijalno ugroženim licima kao što ste Vi.Morate sačekati iduću godinu kada će biti raspisan konkurs za dodjelu tih stipendija jer je za ovu godinu završena raspodjela

14.10.2008.
Vaše ime : Safet
Vaše pitanje: Poštovanje, Ja sam Safet Salihović iz Živinica, obraćam vam se i iznosim svoj problem.Prijavljen sam na birou za zaposljavanje u Živinicama.Imam uslove za vojnu penziju.Potrebna mi je radna knjižica(koja se nalazi na birou) kako bi imao svu dokumentaciju i da predam u PIO na obradu.U birou mi kazu kako gubim pravo lijecenja ja i supruga ako podignem radnu knjizicu. Molim vas za savjet. Da li postoji način da dođem do radne knjižice, a da me ne odjave sa liječenja kao i moju suprugu. Unaprijed se zahvaljujem

Odgovor:
Poštovani,
Vi možete uzeti radnu knjižicu na revers od Zavoda za zapošljavanje na određeni period.Ukoliko je ne vratite na vrijeme, gubite pravo na novčanu naknadu ako je primate od Zavoda za zapošljavanje ali se nećete brisati sa evidencije nezaposlenih lica niti će vam biti uskraćeno zdravstveno osiguranje.

14.10.2008.
Vaše ime : mevludin
Vaše pitanje: pozz htio bi da vas pitam, moj otac je civilni 100 invalid i psihicki bolesnik ako moja majka to jest njegova supruga meni hoce dati nekretninu od 2 duluma koja je na mom ocu ona ima i skrbnistvo nad mojim ocem to jest sud mu je oduzeo radnu sposobnost ,dali moja majka moze meni poklonuti tu nekretninu putem suda , hvala unaprijed.

Odgovor:
Poštovani,
Morate se raspitati u nadležnom sudu ili kod nekog advokata da li je to moguće, odnosno da li oduzimanje radne sposobnosti i dodjeljivanje skrbništa podrazumjeva i raspolaganje sa imovinom oca.

13.10.2008.
Vaše ime : sapko
Vaše pitanje: Kada je u planu da se objavi novi Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju u Tuzlanskom kantonu.Srdačan pozdrav

Odgovor:
Poštovani,
Još uvijek je na snazi ranije doneseni Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju.Ako bude bilo potrebno uradiće se izmjene i dopune tog Zakona a ne novi Zakon.

13.10.2008.
Vaše ime : softić sulejman
Vaše pitanje: Bio sam direktor u osnovnoj školi i na novom konkursu nisam dobio saglasnost od ministarstva, vidio sam u obavijesti školi, ali nisam dobio nikakvu obavijest o tome pa me interesuje da li je moguć prigovor na odluku ministarstva!? PS: prigovor sam već uputio ministrici obrazovanja ali nisam dobio nikakav odgovor!? S poštovanjem,

Odgovor:
Poštovani,
Predlažem Vam da se obratite gdinu Vrtagić Fikretu državnom službeniku u Ministarstvu obrazovanja, nauke,kulture i sporta na telefon 287-023 za sve informacije koje navodite u Vašem pitanju.

13.10.2008.
Vaše ime : imsirovic
Vaše pitanje: Hoceli u skoroj buducnosti biti raspravljano o donosenju odluke o isplacivanju djecijeg doplatka budzetskim korisnicima TK-a?

Odgovor:
Poštovani,
Za narednu sjednicu Vlade TK koja se planira u ovoj sedmici pripremljena je Informacija vezana za isplatu djecijeg doplatka.

10.10.2008.
Vaše ime : sakib
Vaše pitanje: mozete mi molim vas reci kada ce tacno biti uplacena druga dio studentskog kredita,znam da bi trebalo biti uplaceno pocetkom 10 mjesca,ali evo jos nije nista uplaceno na racune.Hvala vam unaprijed na vasem odgovoru!

Odgovor:
Poštovani,
Na današnjoj sjednici Vlade TK (10.10.2008.godine) donesena je Odluka o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za mjesec oktobar kojom je planirano za Fond za kreditiranje studenata 72.625,00KM .

10.10.2008.
Vaše ime : armina
Vaše pitanje: ove godine zavrasam osnovnu skolu u janji ..sa obzirom da zelim da upisem medicinsku skolu odllican sam djak ....koji bi meni smjer predlozili da upisem ....hvala__

Odgovor:
Poštovana,
Ja bih ti preporučila opšti smjer koji ima široke mogućnosti za zapošljavanje a i daje ti dobru osnovu za dalji studij medicine ili više medicinske škole.Ipak na tebi je da odlučiš, a ja ti želim puno uspjeha u životu i daljem školovanju.

10.10.2008.
Vaše ime : hamid
Vaše pitanje: kada će biti operativna sredstva za sport iz budžeta TK mislim preostalih 25% za koje su potpisani ugovori.

Odgovor:
Poštovani,
Na današnjoj sjednici Vlade TK (10.10.2008. godine)donesena je Odluka o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta TK za mjesec oktobar 2008. godine.Tom Odlukom nisu planirana sredstva za sport.Nadamo se da će isplata preostalih 25% sredstava biti u novembru 2008. godine.

9.10.2008.
Vaše ime : sakib
Vaše pitanje: Dali mozete mi molim vas reci kada ce tacno biti uplacena druga dio studentskog kredita,znam da bi trebalo biti uplaceno pocetkom 10 mjesca,ali evo jos nije nista uplaceno na racune.Hvala vam unaprijed na vasem odgovoru!

Odgovor:
Poštovani,
Mi se nadamo da će svakako uplata biti u desetom mjesecu a s obziorm da je još uvijek početak mjeseca potrebno je samo malo strpljenja.

9.10.2008.
Vaše ime : Sead
Vaše pitanje: Poštovani, Prijavio sam se na Javni poziv za sufinansiranje troškova izrade i odbrane doktorske disertacije. Iako sam ispunio sve uslove iz javnog poziva i uredno se prijavio, pregledom objavljene liste saznao sam da me nama na spisku raspodjele. Ranije, 2006. g odobrena su mi sredstva u iznosu od 1.000 KM, ali pošto je vašim programom predviđen maksimalan iznos 2.000 KM smatram da sam imao pravo na još 1.000 KM (pošto ste uglavnom svima odobrili taj iznos). Moja doktorska disertacija je u fazi određivanja datuma odbrane i do 12. mj. ove godine ću izaći na odbranu, te do tada moram izmiriti svoje obaveze prema Univerzitetu. Moje pitanje se odnosi na to, da li ću dobiti rješenje sa obrazloženjem o odbijanju mog zahtjeva , kako bi mogao na vrijeme uložiti žalbu, ili je samo bila greška kod komisije za raspodjelu sredstava.

Odgovor:
Poštovani,
Kandidati koji su vec dobili sredstva za izradu i odbranu doktorske disertacije putem javnog poziva za "Nauku" ne mogu dobiti sredstva po istom osnovu.

7.10.2008.
Vaše ime : Enisa
Vaše pitanje: do kojeg datuma se može aplicirati na javni poziv za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih TK

Odgovor:
Poštovana,
Javni poziv je objavljen u dnevnom listu "Avaz" 29 i 30.09.2008. godine (dvobroj) i traje petnaest dana od dana objavljivanja.Znači do 14.10.2008. godine.

7.10.2008.
Vaše ime : Asmir
Vaše pitanje: Postovana gospodo u vladi TK-a, i ako ne ocekujem odgovor od vas kao ni dosad nikada mi niste odgovorili na moje pitanje, zato sto niste ravnopravni prema svim gradjanima isto, ipak da vas pitam, da li ce do kraja ove godine biti raspisan konkurs u MUP-u TK-a za prijem novih policijskih sluzbenika?Pitam vas iz razloga zato sto nas zovu predstavnici MUP-a RS-a iz Banja Luke da tamo radimo, a kad tamo odemo dozivljavamo svakakva provociranja od strane srpskih policijskih sluzbenika?Unaprijed vam se zahvaljujem na odgovoru?HVALA

Odgovor:
Poštovani,
Nažalost do kraja ove godine neće biti raspisivanja konkursa za prijem policijskih službenika u MUP-a TK. Prijem policajaca idućoj godini biće u zavisnosti od sredstava u budžetu kao i od broja onih koji odlaze u mirovinu.

7.10.2008.
Vaše ime : Fahreta
Vaše pitanje: Poštovani, Prijavljena sam na Biro za zaposljavanje,jer sam trenutno nezaposlena.Dobila sam poziv da radim u trafici,ali zbog toga sto imam dijete i ne mogu stici raditi taj posao,ja cu morti i odbiti.Moje pitanje je:Ukoliko odbijem posao,da li me mogu odjaviti sa biroa? Unaprijed zahvalna

Odgovor:
Poštovana,
Prema informacijama Zavoda za zapošljavanje TK ukoliko dva puta uzastopno odbijete posao koji odgovara vašoj stručnoj spremi, ili odbijete poziv za edukaciju možete biti brisani sa evidencije za zapošljavanje.No i pored toga biti ćete pozvani na razgovor od strane Zavoda za zapošljavnje prije nego se tako nešto desi.

6.10.2008.
Vaše ime : Azra
Vaše pitanje: zanima me kada ce izaci konkurs za dodjelu stipednija studentima boracke populacije?

Odgovor:
Poštovana,
U današnjem Dnevnom avazu (ponedeljak, 06.10.2008.godine), izašao je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i studentima za valstite potrebe koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice za studijsku 2008/2009. godinu.

2.10.2008.
Vaše ime : sanid
Vaše pitanje: Imam 23,5 god.radnog staža,15 mjeseci JNA,3 god. armije BiH i 5 mjeseci patriotske lige,3 godine sam na zavodu za zapošljavanje,imam 51 godinu i da li ispunjavam uslove za bilo kakvu penzij

Odgovor:
Poštovani,
Ne ispunjavate nijedan zakonski uslov za odlazak u redovnu penziju, te jedino ako imate zdravstvenih problema koji bi vam omogućili invalidsku penziju , možete pokušati nju da ostvarite

2.10.2008.
Vaše ime : maja
Vaše pitanje: poštovani, da li se odrađivanje pripravničkog staža u prosvjeti, može odraditi sa prekidima. ukoliko radim npr.u 3 škole po 3 mjeseca, da li mogu pristupiti polaganju stručnog ispita? i zašto mi pripravnici nemamo plaćen topli obrok i prevoz, jer me samo prevoz košta više nego plata za pripravnicku normu!najljepša hvala.

Odgovor:
Poštovana,
Po Zakonu o radu "Poslodavac može zaključiti ugovor o radu sa pripravnikom na onoliko vremena koliko traje pripravnički staž propisan za zanimanje na koje se odnosi." Detaljnu razradu uslova i načina prijema pripravnika i volontera institucija razrađuje svojim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.
Prema zakonu o osnovnom obrazovanju TK Član.77 Lice, angažovano u školi na poslove nastavnika, stručnog saradnika i saradnika obavezno je u roku od jedne godine od dana angažovanja položiti stručni ispit.
Stručno osposobljavanje za samostalan odgojno-obrazovni rad lica iz stava 1. ovog člana traje 9 mjeseci, a stručni ispit dužan je položiti u roku od 3.mjeseca od danasticanja uslova za polaganje stručnog ispita.
Za plaćanje toplog obroka i prevoza morate se raspitati u školi jer ona mora na vrijeme da planira sredstva za te namjene.

2.10.2008.
Vaše ime : dzevida
Vaše pitanje: postavni/a uavrsila sam Fakultet politikih nauka odsjk za socijalni rad u Sarajevu trenutno trazim ustanovu u kojoj bi mogla da radim propravnicki staz moje pitanje da li postoji mogucnos za rad i obavljanje pripravnickog staza u osnovnim i srednjim skolama ili bolnicama unaprijed zahvalna

Odgovor:
Poštovana,
Vi možete odraditi pripravnički staž i u školi i u zdravstvenoj ustanovi, samo što program za polaganje stručnog ispista u školi i zdravstvenoj ustanovi nije isti.Važno je da nadjete posao, odnosno da ustanova traži stručni kadar vašeg profila.

2.10.2008.
Vaše ime : Adem Lisicic
Vaše pitanje: Postovani, da li je UKC Tuzla duzan svojim pripravnicima (doktorima medicine) dati bilo kakvu novcanu nadoknadu za rad koji obavljaju godinu dana? hvala

Odgovor:
Poštovani,
Pripravnik bilo gdje da radi ima jednaka prava po Zakonu kao i zaposleni u stalnom radnom odnosu.

2.10.2008.
Vaše ime : alma selimović
Vaše pitanje: željela bih postaviti pitanje u vezi legalizacije.ali neznam hoću li biti jasna .u svim obavještenjima piše da objekti koji su bili tu 1974.god mogu biti odma legalizovani , ali skice od 1974.god. nema pa se gleda skica od 1968.god. po nekom novom zakonu nakon ovog zadnjeg satelitskog snimanja svi bi objekti trebali biti legaizovani., međutim mi imamo komšiju koji nam neće da potpiše papire za, jer smo blizu međe (80cm), a isti taj komšija je proširio kuću garažom sve do međe. On smatra da ne treba svoj objekat nemora legalizovati dok mi svoju kuću želimo legalizovati ali zbog njega to nemožemo iako je i on u istoj situaciji kao i mi. da li će on morati ukloniti garažu ukoliko nije podnijo zahtjev za legalizaciju i da li on može legalizovati svoj objekat bez našeg odobrenja kao što mi nemožemo ništa uraditi bez njega.

Odgovor:
Poštovana,
Predlažem Vam da se oko ovog pitanja informišete u imovinsko-pravnoj službi Vaše općine.Oni su najmjerodavniji da Vam daju pravi odgovor i upute Vas na njegovo rješavanje.

2.10.2008.
Vaše ime : Selver
Vaše pitanje: Da li su skole obavezne da postuju rang listu prilikom prijema u radni odnos?

Odgovor:
Poštovani,
Komisija koja vrši proceduru izbora utvrdjuje rang listu kandidata i škola, odnosno direktor, je dužan da je poštuje.

2.10.2008.
Vaše ime : Eldina
Vaše pitanje: Predavala sam dokumente na VISOKU POSLOVNU ŠKOLU na Univerzitetu u Tuzli. Na konačnoj rang listi bila sam 114, a primali su samo 100 studenata. Nisam kćerka demobilisanog borca ni ratnog vojnog invalida. Zanima me da li će Vlada TK i ministarstvo za obrazovanje i kulturu odobriti prijem još studenata odnosno produžiti spisak na ovom fakultetu ove godine?

Odgovor:
Poštovana,
Nažalost za ovu školsku godinu neće biti više prijema na Visoku poslovnu školu u Tuzli.

2.10.2008.
Vaše ime : amir
Vaše pitanje: kada pocinje dodjela stipendija koju dodjeljuje ministarstvo za boračka pitanja tk

Odgovor:
Poštovani,
Komsija koji vrši razmatranje i odobravanje prispjelih prijava još nije završila posao a primljeno je oko hiljadu zahtjeva.
Nadamo se da to neće trajati duže od mjesec dana.

2.10.2008.
Vaše ime : mirela rehic
Vaše pitanje: molim vas da me uputite na kojoj stranici mogu naci zakon o srednjem obrazovanju jer postojece se ne mogu otvoriti ili ja ne trazim na odgovarajucem linku. unaprijed hvala

Odgovor:
Poštovana,
Zakon o srednjem obrazovanju možete naći u Službenim novinama TK broj 6 u 2004. godini a njih možete pogledati na našoj web stranici (pod dokumentima Vlade).

23.9.2008.
Vaše ime : Jasmin
Vaše pitanje: Kako je moguće da volpnter u Ministarstvu obrazovanja ima naknadu za topli obrok, put i platu a pripravnik u osnovnoj školi ima samo 80% naknade za platu.

Odgovor:
Poštovani,
Prema članu 28.Zakona o radu poslodavac je dužan nedležnoj Službi za zapošljavanje plaćati 35% od najniže plaće za svakog volontera radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti.Obaveza poslodavca prema nadležnoj Službi za zapošljavanje za svakog volontera iznosi 141,50 KM mjesečno.Pored toga volonteru se isplaćuje paušalna naknada 200 KM mjesečno, naknada za ishranu u iznosu od 220 KM mjesečno te naknada za prevoz 44 KM mjesečno( što je uobičajeno u praksi prilikom angažovanja volontera) i to je ukupno 464 KM mjesečno.Taj iznos se isplaćuje volonteru.

23.9.2008.
Vaše ime : SEADA BUDIMLIĆ
Vaše pitanje: U radnom sam odnosu 16 god sa sss sada sam završila fakultet, hoću li odrađivati pripravnički kao volonter ili će mi se plaćati,koeficijent kako je predviđen zakonom za vss i umanjen 20% zbog pripravničkog radi se o zdravstvu. zahvalna

Odgovor:
Poštovana,
Podzakonski akti u Vašoj firmi trebaju regulisati način odrađivanja pripravničkog staža nakon sticanja visoke stručne spreme. Raspitajte se u pravnoj službi ustanove gdje radite.

23.9.2008.
Vaše ime : marija mihanovic
Vaše pitanje: Poštovani radila sam 22 godine u firmi u kojoj sam postala tehnološki vištak. Odmah nakon isteka otkaznog roka sam se zaposlila du drugoj firmi (znači bez pprekida). Tu sam provela 9 mjeseci , nakon toga sam bila na birou mjesec dana i opet se vratila u istu firmu ponovo na zamjenu, gjde sam ponovo provela 9 mjeseci. Od 1.09. ne radim. Imam li pravo na naknadu za nezaposlene s obrizuom da sam koristila 1 mjesec takve naknade između ovih poslova (u skoro 24 godine radnog staža samo sam 1 mjesec bila na HZZ. Koliko mi može vremenski trajati naknada i koliki je iznos mjesečne naknade?

Odgovor:
Poštovana,
Predlažem Vam da posjetite web stranicu Federalnog Zavoda za zapošljavanje http://www.fzzz.ba/savjeti/socijalna.htm gdje ćete naći odgovor na svoje pitanje.

23.9.2008.
Vaše ime : edin kurtić
Vaše pitanje: mogu li otkupiti parcelu zemljišta na području grada tuzla u vlasništvu kantona i općine za izgradnju porodične kuće?ako mogu, gdje da se obratim...demobilisani borac koji prvi put rješava stambeno pitanje...

Odgovor:
Poštovani,
Neizgrađeno zemljište općina Tuzla oglašava putem javnog oglasa koji se objavljuje u sredstvima informisanja, a pošto ste demobilisani borac obratite se u Vašu
opcinsku boračku organizaciju za dodatna pojašnjenja u vezi rješavanja Vašeg stambenog pitanja..

23.9.2008.
Vaše ime : mevludin
Vaše pitanje: sta mi treba da bi svom ocu inace 100 civ,invalidu oduzeo radnu sposobnost posto je moj otac nesposoban za rasudjivanje tako da bi sve zakonske ovlasti sa njega presle na moju majku koja se i sama o njemu stara a on je nepokretan ,hvala unaprijed.

Odgovor:
Poštovani,
Postupak o kojem vi govorite može uraditi samo ovlašteni organ odnosno stručna ljekarska komisija, ali o svemu potražite odgovor u nadležnom Centru za socijalni rad.

23.9.2008.
Vaše ime : Azra
Vaše pitanje: Zdravo! Zanima me kada će izaći preliminarna lista za dodjelu stipendija učenicima srednjih skola?

Odgovor:
Poštovana,
Preliminarna lista za dodelu stipendija će biti objavljena nakon završene procedure, a s obzirom da je bilo oko hiljadu zahtjeva a Komisija još nije počela sa radom, rezultati će biti tek za mjesec dana.

17.9.2008.
Vaše ime : alma selimović
Vaše pitanje:Pošto sam izgubila posao na kojem sam radila 6mjeseci , a izgubila sam ga kao višak radne snage ,da li imam pravo na novčanu naknadu na birou i koliko ona iznosi i koliko mjeseci se može primati.Unaprijed zahvalna

Odgovor:
Poštovana,
Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci. U vašem slučaju, nemate pravo na novčanu naknadu.

17.9.2008.
Vaše ime : Meliha Hrustic
Vaše pitanje: Zanima me da li je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgradjenih gradjevina. Nasla sam Prijedlog Zakona na web-stranici vlade tk, ali me zanima da li je Zakon izasao i u Sluzbenim novinama. Hvala

Odgovor:
Poštovana,
Zakon o o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata objavljen je u Službenim novinama TK broj 3/06 i 1/07 (Zakon o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata br.5/08) .

16.9.2008.
Vaše ime : ADELA
Vaše pitanje: Poštovani, zanima me da li znate koji su uslovi za subvencioniranje kamata na stambene kredite za mlade bračne parove? Subvencioniranje vrši Vlada TK. Na koji telefon mogu dobiti kompletne informacije po ovom pitanju? Pozdrav

Odgovor:
Poštovana,
Na posljednjoj sjednici Vlade(12.09.2008.) donesena je Odluka o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih..Naknadno će biti raspisan Javni poziv koji će biti objavljen u sredstvima javnog informiranja i na web stranici Vlade TK.

16.9.2008.
Vaše ime : Admir
Vaše pitanje: Poštovanje. U Augustu ove godine zatražio sam pravno tumačenje od MONKSTK-a, a još nisam dobio odgovor. Interesuje koji je zakonski rok da mi Ministarstvo izda odgovor tj. pravno tumačenje ?

Odgovor:
Poštovani,
Po Zakonu o upravnom postupku rok za odgovor na zahtjev stranke je 30 dana.

16.9.2008.
Vaše ime : Anadin Džinić
Vaše pitanje: kad ce se gospodin Jasmin Imamović početi baviti malo pitanjima okolnih mjesta ,kao npr Plane,bukinje ,šićki i mnoga druga a ne samo bacajući pare po tuzli sa raznim fontanama i đinđurijama i jer i mi smo dio tuzle a putevi su nam katastrofa,nemamo rasvjetu i još mnogo toga kako doci do njegovoga maila da mu se lićno javim pozdrav

Odgovor:
Poštovani,
Predlažem da to pitanje uputite direktno načelniku općine Tuzla, putem web stranice općine http://www.tuzla.ba/

16.9.2008.
Vaše ime : Azra
Vaše pitanje: Poštovani! Zanima me na koji se način poleže ispit za rad u organima uprave? Redovno pratim konkurse u Brčko DC i osnovni usluv im je položen stručni ispit za rad u organima uprave.

Odgovor:
Poštovana,
Stručni ispit za rad u organima uprave se polaže u konkursnoj proceduri, u organizaciji Federalne agencije za državnu službu.Morate se prijaviti na konkurs za radno mjesto za koje ispunjavate uslove i onda ćete, nakon što Agencija utvrdfi da ispunjavte uslove konkursa dobiti poziv za polaganje stručnog ispita.Ispit se polaže u Sarajevu.

11.9.2008.
Vaše ime : Samka Djulic
Vaše pitanje:1985. godine Opština Živinice je od Agić (Malić) Ismeta izuzela zemljište k.č. 1047/3 (n.p.1483, 1484 i n.p.1482) i isto to zemljište dodijelila Agić (Ismet) Seadu, A GEODETSKA SLUŽBA je 1985. godine izvršila količenje objekta Agić Seada na k.č. 1047/3 (n.p.1482), izdata urbanistička saglasnost dana 30.05.1985. godine br. 04/4-UP-1-361-204/86 (samo dvije godine nakon izdavanja dozvole Agić Ismetu za izgradnju garaže kraj njegovog porodičnog objekta) te potom izdata i građevinska dozvola na k.č. 1047/3 n.p. 1482 k.o. Živinice. Sa Agić Ismeta su rješenjem o izuzimanju "skinute" i k.č. 1483 i 1484 na kojoj se nalazi Ismetova kuća i garaža i prenešeno pravo vlasništva na Seada Agić - sina Ismeta. Takvom radnjom sa Agić Ismeta «skinuto» je njegovo zemljište zajedno sa porodičnim stambenim objektom i isto dodijeljeno Agić Seadu – sinu i takvo rješenje je provedeno u Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Živinicama te se u gruntovnici kao vlasnik svih parcela i Ismetove kuće vodi Agić Sead a u katastru kao posjednik na svim parcelama Ismet. Prije oko 2 godine, ispostavilo se da je porodični stambeni objekat Agić Seada sagrađen na k.č. 1041/51 n.p. 1482 što je DRUŠTVENA SVOJINA sa trajnim pravom korištenja Rudnik uglja «Tito» Banovići i već te 2 godine pokušavamo da se ispravi ta greška ali nadležni u općini Živinice nisu voljni da to urade i već 2 godine to traje. KOJI je način da se to na najbolji način i što brže razmrsi.

Odgovor:
Poštovana,
Predlažem Vam da predmet date advokatu koji će Vam pomoći da riješite taj problem

11.9.2008.
Vaše ime : sabahudin
Vaše pitanje:Da vas pitam samo kada ce biti uplacen drugi dio studenskog kredita za 2007\08

Odgovor:
Poštovani,
Prema informacijama iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, novac za slijedecu ratu studetskog kredita bit ce opertivan tek u oktobru_.

9.9.2008.
Vaše ime : NASIR HASELJIĆ
Vaše pitanje: Cijenjena gospodo, Pišem naučni rad na postdiplomskom studiju Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, smijer Sigurnost, na temu «ULOGA, USTROJSTVO I FUNKCIONIRANJE CIVILNE ZAŠTITE ZA JAČANJE SISTEMA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE » . Stoga Vas molim za pomoć kako da stupim u kontakt sa Kantonalnom Upruvom CZ radi informiranja da li Uprava posjeduje neke od pomenutih naslova koji su mi potrebni u pisanju magistarskog rada: 1. Jovović Božidar, DRUŠTVENE PROMJENE I ODBRANA I ZAŠTITA, Otvoreno sveučilište, Zagreb, 1990. godine 2. Jovović Božidar, SUVREMENI SUSTAVI CIVILNE ODBRANE, Otvoreno sveučilište, Zagreb, 1991. godine 3. Matijašec Radenko, SUVREMENI SUSTAVI CIVILNE ODBRANE, Otvoreno sveučilište, Zagreb, 1992. godine 4. Molak Branimir, ZNANJE KRIZE – IZVANREDNA STANJA I KAKO IH PREVLADATI, Savjetovanje društva za sustave, Zagreb, 2001. godine 5. Polič M., CIVILNA ZAŠTITA, Privredni vjesnik, Zagreb, 1990. godine 6. Stojanović Ratko, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE LJUDI U VANREDNIM SITUACIJAMA, VIZ, Beograd, 1984. godine 7. Sukjenik Konstantin, CIVILNA ODBRANA STRANIH ZEMALJA, VIZ, Beograd, 1976. godine 8. Zvonarević Mladen, ČOVJEK U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU, Školska knjiga, Zagreb, 1986. godine Ukoliko biblioteka Uprave CZ posjeduje neki od navedenih naslova, molio bih Vas za pomoć da mi ugovorite i omogućite pristup naslovima radi umnožavanja ili korištenja do nekog roka kojeg odredite, jer bih Vam bio neizmjerno zahvalan. Naime, pripadnika sam Oružanih snaga BiH na dužnosti u Zajedničkom štabu OS BiH sa lokacijom na Bistriku, pukovnik Nasir Haseljić, adresa: Nerkeza Smailagića 17, Novi Grad Sarajevo, mob.061 88 07 16. S poštovanjem.

Odgovor:
Poštovani,
Možete kontaktirati Kantonalnu upravu CZ e-mailom Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na telefone 035/228-553, 228-565
Ujedno Vas obavještavamo da je Dr. Branimir Molak pročitao na našoj stranici Vaše pitanje i poslao e-mail u kojem Vam predlaže da pročitate njegov uvodni tekst o temi "izvanredna stanja izazvana djelovanjem prirode ili čovjeka u miru i ratu".Takođe Vas obavještava da brojne druge tekstove iz tog područja može se naći na tražilici Google ako se napiše "upravljanje u krizama".

9.9.2008.
Vaše ime : Nikolina Turkalj
Vaše pitanje:Poštovani, Zanima me koji su uvjeti da netko prima pomoć za kućnu njegu ili socijalnu pomoć? Naime, roditelji mog supruga (imaju svaki iznad 60g.), koji žive pokraj Gračanice-TK, imaju troje djece od kojih niti jedno ne živi sa njima i nitko ih ne može financirati. Te osobe nemaju nikakvih primanja i bolesne su u toj mjeri da se nisu sposobni brinuti za sebe niti jedan za drugoga. Imaju liječničku dokumentaciju koja potvrđuje njihovo zdravstveno stanje. Da li postoji neka institucija kojoj bi se mogla obratiti? Da li mi možete reći koje sve dokumente moram prikupiti i koje uvjete oni moraju ostvariti da bi dobivali nekakvu pomoć dok su živi? Da li postoji način da im pomognem, kome da se obratim? Djeca imaju svoje obitelji i pomoć koju primaju od njih nije im dovoljna niti za lijekove koje troše, a da ne govorim o tome da nemaju za hranu i osnovne higijenske potrepštine. Molim Vas za pomoć! Hvala i srdačan pozdrav, Nikolina Turkalj

Odgovor:
Poštovana,
Roditelji Vašeg supruga moraju prvo obaviti pregled kod svog ljekara koji će im pri tome ispuniti jedan obrazac (za svakog ponaosob) u kome stoji od kojih sve bolesti boluju i koji ćete zatim sa kopijom CIPS-a(adresa stanovanja), kopijom lične karte i uvjerenjem o državljanstvu predati u Centar za socijalni rad Gračanica (kopije moraju biti ovjerene). Ostale kopije svih ljekarskih nalaza koje roditelji imaju će predati prilikom dolaska na Komisiju za ocjenu invalidnosti koja će utvrditi koliki je procenat invalidnosti roditelja i koliki iznos tuđe pomoći i njege im pripada.Sve detalje ipak morate dobiti u Centru za socijalni rad Gračanica.

9.9.2008.
Vaše ime : Amar
Vaše pitanje: Postovani, Redovan sam student na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Majka, prima penziju na osnovu mog preminulog oca. Penziju ne moze preuzeti jer se preudala. Ja sam dobio ponudu da zasnujem ugovor o radu, ali na dva mjeseca. Kao prvo, da li se pravo na penziju ukida automatski po mom zaposlenju? Drugo, da li bih, i pod kojim uslovima, a s obzirom da jos uvijek imam status redovnog studenta, imao pravo na pomenutu penziju nakon isteka ugovora?

Odgovor:
Poštovani,
Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (Službene novine FBiH br 29/98), Clan 65. utvrđeno je da:
"Dijete stice pravo na porodicnu penziju i moze to pravo koristiti do navrsenih 15 godina zivota. Dijete starije od 15 godina zivota zadrzava, odnosno stice pravo na porodicnu penziju ako je na redovnom skolovanju. Pravo na porodicnu penziju pripada za vrijeme trajanja redovnog skolovanja, a najkasnije do navrsenih 25 godina zivota. "
Pravo na porodičnu penziju ostvarujete sve dok ste redovni student.Ukoliko izgubite taj status, prijavite se na biro ili se zaposlite se gubite pravo na penziju.

9.9.2008.
Vaše ime : Mustafa
Vaše pitanje: Nastavnik sam biologije i hemije, profesor sociologije i magistar historije, mogu li predavati historiju u osnovnoj i srednjoj školi.

Odgovor:
Poštovani,
Prema informacijama iz Ministarstva obrazovanja, nauke ,kulture i sporta TK Vi možete predavati historiju osnovnoj i srednjoj školi.

8.9.2008.
Vaše ime : Reso
Vaše pitanje:Kada ce se objaviti rezultati za prijavu na Javni poziv Vlade Tuzlanskog kantona za predlaganje programa i projekata udruženja za sufinansiranje iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2008. godinu

Odgovor:
Poštovani,
Program raspodjele sredstva za projekte udruženja i organizacija će biti postavljen danas (08.09.2008.godine) na web stranicu Vlade TK.

8.9.2008.
Vaše ime : Armin Malićbegović
Vaše pitanje:Molim Vas da mi objasnite da li je "KRITERIJ o bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim školama" u TK donešen odlukom vlade TK i da li su ostali kantoni konkretno ZE-DO kanton dužni uspostaviti isti kriterij ili o tome odlučuje svaki kanton pojedinačno.

Odgovor:
Poštovani,
"Kriterije o bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim školama" donosi Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta TK a u ostalim Kantonima bi trebalo da Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta takođe donesu takve ili slične kiterije, međutim to sve zavisi od njih, jer je obrazovanje u njihovoj nadležnosti a da li će oni donijeti Kriterije to sve zavisi od njihove organizacije rada.

15.8.2008.
Vaše ime : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vaše pitanje: Kada se neko primi kao zamjena za osobu koja je porodiljskom dopustu, kakav ugovor se skalpa sa skolom i na koji period???osoba koja je na prodiljskom je odradila pripravnicki, ali nije polozila strucni ispit tako da je ponovo primljena kao pripravnik.mislim na period u novoj skolskoj godini, od septembra 2008/2009 hvala.
Vaše ime : studentica
Vaše pitanje: Postovani, molim vas da mi odgovorite koji su kriteriji za prijem pripravnika u srednje skole?sta se boduje te koliko je bitan intervju?koliko bodova nosi, i je li to eliminatorno?
Vaše ime : brzi
Vaše pitanje: Sa koliko minimalno časova rada sedmično u obrazovanju može se odraditi pripravnički

Odgovor:
Poštovani,
Na Vaša pitanja koja se odnose na rad i zapošljavanje u školama obratite se u Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK na telefone 281-296; 282-016; 281-293.

15.8.2008.
Vaše ime : Mirza Tanović
Vaše pitanje: Zanima me gdje mogu naci primjerak Kucnog Reda. Nasao sam zakon o javnom redu i miru ali nije to bas sto sam trazio. Zanimaju me odobreni sati za vjezbu muzicke grupe u naseljenom mjestu radi buke koja se stvara.

Odgovor:
Poštovani,
Obratite se nekom od preduzeća koji su upravitelji zgrada, kao recimo "Amos" ili "Tuzla-lift".

15.8.2008.
Vaše ime : Sanja Kavaz
Vaše pitanje: Molim Vas da me informišete kome mogu da se žalim i ko je nadležan za prijavu jednog taxi prijevoznika Udruženja "Tuzla Taxi" od kojeg sam jučer doživjela šokantan i vulgaran verbalni napad? Unaprijed se zahvaljujem na blagovremenom odgovoru.

Odgovor:
Poštovana,
Predlažem vam da kontaktirate predsjednika Udruženja "Tuzla taxi" gdina Husanović Emira na telefon 061/894-495 i da mu date određene podatke u vezi taksiste koji Vas je verbalno napao. Predsjednik će da preduzme sve zakonske mjere protiv taksiste na koga se žalite ali pod uslovom da je legalni taxi prijevoznik "Tuzla taxi" udruženja.

13.8.2008.
Vaše ime : Ahmed
Vaše pitanje: False Zahtjev za podrsku nastupa Amera Hac;ina i Davida Civica je 17.07. predat na pisarnicu vlade naslovljen na vladu TK odnosno na ruke premijeru.Nadamo se da ce te nam pomoc u rjesavanju ove enigme,inace ce mo steci utisak da kantonalna administracija misli na nas iz opcine Gracanica samo kad treba naplatit poreze i ostale dadzbine i prilikom odlucivanja o zahtjevu molimo da pogledate statisticke podatke o raspodjeli sredstava za sport po opcinama,tada ce vam sve biti jasno.

Odgovor:
Poštovani,
Vaš zahtjve je primljen i 21.07.2008. godine upućen iz Ureda premijera Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta na uvid i dalje razmatranje jer je zahtjev iz njihove nadležnosti .Za dalju informaciju molim Vas da se obratite Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta na telefon 281-296; 282-016; i 281-293.

13.8.2008.
Vaše ime: ekonomistica
Vaše pitanje: moze li osoba koja je u skolskoj 2007/2008 godini primljena u skolu kao pripravnik, konkurisati i ove skoleske godine tj.2008/2009 na mjesto pripravnika???hvala puno..

Odgovor: Poštovani,
Prema zakonu o osnovnom obrazovanju TK Član.77 Lice, angažovano u školi na poslove nastavnika, stručnog saradnika i saradnika obavezno je u roku od jedne godine od dana angažovanja položiti stručni ispit.
Stručno osposobljavanje za samostalan odgojno-obrazovni rad lica iz stava 1. ovog člana traje 9 mjeseci, a stručni ispit dužan je položiti u roku od 3.mjeseca od dana sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.
Ako ste odradili u prošloj godini devet mjeseci Vi ste stekli pravo na plaganje stručnog ispita i u roku od naredna tri mjeseca trebate položiti stručni ispit , tako da Vi možete ponovo biti primljeni kao pripravnik, jer ste pripravnik sve dok ne položite stručni ispit.

11.8.2008.
Vaše ime: al
Vaše pitanje: Diplomirani sam ekonomista i imam 2,5 mj radnog iskustva. Da li mogu ostvariti pravo na subvencioniranje pripravničkog staza

Odgovor: Poštovani,
Ako ste primljeni putem konkursa za prijem pripravnika možete ostvariti sva prava po Zakonu kao pripravnik.

11.8.2008.
Vaše ime: Suzana Marković
Vaše pitanje: Moje pitanje je vezano za dodjelu stipendija studentima koji su ostvarili nadprosječan uspjeh. Student sam Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta ( Odsjek – edukacija I rehabilitacija ). Završila sam prvu godinu I položila sve ispite sa ostvarenim prosjekom od 8,6. Iteresuje me da li imam pravo za dobijanje te stipendije, koji su sve uslovi I što je sve potrebno za apliciranje I kada se otprilike raspisuje taj konkurs za dodjelu stipendija? Hvala unaprijed.

Odgovor: Poštovana,
U junu mjesecu su potpisani ugovori za dodjelu stipendija studentima koji su aplicirali na Konkurs koji je objavljen u martu mjesecu ove godine.Tek iduće godine u martu mjesecu biti će objavljen Konkurs Ministarstva obrazovanja, nuake kulture i sporta TK. Ako ste pripadnik boračke populacije u jesen Ministarstvo za boračka pitanja raspisuje Konkurs za kredite za tu populaciju.

8.8.2008.
Vaše ime: brzi
Vaše pitanje: Koliko traje pripravnički u obrazovanju, dali puna godina(12 mjeseci) ili školska godina od septembra do juna?

Odgovor: Poštovani,
Po Zakonu o radu "Poslodavac može zaključiti ugovor o radu sa pripravnikom na onoliko vremena koliko traje pripravnički staž propisan za zanimanje na koje se odnosi." Detaljnu razradu uslova i načina prijema pripravnika i volontera institucija razrađuje svojim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.
Prema zakonu o osnovnom obrazovanju TK Član.77 Lice, angažovano u školi na poslove nastavnika, stručnog saradnika i saradnika obavezno je u roku od jedne godine od dana angažovanja položiti stručni ispit.
Stručno osposobljavanje za samostalan odgojno-obrazovni rad lica iz stava 1. ovog člana traje 9 mjeseci, a stručni ispit dužan je položiti u roku od 3.mjeseca od danasticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

8.8.2008.
Vaše ime: Fudo
Vaše pitanje: Da bih se prijavio na konkurse u osnovnim i srednjim školama potreban mi je prosjek ocijena sa fakulteta, međutim studentska služba na Filozofskom fakultetu ne radi, svi su na kolektivnom godišnejm odmoru. Šta da radim?

Odgovor: Poštovani,
Potrebno je da kopirate indeks ( i ovjerite)i dostavite uz obrazloženje da studentska služba ne radi i da ćete naknadno dostaviti prosjek ocjena sa studentske službe a u međuvremenu iz kopije indeksa se može izračunati prosjek.

8.8.2008.
Vaše ime : senada
Vaše pitanje: Šta se uzima u obzir (rangira ili boduje) prilikom prijema čistača u osnovne škole. da li i se i mi bodujemo po modelu kriterija za prijem izdato od ministarstva koji važe za nastavnike i učitelje ili je to na drugi način. Ako jeste molim Vas da mi kažete kako?

Odgovor: Poštovana,
Prilikom prijema čistača-higijeničara prijavljeni kandidati ne boduju se po Kriterijumima za prijem nastavnika.Uzima se u obzir radni staž i dužina čekanja na spisku Službe za zapošljavanje i dužina trajanja rada u ustanovama obrazovanja.U oglasu stoji šta je sve potrebno priložiti od dokumenata tako da se vjerovatno to i boduje.

8.8.2008.
Vaše ime : ahmed
Vaše pitanje: kao predsjednik sk gracanica sam uputio zahtjev vladi TK da iz tekuci rezervi pomogne nastup Amera Harcina i davida Civica na kadetskom prvenstvu evrope u Crnoj Gori.Na koji nacin mogu saznati sudbinu zahtjeva.Molim vasu pomoc.

Odgovor: Poštovani,
Da bi provjerila gdje je Vaš zahtjev morate mi napisati više podataka:kada ste uputili zahtjev- tačan datum ; da li ste ga poslali poštom ili putem pisarnice; na koga ste tačno adresirali - na premijera ili Vladu Kantona, i tačan puni naziv kluba

8.8.2008.
Vaše ime : esad
Vaše pitanje:Postovani,obracam vam se sa pitanjem gdje mogu da se zalim mislim na neku jacu istituciju na rad sluzbenica u zavodu za socijalno osiguranje u Lukavcu,posto tu kad god sam otisao da ovjerim knjizicu naisao sam na nervozne babe koje tu rade i drsko se ponasaju prema klijentima kao npr. vam navodim ponasanje samo jedne koja je osim sto je uvijek drska i neodgovorna prema svom poslu dok na salteru ceka 10-ak ljudi ona obavlja privatne razgovore preko sluzbenogoog telefona koji traju dugo kao napr.kakvu je haljinu kupila itd.,pa minut samo sto taj razgovor zavrsava zvoni joj privatni mobitel pa i tu poduze razgovara,kad prekine vezu,onda nastupa drsko prema klijentima.Moja firma u kojoj radim ima 8 radnika i redovno uplacuje doprinose to ipak vi znate da je dosta veliki iznos uplate,ali svaki od nas radnika je naisao na neljubaznost kad ode da ovjeri knjizicu prosto kao da trazimo mislostinju od njih.Mislim da trebate da se pobrinete za takve osobe postoje valjda neke mjere,pa ako nemaju uslove za staracku penziju valjda postoji i neka prijvremena(invalidska),pa da zaposljavate mlade obrazovane ljude kojim trreba posao i koji ce znat to da cijene i ljubaznije da postupaju sa klijentima,koliko sam upucen mislim da vam je dosad izaslo dosta kadra sa studija za socijalni rad u Tuzli i koji bi rado prihvatili taj posao.Unaprijed vam zahvaljujem.Esad.

Odgovor: Poštovani,
Predlažem Vam da sličan dopis kao ovaj što ste uputili nama uputite rukovodiocu Zavoda za socijalno osiguranje Lukavac i upoznate ga sa ponašanjem uposlenika u zavodu. Vjerujem da postoji usvojeni kodeks ponašanja kojeg se trebaju pridražavati uposlenici i na šta treba da ih upozori rukovodilac Zavoda.U svakom slučaju ne treba se miriti sa takvim ili sličnim situacijama gdje se građani-stranke ne poštuju i gdje se službenici ne ponašaju primjereno instituciji u kojoj rade.

4.8.2008.
Vaše ime : brzi
Vaše pitanje: Gdje se mogu pogledati konkursi za radna mjesta u osnovnim i srednjim školama TK-a.

Odgovor: Poštovani,
Gotovo svi konkursi za prijem nastavnika u osnovne i srednje škole su objavljeni 1.08.2008. godine u dnevnim novinama "San", "Tuzlanski list"," Avaz".Nekli su objavljeni i u subotu 2.08.2008. godine.Zajedničko im je da su otvoreni 8(osam) dana od dana objavljivanja i da su potrebni slijedeći dokumenti:
-izvod iz matične kjnige rođenih
-uvjerenje o državljanstvu
-uvjerenje o nekažnjavanju
-diplomu o stručnoj spremi (orginal ili ovjerena kopija)
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-kraća biografija
-potvrda o dužini čekanja na posao nakon sticanja stručne spreme (dokaz Zavoda za zapošljavanje)
-dokaz o radu na neodređeno vrijeme u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi
-prosjek ocjena ostvarenih na fakultetu
-dokaz o učešću u Armiji BiH, MUP-u HVO-U
-Dokaz o ispunjavanju uslova u skladu sa čl. 16 Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica ukoliko lice ostvaruje prioritet prilikom prijema u radni odnos po osnovu pomenutog člana

4.8.2008.
Vaše ime : Rešid
Vaše pitanje: Kada ce biti objavljeni rezultati za prijavu na Javni poziv Vlade Tuzlanskog kantona za predlaganje programa i projekata udruženja za sufinansiranje iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2008. godinu

Odgovor: Poštovani,
Rezultati Javnog poziva za predlaganje projekata organizacija i udruženja, biti će poznati krajem avgusta.

28.7.2008.
Vaše ime : Adisa Halilovic
Vaše pitanje:Zanima me da li vlada dodjeljuje stipendije ucenicima ili samo studentima?I ako dodjeljuje koji su uslovi za dobijanje stipendije,te da li postoje neke prednosti npr.da li dijete invalida ima prednost? Unaprijed hvala.

Odgovor: Poštovana,
Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona putem Javnog konkursa dodijeljuje stipendije učenicima srednje škole koji pripadaju boračkoj populaciji.(porodica šehida - poginulih, umrlih i nestalih boraca - branitelja; ratnih vojnih invalida; nosioca najviših ratnih odlikovanja i priznanja i demobilisanih boraca - branitelja ).

28.7.2008.
Vaše ime : Seval
Vaše pitanje:Postovani, U potpunosti Vas razumijem, i upoznat sam da je i kada Vlada TK donijela odluku, ali ono sto mene interesuje jeste kada ce biti potpisivanje ugovora, jer je za fizicku kulturu i sport,kao i za izdavacku djelatnost, odmah dan nakon usvajanja odluke, tj 17.06. potpisan ugovor, a nevidim razlog zasto jos nije za ekoloske projekte.. Znaci interesuje me kada ce biti potpisivanje ugovora.. Nadam se da ce odgovor biti konkretan, a ne "uskoro".. Unaprijed hvala..

Odgovor: Poštovani,
Tačan datum potpisivanja ugovora sa neproiftnim organizacijama za ekološke projekte dobiti ćete u Ministarstvu prostornog uređenja na telefone 251-292 i 251-293.

25.7.2008.
Vaše ime : suada
Vaše pitanje:Završila sam srednju stručnu školu.Da li mogu nastaviti obrazovanje u tehničkoj školi i pod kojim uslovima?

Odgovor: Poštovana,
Možete nastaviti školu kao vanredni učenik ali morate se raspitati koje predmete morate polagati kao razliku predmeta za tu školu. Najbolje Vam je da se o svemu raspitate u školi u kojoj želite nastaviti školovanje. Sada je raspust tako da morate sačekati do polovine avgusta.

25.7.2008.
Vaše ime : Sabahudin
Vaše pitanje: Da li znate da li ce u skorije vrijeme biti pokrenut odredjeni projekat za davanje bespovratnih finansijskih sredstava za pokretanje malog biznisa i zaposljavanja u usluznim djelatnostima?

Odgovor: Poštovani,
Ministarstvo obnove, razvoja i povratka svake godine dodijeljuje nepovratna sredstva starim i tradicionalnim obrtima na području TK, a uskoro se očekuju kreditne linije za mala i srednja preduzeća za projekte zapošljavanja.Preporučujem Vam da pratite našu web stranicu jer će sve biti objavljeno i u sredstvima informiranja a i na našoj web stranici.

25.7.2008.
Vaše ime : Admir
Vaše pitanje: Kada ce konacno biti poznati rezultati Javnog poziva za organizacije i udruzenja TK-a ?

Odgovor: Poštovani,
Rezultati Javnog poziva za organizacije i udruženja TK biti će poznati krajem avgusta.

25.7.2008.
Vaše ime : mirsada bajramović
Vaše pitanje:Zašto Vlada TK nije na svoju web stranicu objavila usvojeni Program raspodjele sredstava za sport i fizičku kulturu za 2008. godinu i na taj način učinila ga transparentnim prema građanima ovoga kantona? Ima li namjeru objaviti ga?

Odgovor: Poštovana,
Program raspodjele sredstava za sport i fizičku kulturu je objavljen na web stranici 17.07.2008. godine.Kliknite na Ministarstvo obrazovanja i na desnoj strani se nalazi Program.

23.7.2008.
Vaše ime : Seval
Vaše pitanje: Postovani, Zanima me kada ce biti poznat spisak NVO koje su dobile grant za projekte ekologije, i kada ce sredstva biti stavljena na raspolaganje, obzirom da u narednom periodu slijedi kolektivni godisnji odmor,s pravom se pitam da li ce ista biti dostupna do jeseni, kada vec bude kasno za realizaciju pojedinih projekata?

Odgovor: Poštovani,
Vlada Tuzlanskog kantona je na 52.redovnoj sjednici dala saglasnosti na Odluke o odobravanju sredstava neprofitnim organizacijama koje su kandidovale ekološke projekte. Nakon potpisivanja ugovora sa organizacijama koje su dobile grant za te projekte sredstva će biti stavljena na raspolaganje.Nadamo se da će to biti u najskorije vrijeme.

23.7.2008.
Vaše ime : Mirsad
Vaše pitanje: Poštovani, da li se može očekivati raspisivanje konkursa za stručnog saradnika, ekonomiste, u državnim službama Tuzlanskog kantona do kraja 2008.godine

Odgovor: Poštovani,
U današnjem "Dnevnom avazu" (srijeda, 23.juli.2008. godine-u prilogu"Porodica i zdravlje") objavljen je Javni konkurs za prijem stručnog savjetnika za izvještavanje i analitiku u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona. Potrebni uslovi su završen ekonomski fakultet , tri godine iskustva u struci.

23.7.2008.
Vaše ime : ademir
Vaše pitanje: Vec treci put pokusavam dobiti odgovor kada ce poceti isplata djecijih dodataka za prethodna tri mjeseca ???

Odgovor: Poštovani,
Isplate dječijeg dodatka kasni zbog nedostatka sredstava,ali se čine napori da se obezbijede sredstva i da se sa isplatom krene što prije.

23.7.2008.
Vaše ime : Melita
Vaše pitanje: Kakva prava ima porodilja koja je bila u radnom odnosu na određeno vrijeme do 30.06. i ostala bez regresa i isplaćenog godišnjeg odmora? Da li će mi regres biti isplaćen kada zatvorim porodiljsko? Koje naknade je moguće primiti u ovom slučaju?

Odgovor: Poštovana,
Vi imate sva prava iz radnog odnosa po Zakonu o radu koji možete pogledat na ovom linku -
Ukoliko ste radili najmanje šest mjeseci imate pravo na godišnji odmor a samim tim kada dobijete rješenje za godišnji odmor imate pravo i na regres.

22.7.2008.
Vaše ime : Majda
Vaše pitanje: Postovani, pripravnik sam vec dva mjeseca u O.S. Seona. Posto putujem svaki dan oko 50km u jednom pravcu iz Tuzle (inace zivim u naselju Batva) htjela bih da znam hocu li moci konkurisati u nekoj drugoj skoli?I da li ce od septembra pripravnicima biti placen topli obrok i prijevoz, jer nismo dobijali novac za to? I jos nest: pripravnicima prosvjetarima nije isplacena plata za juni. Hoce li biti do pocetka avgusta? Hvala.

Odgovor: Poštovana,
Prema informacijama iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta toplog obroka i prevoza za pripravnike neće biti sve dok se ne usvoje izmjene i dopune Zakona o osnovnom obrazovanju TK.Pripravnicima plata za juni kasni vjerovatno zato što škole nisu dobro isplanirala sredstva za plate pripravnika. Dobiti ćete plate sa određenim zakašnjenjem jer treba ispoštovati proceduru za takve situacije.

22.7.2008.
Vaše ime : Denis
Vaše pitanje: Postovanje! Zanima me da li trenutno postoji neki vid volontiranja u nastavi za osobe koje su zaposlene u drugim oblastima kao što je to bio slučaj ranijih godina i ako postoji kada i kome treba podnijeti zahtjev...Unaprijed Hvala

Odgovor: Poštovani,
Prema informacijama iz ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, trenutno ne postoji volontiranje u nastavi .

22.7.2008.
Vaše ime : Majda
Vaše pitanje: Postovani, rekli ste nam vec da ce konkursi za osnovne skole biti objavljeni 1.8. Da li nam mozete potvrditi informaciju o odrzavanju intervjua u svim skolama na isti dan u isto vrijeme?Ili opvrgnuti istu? I da li ce pripravnicima prosvjetarima biti placen topli obrok i prijevoz od naredne skolske godine? Unaprijed zahvaljujem.

Odgovor: Poštovana,
Kao što znate konkursi za osnovne škole su predviđeni za 1.8.2008. godine a isto tako se planira održavanje intervjua u jednom ili eventualno dva dana. Ukoliko se dogodi da konkurišete u dvije škole i poklope se termini za intervju, moraćete se dogovoriti da u jednoj od škola održite intervju u nekom drugom terminu.
Što se tiče toplog obroka i prevoza , neće ga biti sve dok se ne usvoje Izmjene dopune Zakona o osnovnom obrazovanju TK.

18.7.2008.
Vaše ime : Branka
Vaše pitanje: Radim i prijavljena sam od 1.1.2008 sa SSS, 24.4.2008 diplomirala sam na ekonomskom fakultetu i dobila diplomu VSS / VII.stupanj.Zanima me kako mogu odraditi pripravnički staž i koliko bi vremenski trebao trajati? Može li mi se priznati kao pripravnički ukupno ovo vrijeme koje sam radila ili od dana kada imam diplomu ili bi moj pripravnički tekao tek od dana kad bi me prijavili sa VSS? Još moram naglasiti da mi ugovor izdaju na određeno na tri mjeseca.Unaprijed se zahvaljujem i očekujem Vaš odgovor.

Odgovor: Poštovana,
Pripravnički staž možete odraditi kao diplomirani ekonomista samo ako se prijavite na konkurs kojim se traži diplomirani ekonomista -pripravnik i taj staž traje godinu dana, a traje od dana prijema u radni odnos kao pripravnika -ekonomiste. Savjetujem Vam da pratite konkurse u dnevnim novinama jer se uskoro očekuje raspisivanje konkursa za prijem pripravnika ekonomista u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona.

17.7.2008.
Vaše ime : Merhunisa
Vaše pitanje: Pitanje je vezano za studenski kredit,u cemu je problem pa vlada jos ne uplacuje rate,isplata je trebala biti po recima ministrice,u roku od 10 dana od dana prijema ugovora,stvarno ne razumijem a i ostali studenti su nestrpljivi,jer nama treba taj novac.

Odgovor: Poštovana,
Iformisani smo od Ministarstva finansija da je u toku unos podataka za isplate kredita i da se isplate očekuju u toku sutrašnjeg dana (18.07.2007.godine).

16.7.2008.
Vaše ime : fikret
Vaše pitanje: Kada će biti poznati rezultati javnog poziva za sport i fizičku kulturu,u toku je 7 mjesec a ni habera od rezultata javnog poziva

Odgovor: Poštovani,
Na današnjoj sjednici Vlade (16.07.2008.)usvojen je Program raspodjele sredstava za fizičku kulturu i sport za 2008. godinu.
Nadamo se da će već sutra biti objavljen na web stranici ministarstva obrazovanja ,nauke, kulture i sporta TK.

15.7.2008.
Vaše ime : Muhamed
Vaše pitanje: Molim Vas da mi date odgovor kad ce stupiti na snagu Zakon ( o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije....) koji je Vlada TK donijela u maju 2008 i to da je dozvoljen privremeni priključak na elektičnu mrežu ( član 5 a ) NAPOMINJEM DA SAM PRIJE DVIJE GODINE PODNIO ZAHTJEV ZA LEGALIZACIJU A ZIVIM KAO POSTANAR JER NEMOGU USELITI U OBJEKAT JER NEMAM STRUJE Unaprijed zahvaljujem

Odgovor: Poštovani,
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina je usvojen na sjednci Skupštine TK 28.05.2008. godine a objavljen je u Službenim novinama TK broj 5 od 20.06.2008. godine. Zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u Službenim novinama.

14.7.2008.
Vaše ime : Melisa
Vaše pitanje: Poštovani! Da li će biti raspisan konkurs za pohađanje postdiplomskog studija u 2009. godini?

Odgovor: Poštovana,
Ove godine je Univerzitet u Tuzli raspisivao konkurs za postidplomske studije(31.maja 2008. godine je bio Konkurs u dnevnim novinama i trajao je petnaest dana), a da li će raspisivati opet, trebate se informirati na Univerztetu ili na fakultetu na kojem ste zainteresirani za postidplomski studij.

14.7.2008.
Vaše ime : merima
Vaše pitanje: Postovani, proteklih deset mjeseci obavljala sam pripravnicki staz u osnovnoj skoli. Ugovor mi je istekao 30.06. Trenutno sam nezaposlena, cekam konkurse. Interesuje me da li imam pravo na novcanu naknadu od biroa u ovom periodu dok cekam posao i da li se pripravnicki staz racuna kao radni staz. Unaprijed hvala.

Odgovor: Poštovana,
Vaša prava u vezi naknade sa biroa možete pogledati na stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje na ovom linku:http://www.fzzz.ba/savjeti/socijalna.htm
a što se tiče pripravničkog staža ,on se računa kao staž.

14.7.2008.
Vaše ime : Rešid
Vaše pitanje: Kada će biti objavljeni rezultati za Javni poziv Vlade Tuzlanskog kantona za predlaganje programa i projekata udruženja za sufinansiranje iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2008. godinu

Odgovor: Poštovani,
Danas upravo zasjeda Komisija koja razmatra prijedloge za dodjelu sredstva organizacijama i udruženjima. Još samo Vlada TK treba na svojoj sjednici da verificira prijedlog, tako da će rezultati biti uskoro objavljeni.

14.7.2008.
Vaše ime : Mirza
Vaše pitanje: Postovani! Zanima me da li djeca od 14 godina mogu voziti skutere od 49 cc, ako je motor registrova, ako nose kacige i da li im treba neka vozacka dozvola

Odgovor: Poštovani,
Članom 184. (2) zakona o osnovama sigurnosti na putevima u Bosni i Hercegovini regulisano je da pravo na upravljanje motornim vozilom za pojedine kategorije, odnosno potkategorije stiče lice koje ima 16 godina za potkategorije A1 ( lahki motocilki čija zapremina motora ne prelazi 125 cm3 ,a snaga ne prelazi 11 kW, i B1 (tricikl i četverocikl na motorni pogon.)

11.7.2008.
Vaše ime : Sefik
Vaše pitanje: Da li je intervju eliminatoran prilikom provođenja procedure konkursa u obrazovanju.Mora li kandidat obavezno doći na intervju ili će mu biti dato 0,75 bodova po tom osnovu ako ne dođe.

Odgovor: Poštovani,
Intervju je sastavni dio konkursne procedure i prisustvo na intervjuu je obavezno

11.7.2008.
Vaše ime : ahmed
Vaše pitanje: Kako se najaviti na razgovor kod nadleznog ministarstva za zaštitu okoliša u TK i konkretno kod ministrice.

Odgovor: Poštovani,
Možete se najaviti kod sekretarice ministrice Miraščić na telefone 251-292 i 251-293.

9.7.2008.
Vaše ime : tajib škiljic
Vaše pitanje: molim vas da mi navedete koji zakonski akt regulira obavljanje privremenih i povremenih poslova

Odgovor: Poštovani,
Privremeni i povremeni poslovi regulisani su članom 136. Zakona o radu (SN FBiH 43/99).

9.7.2008.
Vaše ime : adina
Vaše pitanje: jel mi mozete molim vas reci kako mogu provjeriti spisak primljenih studenata prava,na univerzitetu u tuzli,hvala unaprijed...

Odgovor: Poštovana,
Ako Pravni fakultet na svojoj stranici nije objavio spisak, jedini način je da lično pogledate na oglasnoj ploči fakulteta.

8.7.2008.
Vaše ime : Samra Bakalovic
Vaše pitanje: Postovani, Zanima me gdje i kome se mogu obratiti da bih dobila na uvid slobodne lokacije opstinskog ili rudnickog zemljista u Tuzli ili blizoj okolini da su dostupne za iznajmljivanje na vise godina (vece povrsine oko 8,000-10.000m2).ali da su udaljeni od samih naselja,ili centra grada. Hvala s postovanjem Samra B.

Odgovor: Poštovana,
Morate se obratiti u Službu prostornog uređenja općine Tuzla.

8.7.2008.
Vaše ime : Sara Grbic
Vaše pitanje: Postovana Gospodo, Jedan broj građana dobrog srca bi htjeo da se samovoljno pozabavi problemom pasa i macaka lutalica,zahtjevamo da ne dozvolite odmazdu tih zivotinja jer ima nas koje takve stvari vrijeđaju i bole.Zanima nas na koji nacin mozemo dobiti jednu parcelicu zemljista koje nije u blizini grada a da pripada opstini TZ.Da od njega napravimo lijep park gdje bismo se brinuli o tim zivotinjama tako da nikome ne smetaju,a i da sami mozemo na tim mjestima setati nase vlastite pse ,opet da nesmetamo djeci na njihovim povrsinama za igru. HVALA UNAPRIJED

Odgovor: Poštovana,
Ja Vas jedino mogu uputiti na tuzlanske općinske službe koje su nadležne za ta pitanja a to je Služba za komunalne poslove općine Tuzla.Ja mislim da općina Tuzla svakako ima u planu izgradnju nečeg sličnog.

8.7.2008.
Vaše ime : Mustafa Kucanovic
Vaše pitanje: Da li diplomirani politolog,svršenik Fakulteta političkih nauka u Sarajevu,ima obavezu polaganja pedagoško-psihološke predmeta kako bi stekao pravo izvođenja nastave demokratije i ljudskih prava?

Odgovor: Poštovani,
Prilikom polaganja stručnog ispita u školama ukoliko niste imali pedagošku grupu predmeta na fakultetu, polažete je u proceduri polaganja stručnog ispita za profesora.

7.7.2008.
Vaše ime : denis
Vaše pitanje: već treći put pokušavam dobiti odgovor na pitanje da li RVI prilikom zaposlenja na mjesta državnih službenika u kantonalne ili općinske organe uprave imaju prednost i onda ako se na listi uspješnih kandidata ne nalaze na prvom mjestu(pobjedničkom). zakon o dem. borcima i Zakon o dopunskim pravima branilaca u članu 16. obavezuje na prednost ????

Odgovor: Poštovani,
Članom 25.Zakona o državnoj službi u FBiH propisani su opći uvjeti za postavljenje na radno mjesto državnog službenika.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe sadrži posebne uvjete koje mora ispunjavati državni službenik.
Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika sadrži opće uvjete propisane Zakonom i posebne uvjete propisane Pravilnikom.Pravilnik o jedinstvenim kriterijumima, pravilima i postupku imenovanja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe u FBiH (Službene novine FBiH broj 07/05)sadrži postupak izbora i postavljenja državnih službenika sa liste uspješnih kandidata.
Cijenimo da bi Zakonom o dopunskim pravima boraca, branitelja ili podzakonskim aktom donesenim na osnovu tog Zakona bilo neophodno urediti kriterije pod kojim uvjetima rukovodioci organa državne službe mogu izabrati pripadnike te kategorije(RVI) iako nisu na prvom mjestu uspješnih kandidata.

4.7.2008.
Vaše ime : Advija Hasanovic Hondus
Vaše pitanje: Postovani Medicinska sam sestra trenutno zaposlena u privatnoj britanskoj bolnici u londonu.U septembru tekuce godine zajedno sa mojim dvanaestogodisnjim sinom se vracam za stalno u tuzlu.Moje pitanje glasi; Da li postoji mogucnost otvaranja agencije za brigu i njegu starih i iznemoglih lica kao i briga i njega invalida bez obzira na starosnu dob zivota i kakvi su uslovi za dobijanje licence? S postovanjem Advija Hasanovic Hondus

Odgovor: Poštovana,
Za bavljenje samostalne privatne prakse u zdravstvenoj djelatnosti potrebno je između ostalog da imate završen medicinski li stomatološki fakultet. Zahtjev se podnosi Kantonalnom ministarstvu zdravstva u Tuzli i oni će Vam objasniti način na koji možete i šta možete uraditi u Vašem konkretnom zahtjevu

4.7.2008.
Vaše ime : Novalija Dedic
Vaše pitanje: Postovana GOSPODO ZIVIM U MJESTU TINJA SA SVOJOM PORODICOM. OVIM PUTEM VAS MOLIM DA PROVJERITE DALI JE OBJEKAT U SREDISTU NASEG MJESTA KOJI IZGLEDOM LICI NA JEDNO ODLAGALISTE SMECA NEPOSREDNO UZ MAGISTRALNI PUT A UZ TO JE OBUHVATIO I PUTNI I PRUZNI POJAS. JA POSJEDUJEM DOKUMENTACIJU OD OPCINSKE INSPEKCIJE KOJA JE IZDALA RJESENJE O UKLANJANJU ISTOG RUSENJEM I DA ZALBA NE ODLAZE IZVRSENJE TOG RJESENJA. MEDJUTIM NA JEDNOM SASTANKU U MJESNOJ ZAJEDNICI NACALNIK NASE OPCINE JE IZJAVIO STIDLJIVO DA VLASNIKU TOG OBJEKTA NEMOGU NISTA IZ RAZLOGA STO JE NEKO IZ SARAJEVA STOJI IZA TOG VLASNIKA. SAM VLASNIK TOG OBJEKTA "OMEROVIC (IDRIZA)HASAN JE JAVNO IZJAVIO DA ON IMA GOSPODINA NEDZADA BRANKOVICA KOJI MU STITI INTERESE I NE DOZVOLJAVA DA SE TAJ OBJEKAT SRUSI. SPORNI OBJEKAT JE U NASEM MJESTU NAPRAVIO PODJELU IZ RAZLOGA STO JE U DUZINI OD 300 m ZIDA VISINE OKO 3 m PODIJELIO URBANI DIO NASEG MJESTA I ONEMOGUCIO DA DJECA IDU U SKOLU BEZBJEDNO NEGO MORAJU ZAOBILAZITI NAVEDENI ZID KRECUCI SE MAGISTRALNIM PUTEM KOJI NEMA PJESACKU STAZU PA SU DJECA IZLOZENA VELIKOM RIZIKU. ISTO TAKO TU SE VEC DUZE VRIJEME OBAVLJAJU POSLOVI TRGOVINE GRADJEVINSKIM MATERIJALIMA IAKO NIJE U SKLADU SA ZAKONOM KAO I DEPONUJE SE SLJUNAK I PIJESAK NAMIJENJEN ZA DALJNU PRODAJU,VRSI SE REMONT RAZNIH TERETNIH I PUTNICKIH VOZILA KAO I DRUGIH GRADJEVINSKIH MASINA. U NADI DA SE IZLASKOM NA TEREN ODREDJENIH INSPEKCIJSKIH SLUZBI MOZE NESTO RIJESITI MOLIM VAS DA IH POSALJETE I UNAPRIJED VAM SE ZAHVALJUJEM. S POSTOVANJEM NOVALIJA DEDIC

Odgovor: Poštovani,
Potrebno je da lično uputite zahtjev Kantonalnoj upravi za inspekcije, Inspektoratu za urbanizam, građevinarstvo, ekologiju i industriju ili inspektoratu za promet, roba, usluga i saobraćaja . Zahtjev može biti i anoniman ako vas to brine.

4.7.2008.
Vaše ime : sadmir delic
Vaše pitanje: Poštovana i uvažena gospodo,imam jedno pitanje vezano za studenski kredit:Dali mi možete precizno reći kada ce vlada tk uplatiti novac za studenske kredite. Ja kako se sjecam ,isplata je trebala biti u roku od 10 dana od dana kada smo podigli ugovore. Unapred vam hvala na vasem odgovoru!Delić Sadmir.

Odgovor: Poštovani,
Uplata prve rate kredita će biti 11.07.2008. godine.

2.7.2008.
Vaše ime : Azema
Vaše pitanje: Da li je moguce da se zaposlim kao prof.sociologije kao student cetvrte godine ili apsolvent, ili da bar odradim pripravnicki staz u nekoj od srednjih skola tuzlanskog kantona?...Kad mogu ocekivati i gdje mogu naci konkurse za prijem prof.sociologije u srednjim skolama tuzlanskog kantona za skolsku 2008./2009....unaprijed hvala

Odgovor: Poštovana,
Da bi odradili pripravanički staž morate se javiti na Konkurs za prijem pripravnika koji raspiše škola ili neka druga ustanova a to ne možete uraditi dok ne završite fakultet. Konkursi za prijem biće objavljeni od početka avgusta pa nadalje, do početka školske 2008/2009. godine .

2.7.2008.
Vaše ime : Goca
Vaše pitanje: Hoce li biti ikada govora o kakvoj novcanoj pomoci vlade TK javnom preduzecu RTV TK...jer oni se stvarno slomise ljudi sa zastajrjelom tehnikom tako da jedva sastavljaju kraj sa krajem jer im se non stop ili radio ili tv kvari...a potrebna je obnova opreme za TV i radio i sigurno i predajnika i dalje sirenje po BiH...mada oni za to nemaju sredstava.

Odgovor: Poštovana,
Po Zakonu o Budžetu Tuzlanskog kantona za 2008. godinu predviđeno je da se Televiziji Tuzlanskog kantona putem mjesečnih transfera sa pozicije 11010011 ekonomski kod 6144 "Subvencije javnim preduzećima " u 2008. godini isplati 1.300.000,00 KM. Televizija Tuzlanskog kantona se samo jednim dijelom finansira iz budžeta TK, tako da zajedno sa ostalim prihodima koje ostvaruju natržištu , trebaju da planiraju ulaganja u tehničko-tehnološki razvoj svoje kuće

1.7.2008.
Vaše ime : mr.sci Sulejman Mulić, prof.
Vaše pitanje: Na osnovu čl.90, stav 10 Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju TK (br.6/04) regulisano je, da zaposleniku koji je imenovan za direktora škole, škola u kojoj je bio zaposlen, obezbjeđuje mirovanje njegovih prava i obaveza iz radnog odnosa, a najduže 4 godine od dana imenovanja. Stav 9 istog člana omogućava mandat direktoru škole najviše dva puta uzastopno. Postavlja se pitanje: ukoliko je lice imenovano za direktora, dva puta uzastopno (što traje 8 godina), da li se može vratiti na radno mjesto u školu iz koje je otišao na mjesto direktora? Ukoliko ne može, kakav je njegov status nakon isteka dva mandata? Molim odgovor, hvala unaprijed

Odgovor: Poštovani,
S obzirom da u Zakonu o osnovnom obrazovanju stoji da je škola dužna obezbijediti mirovanje prava i obaveza iz aradnog odnosa a najduže 4 godine od dana imenovanja direktora , pretpostavka je da se to odnosi samo na jedan mandat.Ovaj stav zakona nije preciziran tako da bi trebali tražiti tumačenje u Ministarstvu obrazovanja nauke, kulture i sporta TK.

1.7.2008.
Vaše ime : Saban
Vaše pitanje: Obavljao sam funkciju direktora škole jedan mandat i nisam tražio da mi se čuva radno pravni status tako da je moje mjesto nastavnika razredne nastave popunjeno na neodređeno vrijeme. Mogu li ostati bez posla ili mogu li biti proglašen tehnološkim viškom, imam 30 godina staža.

Odgovor: Poštovani,
Iz Vašeg pitanja nije jasno da li ste vi još na funkciji direktora ili niste, što bitno utiče na rješavanje Vašeg statusa u školi. U svakom slučaju ja Vam predlažem da se raspitate u Ministarstvu obrazovanja, nauke kulture i sporta TK.

1.7.2008.
Vaše ime : selma
Vaše pitanje:Molim vas ako mi možete odgovoriti kada će biti konkursi za prosvjetne radnike za školsku 2008/2009. Trebala bih biti sigurna da ti konkursi neće biti u mjesecu julu, zbog odlaska na godišnji odmor. Unaprijed se zahvaljujem

Odgovor: Poštovana,
Konkursi za prosvjetne radnike za 2008/2009. godinu će biti objavljeni 1. avgusta 2008. godine.

1.7.2008.
Vaše ime : Rade
Vaše pitanje: Poštovani, interesuje me kada će biti objavljeni rezultati javnog poziva za sufinansiranje iz oblasti kulture. Naše U.G. je poslalo projekat a nikakav odgovor nismo dobili. Saznao sam da su pojedinci 25 juna potpisali ugovore sa MONKSTK

Odgovor: Poštovani,
Rezultati Javnog poziva za sufinansiranje iz oblasti kulture će biti objavljeni vrlo brzo ali ako vas interesuje možete nas kontaktirati telefonom i reći ćemo Vam konkretne rezultate za Vaše udruženje.(287-020)

1.7.2008.
Vaše ime : ahmed
Vaše pitanje: kada ce biti poznati rezultati javnog poziva za sport,i zasto rezultati za kulturu nisu objavljeni na internetu.

Odgovor: Poštovani,
Rezultati javnog poziva za kulturu će biti objavljeni na webu vrlo brzo, a rezultati javnog poziva za sport još nisu gotovi ali se nadamo da će biti uskoro gotovi i takođe objavljeni na webu.

1.7.2008.
Vaše ime : vesna
Vaše pitanje: Kada će početi isplata podsticaja za poljoprivredne proizvođače?

Odgovor: Poštovana,
Nakon 30 dana od dana kada ste uputili zahjtev nadležnoj općini, Ministarstvo poljoprivrede dobija zahtjev i upućuje ga u ministarstvo finansija koje vrši plaćanje u skladu sa Zakonom o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2008. godinu.

1.7.2008.
Vaše ime : Muhamed
Vaše pitanje:Radim 35 godina u nastavi sa srednjom učiteljskom školom. Imam li pravo napredovanja u zvanje mentora i nastavnika savjetnika i imam li pravo raditi u odjeljenjima razredne nastave devetogodišnjeg obrazovanja.

Odgovor: Poštovani,
Vi ne možete napredovati u zvanje mentora i nastavnika savjetnika zato što vam je kao napredovanje priznata Viša stručna sprema a imate srednju školu.

1.7.2008.
Vaše ime : Elmedina
Vaše pitanje:Student sam postdiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te me interesuje da li će biti objavljen konkurs za stipendiranje studenata postdiplomskog studija? Hvala.

Odgovor: Poštovana,
J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje potreba u oblasti “Nauke” za 2008. godine objavljen je u maju mjesecu i završen je. Žao mi je ali ćte morati sačekati slijedeću godinu da bi aplicirali na ta sredstva.

18.6.2008.
Vaše ime : Sadmir
Vaše pitanje:Postovana gospodo,prije sedmicu dana sam vas pitao,kada ce biti isplata ovih studentskih kredita,pa ste mi odgovorili ,da ce biti ubrzo,medutim dali mozete konkretno reci kada ce biti uplaceno na nas racun.HVALA VAM UNAPRIJED.SADMIR

Odgovor: Poštovani,
Prva rata kredita će biti i uplaćena početkom jula.

17.6.2008.
Vaše ime : Benisa
Vaše pitanje:ne znam iz kojeg razloga ignorišete pitanja o postdiplmskom iz oblasti pedagog.psihologija?pisala sam Vam prije sedam dana al vidim nekim odgovarate a nekim ne , kako to?Molim Vas u ime svih zainteresovanih da nam javite ako imate neku informaciju o tome.hvala u svakom slučaju, odgovorili ili ne...

Odgovor: Poštovana,
Dekan Filozofskog fakulteta dr Azem Kožar dao nam je informaciju da će sljedeće sedmice Naučno nastavno vijeće imati na dnevnom redu Masters studije u skladu sa Bolonjom i on Vam preporučuje da se nakon toga raspitate na Vašem odsjeku ili direktno kod njega o tome da li će biti postidlomski iz oblasti pedagogije -psihologije ili neki drugi.

17.6.2008.
Vaše ime : Rešid
Vaše pitanje: Kada će biti objavljeni rezultati za Javni poziv Vlade Tuzlanskog kantona za predlaganje programa i projekata udruženja za sufinansiranje iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2008. godinu

Odgovor: Poštovani,
rezultati po Javnom pozivu Vlade TK za predlaganje programa i projketa udruženja za sufinansiranje iz Budžeta , biće predloženi Vladi na usvajanje do kraja juna.

16.6.2008.
Vaše ime : fuad
Vaše pitanje: Poštovani, da mimozete dat odgovor na moju situaciju:2003 god.sam istupi iz vojnih snaga uz naknadu od 10 000 KM.2007 godine sam podnio tužbu za neisplaćene plate i regres za period dok sam bio u službi(plaća za februar i mart 2001 i regres za godišnji odmor 2002).interesuje me da li je ta tuzba važeća..hvala

Odgovor: Poštovani,
Vaš advokat koji je podnio tužbu trebao bi da ima informacije o tome dokle je proces stigao odnosno u kojoj je fazi tužbeni zahjtev.

16.6.2008.
Vaše ime : Mela
Vaše pitanje:Poštovani, gdje da se obratim da bih dobila rješenje o razriješenju vojne obaveze iz 1994 god., nastalo uslijed potebe za kadrom u struci, obzirom da jedan primjerak nije dostavljen lično osobi (ili je zagubljen), niti se drugi primjerak nalazi u radnoj organizaciji. Hvala unaprijed

Odgovor: Poštovana,
Predlažem Vam da potražite informacije u Odsjeku za evidenciju Federelanog ministarstva odbrane u Tuzli.

16.6.2008.
Vaše ime :Lejla
Vaše pitanje:Poštovani, Imam dva pitanja. Zlatni sam student.Od čega da vam vratim studentski kredit koji sam dobila kada nigdje nisam zaposlena u redovan radni odnos. Izabrana sam u saradničko zvanje asistenta, nakon čega sam primljena kao vanjski saradnik.I dalje sam na birou.Nemam zdravstveno, ni socijalno.Da li ćete vi odobriti zaposlenje zlatnih studenata kao asistenata na Univerzitetu u Tuzli u redovan radni odnos i ako je odgovor potvrdan, kada bi to moglo biti? Hvala puno

Odgovor: Poštovana,
Univerzitet bi trebao da donese Odluku o prijemu zlatnih studenata kao asistenata, te Vam predlažem da pitanje uputite rektoru ili Upravnom odboru Univerziteta u Tuzli.
Što se tiče vraćanja kredita mislim da Vam u Ugovoru stoje uslovi vraćanja , koji su, koliko ja znam, veoma povoljini za studente koji su imali dobar prosjek.

16.6.2008.
Vaše ime :Melisa
Vaše pitanje: Postovani, mozda je ovo pitanje neocekivano i mozda ne bi trebalo biti ovdje postavljeno ali mnogi nemaju odgovor za njega. Molimo Vas da nam odgovorite da li je dozvoljeno na zvanicnim dokumentima kao sto su skolska svjedocanstva i uvjerenja naziv ustanove pisati skraceno? (Poput "JU OŠ" pa naziv ustanove)

Odgovor: Poštovana,
Ne postoji dokument koji propisuje pisanje skraćenica u svjedodžbama ali po tumačenju ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta TK "javna ustanova" bi se mogla pisati skraćeno ali "Osnovna škola" bi trebalo pisati u svejdodžbi punim nazivom a ne skraćeno.

11.6.2008.
Vaše ime : jasmin
Vaše pitanje: Poštovani, zanima me da li ima pravo osoba ili član porodice koji je jednom dobio bespovratna novčana sredstva za rješavanje stambenih pitanja od Ministarstva za boračka pitanja pravo ponovnog konkurisanja za dodjelu istih sredstava ili sličnih bespovratnih sredstava.Unaprijed zahvalan

Odgovor: Poštovani,
Po Uredbi o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona osobe koje su bili korisnici nepovratnih sredstava iz kantonalnih, federalnih ili općinskih budžeta , nemaju prava ponovo konkurisati na nepovratna sredstva.

10.6.2008.
Vaše ime : dario
Vaše pitanje:Predao sam svu potrebnu dokumentaciju za upis u gruntovnu knjigi ili zemljišnu knjigu,čekam evo već 6 mjeseci i ništa. Intreresuje me da li postoji neki zakonski rok do kada oni to trebaju upisat jer sam ispunio sve uvjete koje su od mene traženi. Unaprijed hvala!!!

Odgovor: Poštovani,
Postoji Zakon o upravnom postupku koji reguliše ta pitanja, no svaka služba može duži rok čekanja pravdati većim brojem zahtjeva, a malim brojem uposlenika, odnosno preopterećenošću , ali ja Vam u svakom slučaju savjetujem da se obratite šefu zemljišno knjižnog ureda općinskog suda gdje ste predali zahtjev i tražite odgovor.

10.6.2008.
Vaše ime : Selma
Vaše pitanje:Da li znate da li ce u skorije vrijeme biti pokrenut projekat za zaposljavanje mladih sa VSS??

Odgovor: Poštovana,
Jedan od projekta za zapošljavanje mladih sa VSS biće pokrenut uskoro jer je na sjednici Vlade TK koja je održana 5. juna 2008. godine usvojen Program investicija i zapošljavanja, iz sredstava Escrow računa, potrošačka jedinica 11010017.
Korisnici ovih sredstava mogu biti privredna društva, odnosno dionička društva i društva sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Tuzlanskom kantonu i sa najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vrijeme, u državnom ili privatnom vlasništvu državljana BiH i fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost u Tuzlanskom kantonu i imaju najmanje 3 zaposlena na neodređeno vrijeme.
Kriteriji za odobravanje sredstava, na povoljnoj kreditnoj osnovi su kvalitet proizvodnog programa i povećanje uposlenosti.
Prednost pri odobravanju sredstava iz Programa imat će korisnik koji će zaposliti veći broj visokoobrazovanih nezaposlenih mladih osoba na neodređeno vrijeme.

10.6.2008.
Vaše ime : AMLIR
Vaše pitanje: KAKO POKRENUTI TUZBU ZA NADOKNADU MERERJALNE STETE.( MINIRANJE STAMBENIH OBJEKATA U TOKU RATA OD STRANE VOJSKE RS.)

Odgovor: Poštovani,
Za pokretanje tužbe najbolje vam je angažovati advokata.

10.6.2008.
Vaše ime : Ahmed
Vaše pitanje: Postovani! Zanima me da li ce se jos pdrzavati povratak i u kolikoj mjeri odnosno obnova devastiranih i porusenih kuca?

Odgovor: Poštovani,
upravo je donesena Odluka o izboru korisnika donacija u građevinskom materijalu za 2008. godinu povratnicima i raseljenim licima na području općina Tuzlanskog kantona i Republike Srpske , nakon javnog oglasa koji je bio u februaru ove godine. Iduće godine, nadamo se da će biti isti Javni oglas kojim će se podržati povratnici i raseljana lica u Tuzlanskom kantonu i Republici Srpskoj.

10.6.2008.
Vaše ime : Sadmir
Vaše pitanje:Dobio sam studentski kredit i potpisao sam ugovor o stipendiranju u vladi. A moje pitanje za vladu glasi: kada ce vlada uplatiti ta sredstva na nase racunu i dali ce biti uplaćena ukupna svota na jednom ili na vise puta?Unapred vam se zahvaljujem na vesem odgovoru.

Odgovor: Poštovani,
Kredit će Vam biti uplaćen na 12 rata a uplata će uslijediti ubrzo.

5.6.2008.
Vaše ime : Merima
Vaše pitanje:Postovani, Nezaposleni sam fizioterapeut sa polozenim drzavnim ispitom kao i radnim iskustvom (volontirala sam u UKC-Tuzla, u toku rata). Interesuje me da li UKC ili Dom Zdravlja planira u skorije vrijeme zaposljavati ovaj kadar i kome se treba obratiti za vise informacija. Hvala unaprijed.

Odgovor: Poštovana,
O tome da li Dom zdravlja planira prijem fizioterapeuta ne mogu Vam tačno reći, ali s obzirom da se privode kraju radovi na dvije bolnice u Tuzli (Plava klinika, Kardio-klinika) kao i da se planira otvaranje Gradske bolnice u Tuzli, te otvaranje novih prigradskih ambulanti , za očekivati je da će se u narednom periodu zaposliti mnogo kadrova medicinske struke. Nadam se da ćete Vi biti jedan od njih. Želim vam sreću !

5.6.2008.
Vaše ime : mirnes
Vaše pitanje: Na koji način se može saznati koje su osnovne/srednje škole raspisale konkurse za mjesto nastavnika/profesora matematike za školsku 2008/09 god.

Odgovor: Poštovani,
Taj podatak možete dobiti u Ministarstvu obrazovanja, nauke ,kulture i sporta koje daje saglasnosti za raspisivanje konkursa za prijem.

5.6.2008.
Vaše ime : jasmin ibrahimagic
Vaše pitanje:postovani, drugi put vam se javljam i interesuje me da li ce ikada doci na vas dnevni red sjednica rjesavanje problema nezaposlenosti diplomiranih kriminalista i uopste da li je to u vasoj nadleznosti ako nije kome se moze obratiti... konkretno ja sam 4 god na birou bez ikakvih primanja dok su neki dobili zaposlenje bez problema! hvala

Odgovor: Poštovani,
U toku je izrada Strategije zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu koja će vjerovatno ponuditi mnoga rješenja za nezaposlene kadrove, a evo danas je upravo na sjednici Vlade usvojen Program investicija i zapošljavanja iz sredstva Escrow računa koja će se takođe koristiti za podsticanja otvaranja novih radnih mjesta. Prednost će imati korisnik sredstava koji će zaposliti veći broj visokoobrazovanih, nezaposlenih mladih osoba na neodređeno vrijeme.
Iskreno se nadam da će u narednom periodu biti otvaranja novih radnih mjesta i novog upošljavanja.Želim Vam svaku sreću.

4.6.2008.
Vaše ime :
Vaše pitanje:poštovanje!da li mup tk,ili bilo gdje u bih, prima pripravnike sa završenom višom školom unutrašnjih poslova u banjaluci?

Odgovor: Poštovanje,
Ja vam mogu samo preporučiti da pratite konkurse i ukoliko se bude u konkursu tražio taj uslov (pripravnik, viša škola unutrašnjih poslova) prijavite se.
U konkursnoj proceduri uslovi su jednaki za sve građane Federacije Bosne i Hercegovine.

4.6.2008.
Vaše ime : almir
Vaše pitanje: molim vas za adresu i br. tel.UDRUZENJE CIVILNIH ZRTAVA RATA TK. odjel-- podnosenje tuzbe protiv rs.

Odgovor: Poštovani,
Adresa Udruženja je Patriotske lige broj 6 Tuzla, a telefon je 252-092,i 261-465 -Hodžić Salih.

4.6.2008.
Vaše ime : zikreta
Vaše pitanje: Poštovani, Molim Vas da mi odgovorite dali je novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima prošao parlamentarnu proceduru i kada će biti usvojen, a do tada koji se zakon u ovoj oblasti primjenjuje, Hvala

Odgovor: Poštovana,
Poštovana, novi Zakon o državnim službenicima još nije prošao pralamentranu proceduru, a dotle je na snazi stari Zakon o državnim službenicima i namještenicima.

4.6.2008.
Vaše ime : Alma
Vaše pitanje: Da li su med. sestre(pedijatrijske sestre) koje su u stalnom radnom odnosu preko 15-20 godina u pred-skolskim ustanovama(obdaniste) po zakonu duzne polagati STRUCNI ISPIT?Napomena prije rata smo trazile da to polazemo ali su nam rekli da nema potrebe.

Odgovor: Poštovana,
Ukoliko radite kao medicinska sestra, trebate imati položen stručni ispit za medicinsku sestru.Za dodatne informacije pitajte u Ministarstvu zdravstva TK na telefone 282-446; 282-447.

4.6.2008.
Vaše ime : Borka Rudic
Vaše pitanje: Ljubazno Vas molim da na moju mail adresu dostavite Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje potreba u oblasti "Nauke" za 2008. Unaprijed se zahvaljujem. Borka Rudic

Odgovor: Poštovana,
Javni poziv možete preuzeti na linku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK
http://www.monkstk.ba/

2.6.2008.
Vaše ime : omar
Vaše pitanje: kada je upis u medicinsku skolu(od kojeg do kojeg datuma)????

Odgovor: Poštovani,
prvi upisni rok je od 02.06. do 06.06.2008. godine
a drugi upisni rok je od 12.06. do 23.06.2008. godine.

2.6.2008.
Vaše ime : damir
Vaše pitanje: postovani,da li je na podrucju Tuzlanskog kantona otvoren garden centar OBI?

Odgovor: Poštovani,
Još uvijek nije otvoren OBI centar u Tuzlanskom kantonu.

2.6.2008.
Vaše ime : aida
Vaše pitanje: kad izlazi konkurs za postdiplomski na pravnom fakultetu u tuzli?

Odgovor: Poštovana,
U Dnevnom avazu od 31.05.2008. godine izašao je konkurs Univerziteta u Tuzli za upis kandidata na postidplomski studij na nekoliko fakulteta između ostalog na pravnom fakultetu odsjek Građansko pravo, Krivično pravo i Državno i međunarodno javno pravo. Konkurs ostaje otvoren 15 dana.

28.5.2008.
Vaše ime : Nedim
Vaše pitanje: Radim biznis plan za pokretanje turističke agencije, pa me interesuje na koji način se može doći do svih zakona i pravilnika o osnivanju, tj. potrebnih uslova za osnivanje?

Odgovor: Poštovani,
Zakon o turizmu možete pogledati na ovom linku.

27.5.2008.
Vaše ime : Amra
Vaše pitanje: Majka mi je obolila od teske bolesti,lijek koji mora da korisititi kosta 1200km,a svaki mjesec se mora kupovati i mi ga nravano ne mozemo priustiti.U zemljama Evrope se nalazi na esencijalnoj listi,a kod nas ga nema.Koja je procedura da se lijek uvrsti na esencijalnu listu?

Odgovor: Poštovana,
Esencijalna lista lijekova je ograničena sredstvima koje liježu u budžet Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.Posljednja izmjena i dopuna Esencijalne liste lijekova je bila u prošloj godini.Nije sigurno da će se ove godine lista dopunjavati novim lijekovima. Sigurno je da će u nekoj budućnosti, kada privreda dostigne veći stupanj razvoja, odnosno kada zaposlenost bude veća a samim time i izdvajanja u budžet veća, postojati materijalna osnova da se uvrste mnogi lijekovi koji su neophodni za liječenje teško oboljelih bolesnika. Do tada jedini način da riješite problem je neka vrsta akcije prikupljanja sredstava, recimo preko humanitarnog telefona ili nešto slično.

27.5.2008.
Vaše ime : Muhamed
Vaše pitanje: Postovanje, informacija o urbanistickoj saglasnost za vec postojece objekte. Molim bih za vase upute.hvala

Odgovor: Poštovani,
Za urbanističku saglasnost trebate se obratiti službi za prostorno uređenje u Vašoj općini uz predočavanje zemljišno- knjižnog i katastarskog izvadka parcele na kojoj se nalazi objekat.

22.5.2008.
Vaše ime : Refija
Vaše pitanje: Poštovani da li imate podatak u kojim ustanovama/institucijama u Tuzlanskom kantonu, logoped može zasnovati radni odnos? Hvala

Odgovor: Poštovana,
Logoped može zasnovati radni odnos u svim zdravtvenim ustanovama koje se bave liječenjem sluha i govora, u školama koje imaju po Programu obrazovanje djece sa poremećajem sluha i govora kao i u ostalim odgojnim i obrazovnim institucijama koje se bave odgojem i obrazovanjem djece koja imaju takve smetnje, kao i u nevladinim organizacijama koje takođe imaju programe liječenja i uključivanja osoba sa smetnjamu u govoru u redovne procese školovanja i zapošljavanja.

22.5.2008.
Vaše ime : Enesa
Vaše pitanje: Postovanje ! Diplomirani sam pravnik - nezaposlena. Zanima me hoce li biti pokrenut projekat zapošljavanja-subvencioniranja pripravnika na području TK. Unaprijed hvala!

Odgovor: Poštovana,
U današnjem "Avazu" (22.05.2008. godine) imate Javni kokurs za prijem dva pripravnika u općini Tuzla,a što se tiče projakta zapošljavanja pripravnika, o tome Vam ne mogu ništa konkretno reći.Nadam se da će takvih projekata biti, a kada ih bude trudićemo se da ih objavimo na webu.

14.5.2008.
Vaše ime : Kovac
Vaše pitanje: U nedelju tj. 11.05.2008.- bila je emisija u kojem je učestvovao Dr. Enver Imamović u kojoj je govorio o svojoj novoj knjizi - kojoj jja neznam ime, ali govorio je o drvu života od Kulina Bana tj. 968 god. Ja bih Vas molio da me obavijestite gdje se ta knjiga može dobiti i koja joj je cijena.

Odgovor: Poštovani,
Knjiga se zove "BOSANSKA DINASTIJA KOTROMANIĆA" , dr Enver Imamović .Ja vjerujem da se ova knjiga može nabaviti u našim knjižarama ili čak i putem internet prodaje. Pokušajte na stranici knjiga.ba

14.5.2008.
Vaše ime : mirsad
Vaše pitanje: molim vas da mi date informaciju gdje i na koji nacin se polaze ispit za sudskog tumaca za strane jezike (engleski jezik), koje agencije ili dorekcije vrse obuku i testiranje?hvala unaprijed

Odgovor: Poštovani,
Federalni ministar pravde utvrđuje potrebu za postavljanje sudskih tumača na osnovu prethodno pribavljenog mišeljenja predsjednika Kantonalnih sudova.
Na osnovu utvrđene potrebe ministar pravde oglašava javni konkurs za postavljenje sudskih tumača ( član 4. Uredbe o stalnim sudskim tumačima "Službene novine Federacije BiH broj 44 od 9.8.2006. godine.) Navedenu uredbu možete naći ovdje:
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2006/uredbe/18.htm

13.5.2008.
Vaše ime : Z.Beganović
Vaše pitanje: Poštovani, Molim Vas da mi odgovorite kako regulisati status demobilisanog poginulog borca. Kojoj grupi pripada (poginuli borci, demobilisani borci, civilna žrtva rata)? Da li je radna obaveza u ratnim isto što i vojna obaveza? Napominjem da posjedujem uvjerenje da nije samovoljno demobilisan. U nekim slučajevima radna obaveza u ratnim ulovima smatra vojnom obavezom. Obrazloženje: Moj muž je demobilisan aprila 1994. godine kada je na zahtjev preduzeća u kome je radio demobilisan i raspoređen radnu obavezu. Radio je na poslovima vodećeg montera na dalekovodima. Poginuo je 01.05.1995. godine radeći na radnoj obavezi u Bihaću (selo Pritoka) u trasi DV kada je za grad Bihać trebalo osposobiti napajanje električnom energijom. Svu dokumentaciju o vojnom stažu, radnoj obavezi i pogibiji posjedujem. Na odgovoreno pitanje, u naprijed ostajem zahvalna. Z.Beganović

Odgovor: Poštovani,
Status pripadnika OS, okolnosti pogibije, ranjavanja i oboljenja utvrdjuje grupa za evidencije iz oblasti vojne obaveze opcine prebivalista kao prvostepeni organ, i odsjek za evidencije iz oblasti vojne obaveze Tuzla kao drugostepeni organ.

12.5.2008.
Vaše ime : sead
Vaše pitanje: diplomirani sam pedagog-psiholog i zanima me ako bi odradjivao pripravnički ispit u domu zdravlja,važi li mi pripravnički ispit u billo kojoj obrazovnoj ili drugoj instituciji ili samo mogu raditi u zdravstvu?Da li moram uporedo volontirati i u nekoj školi pa polagati stručni ispit i tamo da bi mogao raditi i van zdravstva,hvala unaprijed

Odgovor: Poštovani,
Pripravnički staž za psihologa- pedagoga se u školi odvija po jednom programu a u zdravstvenim ustanovama po drugom, tako da odrađen pripravnički staž u jednoj instituciji ne važi za drugu .

12.5.2008.
Vaše ime : Zekerijah
Vaše pitanje: Poštovani, Radim u jednoj osnovanoj školi i moj problem/pitanje je sljedeće: Nedavno sam zbog zdravstvanih problema bio prisiljen podvrći se operaciji uklanjanja žučne kesice. Molo bih da mi objasnite da li imam pravo na naknadu. U pravilniku stoji da radnik ima pravo na pomoć/naknadu u visini jedne prosječne plaće u slučaju bolesti (ili stoji "teže bolesti"). Na moj zahtjev, škola je kontaktirala zaduženu osobu u ministarstvu ali je zahtjev promptno odbijen uz konstataciju da se ne radi o težoj bolesti. Molio bi da mi objasnite sljedeće: *imam li pravo na tu naknadu *ko je mjerodavan da ocjeni težinu bolesti *kome da se obratim za dalju pomoć Molio bih, takođe i link prema konkretnom zakonu/pravilniku.

Odgovor: Poštovani,
Prema pravilniku o plaćama i drugim primanjima vaše škole regulisana je pomoć u slučaju bolesti (i u drugim slučajevima) i treba da se obratite školi koja je nadležna za to a ne Ministarstvo.

12.5.2008.
Vaše ime : Hukic,Almir
Vaše pitanje:Postovano gospodo, moje pitanje je vezano za Tuzlanski Aerodrom. Citao sam da bi narednog mjeseca konacno trebao da se obavi i prvi civilni let. Da li je to uistinu tacno, i koji bi to let mogao biti. To zanci takodzer, da je i zvanicno pusten u rad Aerodrom za civilni saobracaj. Postoji li mogocunost da ce biti uveden let za Istanbul, u neko skorije vrijeme. Mislim da bi mnogo koristio i kompanijama za prevoza a nam korisnicima. Napomena, na radu u Iraku i Afganisatnu nalazi se blizu 4000 hiljade radnika iz TK, i to su mjesta kao sto je Tuzla, Lukavac, Zivinice, Dubrave itd... Mi za sada koristimo alternativu za putovanje preko Beograda i Sarajeva sto i nije bas za pohvaliti, zbog predugog putovanja. Unaprjed zahvaljujem i srdacne pozdrave!

Odgovor: Poštovani,
Aerodrom "Tuzla"priprema uslove za otvaranje i dobijanje certifikata i ukoliko dobije licencu radiće na otvaranju i uspostavljanu nekih turističkih destinacija ovog ljeta, a takođe i redovnih linija prema Istanbulu i jednom evropskom centru ali za sada još sa sigurnošću ne može potvrditi da će se narednog mjeseca obaviti prvi civilni letovi.

12.5.2008.
Vaše ime : Edin Mahić
Vaše pitanje: Da li je i kada, Vlada TK-a potpisala KOLEKTIVNI UGOVOR za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ? Hvala unaprijed.

Odgovor: Poštovani,
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine potpisan je 2000. godine, a sada su u toku usaglašavanja vezana za izmjene i dopune tog Ugovora.

12.5.2008.
Vaše ime : aida
Vaše pitanje: da li je raspisan Javni poziv za dodjelu sredstava za kreditiranje studenata postdiplomskog studija?

Odgovor: Poštovana,
Javni poziv za sufinasiranje troškova postidplomskog studija biti će raspisan uskoro, a najdalje do početka juna mjeseca.

9.5.2008.
Vaše ime : vlado
Vaše pitanje: ko je nadlezan za nostrifikaciju stranih diploma, koja je procedura i koliko kosta

Odgovor: Poštovani,
Nostrifikaciju vrši Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta TK.Trebate popuniti zahtjev na pisarnici Vlade Tuzlanskog kantona (Slatina 2) u kojem piše šta Vam je sve potrebno i koliko košta.

9.5.2008.
Vaše ime : Senad
Vaše pitanje: Postavljam pitanje iz oblasti rada i socijalne politike. Naime, bio sam student Ekonomskog fakulteta u TZ pa sam se prebacio na Višu poslovnu školu istog fakulteta (sa redovnog prebačen na vanredni studij). Istekao mi je apsolvenstski staž i imam još nekoliko ispita do okončanja. Na redovnom fakultetu osiguranje sam imao na osnovu potvrde o studiju, dok na vanrednom to pravo nemam. Rečeno mi je da se prijavim na Biro za zapošljavanje, i da ću po toj osnovi imati osiguranje. Međutim, tamo me je službenica prijavila kao nezaposlenu osobu ali mi kaže da ne mogu imati zdravstveno osiguranje. Mene zanima po kojoj osnovi ne mogu dobiti osiguranje, kad je valjda opšta logika da svaki građanin ima osiguranje, bilo kao dijete (kod roditelja), student, nezaposlena ili zaposlena osoba? Molim da mi odgovorite koje su mi mogućnosti, te zašto ne mogu dobiti osiguranje kad sam nezaposlen a ne računam se ni kao student, jer nije baš ugodna pozicija nemati zdravstveno osiguranje.

Odgovor: Poštovani,
Na linku Federalnog zavoda za zapošljavanje možete naći izvod iz Zakona o zdravstvenom osiguranju gdje ćete se moći informisati o vašem statusu .http://www.fzzz.ba/savjeti/izvod.htm

9.5.2008.
Vaše ime : Omazic Senad
Vaše pitanje: Treci put se javljam a molio bih vas da odgovorite na pitanje: "Da li i kada ce biti razmatran(na sjednici vlade) prijem volontera/pravnika u Tuzilastvu TK,Hvala.

Odgovor: Poštovani,
Polovinom prošle godine, na osnovu odluke Vlade, primljeno je šet volontera pravnika u Općinski sud Tuzla i pošto su primljeni na rok od dvije godine koji još nije istekao, prema saznanjima iz Ministarstva pravosuđa i uprave dok taj period ne istekne ne planira se prijem novih volontera. No, svakako bi trebali da se raspitate u Tužilaštvu i da od njih dobijete informacije o tome.

9.5.2008.
Vaše ime : Vesna
Vaše pitanje: Poštovani, zovem se Vesna Soravia i rođena sam u Tuzli – 26.06.1981 god. Trenutno živim u Valjevu, Srbija i potrebna mi je informacija oko izvoda iz knjige rođenih. Putem interneta sam podnosila zahtev da mi se na kućnu adresu pošalje izvod ali na tom izvodu nedostaje podatak o vremenu rođenja. Trenutno mi je taj podatak neophodan. Gde mogu to da saznam (od porodice ne mogu dobiti taj podatak). Unapred hvala.

Odgovor: Poštovana,
U matičnim knjigama rođenih nema podataka o vremenu rođenja tako da ga od te službe ne možete ni dobiti.Taj podatak mogu znati jedino vaši roditelji. Žao mi je ako ga od njih ne možete dobiti.

7.5.2008.
Vaše ime : dario
Vaše pitanje: Zamolio bih vas da mi odgovorite kojoj službi da se obratim za informacije da li će se nešto graditi na prostoru gdje hoću da renoviram jednu staru kuču!? Unaprijed zahvalan!

Odgovor: Poštovani,
Treba da sa obratite Službi za prostorno uređenje u vašoj općini.

7.5.2008.
Vaše ime :Asmir
Vaše pitanje: Molim vas odgovorite na pitanje; koja prava ima civilna žrtva rata sa tjelesnim oštećenjem od 60%-VI grupa vojnog invaliditeta-osim prava na novčanu naknadu.....Da li kao CŽR mogu zasnovati radni odnos u službama kao što su SIPA, MUP, Ministarstvo sigurnosti, Armija BiH bez obzira na gore navedeno... Unaprije zahvalan

Odgovor: Poštovani,
Na našoj stranici otovorite link Minstarstva za rad i socijalnu politiku i tamo ćete pod "dokumentima" naći Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. U nje u ćete vjerovatno naći informacije koje se odnose na prava civilnih žrtava rata.

6.5.2008.
Vaše ime :ena
Vaše pitanje: kada ce izaci konkurs za dodjelu sportskih stipendija koje dodjeljuje Tk

Odgovor: Poštovana,
JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata u oblasti fizičke kulture i sporta bio je raspisan u martu i završen je a u okviru javnog poziva su predviđene i jednogodišnje stipendije za kvalitetene iperspektivne sportiste.

5.5.2008.
Vaše ime : ajla
Vaše pitanje: da li zlatni studenti imaju pravo na besplatan postdiplomski studij?

Odgovor: Poštovana,
Što se tiče sredstava za postdiplomski studij Vlada, odnosno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK svake godine raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za kreditiranje studenata postdiplomskog studija, a što se tiče besplatnog postdiplomskog studija, to pitanje morate postaviti pitanje rektoru ili Senatu Tuzlanskog univerziteta.

5.5.2008.
Vaše ime : elma
Vaše pitanje: Molim Vas da mi odgovorite na slijedeća pitanja: 1.šta je potrebno od dokumentacije za pologanje stručnog ispita pedagoga-psihologa 2.U čemu se sastoji to polaganje 3.Da li znate kad će biti rokovi za polaganje pošto mi pripravnički ističe sredinom maja' Unaprijed hvala na odgovorima.

Odgovor: Poštovana,
Za polaganje stručnog ispita pedagoga-psihologa potrebno je:
-ovjerena kopija diplome
-rodni list ili vjenčani lst
-popunjen obrzaac Plana stažiranja
-popunjen obrazac Evidentnog lista
-potvrda o radnom stažu
-popunjena prijava za polaganje
Polaganje ispsita će biti vrlo brzo, u maju 2008. godine sigurno, te bi trebali da pripremite dokumente i prijavite se za polaganje.

28.4.2008.
Vaše ime : almir hrnjic
Vaše pitanje: molim vas za adresu RVI TK ili kontakt telefon. hvala

Odgovor: PoštovanI,
Adresa i telefon RVI TK - Fahrudin Hasanović predsjednik tel/ fax 278-483, (Ul. Bosne Srebrene 56)Tuzla.

28.4.2008.
Vaše ime : adnan
Vaše pitanje: Poštovani Ja živim na području opštine Lukavac i s obzirom da je gotovo nemoguće doći do službenika koji rade u odsjeku za poljoprivredu a u potpunosti je nemoguće od istih dobiti tražene informacije jer dva gospodina koja tu rade su uglavnom zauzeta (ako su u kancelariji?),jedan ispunjava križaljke a drugi razbija glavu igrajući pasijansa na službenom računaru,dok im je šefica (izvjesna Zaza ili nešto slično)vječito na terenu (vjerovatno u nekoj od mnogobrojnih okolnih kancelarija pije ko zna koju po redu kahvu),molio bih vas za odgovor kako i na koji način mogu dobiti podsticaj za tov junadi.Napominjem da sam prošle godine u martu kod pomenute gospode uredno prijavio i predao papire za podsticaj za 6 grla, i u naredna 3 mjeseca navraćao kod istih da vidim kada će mi izaći komisija,do danas me nitko nije kontaktirao niti mi dolazio,a da i ne spominjem da nisam dobio ni marke podsticaja.

Odgovor: PoštovanI,
Žao mi je ali vi ipak morate u općinskoj službi provjeriti da li su vaš zahtjev proslijedili Ministarstvu poljoprivrede Tuzlanskog kantona na obradu. A pošto je prošlo dosta vremena vi ste svakako trebali dobiti odgovor i u slučaju pozitivnog ali i negativnog odgovora.U svakom slučaju insistirajte na odgovoru šta se desilo sa vašim zahtjevom.

28.4.2008.
Vaše ime : Sadmir Delić
Vaše pitanje: Da li mi mozete odgovoriti kada bi trebali izaci rezultati konkursa za kreditiranje studenata.

Odgovor: PoštovanI,
nadamo se da će rezultati biti objavljeni idući mjesec , ali vam svakako predlažem da redovno pregledate web stranicu Vlade i ministrstva obrazovanja, jer će rezultati najvjerojatnije biti objavljeni na webu.

24.4.2008.
Vaše ime : Esad Skojevska
Vaše pitanje: Planira li se i kada izvršiti dislokacija kasarne HKG ? pozdrav...

Odgovor: PoštovanI,
Trenutno je u fazi dovršetka renoviranje Centra na Dubravama(vojni objekat) gdje će se izmjestiti kasarna "Husein kapetan Gradaščević". Pretpostavljamo da će se izmještanje kasarne desiti do kraja ove godine.

24.4.2008.
Vaše ime: zlatan
Vaše pitanje: molim vas da mi odgovorite na pitanje nastavka izgradnje regionalne eko-deponije?

Odgovor: PoštovanI,
Na 40 sjednici Vlade TK koja je održana 10.04. 2008. godine razmatran je prijedlog i donesena Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog poziva za kandidovanje lokacije Regionalne sanitarne deponije za Tuzlanski kanton. Javni poziv će uskoro biti objavljen u sredstvima informisanja i sve općine odnsono Mjesne zajednice sa područja Tuzlanskog kantona će se moći kandidovati za lokaciju Regionalne eko deponije.

16.4.2008.
Vaše ime: dzenana
Vaše pitanje: molim Vas da mi odgovorite na pitanje;zašto se zvanje magistar pedagoških nauka nije uvrstilo u neki od platnih razreda,s obzirom da zelimo dugozivotno obrazovanje i edukovano sposobne ljude.

Odgovor: Poštovana,
ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Član 25., pod Opštim uslovima za postavljenje državnog službenika podrazumjeva da državni službenik ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme. Pravilnikom u unutrašnjoj sistematizaciji ukovodilac organa utvrđuje stepen strečne spreme potrebne za određeno radno mjesto. Do sada su magistri i doktori nauka bili predviđeni za poslove asistenta i profesora na Univerzitetu. Postoje incijative da se i u drugim državnim i javnim institucijama za određeno radno mjesto predvidi magistrska i dokotorska diploma. Nadamo se da će se to u dogledno vrijeme, izmjenom Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa, pozitivno riješiti.

16.4.2008.
Vaše ime: Svjetlana
Vaše pitanje: Zanima me zakon o zabrani upravljanja motornim vozilom između 23-05h. Da li on zahvata i vozače koji su položili prijew ng je zakon donesen, zanima me swve vezano za taj zakon i bila bih vam zahvalna na vašoj pomoći. Hvala unaprijed

Odgovor: Poštovana,
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH koji je 08.08.2006.godine stupio na snagu , koji , između ostalog reguliše i zabranu upravljanja motornim vozilom između 23.00 -05.00 možete pogledati ovdje .

16.4.2008.
Vaše ime: Mirela Konaković
Vaše pitanje: Upisala sam postdiplomski na Medicinskom fakultetu pa me zanima hoće li biti neki konkurs za stipendije postdiplomaca i kada?

Odgovor: Poštovana,
JA V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva o ostvarivanju prava na sufinansiranje potreba u oblasti nauke, Ministartsvo obrazovanja, nauke kulture i sporta raspisalo je prošle govine u junu mjesecu.Očekujem da će i ove godine najkasnije do juna biti raspisan isti Javni poziv.

15.4.2008.
Vaše ime: Muharem
Vaše pitanje: Postoji li mogućnost da Vlada odobri sredstva za isplaćivanje dječih dodataka?

Odgovor: Poštovani,
Pravo na dječiji doplatak imaju samo nezaposleni roditelji koji su prijavljeni na zavodu za zapošljavanje ili u slučaju da djete boluje od neke od hroničnih bolesti.Takođe moguće je ostvariti pravo na jednokratnu pomoć za žene – majke porodilje koje nisu u radnom odnosu, odnosno na pomoć nezaposlenim majkama porodiljama. Predlažem vam da se obratite u Centar za socijalni rad u Vašoj općini ukoliko se neko od ovih prava odnosi na Vas.

15.4.2008.
Vaše ime: SEAD
Vaše pitanje: Moj muž je dobio tkaz na poslu radi povrede discipline na radu, interesuje me da li može primati novčanu naknadu sa biroa i koliko bi iznosila

Odgovor: Poštovani,
predlažem vam da pogledate savjete Federalnog zavoda za zapošljavanje a koji se odnose na novčanu naknadu koji se nalazi na ovom linku.
http://www.fzzz.ba/savjeti/socijalna.htm

15.4.2008.
Vaše ime: Admir Ahmetbašić
Vaše pitanje: Prije svega želim da vas pozdravim ali mi nije nikako drago što vam moram ovo reći a to da ne radite svoj posao, a to da ništa ne poduzimate po pitanju rektora Univerziteta u Tuzli. Moje pitanje je kada ćete i šta poduzeti po ovom pitanju? Molim vas za što skoriji odgovor jer će studenti biti prisiljeni da traže smjenu putem protesta i drugih načina...

Odgovor: Poštovani,
Vaše pitanje nije potpuno jasno jer se ne vidi šta treba poduzeti "po pitanju rektora" i zašto? A osim toga polazeći od činjenice da je Univerzitet samostalna, autonomna obrazovna institucija koja je se u svom radu pridržava Zakona, i propisa i pravila Univerziteta, vi kao student možete i trebate kroz institucije kao što je Unija studenata djelovati u pravcu ostvarivanja i zaštite prava studenata, ukoliko su ona ugrožena .Samo jedan od Programskih ciljeva i zadataka USUT-a je "Zalaganje za učešće studenata u procesu kreiranja i realiziranja programa rada Fakulteta, Univerziteta i participiranje studenata u organima i tijelima visokoškolskih institucija Univerziteta i univerzitetskih asocijacija entiteta i BiH".Upravo kroz ostvarivanje tog a i ostalih programskih ciljeva možete aktivno učestvovati u radu Univerziteta.

10.4.2008.
Vaše ime:Ana Čičak
Vaše pitanje: Molim vas da mi objasnite na kojoj stranici mogu provjeriti zemljista i njihove vlasnike. Unaprijed hvala

Odgovor: Poštovana,
U Bosni i Hercegovioni pristup zemljišnoknjižnim podacima za građane, i za privatna stručna lica koja se bave prometom nekretnina, putem Interneta će biti omogućeno tokom 2008. godine. Nakon testne faze u Općinskom sudu Sarajevo tokom 2006.-2007.godine, za očekivati je da će se u cijeloj Bosni i Hercegovini pristup zemljišnoknjižnim podacima omogućiti u 2008. godini.
Do tada konkretne podatke možete tražiti u općinskim zemljišno-knjižnim uredima.

8.4.2008.
Vaše ime: Majda J.
Vaše pitanje: Poštovani, diplomirani sam profesor engleskoga jezika koji zivi u Tuzli. Dobila sam posao u Aljkovicima. Znam da pripravnici nemaju prvano na placeni prijevoz i toli obrok, ali mene zanima odradjivanja samog pripravnickog staza. Dobila sam informaciju da postoji mogucnost da od naredne skolske godine mjeseci odradjeni do kraja skolske godine se nece priznati sljedece - voljela bih da dobijem pojasnjenje u kojim slucajevima se ne priznaju ti mjeseci i da li je moguce da pripravnik od sljedece skolske godine pocne da radi u nekoj skoli koja mu je povoljnija, zbog udaljenosti, a da se ne gubi staz, ili se mora ostati u toj odredjenoj skoli? I gdje se moze pogledati pravilnik o polaganju strucnog ispita iz oblasti obrazovanja i da li su sve informacije glede odradjivanja pripravnickog staza tu pojasnjene??

Odgovor: Poštovana,
Pravilnik o polaganju stručnog ispita možete naći u "Službenim novinamaTK" broj 5/03 na 255 stranici i u "Službenim novinama TK" broj 1/07 na 5 stranici. Što se tiče ostalih pitanja vezanih za pripravnički staž, a koje ne nađete u Pravilniku ja vam predlažem da se obratite Ministarstvu obrazovanja, nauke kulture i sporta TK na telefone 281-296, 282-016, 287-023.

8.4.2008.
Vaše ime: almira
Vaše pitanje: Poštovani, interesuje me gdje i kako se polaže arhivarski ispit. Hvala!

Odgovor: Poštovana,
Ispit za arhivara se polaže u organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Potrebno je da podnesete zahtjev u pisanoj formi na pisarnici Tuzlanskog kantona(Slatina 2., zgrada Soda-So Tuzla)

8.4.2008.
Vaše ime: enes
Vaše pitanje: kako se naziva akt na osnovu koga se vrši obračun i raspodjela vlastitih prihoda škola koje obrazuju vanredne polaznike. Ukoliko ima više akata, koji su i gdje se mogu naći putem interneta ili službenih glasnika.

Odgovor: Poštovani,
One srednje škole u Tuzlanskom kantonu koje organizuju polaganje za vanredne učenike imaju Pravilnike o raspodjeli prihoda od upisnina vanrednih učenika.Pošto je to interni akt trebate ga tražiti na uvid u školi koja vas interesuje. Nisam sigurna da ima na internetu i mislim da tog akta nema ni u "Službenim novinama"TK.

7.4.2008.
Vaše ime: seid
Vaše pitanje: Da li postoji zakon o "Proglasenju nestale osobe umrlom i dokazivanje te smrti" na nivou BiH? Po kojem zakonu se sada radi u BiH ili u TK? Ako imate informacije ili neki oblik ovog zakona molim vas da mi posaljete link ili taj zakon! Unaprijed HVALA!

Odgovor: Poštovani,
Zakon o nestalim licima u Bosni i Hercegovini objavljen je u službenom glasniku BiH broj 50/04 .
Ne može se naći na web stranicama, ali smo ga skenirali i možete ga pročitati:
ovdje( pdf 1730 kB).

7.4.2008.
Vaše ime: selma
Vaše pitanje: Postavani, Dali mi mozete odgovoriti kada ce biti rok za polaganje strucnog ispita pripravnika koji su zavrsili pripravnicki staz u srednjim i osnovnim skolama. Taj rok bude svake godine u februaru / martu. Ove godine taj rok kasni. Dali ce biti u ovom mjesecu? unaprijed hvala.

Odgovor: Poštovana,
Ministarstvo obrazovanja, nauke ,kultuirte i sporta Tuzlanskog kantona ulaže napore da izvrši sve pripreme za polaganje stručnog ispita i nadaju se da će to biti u mjesecu aprilu.

3.4.2008.
Vaše ime: salko
Vaše pitanje: Kada će vlada i supština tk omogućiti bolonju za nastavnike sa višom stručnom spremom tj.upis na treću godinu po Bolonji na PMF tuzla da se novac ne daje u RS i na privatne fakultete

Odgovor: Poštovani,
Vaše pitanje je iz domena rada Univerziteta u Tuzli koji treba da ta pitanja rješi.Vlada Tuzlanskog kantona daje saglasnost na prijedlog Plana upisa na fakultete i zato Vas upućujem da se obratite Univerzitetu u Tuzli radi dobivanja odogovora na ova pitanja.

3.4.2008.
Vaše ime: vesna
Vaše pitanje: Kada će biti objavljen pravilnik o podsticajima u poljoprivredi za 2008 g .

Odgovor: Poštovana,
Pripreme za objavljivanje Pravilnika o podsticajima u poljoprivredi u "Službenim novinamaTK" je u završnoj fazi, tako da će vrlo brzo biti objavljen i u "Službenim novinama" a i na našoj web stranici.

3.4.2008.
Vaše ime: Dragan Garic
Vaše pitanje: Zelio bi vam se obratiti za pomoc. Dolazim iz opstine Srebrenik i trazim pomoc da mi odgovorite na dva pitanja ako je to moguce jer vlada iz moje opstine ne zeli o tome da razgovara jedini odgovor je imamo i drugi problema. Moje pitanje je: 1.Vec u proracunu prosle a i ove godine opstine Srebrenik stji da se treba most graditi u Drapnicima ali od toga jos nista. 2.Imamo zgradu koja jos iz 1950god je bila u funkciji za maticara,doktora,tu je i bilo dva stana i prostorije za odrzavanje sastanaka to sada stoji kao jedno veliko ruglo u nasem Podorasju zar je to moguce da se nista nemoze poduzeti da se to obnovi. velika hvala cekam vas odgovor

Odgovor: Poštovani,
Što se tiče infrastrukturnih i komunalnih problema u Vašoj općini koje treba da provode općinske službe možete pokreniti određena pitanja preko povjerenika u mjesnim zajednicma, preko vijećnika u općinskom vijeću ili na kraju inicijativom kao grupa građana koju upućujete Općinskom vijeću i tražite rješavanje određenih pitanja u Vašoj mjesnoj zajednici ili općini.

2.4.2008.
Vaše ime: Sehic dzevad
Vaše pitanje: Ja sam zaposlen ,a moja supruga nije. Dali mozemo ostvariti pravo na djeciji doplatak ,s obzirom da imamo troje djece.

Odgovor: Poštovani,
Pravo na dječiji doplatak imaju samo nezaposleni roditelji koji su prijavljeni na zavodu za zapošljavanje ili u slučaju da djete boluje od neke od hroničnih bolesti.Takođe moguće je ostvariti pravo na jednokratnu pomoć za žene – majke porodilje koje nisu u radnom odnosu, odnosno na pomoć nezaposlenim majkama porodiljama. Predlažem vam da se obratite u Centar za socijalni rad u Vašoj općini ukoliko se neko od ovih prava odnosi na Vas.

1.4.2008.
Vaše ime: Abdulah Zulić
Vaše pitanje: dali postoje sredstva za podsticaj zapošljavanja radnika u TK-u,demobilisani sam borac i posjedujem registrovanu zanatsku radnju zelio bih proširiti poslovanje i uposliti nove radnike trenutno sam u objektu pod zakupom imam ugovor o zakupu koji traje samo do jula ove godine jer se objekat prodaje a kupio sam plac za gradnju novog objekta ali nemam sredstava za njegovu gradnju te su mi sredstva za gradnju objekta glavna kočnica za nastavak mog proširenja,nastavka poslovanja i novih upošljavanja radnika.Kreditno sam preopterećen imam zdravstveno oštećenje PTSP sindrom godina je dana kako sam se obratio svojoj boračkoj organizaciji 25 maj Kalesija za podsticajna sredstva o samozapošljavanju i zapošljavanju novih radnika trenutno imam tri radnika od kojih dva nisu osigurana ljekarske preglede su već obavili ali zbog nastale situacije oko objekta zamolio sam ih da sačekaju.U proteklih godinu dana svim resursima TK-a sam se obraćao osim premijera vlade kantona i ministra boračke organizacije Bahrije Mehurića na zahtjev da se obratim njima uvijek sam nailazio na odbijanja.Sa kvalitetom svoga rada i posla koji obavljam sam poznat na širem području TK-a i po novom biznis planu potrebno mi je najmanje još 4 radnika za prvih 6 mjeseci pa me zanima dali postoje sredstva da mi pomognete da obezbjedim objekat i nastavim sa radom i sa upošljavanjem novih radnika.

Odgovor:Poštovani,
Upućujemo Vas na člana kreditnog odbora NLB Tuzlanske banke, u ime SDB TK-a, gospodina Kičić Emira, radi davanja konkretnih uputa oko potrebne dokumentacije za ostvarivanje naznačenog prava.

1.4.2008.
Vaše ime: ALMIR HRNJIC
Vaše pitanje: ZA MINISTRA ZA BORACKA PITANJA.POD CIJOM JE INGERENCIJOM OPSTNSKO UDRUZENJE-MILICI gosp.HASANOVIC SENAD.TAMO JE PLJACKA TORTURA OTIMACINA HAOS STO POSTOTNIH INVALIDA I OSTALIH CLANOVA.

Odgovor:Poštovani,
Vaš upit je proslijeđen Savezu RVI Tuzlanskog kantona, jer se ORVI Republike Srpske finansiraju putem Saveza RVI Tuzalnskog kantona , uz obavezu, usvajanja Izvještaja, Programa rada i finansijskog poslovanja, putem organa upravljanja, utvrđenih statutom (Upravni odbor ili pak skupština ORVI), uz obavezan izvještaj Nadzornog odbora.

1.4.2008.
Vaše ime: Sadmir Delić
Vaše pitanje: Poštovana gospodo,ja se zovem Sadmir Delić ,moje pitanje je sljedeće:Ja sam se konkurisao za kantonalnu boračku stipendiju,koja je bila nedavno,međutim rezultati su izašli,ali sebe nisam mogao da nađem niti na spisku studenata koji su dobili stipendiju,niti na spisku odbijenih studenata.Nakon toga sam napisao žalbu,ali ni do danas se nije niko udostjio da mi odgovori,zbog cega me nema na spiskovima.I dali je moguće da je sebi vlada dozvolila tu sramotu,da uopšte ne pregleda date prijave?Unapred se zahvaljujem na vasem odgovoru

Odgovor:Poštovani,
Uvidom u Vašu dokumentaciju utvrđeno je da niste dokumentovali status pripadnika boračke populacije, a to niste učinli ni uz žalbu. Takav zahtjev nije mogao biti predmetom rangiranja i odlučivanja.

31.3.2008.
Vaše ime:Aldijana Camdzic
Vaše pitanje: Postovani, Da li u skorije vrijeme pocinje upis na trecu godinu odsjeka RAZREDNE NASTAVE koji nisu zavrsili predhodne dvije po BOL. PROCESU? TE BIH VAS ZAMOLILA DA MI ODG. DA LI NOVI ZAKON O VOLONTIRANJU VAZI I TA VISU STRUCNU SPREMU? HVALA!

Odgovor:Poštovani,
Upis u treću godinu odsjeka razredne nastave očekuju uskoro, mada tačno ne znaju kada (informacija iz studentske službe Filozofskog fakulteta), jer saglasnost na Plan upisa treba da da Vlada Tuzlanskog kantona.Ukoliko budete redovno pratili informacije na našoj web stranici tu ćemo informaciju objaviti čim Vlada da svoju saglasnost.

31.3.2008.
Vaše ime: Dzevad Šehic
Vaše pitanje:S obzirom da je izasao konkurs za dodjelu neprovatnog kredita i prikupio sam svu potrebnu dokumentaciju,a znamo da je nasa administracija komplikovana .Postojili mogucnos da moj zahtjev bude odbacen samo zbog jednog dokumenta ,a koeg nemogu dobiti do roka konkursa.

Odgovor:Poštovani,
Javni oglas za podnošenje zahtjeva za odobravanje bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja objavljen je 17.marta 2008. godine i trajaće do 17.aprila 2008. godine. U ovom roku trebate prikupiti sve potrebne dokumnte. U oglasu stoji de se nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće razmtrati.Pokušajte zato da obavezno prikupite sve potrebne dokumente.

31.3.2008.
Vaše ime: nijaz
Vaše pitanje: Na koji način će apsolventi poslije 31.marta moći da ostvare zdravstvenu zaštitu?

Odgovor:Poštovani,
Predlažem vam da pročitate Zakon o zdravstvenoj zaštiti članak 19. stav 12. kojim je pojašnjeno na koji način ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu učenici i studenti.Zakon možete pogledati ovdje:http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/1997/zakoni/o%20zdr%20osig(hr).html

31.3.2008.
Vaše ime: ademir
Vaše pitanje: Zašto 2 ( dva ) mjeseca kasne isplate dječiijih doplataka (dodataka), jer djeca su najprioritetnija a ne ... jer u centru za socijalni rad nemogu dobiti odgovor, a o njihovoj ljubaznosti bolje da ne govorim .

Odgovor:Poštovani,
Desetog aprila se planira podjela dječijeg doplatka za januar i februar

28.3.2008.
Vaše ime: Medina
Vaše pitanje:Poštovana, možete li mi reći šta se treba povaditi od papira za nepovratni stambeni kredit za demobilisane borce?I da li je moguće da kredit dobije osoba, koja ima privremenu ličnu kartu,i koja nema građevinsku dozvolu za gradnju objekta, ali ima potvrdu o prijavljivanju za legalizaciju objekta?Hvala!!

Odgovor:Poštovana,
Javni poziv za odobravanje bespovratnih sredstava za demobilisane borce možete pogledati na web stranici Ministarstva za boračka pitanja TK (na desnoj strani) u kome sve decidno stoji šta je potrebno od dokumenata.Za dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu za boračka pitanja TK na telefone :228-517; 282-639; 281-302:

26.3.2008.
Vaše ime: Izudin
Vaše pitanje: Diplomirao sam na Ekonomskom fakultetu u 9. mjesecu 2007, a dosad imam 15 mjeseci radnog staza u dvije različite firme. Zanima me kada i gdje se polaže pripravnički ispit, jeli to obavezno, s obzirom da na to da poslodavac želi da zaključimo ugovor o radu na neodređeno vrijeme?

Odgovor:Poštovani,
Zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme uređeno je Zakonom o radu koji možete pogledati ovdje.
Poslodavac svojim podzakonskim aktima reguliše polaganje pripravničkog ispita.

26.3.2008.
Vaše ime: melisa
Vaše pitanje: Postovani, planirate li u skorije vrijeme pronaći sredstva da odblokirate projekat zaposljavanja osoba sa vss. Hvala!

Odgovor:Poštovana,
Projekat zapošljavanja osoba sa VSS je došao u pitanje zbog isplata nezaposlenim borcima po Zakonu o dopunskim pravima borcima. Vlada FBiH treba da osigura sredstva za isplate nezaposlenim borcima po ovom Zakonu , i imamo podatke da će ovih dana pronaći način za to.Tada će vjerovatno i Zavod za zapošljavanje TK da nastavi sa svojim redovnim projektima zapošljavanja.

26.3.2008.
Vaše ime: Dragana Džinić
Vaše pitanje: Srdačan pozdrav, moje pitanje odnosi se na nostrifikaciju inozemne diplome, u ovom slučaju hrvatske diplome o završenom studiju. Proces nostrifikacije je već u tijeku...Dobila sam obavjest da nostrifikacija košta 470,00km tako da me zanima zašto taj jednostavan proces toliko kosta jer sam prije 6mjeseci isti takav proces obavljala u gradu Zagrebu i koštalo me je 200,00kn ili nešto manje od 70,00km. Molila bih vas samo jednostavno obrazloženje. U nadi da ću u što kraćem periodu dobiti vaš odgovor unaprijed vam se zahvaljujem. S poštovanjem Dragana Džinić

Odgovor:Poštovana,
Troškovi postupka nostrifikacije diplome u sebi sadržavaju naknade članovima komisije (tri člana) koja se formira od predstavnika sa tuzlanskog Univerziteta koji obavljaju nostrifikaciju.

25.3.2008.
Vaše ime: Midhat
Vaše pitanje: Stanujem u Ul.Rudarska 33, na IV spratu. Moje pitanje je: Imam li pravo da ugradim brojilo za vodu (vodomjer), koji će biti ugrađen po svim važećim propisima i koji će ugraditi firma koja izvodi radove na novim zgradama koje se rade u Tuzli? Brojilo će biti ugrađeno van stana, dakle u haustoru u posebnom pretincu uz mogućnost vanjskog očitavanja.

Odgovor:Poštovani,
Morate se konsultovati sa nadležnim iz JP " Vodovoda i kanalizacije" Tuzla koji će vam dati tačan odogovr na Vaše pitanje.

25.3.2008.
Vaše ime: AMIRA
Vaše pitanje: Poštovani! Završila sam pravni fakultet i do sada imam godinu i 10 mjeseci radnog iskustva. Interesuje me da li mogu i gdje polagati ispit za zemljišno-knjižnog referenta? Kome da se obratim? Hvala!

Odgovor:Poštovana,
Polaganje stručnog ispita za zemljišno-knjižnog referenta regulisano je članom 14. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH (21.oktobra2002. godine ga je proglasio Visoki predstavnik za BiH Gdin Paddy Ashdown),
Članak 14.
Zemljišnoknjižni referent
(1) Zemljišne knjige u stvarno i mjesno nadležnim sudovima vode posebni zemljišnoknjižni uredi. Nadležni službenik za vođenje zemljišnih knjiga naziva se zemljišnoknjižni referent i taj referent postupa pod nadzorom zemljišnoknjižnog suca.
(2) Zemljišnoknjižni referent mora imati završeno stručno obrazovanje i položen stručni ispit. Federalni ministar pravosuđa (u daljnjem tekstu: Ministar pravosuđa) donosi bliže propise o vrsti obrazovanja i sadržini stručnog ispita. Zemljišnoknjižni referenti koji ispunjavaju uvjete predviđene ovom odredbom (uključujući i stručni ispit) u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu obvezni polagati dodatne ispite u Republici Srpskoj da bi mogli raditi kao zemljišnoknjižni referenti na teritoriju Republike Srpske.
(3) Ministar pravosuđa može utvrditi prijelazno rješenje u svezi s zahtjevima u pogledu stručnog obrazovanja iz stavka 2. ovog članka.
(4) Zemljišnoknjižni referenti i zemljišnoknjižni suci su nadležni za vršenje upisa u zemljišnu knjigu. Oni odluke u svezi s vršenjem upisa u zemljišnim knjigama donose samostalno sukladno ovim zakonom i drugim propisima.
a regulisan je Pravilnikom o obrazovanju i stručnom ispitu za zemljišnoknjižnog refenta koji možete preuzeti ovdje: http://www.zkk.ba/zakoni_html/pravilnik_strucni_zk/
Izvinjavamo se na pogrešnom odgovoru koji je juče bio postavljen na web stranici.

24.3.2008.
Vaše ime: medina
Vaše pitanje: Zbog čega nema dječijeg doplatka, i kada bi trebale početi isplate za dječiji doplatak, jer već nema tri mjeseca?? Hvala

Odgovor:Poštovana,
Desetog aprila se planira podjela dječijeg doplatka za januar i februar.

24.3.2008.
Vaše ime: lejla
Vaše pitanje: Molim Vas za odgovor da li je Monkstk planiralo i za sljedeću šk.god. primjenu istog ili novog izmijenjenog pravilnika o prijemu radnika u O.Š.? HVALA

Odgovor:Poštovana,
Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta TK je u prošloj godini (20.07.2008. godine)donijelo Model kriterija o bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, i taj Model Kriterija je na snazi sve dok se ne donese novi. Ukoliko se donese novi Model biti će odmah postavljen na web stranicu ministarstva.

19.3.2008.
Vaše ime: Ivica Miličević
Vaše pitanje: Poštovani, Moje pitanje je kome mogu da se obratim u vezi sa izdavanjem Potvrde o vojnoj pripadnosti za vrijeme agresije na BiH, na koju adresu, telefon ili e-mail adresu? U iščekivanju Vašeg odgovora unaprijed Vam se zahvaljujem. Ratni vojni invalid

Odgovor:Poštovani,
Predlažem Vam da se obratite Federalnom ministarstvu odbrane -Odjeljenju odbrane u Vašem gradu.

19.3.2008.
Vaše ime: Svjetlana Pejdah
Vaše pitanje: Postovani, Molim vas da me uputite kojim se dokumentom regulise pravo na zdravstveno osiguranje u TK - ako nije zakon TK, je li odluka/uredba i kako mogu doci do nje. Unaprijed hvala. Srdacan pozdrav

Odgovor:Poštovana,
Pravo na zdravstveno osiguranje u TK regulisano je federalnim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koga možete preuzeti na web stranici Vlade FBiH:
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/1997/zakoni/o%20zdr%20osig(hr).html

19.3.2008.
Vaše ime: ademir
Vaše pitanje: Na osnovu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina odnosi na čitav Tuzlanski kanton do 31.05.2009. godine ?

Odgovor:Poštovani,
Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina, član 2. kaže da: "Vlasnik bespravno izgrađene građevine obavezan je podnijeti zahtjev za legalizaciju do 31.maja 2009. godine."

99.3.2008.
Vaše ime: elvir
Vaše pitanje: Poštovani, Obzirom da je usvojena prošrena esencijalna lista lijekova za 2007.godinu, postavljam pitanje zbog čega se ista još uvijek ne primjenjuje, odnosno zašto Zavod za zdravstveno osiguranje ne vrši refundaciju sredstava za one lijekove koji se nalaze na pomenutoj listi?

Odgovor:Poštovani,
Da bi Vam Zavod zdravstvenog osiguranja TK refundirao troškove lijeka, trebate podnijeti Zahtjev za refundaciju nadležnoj poslovnici ZZO TK i priložiti račun od apoteke gdje ste lijek kupili.

19.3.2008.
Vaše ime:almira salkić
Vaše pitanje:Poštovani, nisam sigurna da li moje pitanje upućujem na pravu adresu, ali bih onda željela savjet kome se obratiti. Moje dijete je učenik Osnovne muzičke škole u Tuzli. Od septembra 2007. godine po zahtjevu direktora g. Jusufović Šahbaza dužni smo uplaćivati mjesečne "donacije" po 15KM. Interesuje me, pošto je u međuvremenu, na oglasnu ploču stavljen spisak nas neplatiša, da mi odgovorite da li ja moram uopšte plaćati ili je OMŠ besplatna za sve učenike? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru!

Odgovor:Poštovana,
Predlažem Vam da se obratite inspektoru za obrazovanje (Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK).

18.3.2008.
Vaše ime:Alen
Vaše pitanje:Pitanje u vezi dole navedenog nacrta zakona, kada bi ovaj zakon trebao da stupi na snagu? Unaprijed se zahvaljujem. 1. Razmatran je i utvrđen nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i upućuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje;

Odgovor:Poštovani,
Nacrt zakona izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina će se razmatrati na slijedećem zasjedanju Skupštine TK i ako bude usvojen onda će se objaviti u Službenim novinama TK. Tek kada se objavi u Službenim novinama TK teče njegova primjena.( to je otprilike oko mjesec dana)

18.3.2008.
Vaše ime:mirela
Vaše pitanje:Zdravo, imam jedno pitanje, prijemni ispit za menadmenta i koji se gledaju predmet ja zavrsavam elektrotehnicku skolu?

Odgovor:Poštovana,
Poštovana, dostavljam Vama uslove za upis na Ekonomski fakultet u Sarajevu (Mendžment i ekonomija) po kome se možete ravnati šta je sve za upis potrebno.Ne znam odakle ste, ali ako idete u Elektrotehničku školu u Tuzli , dovoljno je da pređete ulicu i odete do Ekonomskog fakulteta i raspitate se za uslove upisa kao i za sve ostalo što vas interesuje.
http://www.efsa.unsa.ba/ef/dokumenti/oglasna/vodic.pdf

17.3.2008.
Vaše ime:Mirzet
Vaše pitanje:Poštovani, Molim Vas da mi odgovorite jeli Vlada TK-a donijela pravilnik o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2008 godinu,ako jest,na koji način je dostupan. Unaprijed hvala.

Odgovor:Poštovani,
Program raspodjele novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2008
biće ovih dana objavljen u Službenim novinama TK tako da ćemo ga onda objaviti i na web stranici Ministarstva poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva TK.

17.3.2008.
Vaše ime:Ademir
Vaše pitanje:Dali je i kada ( datum ) se Opština Lukavac ( služba za urbanizam, prostorno planiranje, geodetske i imovinsko - pravne poslove ) obratila Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, sa projektom riješavanja problema priključenja na niskonaponsku mrežu u selu Gornja Orahovica .

Odgovor:Poštovani,
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je ministarstvo na državnom nivou i smješteno je u Sarajevu (Musala 9. tel 033/206-140) tako da nemamo podatke koje tražite. Možete telefonom ili poštom njima proslijediti Vaše pitanje.

17.3.2008.
Vaše ime:Nedim
Vaše pitanje: Da li Vlada TK sufinansira uvodjenje ISO standarda za privredne subjekte iz TK-a?

Odgovor:Poštovani,
Vlada Tuzlanskog kantona preko Ministarstva obnove, razvoja i povratka sufinansira uvođenje ISO standarda za privredne subjekte iz Tuzlanskog kantona.

13.3.2008.
Vaše ime:Vehabović Šefik
Vaše pitanje:Zar je moguće da za 2,5 mjeseca 2008.godine nisu izašle nijedne Službene novine TK.Nema ih na site-u

Odgovor:Poštovani,
U 2008. godini samo su jedne "Službene novine" objavljene i one će ubrzo biti dostupne na web stranici Skupštine TK. Ako vas interesuje Budžet TK koji je objavljen u tim Službenim novinama možete ga pogledati na web stranici Vlade TK.

13.3.2008.
Vaše ime: fikret
Vaše pitanje:pitanje se adresira na ministarstvo za BiZ kada ce biti dostupan pravilnik za dodjelu bespovratnih sredstava korisnicima BiZ-a na stranici Vlade TK

Odgovor:Poštovani,
danas će na web stranici Vlade TK - Ministarstvo za boračka pitanja biti postavljena Uredba o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihove porodice na području Tuzlanskog kantona.

13.3.2008.
Vaše ime: Mediha
Vaše pitanje:Molim Vas da mi kazete koji je uplatni racun za opcu vodnu naknadu te koja ja vrsta prihoda S, postovanjem.

Odgovor:Poštovana,
uplatni račun za opšte vodne naknade je: 1321000256000080 a vrsta prihoda je 722121

13.3.2008.
Vaše ime: melisa
Vaše pitanje: Zasto mi niko ne odgovara na pitanje da li je vlada 'zaledila' projekat zaposljavanja pripravnika sa VSS i do kada ce to trajati ? Hvala na odgovoru za koji se iskreno nadam da ce uslijediti !

Odgovor:Poštovana,
Program zapošljavanja pripravnika trenutno je zamrznut jer su sredstva morala biti usmjerena za isplatu naknada demobilisanim borcima.Blagovremeno ćete biti obavješteni kada će ponovo biti operativna ta sredsta i kada će se Program zapošljavanja nastaviti.

12.3.2008.
Vaše ime: Samir D.
Vaše pitanje:Do koje visine se moze izgraditi ograda izmedju dvije parcele, kuce i da li je potrebna dozvola za to! Sta ukoliko obje strane nisu saglasne o tome. unaprijed hvala

Odgovor:Poštovani,
Po Zakonu o građenju "Službenim novinama" TK broj 3/05 članak 29. "odobrenje za gradnju nije potrebno za ograđivanje parcele osim sa ulične strane".Vama je potrebna dokumentacija o vlasništvu( katastarsku skicu i posjedovni list) odnosno da geometar po skici utvrdi tačno vašu parcelu.

12.3.2008.
Vaše ime: fehim
Vaše pitanje: Postovani. kome dostaviti zalbu na nadogradnju u opstini Lukavac kada saglasnost za nadogradnju nisu potpisali svi sudionici koristenja zajednickih prostorija a dozvola za nadogradnju je izdata .Cak nismo ni upoznati sa nadogradnjom niti i jednog objekta a rade se dva takva,Kako ce biti uradjena podstanica za grijanje kad i ova sada ne zadovoljava slab pritisak i svake se godine zalimo.

Odgovor:Poštovani,
Žalbu odnosno zahtjev za inspekcijski pregled možete upititi KANTONALOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE -NSPEKTORATU ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO, EKOLOGIJU I INDUSTRIJU, (Zgrada Rudarskog instituta u Tuzli), a što se tiče podstanice za grijanje obratitte se komunalnom preduzeći koje se bavi grijanjem u Lukavcu.

11.3.2008.
Vaše ime: fehim
Vaše pitanje: Postovani, gdje i kako se moze doci do zakona o nadogradnji stambenih objekata u Tuzlanskom kantonu tj,dali se svi stanari jednog ulaza moraju usaglasiti da bi se izvrsila bilo kakva nadogradnja nekog objekta. Kome se obratiti za zastitu od takve nadogradnje ako se nadogradnja nije pocela po propisima raditi iako ja mislim da je nadogradnja u Federaciji BiH zabranjena. Hvala na odgovoru .

Odgovor:Poštovani,
Zakon o nadziđivanju objekata u Tuzlasnkom kantonu je stavljen van snage i sada se u toj oblasti primjenjuje Zakon o građenju koji možete pogledati u "Službenim novinama" TK broj 3/05

11.3.2008.
Vaše ime: emina
Vaše pitanje: da li ce biti postdiplomskog iz psihologije na Filozofskom fakultetu?

Odgovor:Poštovana,
Upis studenata na dodiplomski i postdiplomski studij nije u nadleznosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, vec je u nadleznosti Univerziteta u Tuzli. Shodno tome, sve informacije vezano za upis na postdiplomski studij mozete dobiti u Uredu za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Tuzli.

10.03.2008.
Vaše ime: Č. S.
Vaše pitanje: Šta je potrebno pripremiti za polaganje stručnog inspektorskog ispita ?

Odgovor:Poštovani,
Stručni inspektorski ispit će biti regulisan u okviru novog Zakona o inspekcijama koji se trenutno u formi prijedloga nalazi u Uredu za zakonodavstvo Vlade FBiH, i nakon dobijanja mišljenja od Ureda i od Federalnog ministarstva pravde biti će upućen Vladi FBiH na razmatranje.

10.03.2008.
Vaše ime:Nedzad Haskovic
Vaše pitanje: Imamo namjeru da otvaramo firmu koja ce da otkupljuje sve vrste plastike.Pa nas zanima sta treba od papira i dazvola za tu djelatnost.

Odgovor:Poštovani,
Vaše pitanje je u nadležnosti općinske službe za razvoj i poduzetništvo kojoj se morate obratiti za dobijanje dozvole.

10.03.2008.
Vaše ime:nina
Vaše pitanje: Diplomirani sam psiholog, zanima me da li centar za socijalni rad tuzla, ili bilo koje druge opštine na tk treba psiholga? moloim vas javite mi

Odgovor:Poštovana,
Jedini način da budete upućeni je da pratite dnevnu štampu u kojoj se objavljuju javni konkursi. Ovih dana je bio konkurs za prijem psihologa sa iskustvom u Kazneno popravnom domu poluotovorenog tipa u Tuzli. Ako niste u prilici da kupujete novine svaki dan možete nazvati ili navratiti u našu službu i dobiti informacije ili pogledati dnevnu štampu.Toliko vam mi možemo pomoći.

06.03.2008.
Vaše ime:almasa
Vaše pitanje: početkom oktobra 2007.godine moja prijateljica je poslala dokumente za ocjenjivanje radne sposobnosti fz mio/pio, tj.sektoru za ocjenjivanje radne sposobnosti u tuzli i do danas još nije dobila poziv pa vas pita zašto se toliko dugo čeka i kada može očekivati poziv radi ocjenjivanja radne sposobnosti(radi se o stručnom organu u prvom stepenu.

Odgovor:Poštovana,
Zbog velikog broja zaprimljenih predmeta u sektoru za ocjenjivanje radne sposobnosti u Tuzli relativno se dugo čeka na pregled.Nadamo se da ćete vrlo brzo biti pozvani od strane komisije za pregled, koja je u proteklom periodu imala dosta predmeta iz ranijeg perioda koje je u međuvremenu riješila, tako da će se vrijeme čekanja u budućnosti smanjiti.

06.03.2008.
Vaše ime:aleksandar perišić
Vaše pitanje: Imam privatnu ordinaciju medicine rada u Zvorniku.Imam Rješenja Ministarstva zdravlja RS za pregled i izdavanje ljekarskih uvjerenja za vozače motornih vozila.Kome da se obratim da mi izda to rješenje u TK?

Odgovor:Poštovani,
Za izdavanje dozvola za rad u oblasti medicine i farmacije nadležno je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona. Adresa je Albina Herljevića 2 Tuzla (Dom zdravlja na Slatini). Telefoni su telefoni su 035/282-446, 282-447 i 282-448.

05.03.2008.
Vaše ime:designerlejla
Vaše pitanje: Postovani, Smatram da bi bilo veoma korisno da imamo vise reciklaznih kontejnera -/za papir i staklo/ u Tuzlanskom kantonu. Da li je za ovu godinu planirano da se postave ti kontejneri?

Odgovor:Poštovana,
Pitanje koje ste nam postavili je u nadležnosti općinskih komunalnih preduzeća tako da vam ne možemo direktno odgovoriti. Upućujem vas da pitanje vezano za planiranje postavljanja kontejnera postavite općinskim komunalnim službama, a što se tiče sugestije da bi bilo korisno imati više reciklažnih kontejnera tu ste sasvim upravu.Trebali bismo prvo razviti kulturu recilkliranja otpada i uopšte pravilnog odlaganja otpada u kante i kontejnere, što još u potpunosti nismo uradili. Nadamo se da će građani Tuzlanskog kantona spoznati važnost očuvanja okoliša i činiti više na njegovoj zaštiti.

05.03.2008.
Vaše ime:omer
Vaše pitanje: Poštovani, po zanimanju sam diplomirani psiholog i zanima me da li psiholozi polazu strčni ispit. Koliko sam upoznat samo školski psiholozi polažu stručni ispit do za ostale obalsti nije organizovano, ko npr. psiholozi koji rade u Centrima za cijalni rad, zatim u bolnicama i slično.

Odgovor:Poštovani,
Da bi diplomirani psiholog koji radi u školi mogao polagati stručni ispit mora imati 9 mjeseci radnog staža pod nadzorom mentora, i mora uraditi Istraživački rad na neku od tema iz oblasti psihologije.Kada istekne devet mjeseci Pedagoški zavod TK organizira polaganje stručnog ispita koji se sastoji iz dva dijela.U prvom dijelu se pred komisijom koju formira Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK brani napisani Istraživački rad a u drugom dijelu se polaže ispit iz poznavanja zakona i podzakonskih akata iz oblasti obrazovanja. Ukoliko psiholog radi u državnoj upravi polaže stručni ispit u okviru konkursne procedure za prijem državnog službenika, nakon odrađenog pripravničkog staža od godinu dana.

03.03.2008.
Vaše ime:Sabina Jukan
Vaše pitanje: Kakva je sudbina Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Spomenikom prirode "Konjuh", kojeg je resorno ministarstvo dostavilo Vladi TK u formi prijedloga 13.09.2005. Da li je Vlada usvojila ovaj prijedlog i poslala ga Skupštini ili ga uopće nije razmatrala i zašto to tako dugo traje, gdje je problem

Odgovor:Poštovana,
Direkcija za zaštitu okolice je, nakon provedene procedure, od Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog naslijeđa naručila izradu Elaborata o proglašenju dijela planine Konjuh „Spomenikom prirode Konjuh". Tokom javne rasprave o nacrtu Zakona o proglašenju područja planine Konjuh spomenikom prirode, JP Šume TK dd Kladanj i općina Kladanj su konstatovali da „nije realna i moguća provedba ponuđenog elaborata". Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK je Zakon, zajedno sa izvještajem o provedenoj javnoj raspravi, u formi prijedloga uputilo Vladi TK u dalju proceduru. Vlada TK, nakon razmatranja prijedloga a cijeneći stavove sa javne rasprave, Zakon nije poslala na Skupštinu TK.
U međuvremenu u toku je bila izrada Prostornog plana Tuzlanskog kantona za period 2005. – 2025. godina. U nacrtu i prijedlogu Prostornog plana, područje Konjuha u površini od 8.016 ha tretirano je kao „Spomenik prirode Knjuh". Pri razmatranju i usvajanju Prijedloga prostornog plana, na sjednici Skupštine TK od 10.7.2006. godine, poslanici su podnijeli amandman kojim traže da se izvrši izmjena kategorije zaštićenog područja, tako da umjesto „Spomenik prirode Konjuh" stoji „Zaštićeni pejzaž Konjuh", s tim da će granice i obuhvat biti naknadno utvrđeni posebnim aktom. Ovaj amandman je usvojen te je u Prostornom planu TK navedeno područje proglašeno „Zaštićenim pejzažom Konjuh" za koji je utvrđena obaveza izrade Prostornog plana posebnog područja. S obzirom na navedeno, stekli su se uslovi za ponovno pokretanje procedure tako da ovo ministarstvo vodi aktivnosti na pripremi nacrta Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom.

03.03.2008.
Vaše pitanje: DOBRO VECE ZAO MI JE STO OVO NIJE PITANJE ALI MOLIM VAS PROCITAJTE VOLIO BI OSTATI ANONIMAN MISLI DA NE PRENOSITE OSTALIM MOJE IME I PREZIME. UCENIK SAM 7 RAZRED OS PURACIC U PURACICU GDJE LIKOVNU KULTURU PREDAJE NASTAVNICA BERINA BILAJAC JEDAN CAS SAM SA NEKOLIKO UCENIKA PRIJE CASA SETAO PO KABINETU JER JE NAS PUSTILA UNUTRA(NE TRCAO SAMO SETAO)I CIJELI SAM CAS MORAO STOJATI CESTO UDARI NEKOGA UCENIKA BEZ RAZLOGA ILI SA NEKIM RAZLOGOM MOLIM VAS DA NESTO PODUZMETE JER ONA TAKODJE U SKOLI PRODAJE NASE RADOVE OVO NIJE SALA PITAJTE OSTALE UCENIKE ZNAM DA OVO NIJE PITANJE ALI IZVINITE I JOS JEDNOM MOLIM VAS DA NESTO PODUZMETE.

Odgovor:Poštovani,
Probleme koje navodite u svom pitanju ili predstavci trebate pokušati rješiti u školi i zato Vam predlažem da se obratite pedagogu škole, kojem ćete iznijeti sve Vaše primjedbe i naravno, uz uslov da ostenete anionimni, zajednički nađete izlaz ili riješenje za navedene probleme. Uostalom, pedagog škole i ima obavezu da u kontaktu sa učenicima , roditeljima i nastavnicima unapređuje rad, obrazovanje i vaspitanje u školi. Ukoliko ne naiđete na razmjevanje kod pedagoga Vi nam se opet javite.

03.03.2008.
Vaše ime:Tunjić dr Jerko
Vaše pitanje: Gdje se na teritoriji općine Lukavac nalazi stanica za mjerenje zagađenja zraka? Kakvi su pokazatelji za mjesec januar 2008.g. po pitanju zagađenja zraka za općinu Lukavac?

Odgovor:Poštovani,
Mobilna imisiona stanica za mjerenje kvaliteta zraka bila je postavljena u općini Lukavac u periodu od 17.12. do 18.01.2008.god. u krugu komunalnog preduzeća "Rad"Lukavac u skladu sa prijedlogom od strane općine Lukavac.
Izvještaj o kvaliteti zraka možete pogledati ovdje (pdf 53 kB).

28.02.2008.
Vaše ime:almasa
Vaše pitanje: da li postoji mogućnost da se u našem kantonu počnu dobivati na recept trake za kontrolu glukoze u krvi tj. besplatno zavisno od toga koliko neka osoba prima inzulina na dan.

Odgovor:Poštovana,
Za sada na spisku lijekova koji su na esencijalnoj listi nema traka za kontrolu glukoze u krvi, što je ograničeno sredstvima koje izdvaja ZZO TK, ali se nadamo da će u budućnosti sa povećanjem sredstva biti mnogo više lijekova koji su potrebni hroničnim bolesnicima.
Esencijalnu listu lijekova možete naći u Kantonalnim Službenim novinama broj 2/06

27.02.2008.
Vaše ime:Mirsada
Vaše pitanje: Poštovani premijeru, da li je moguce da cete odobrit gradnju informativnog centra za Savez slijepi TK a da slijepi nemaju nikakvu informaciju o tome i da ih niko nizasta nije pitao. Ovo sam saznala i medija i prosto ne mogu da vjerujem da je to istina. Na koji način skupština odobrava takve stvari, iskreno se nadam odgovoru.

Odgovor:Poštovana,
Na 20.redovnoj sjednici Vlade koja je održana 19.09.2007. godine na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada je razmatrala zahtjev Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o odlaganju stavljanja u proceduru Zakona o osnivanju JU za kulturu, informisanje izdavačku i bibliotečku djelatnost za potrebe slijepih Tuzlanskog kantona i nakon diskusije jednoglasno donijela:
Zaključak:Prihvata se stav Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u smislu odgađanja izrade i stavljanja u proceduru Zakona o osnivanju JU za kulturu, informisanje izdavačku i bibliotečku djelatnost za potrebe slijepih Tuzlanskog kantona, iz razloga nedostatka odgovarajućih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2007. godinu.
Ovaj Zaključak zajedno sa aktom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dostaviti na uvid Skupštini Tuzlanskog kantona.
Po zakonskoj proceduri treba prvo usvojiti zakon Zakona o osnivanju JU za kulturu, informisanje izdavačku i bibliotečku djelatnost za potrebe slijepih Tuzlanskog kantona, usvojti ga na Skupštini Tk pa tek onda krenuti u njegovu izgradnju. Vi ste očito pogrešno razumjeli informaciju ili je ona pogrešno prenesena.

26.02.2008.
Vaše ime:Andjelina
Vaše pitanje: postovana gospodo, ja sam dijete poginulog i molim Vas das mi odgovorite, da li je priznat i legalan privatni fakultet u Travniku, Internacionalni Ekonomski fakultet, gdje je dekan Prof.dr. Nešet Muminagić. I dali cemo se moći zaposliti sa tom diplomom u Tk. Unaprijed hvala

Odgovor:Poštovana,
Informaciju o inspekcijskom nadzoru privatnih visokoškolskih ustanova u FBiH u kojoj stoje i iinformacije o Fakultetu koji vas interesuje pod nazivom INFORMACIJA VLADI -WEB.pdf možete naći ovdje - na web stranici FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I NAUKE.
HTML verziju navedene informacije možete naci ovdje.

26.02.2008.
Vaše ime:Dzennan
Vaše pitanje: Gdje i na koji nacin mogu doci do certifikata zastitara!?Koju dokumentaciju moram imati i gdje treba da se obratim...koji su uslovi za sticanje i posjedovanje certifikata zastitara! Nadam se brzom odgovoru! Hvala unaprijed

Odgovor:Poštovani,
Prema Zakonu o agencijama za zaštitu ljudi i imovine, objavljenog u Službenim novinama FBiH broj 50/02, poslove zaštite iz nadležnosti agencije mogu obavljati samo lica koja ispunjavaju sljedeće uvjete:
1) da su državljani Bosne i Hercegovine;
2) da imaju certifikat za obavljanje poslova zaštite;
3) da su tjelesno i duševno sposobna za obavljanje poslova zaštite;
4) da imaju najmanje srednju školsku spremu, s tim da lice koje obavlja poslove tehničke zaštite ima odgovarajuću školu tehničkog smjera, a odgovorno lice najmanje višu školsku spremu;
5) da se protiv lica ne vodi krivični postupak i da nije osuđivano za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti ili da nije kažnjavano za prekršaj protiv javnog reda i mira koji ima obilježje nasilja;
6) da ne može biti lice koje je komesar IPTF-a isključio, kojem je oduzeta privremena dozvola i kojem je odbijeno izdavanje certifikata za službu policajca u BiH ili koje je bilo koji organ za provođenje zakona iz BiH otpustio zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti ili počinjenog krivičnog djela, i
7) da ne može biti lice koje je smijenjeno iz vojne službe od COMSFOR- a u skladu sa «Uputstvom stranama».
Certifikat za obavljanje poslova zaštite iz može steći ono lice koje obavi odgovarajuću obuku za obavljanje tih poslova i položi ispit iz te obuke.
Obuka se provodi po programu koji utvrdi federalni ministar unutarnjih poslova u suradnji s dekanom fakulteta kriminalističkih nauka.
Organiziranje i izvođenje obuke obavlja Federalno ministarstvo i fakultet kriminalističkih nauka u suradnji s kantonalnim organima unutarnjih poslova.
Kandidati koji obave obuku pristupaju polaganju ispita pred komisijom koju imenuje federalni ministar unutarnjih poslova.
Licu koje položi ispit Federalno ministarstvo izdaje certifikat (uvjerenje).
Obuku za stjecanje certifikata mogu pohađati samo lica koja ispunjavaju sve gore navedene uvjete . Zahtjev za pohađanje obuke zainteresirana lica podnose kantonalnom organu unutarnjih poslova prema svom prebivalištu. ( sa sjedištem u Tuzli , ulica Turalibegova bb - zgrada MUP TK). Uz zahtjev se prilažu odgovarajući dokazi zaispunjavanje neophodnih uslova. . Kantonalni organ unutarnjih poslova donosi rješenje kojim se podnosiocu zahtjeva odobrava pohađanje obuke ako su ispunjeni svi uvjeti, odnosno odbija zahtjev za pohađanje obuke ako utvrdi da kandidat ne ispunjava sve uvjete. Certifikat za obavljanje poslova zaštite izdaje se za obavljanje poslova fizičke zaštite i za obavljanje poslova tehničke zaštite. Oblik i sadržaj certifikata propisuje federalni ministar unutarnjih poslova.

25.02.2008.
Vaše ime:vesna
Vaše pitanje: Poštovani, Koliko iznose podsticaji za plasteničku proizvodnju povrća u 2008g,ako su u ZDK 3KM Opština +3KM Kanton po metru kvadratnom plastenika?

Odgovor:Poštovani,
U toku je izrada Pravilnika o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2008. godinu koji će biti objavljenu u Službenim novinama TK i koji će dati osnovne upute poljoprivrednim prozvođačima kako da ostvare novčanu podršku u 2008. godini.U uputstvu će biti sve informacije vezane za podsticaj u pojloprivrednoj proizvodnji.Uputstvo ćemo objaviti na našoj web stranici.

25.02.2008.
Vaše ime:Medina
Vaše pitanje: Poštovani, možemo li dobiti informaciju da li je koja škola aplicirala za profesora - pripravnika geografija? Da li može neko, ko već radi u nekoj školi, ustupiti svojih 7 časova, kako bi pripravnik mogao odraditi pripravnički, tj. da oba profesora rade? Hvala!

Odgovor:Poštovana,
ja Vas jedino mogu uputiti na Ministarstvo obrazovanja, nauke ,kulture i sporta TK koji vam može dati informaciju da li su nekoj školi dali saglasnost za prijem profesora pripravnika geografije ali i ostale informacije koje vas interesuju.
Telefon je 281-296, 281-293 i web stranica ministarstva jehttp://www.monkstk.ba/

22.02.2008.
Vaše ime:sead
Vaše pitanje: moja supruga je prije mjesec dana predala zahtjev za novcanu naknadu majci porodilji koja je nezaposlena i zahtjev za jednokratnu novcanu pomoc majci porodilji,sve uslove ispunjava,pa me zanima koliko vremena je potrebno da dobije rjesenje i pocne naplacivati isto?hvala

Odgovor:Poštovani,
Na današnjoj sjednici Vlade TK donesena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o jednokratnoj pomoći za žene – majke porodilje koje nisu u radnom odnosu, u iznosu od 150 KM po korisniku.Isplatu sredstava vršit će mjesno nadležni Centri za socijalni rad na osnovu dokaza o nezaposlenosti i izvoda iz matične knjige rođenih za dijete do godinu dana starosti.Odluka će se primjenjivati od 01.01.2008. godine.Takođe je donesena Odluka o odobravanju pomoći za nezaposlene žene majke porodilje u iznosu od 100KM mjesečno po korisniku na ime pomoći u prehrani djeteta do 6 mjeseci starosti.Pravo na ovu pomoć ostvaruju nezaposlne žene majke -porodilje čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće Fedracije BiH. Ukoliko ispunjavate ove uslove aplicirajte u nadležnom Centru za socijalni rad i nadam se da ćete vrlo brzo dobiti sredstva.

21.02.2008.
Vaše ime:medina
Vaše pitanje: Postovani, htjela bih da vas pitam do kada i gdje se trebaju javiti profesori-pripravnici kako bi mogli volonterski odraditi pravnicki, i poloziti strucni ispit? Molim odgovor, i zahvaljujem se unaprijed.

Odgovor:Poštovana,
Po tumačenju ministarstva obrazovanja, ne postoji način da profesori volontiraju i odrade pripravnički staž. Škola može aplicirati za sredstva po Javnom pozivu za podsticanje zapošljavanja mladih osoba sa visokom stručnom spremom i da zaposli profesora na godinu dana u toku koje može odraditi pripravnički staž .Treba samo da se raspitate da li za vašom strukom(niste napisali koji predmet predajete) neka škola ima potrebu i da li je aplicirala ili će aplicirati za sredstva.U tom slučaju ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i sporta TK će školi dati saglasnost za prijem uposlenika.

21.02.2008.
Vaše ime:amila
Vaše pitanje:ja sam diplomirani socijalni -pedagog.Završila sam edukacijsko-rehasbilitacijski fakultet .Već 6 mjeseci sam na birou za nezaposlene. Da li ste Vi upućeni u to gdje bih ja mogla dobit posao i i da li naš kanton uopće ima potrebu za osobama kojima je srž izučavanja na fakultetu maloljetnička delinkvencija.I da li znate gdje se mogu javit pa da iskoristim program zapošljavanja osoba sa VSS koji je pokrenuo biro za zapošljavanje 31.01.2008.

Odgovor:Poštovana,
Ustanove na Kantonu imaju potrebe za Vašim zanimanjem međutim jedini ograničavajući momenat je nedostatak sredstava za finansiranje novih uposlenika. Ukoliko u ovom roku koliko traje Javni poziv za podsticanje zapošljavanja mladih osoba sa visokom stručnom spremom, neko aplicira za sredstva (neka škola ili druga institucija) može Vas zaposliti na godinu dana da odradite pripravnički staž. Predlažem da se raspitate u osnovnim i srednjim školama, zdravstvenim ustanovama, i svim institucijama koje se bave odgojem, obrazovanjem i zdravstvenom zaštitom. U svakom slučaju ja se nadam da će osnivanje institucija koje se ovih dana predlažu kao rješenje za nastale probleme u vezi maloljetne delikvencije, upravo zaposliti vašu struku.

20.02.2008.
Vaše ime:Nervesa
Vaše pitanje:Poštovanje.Diplomirala sam na FPN odsjekodbrana i sigurnost i stekla zvanje dipl.profesor odbrane i sig.Prijavila sam se na vaš konkurs za sufinansiranje u 2006g.u na prijedlog da odradim u privatnom sektoru gdje dobijam odobrenje i sredstva u iznosu od 600 km na 12 mjeseci.Već mi pripravnički ističe a ja nemogu nigdje da polažem stručni,pa mi nije jasno zašto mi je odobreno da odrađujem u privatnom sektoru a sa ovim smjerom ne mogu stručni što je problem i sa mojim kolegama pa vas molim da mi odgovorite što adekvatnije ovog problema i gdje da se obratim i ko je dužan za rješavanje ovog dijela problema.Ako mi možete odgovoriti na moju e-mail adresu

Odgovor:Poštovana,
U organima državne uprave Javni ispit općeg znanja se polaže nakon odrađenog pripravničkog staža u konkursnoj proceduri, a ako želite da radite i obrazovanju kao profesor odbrane i sigurnosti onda u školi i Ministarstvu obrazovanja, nauke kulture i sporta polažete stručni ispit za profesora.

20.02.2008.
Vaše ime:Amel
Vaše pitanje:Molim Vas da se ova molba proslijedi gospodinu premijeru obzirom da nismo znali na koju E-mail adresu da pošaljemo...
Poštovani gospodine premijeru. Mi smo članovi jednog Radio kluba koji postoji već 35 godina i imamo postignute značajne rezultate. Pošto ste poznati kao jedan od rijetkih koji hoće pomoći ovom društvu i ovoj omladini stoga smo odlučili da Vam se obratimo. Mi kao klub odnosno udruženje smo samo u prošloj godini izveli kurs koji je uspješno završilo 12 dječaka i djevojčica ali da bismo i dalje tu djecu zadržali u klubu potrebna nam je novčana pomoć kako bismo kupili neophodnu opremu. Stoga Vam se obraćamo za pomoć. Radi se o klubu sa teritorije federacije Ukoliko odlučite da nam pomognete kontakt telefon je 061/289-597 Čamdžić Hasan sekretar Radio kluba. Nadamo se da ćete imati razumijevanja i pomoći nam stoga Vam se unaprijed zahvaljujemo...
članovi R.K. T91ESP

Odgovor:Poštovani,
Vlada Tuzlanskog kantona će u prvoj polovini 2008. godine raspisati Javni poziv za predlaganje programa i projekata organizacija i udruženja sa područja Tuzlanskog kantona za sufinasiranje u 2008. godini, na koga može vaš Radio klub aplicirati za dodjelu sredstava.Javni poziv biti će objavljen u sredstvima javnog informisanja i na našoj web stranici. Predlažem vam da redovno pratite našu web stranicu i bit ćete obavješteni na vrijeme.

19.02.2008.
Vaše ime: Hazim
Vaše pitanje:Zasadio sam vocnjak u novembru 2007.godine, na podrucju opštine Gradacac. Predao sam zahtjev za podsticaj sa kompletnom dokumentacijom za jesenju sadnju. Komisija nije izašla na teren do 23.11.2007.godine kada sam od nadleznog opcinskog organa obavijesten da ista nece izaci i da sam planiran u proljetnjoj sadnji. PITANJA: Da li je potrebno obnoviti zahtjev za podsticaj sadnje? Kada bi mogao ocekivati izlazak komisije radi pregleda zasada na površini od 5 duluma? UNAPRIJED ZAHVALJUJEM

Odgovor:Poštovani,
U toku je izrada Pravilnika o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2008. godinu koji će biti objavljenu u Službenim novinama TK i koji će dati osnovne upute poljoprivrednim prozvođačima kako da ostvare novčanu podršku u 2008. godini.Minisitarstvo poljoprivrede Tuzlanskog kantona Vam predlaže da sačekate taj akt i da postupite po njegovim uputama.

19.02.2008.
Vaše ime: Nedžad Husejnović
Vaše pitanje:KADA CE SE IZVRSITI UPLATA SREDSTAVA ZA DRZAVNE FIRME ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KAKO BI SE RADNICI MOGLI LIJECITI?(RESOD GUMING I OSTALE)??? UNAPRIJED HVALA!

Odgovor:Poštovani,
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK je pripremilo Program za raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije 1301002 "Intervencije javnim, državnimmi privatnim preduzećima", po kome će firmama na osnovu određenog Zahtjeva biti odijeljena sredstva za zdravstveno osiguranje radnika. U tom Programu je predviđen između ostalog i Resod- Guming. Na prvoj sjednici Vlade kada se Program usvoji sredstva će biti operativna.

18.02.2008.
Vaše ime: Amira Subašić
Vaše pitanje:Poštovani, Kao dipl. pravnik imam namjeru da polažem pravosudni ispit. U koje ministarstvo treba da se obratim da bih dobila informacije vezane za polaganje tog ispita? Hvala!

Odgovor:Poštovani,
Informacije vezane za polaganje pravosudnog ispita možete dobiti u Federalnom ministarstvu pravde.

18.02.2008.
Vaše ime: Amira
Vaše pitanje:Poštovani, Interesuje me koji propis reguliše pitanja koja se tiču naknade koju lice koje je ostalo bez posla ima pravo da prima od zavoda za zapošljavanje?

Odgovor:Poštovani,
Na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje možete pogledati te propise i ostale informacije vezane za satus nezaposlenih lica koji se prijavljeni u službama za zapošljavanje na području Federacije BiH. Adresa je:http://www.fzzz.ba/savjeti/socijalna.htm

18.02.2008.
Vaše ime:Alen Džaferović
Vaše pitanje:Poštovani, moje pitanje se odnosi na javni poziv za učešće poslodavaca u petom projektu podsticanja zapošljavanja mladih osoba sa visokom stručnom spremom koji je Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona 31.01.2008. godine raspisala.Pitanje glasi: kako mladi sa visokom stručnom spremom mogu konkurisati za te poslove ili poslodavac sam bira koga će zaposliti? Unaprijed hvala

Odgovor:Poštovani,
Javni poziv za podsticanje zapošljavanja mladih osoba sa visokom stručnom spremom je raspisan za registrovane poslodavce na području Tuzlanskog kantona.( privatni sektor, javni sektor, državne institucije i nevladine organizacije.) Poslodavac mora da zadovolji određene kriterije da bi mogao da dobije podsticaj, a što se tiče kriterija za prijem poslodavac mora ispuniti uslov iz Javnog poziva da osoba koju zapošljava nema radnog iskustva, a ostale kriterije poslodavac u državnoj upravi određuje u skladu sa Zakonom o državnoj službi FBiH u dijelu prijema državnih službenika( mora raspisati javni konkurs za prijem), a u privatnom i nevladinom sektoru prijem se vrši u skladu sa internim aktima.

13.02.2008.
Vaše ime:Sanjin
Vaše pitanje:Poštovani. Prvo da vas pozdravim sve. Moje pitanje se odnosi na zakon koji je vlada donijela u vezi sa majkom porodiljom,te ako vi niste u mogućnosti dati meni sve ove podatke, volio bih da mi date inernet stranicu gdje to mogu naći.

Odgovor:Poštovani,
postoji novčana naknada za majke porodilje koje su nezaposlene i koje su prijavljene na Zavodu za zapošljavanje. Pravo se ostvaruje preko Centra za socijalni rad.

13.02.2008.
Vaše ime:dino
Vaše pitanje:koliko stanovnika ima Tuzla

Odgovor:Poštovani,
Na dan 31.12.2003. godine prema podacima Federalnog zavoda za statistiku Tuzla ima 133.861 stanovnika.

12.02.2008.
Vaše ime:huso huskic
Vaše pitanje:kolike su naknade za rad u upravnim i nadzornim odborima u reguliranim organima tj. javnim poduzecima i ustanovama kojima je osnivac tuzlanski kanton.

Odgovor:Poštovani,
Naknade za rad u upravnim i nadzornim odborima u javnim poduzećima i ustanovama kojima je osnivač Tuzlanski kanton ne mogu biti veće od 300 KM mjesečno, uz najmanje održanu jednu sjednicu u toku mjeseca.

11.02.2008.
Vaše ime:Muhamed
Vaše pitanje:Htio bih da registrujem doo s obzirom da se vodim na evidenciji biroa za zapošljavanje. Da li imam prava na neku pomoć (povlasticu) od biroa i boračke organizacije? Demobilisani sam borac i imam 41 godinu, živim u Tuzli

Odgovor:Poštovani,
Linijom rada MBP TK-a, postoje sredstva za realizaciju Projekta kreditiranja, u funkciji bržeg zapošljavanja boračke populacije koja se realizuju putem NLB Tuzlanske Banke Tuzla.
Uslov je registracija djelatnosti i investicijski program po metodologiji Svjetske banke. Za daljni kontak preporučuje se član kreditnog odbora NLB Tuzlanske banke, iz reda SDB TK-a, Kičić Emir, kontak telefon 061 722 755.

11.02.2008.
Vaše ime:Šadić Azra
Vaše pitanje:Studentica sam 4. Godine Filozofskog fakulteta u Tuzli. Otac mi je RVI, oba roditelja su mi na birou. Imam dvije mlađe sestre koje idu u osnovnu školu. Na preliminarnoj listi za dodjelu stipendija mi je falio dokument iz poreske službe (o visini primanja), koji sam dostavila u zgradu Vlade u roku predviđenom za žalbe. Zanima me razlog zbog kojeg nisam dobila stipendiju. Prošle godine ste mi je dodijeli i predstavljala mi je bitan izvor primanja.

Odgovor:Poštovana,
Uvidom u spis Šadić Azre, aplikanta iz kategorije, djeteta RVI, obavještavamo Vas, da na osnovu objavljenog Konkursa za dodjelu stipendija, u „Dnevnom avazu“ od 01.10.2007. godine, nepotpune i neblagovremene zahtjeve, Komisija neće razmatrati. Dokument koji je priložen uz žalbu ne datira iz vremena trajanja oglasa. No, i pored toga žalba je razmatrana, postoji pravni lijek, u smislu upravnog spora kod nadležnog suda.

08.02.2008.
Vaše ime:Aida Bajraktarević
Vaše pitanje:ZAKON O POSTICAJU NA SAĐENJE VOĆKI ILI KUPOVINU ZEMLJIŠTA , PRIČA SE DA JE 500 KM PO JEDNOM DULUMU . UNAPRIJED HVALA

Odgovor:Poštovana,
U Budžetu TK za 2008. godinu za podsticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivrednim proizvođačima na području Tuzlanskog kantona ove godine je na raspolaganju oko 10,1 miliona konvertibilnih maraka. Nadamo se da će i Federalno ministarstvo poljoprivrede obezbjediti najmanje deset miliona za podsticaj i to na osnovu Javnog poziva. Objavljivanje novog Upustva o ostvarivanju novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji očekuje se krajem februara 2008.godine. U svakom slučaju poljoprivrednici će na vrijeme biti obavješteni koje poljoprivredne grane će biiti regresirane i u kojem iznosu tako da će imati vremena prikupiti neophodnu dokumentaciju i na taj način pravovremeno ostvariti pravo na podsticaje.

06.02.2008.
Vaše ime:sejla
Vaše pitanje:Gdje pronaci Pravilnik o placama i naknadama drzavnih sluzbenika i namjestenika u Ministarstvu prostornog uredenja i zastite okolice TK?

Odgovor:Poštovana,
Pravilnik o plaćama i naknadama ovog ministarstva možete naći jedino kod njih , ali ako vas interesuju plaće i naknade možete ih saznati na način da pročitate Službene novine TK u kojima će biti objavljena Odluka o izmjenama Olduke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona, Odluka o osnovici za plaće i Odluka o visini toplog obroka. Doduše taj Službeni list nije još izašao ali se očekuje ubrzo. Ako vas nešto konkretno interesuje možete nas kontaktirati e-mailom ili telefonom.

05.02.2008.
Vaše ime:ademir
Vaše pitanje:Molim Vas da mi navedete Zakon i po kojem članu se primjenjuje tzv. princip " marku po marku " , za infrastrukturalne projkekte .

Odgovor:Poštovani,
Ne postoji zakon po kojem se izdvajaju sredstva "marka na marku" nego općinska Odluka koja ima za cilj da se zajednički prikupe sredstva i brže riješe neki infrastrukturni problemi koji zbog nedostatka novaca u Budžetima Općina ne bi mogli zadugo biti rješeni..

01.02.2008.
Vaše ime:Franci Marjanovic
Vaše pitanje:Postovani, molim vas da mi objasnite sve sto mozete vezano za "radnu obavezu" u toku ratnih dejstava 92-95. Kako se ta obaveza zakonski tretira i da li je uopste obuhvacena zakonom? I kako se u zakonu tretira taj rad, i da li je zakonski odredjeno da se te godine pod radnom obavezom tretiraju drugacije u smislu radnog staza. Cuo sam vise drugacijih glasina, kao da se te godine tako reci priznaju kao duplo radno vrijeme, ili prostije receno ako sam radio 3,5 godine da se racuna kao 7 godina radnog staza. A ako poslodavac nije to izregulisao na taj nacin, da li postoji mogucnost da se to sada naknadno uradi i na koji nacin. Hvala unaprijed...P.S. Nadam se da su pitanja razumljiva...

Odgovor:Poštovani,
radna obaveza obuhvaćena je Zakonom o odbrani FBiH (član15.) kojeg možete pogledati na web stranici Vlade FBiH u Službenim novinama FBiH br.15 u 1996. godini. http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/

29.01.2008.
Vaše ime:Nedžad
Vaše pitanje:Kada i kako ce se rijesiti pitanje radnika DD "RESOD GUMINGA"?

Odgovor:Poštovani,
Programom rada za 2008. godinu Agencija za privatizaciju TK pripremiće i obraditi dostavljenu dokumentaciju za odobravanje programa privatizacije i početnih bilansa preduzeća koja se nalaze u Registru preduzeća za privatizaciju među kojima je i dd Resod Guming Tuzla. ( Po reviziji predhodno izvršene vlasničke transformacije od 27.10.2004. godine ukupan kapital dd Resod Guminga Tuzla iznosi -1266.546 KM)

28.01.2008.
Vaše ime:Samir
Vaše pitanje:Poštovani, Iz Srebrenika sam i moja supruga je položila stručni ispit za profesora Bosanskog jezika i književnosti i nije zaposlena.U Osnovnoj školi u Podorašju taj predmet predaje osoba koja je apsolvent na pomenutom predmetu i tu radi već tri mjeseca.Kakvo je pravo moje supruge i da li je direktor te škole dužan raspisati Konkurs za prijem u radni odnos osobe sa položenim stručnim ispitom.Kome mogu da se žalim u vezi sa tim pitanjem (znači osoba sa stručnim ispitom je na birou,dok osoba koja još nije ni završila fakultet radi).Hvala

Odgovor:Poštovani,
Vi ste u svom pitanju jednim dijelom dali i odgovor.Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta TK je nadležno za zapošljavanje u školama i to preko upravnih odbora i direktora škola.(ministarstvo daje saglasnost školama za raspisivanje konkursa) Sve informacije možete dobiti u ministarstvu odnosno kod prosvjetnih inspektora .Predlažem da pregledate i stranicu ministarstva obrazovanja, nauke,kulture i sporta TKwww.monkstk.ba

28.01.2008.
Vaše ime:Amela
Vaše pitanje:Kada će biti objavljen konkurs za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2007/2008?

Odgovor:Poštovana,
Nadamo se da će u martu ili najkasnije u aprilu biti raspisan konkurs za dodjelu stipendija i studentskih kredita. U svakom slučaju konkurs će biti objavljen na našoj web stranici i na web stranici ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta www.monkstk.ba. Posjećujte ih povremeno i bit ćete informisani.

18.01.2008.
Vaše ime:Muhamed
Vaše pitanje:Moze li se registrovati privatna agencija za zaposljavanje ili doo? I koji su uslovi da bi se to ostvarilo? Da li vlasnik mora da ima odredjenu skolsku spremu i koju? Hvala.

Odgovor:Poštovani,
možete registrovati privatnu agencija za posredovanje kod zapošljavanja, jedna agencija(prva u BiH ) postoji u Banja Luci i ovo je njezin sajt: http://www.agencijaspektar.com Posjetite ga i saznajte više o ovom poslu i agenciji.

18.01.2008.
Vaše ime:Muhamed
Vaše pitanje:Htio bih da registrujem doo s obzirom da se vodim na evidenciji biroa za zaposljavanje da li imam pravo na neku pomoc (povlasticu) od biroa i boracke organizacije. Demobilisani sam borac i imam 41 godinu, zivim u Tuzli. Hvala

Odgovor:Poštovani,
Prema Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba («Službene novine F BiH», br. 41/01 i 22/05), nezaposlenom osobom smatra se osoba sposobna za rad koja nije u radnom odnosu, a koja:
-nema registrirano privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno ne ostvaruje dividendu po osnovu udjela u privrednom društvu ili drugom pravnom licu;
-nema registriran obrt;
-se ne bavi poljoprivrednom djelatnošću;
-nije uživalac penzije prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
-nije redovan učenik ili student;
-ostvaruje prihod po bilo kom osnovu;
-aktivno traži posao.
To znači da ako registrirate d.o.o. smatraćete se zaposlenom osobom, odnosno igubićete prava koja imate kao nezaposlena osoba koja je prijavljena Službi za zapošljavanje. Za sva prava koja imate kao demobilisani borac morate se raspitati u Ministarstvu za boračka pitanja TK.(tel 228-517)

17.01.2008.
Vaše ime:Ekrem Bektašević
Vaše pitanje:Poštovana gospodo,zovem se Ekrem Bektašević i nastanjen sam u Tuzli. Po zanimanju sam magistar tehničkih nauka, smijer zastita zivotne sredine. Planirao sma da upisem doktorsku disertaciju na Tehnoloskom fakultetu u Banja Luci. Molio bih Vas da mi odgovorite, da li će ove godine ministarstvo raspisivati konkurs o sufinasiranju doktorskih disertacija i da li imam ija pravo ako bude konkurs da konkurišem. Unaprijed HVALA!

Odgovor:Poštovani,
U martu ili aprilu 2008. godine Ministarstvo ce raspisati javni poziv za "Nauku" na koji mogu aplicirati kandidati nastanjeni na podrucju TK i kojima je odobrena tema za doktorsku disertaciju.

17.01.2008.
Vaše ime: Muris Bulić
Vaše pitanje:Poštovani premijeru, Na jednom od naših sastanaka iznijeli ste potrebu za podrškom inicijativi za izmjenu Zakona o državnoj službi BiH. Iz posljednjeg pasusa informacije koja je u prilogu je vidljivo da se na ovome radi i da je Prednacrt zakona već u razmatranju. Kao što znate , prednacrt zakona je najpodesnija faza za uticaj kroz konsultacije zainteresovanih strana. Smatramo da je ovo pravo vrijeme za uključenje kantona da iznese vlastite prijedloge izmjena i dopuna ovog zakona. Obzirom daje u medijima najavljen Vaš sastanak sa premijerom FBiH Brankovićem, doduše po drugim pitanjima), molimo vas da ukoliko je to moguće, obezbjedite jedan primjerak Prednacrta zakona i predložene sugestije, kao i plan daljnjih modaliteta uključenja u ovaj proces. Do istih informacija ćemo nastojati i mi doći putem osoba sa kojima redovno kontaktiramo u partnerskoj saradnji sa FBiH. srdačno vas pozdravljamo. Muris Bulić Centri civilnih inicijativa 061/561-113 PS Informacija Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković sa federalnim ministrima pravde Feliksom Vidovićem i prostornog uređenja Salkom Ophođašem primio je danas načelnike općina Tuzla i Zenica Jasmina Imamovića i Husejina Smajlovića sa saradnicima. Tema sastanka, u čijem radu je učestvovao i sekretar Vlade Federacije BiH Ismet Trumić, bila je zakonska regulativa koja se odnosi na principe i uvjete za uspostavu gradova u Federaciji BiH. Zaključeno je da se u što skorije vrijeme organizira sastanak predstavnika Saveza općina i gradova Federacije BiH i Vlade Federacije BiH koji bi rezultirao dogovorom o zajedničkom i sveobuhvatnom Programu aktivnosti, sa utvrđenom dinamikom i rokovima za pripremu određenih propisa, odnosno izmjena i dopuna već postojećih zakona koji se odnose na organizaciju lokalne samouprave. Predstavnici Vlade FBiH očekuju sa ovog sastanka mišljenja i prijedloge o Prednacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi koji bi poslužili u definiranju konačnih, što konstruktivnijih rješenja.


Odgovor:Poštovani,
Prednacrt izmjena Zakona o državnoj službi Vlada Federacije još nije dobila od Federalne agencije za državnu službu, tako da još nije počela procedura oko njegovog razmatranja. Podrška Vlade TK toj inicijativi ostaje i o tome će Vlada Tuzlanskog kantona svakako zauzeti svoj stav, i dati svoje prijedloge za izmjene i dopune tog zakona.

17.01.2008.
Vaše ime: Hadžijusufović Midhat
Vaše pitanje:Molim Vas da me informišete o do sada datim koncesijama za gradnju malih hidroelektrana (kome je data koncesija, na kojoj rijeci, i slično), kao i kod koga se o tome mogu informisati. Srdačan pozdrav Midhat

Odgovor:Poštovani,
kantonalna Komisija za koncesije je nadležna za davanje koncesija za gradnju malih hidrocentrala jačine do 5 MW a preko 5 MW je nadležna Federalna komisija za koncesije. Kantonalna komisija nije imala zahtjev niti je izdala koncesije za gradnju neke male hidrocentrale.

16.01.2008.
Vaše ime: Zikreta
Vaše pitanje:Poštovani, Zaposlenica sam Ministarstva unutrašnjih poslova i radim na administratvivno - pravnim poslovima. Imala sam završenu VŠS - upravni pravnik. Polagala sam stručni ispit po planu i programu za VSS i VŠS 2002.godine u Ministartvu pravde u Sarajevu. sada sam završila VSS i stekla zvanje diplomirani pravnik. Nisu mi dostupni pravni izvori pa vas pitam: Dali sam obavezna ponovo polagati stručni ispit za VSS. Zahvaljujem.

Odgovor:Poštovana,
Za svaki stepen stručne spreme morate polagati stručni ispit, tako da ste obavezni položiti stručni ispiti za visoku stručnu spremu.

16.01.2008.
Vaše ime: mr.sci.Sulejman Mulić-direktor
Vaše pitanje:postovani, vjerovali ili ne, postaviti vama pitanje ili doci do vas je poput nevjerovatne avanture, isto tako je sa ministarstvom obraz.nauke, kult, i sporta. Na vaše adrese 4x sam slao pitanja i zamolio prijem ali od toga nista. Barem da se dobije povratna informacija pa se svakako pitam sto vam sluze web adrese. Trazim prijem kod premijera i ministrice za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Tk. S postovanjem.

Odgovor:Poštovani,
Cijenimo Vaše strpljenje i trud ali Vas molimo da ukoliko je vaše pitanje ili problem koji imate iz oblasti obrazovanja, nauke, kuture i sporta ,svakako insistirate na prijemu kod ministrice obrazovnja gđe Hadžić Suljkić jer bi Vas premijer svakako uputio resornom ministru koji ima ovlaštenja u toj oblasti. U svakom slučaju najavite se kod ministrice obrazovanja i tražite prijem .

15.01.2008.
Vaše ime: MIRELA SALKIĆ
Vaše pitanje:Molim Vas da mi odgovorite na pitanje ko raspisuje konkurs na neodređeno u osnovnim školama da li ministarstvo to odredi ili direktor škole.

Odgovor:Poštovana,
Konkurs za prijem uposlenika na neodređeno vrijeme raspisuje škola, uz saglasnost ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.

15.01.2008.
Vaše ime: Mirsad Fajić
Vaše pitanje:Neki dan na TV sam čuo o odluci za pomoć Vlade TK mladima. Odluka se odnosila na stambene kredite. Interesuju me sve pojedinosti vezane za ovaj program vlade. Bi bih vam i više nego zahvalan ukoliko mi date informaciju za ovaj program. Unaprijed hvala

Odgovor:Poštovani,
Finansijska sredsta za stambene kredite za mlade su planirana u Budžetu za narednu godinu, a njihova dodjela će biti na osnovu Javnog poziva koji će se objaviti u toku naredne godine u sredstvima javnog informisanja i na našoj web stranici.

14.01.2008.
Vaše ime: Jasmin
Vaše pitanje:Molim Odgovornu osobu pri Vladi TK da mi na e-mail pošalje odluku o imenovanju članova policijskog odbora MUP-a TK kao i odluku o postojanju eventualnih zamjenika članova policijskog odbora MUP-a TK. Molim za hitnost u postupanju. S poštovanjem!

Odgovor:Poštovani,
Odluku o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju možete skinuti sa web stranice Skupštine TK (zakonodavstvo) i to iz Službenih novina TK broj 8 od 7. septembra 2006. godine(strtanica 754).

11.01.2008.
Vaše ime: Enver
Vaše pitanje:Molio bih Vas da mi detaljnije objasnite o zakonskoj regulatitvi o dodjeli stipendije. Jedno preduzece (doo) mi je odlucilo dati stipendiju. Medjutim, rekli su mi da iznos stipendije moze biti, iskljucivo, 0,05% od proslogodisnjeg ostvarenog prometa. Taj iznos je dosta mali, medjutim, kazu mi, vise ne mogu dati po zakonu- koliko je njima poznato. Vas bih zamolio da mi pojasnite te uslove i da li je moguce da mi povecaju iznos stipendije i da to tako i knjize u svoje poslovne knjige (iznos preko 0,05% prometa). S postovanjem, Enver.

Odgovor:Poštovani,
Visinu stipendije određuje onaj koji je daje, tako da firma koja daje stipendiju u svojim podzakonskim aktima ili Odlukom određuje visinu stipendije. Visina može zavisiti od poslovanja preduzeća ili od nekoih drugih objektivnih parametara. Predlažem da se u firmi raspitatate čime je regulisana visina stipendije koju oni daju.

08.01.2008.
Vaše ime: ISMET
Vaše pitanje:Kojim putem treba napraviti projekat za: skolu jahanja; da bi se uvrstilo u budžet za kulturu i sport za 2008. godinu.

Odgovor:Poštovani,
Možete se javiti na Javni poziv koji objavljuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta , ali morate biti organizovani u nekom sportskom društvu.(Javni poziv za sportska udruženja će biti objavljen nakon usvajanja Budžeta za 2008. godinu).

08.01.2008.
Vaše ime:Merima Aljić
Vaše pitanje:Energent za zagrijavanje mog stambenog prostora je električna energija.Obzirom da ovim načinom grijanja čuvam i nezagađujem okoliš,molim Vas da mi odgovorite da li ovakvi kupci imaju pravo na povoljniju tarifu električne energije?

Odgovor:Poštovana,
nažalost, nemate pravo na povoljniju tarifu eletrične energije osim one niže tarife koju koriste svi potrošači električne energije. (od 14.00-17.00 i od 23.00 do 06.00.)

08.01.2008.
Vaše ime:Muhamed
Vaše pitanje:Postovani, da li znate sta se radi sa medicinskim otpadom na nasem kantonu? Da li imamo spaljivace na podrucju naseg kantona ili na podrucju BiH? Hvala.

Odgovor:Poštovani,
Na našem kantonu niti u BiH nema takve firme. Medicinski otpad se otprema u inostranstvo na spaljivanje.

08.01.2008.
Vaše ime:Sanja
Vaše pitanje:Sta je potrebno da se upise na kriminalistiku?

Odgovor:Poštovana,
predlažem Vam da odete na stranicu fakluteta kriminalistikehttp://www.unsa.ba/krimi.php i da se o svemu detaljno iformišete.

26.12.2007.
Vaše ime:branka
Vaše pitanje: Gdje se mogu nabaviti podaci o nacionalnoj strukturi lica zaposlenih u nekoj drzavnoj instituciji? Naime moj kolega je nakon provedenog intervijua za prijem pripravnika pravnika, i ukupnog bodovanja bio 1. na listio ali u skladu s Pravilnikom primljena je druga kolegica, Hrvatica po nacionalnosti, radi zadovoljavanaj principa nacionalnog kriterija. I kako da on sad provjeri da li je zaista struktura takva da je trebalo primiti nju, ili se radi o karakteristicnoj "steli"? Molim odgovor sto prije. Hvala ako odgovorite.

Odgovor: Poštovani,
Po Zakonu o slobodi pristupa informacijama možete tražiti da Vam ta institucija da podatke o nacionalnoj strukturi zasposlenih.Predlažem Vam da takav zahtjev uputite toj državnoj instituciji koja Vas interesuje.

19.12.2007.
Vaše ime:Turalić Izet
Vaše pitanje:Ja Turalić Izet sa stalnim boravkom 36.godina,u općini Ravne na Koroškem SLO. Nemogu da razumijem zašto moja snaha,sa diplomom "Medicinska sestra Tehničar " nemože da dobije, - Potvrdu škole o spisku predmeta tokom cijelog školovanja, koja sadrži i nastavne planove, broj časova za svaki predmet posebno. To joj trba ovdje usloveniji ( LJubljani na, Ministrvo za Visoko Šolstvo,Znanost in Tehnologijo - Odelek za Priznavanje Izobraževanja. zaradi -Nostrifikacije diplome. To joj treba zato što je predala svoju diplomu da bijoj priznali jednako vrijenu slovenskoj, dase zaposli ( posao je čekao) nažalost je propao zaradi što joj u Tuzli na Srednjoj medicinskoj školi nijesu htjeli idati gore navedene potvrde, jednu osobu smo zamolili telefonom koja živi u Tuzli da da zahjev za tu potvrdu, dila je odgovor, Citiram,tu potvrdu nemugu napisati jer ima toga puno pisati i zbirati časove za svaki predmet posebo, to nebi napisao ni svom najdražem u fameliji.Kraj citata. Zato vam se obraćam i zamoljavam dali možete i oko hoćete da nam pomognete kako da dođemo do tih papira, koji su nam prijeko potrebni dabi, napominjem upitanju je posao a i mislim ugled Medicinske škole Tuzla, pa i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kultute i sporta, Tuzlanskog kantona. Molim dami odgovorite na eMail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Unaprijed se zahvaljujem za odgovor. Šaljem pozdrav (Selam)

Odgovor:Poštovani,
U saradnji sa resornim ministarstvom i Medicinskom školom u Tuzli kopirali smo Nastavni plan i program Medicinske škole kao i dobili Uvjerenje da je Brkić Mirnesa redovno završila školu i sve to smo preporučeno poslali gospođi Amiri Krehić u Sarajevo .Ona će Vam dalje poštom proslijediti na Vašu adresu taj paket.

18.12.2007.
Vaše ime: FATA
Vaše pitanje:Mogu li dobiti urbanističku saglasnost i građevinsku dozvolu ako sam već započela bespravnu gradnju te dobila rješenje za rušenje koje još nije provedeno. Napominjem da se moj objekat uklapa u regulacioni plan.

Odgovor:Poštovana,
Ako ste dobili rješenje za rušenje, onda ne postoji mogućnost da dobijete urbanističku saglasnost i građevinsku dozvolu , jer nije moguće da se objekat uklapa u regulacioni plan a da Vam se izda rješenje za rušenje. Ipak ovo je nadležnost općinske službe za prostorno uređenje kojoj se možete obratiti za pomoć.

18.12.2007.
Vaše ime:nečko
Vaše pitanje:Poštovana gospodo imam samo jedno pitanje a to je: "Zašto se pri registraciji automobila mora plaćati putarina i Kantonu i FBiH??Mislim pošto se Kanton nalazi u FBiH i sad dva puta je pretjerano sve skupa(100km)!!

Odgovor:Poštovani,
U pitanju je primjena Federalnih i kantonalnih zakona i odluka koji se usvajaju u Federalnom parlamentu (Odluka o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila)i Kantonalnoj skupštini . Njihova izmjena pretpostavlja proceduru koja bi išla preko poslanika u ova dva predstavnička tijela.

18.12.2007.
Vaše ime:Mirza
Vaše pitanje:Kada ce se odobriti sredstva za VSS pripravnike, koji je po zakonu MONKSTK namjenjen za VSS, radi polaganja strucnog ispita.Ja sam vec 7mjesec na birou.

Odgovor:Poštovani,
Iz Vašeg pitanja nije jasno ko treba da odobri sredstva za pripravnike , po kojem zakonu , za koji stručni ispit. To koliko znam nije regulisano za osobe koje su prijavljene na Službi za zapošljavanje. Pripravnici polažu stručni ispit u proceduri za prijem ako je u pitanju državna uprava.Možda bi trebalo da konkretizujete pitanje sa malo više podataka.

18.12.2007.
Vaše ime:LEJLA
Vaše pitanje:Kad će Općina Srebrenik ili neka druga Institucija u Srebreniku raspisati javni konkurs za prijem pripravnika ili neko drugo radno mjesto , ako je raspisala na kojoj web stranici

Odgovor:Poštovana, Ja vas mogu jedino uputiti da pogledate web stranicu općine Srebrenik www.srebrenik.ba i da na toj stranici otvorite dokument -Strategija razvoja općine do 2010 godine. Možda imaju projekte zapošljavanja na koje se možete pozvati i u vašem zahtjevu za pristup informacijama po ZODSPI-mam tražiti od općine da vam da podatke o planovima za pošljavanja u 2008. godini. Druga mogućnost je da pratite dnevne listove u kojima se objavljuju konkursi.

18.12.2007.
Vaše ime:Kalcik Slavko
Vaše pitanje:Zavrsio sam u Tuzli Pedagosku akademiju -odsjek elektrotehnika 1973 godine. Kako i od koga mogu dobiti duplikat diplome,posto su mi dokumenti u ratu izgorili? Unaprijed zahvaljujem.

Odgovor:Poštovani, Duplikat bi trebalo da vam izda ustanova koju ste završili-Pedagoška akademija, ili da vam da dalje upute po vašem zahtjevu.

13.12.2007.
Vaše ime:Omer Đedović
Vaše pitanje:Kada će i u kojoj banci biti operativna sredstva za povratne kredite boračkih populacija čije su kamate subvencionirane od strane vlade TK.

Odgovor:U Službenom glasniku BiH broj 94 od 10.12.2007. godine objavljeno je obavještenje o dodjeli ugovora za davanje dugoročnih stambenih kredita sa subvencioniranom kamatom od strane ministarstva za boračka pitanjaTK . Najpovoljnija banka je Raiffeisen Bank dd BiH Sarajevo Kamatna stopa je 7% a ugovor je zaključen 27.11.2007. godine.

13.12.2007.
Vaše ime:IRMA
Vaše pitanje:KADA JE U TUZLI SKUPA A KADA JEFTINA TARIFA ELKTRICNE ENERGIJE...JAVITE...UNAPRIJED ZAHVALNA

Odgovor:Poštovana, Jeftina struja je onda kada ura kopčalica na vašem satu prebaci na jeftinu struju.Obično je to od 14.00-do 17.00 i od 23.00 do 07.00 a nedjeljom čitav dan. No ipak je to podešeno od zgrade do zgrade ili od domaćinstva do domaćinstva ali bi trebalo da je u ovim terminima i da je jednoobrazno. Sigurno je jedno. Kada svijetli lampica na satu , struja je jeftina...

12.12.2007.
Vaše ime:Student
Vaše pitanje:Poštovani,mogu li dobiti odgovor da li je u konkursu za dodjelu stipendija 2007/2008 za studente izdato od Ministarstva za boračka pitanja od 1.10 do 15.10 (trajanje konkursa) bilo potrebno i poresko uvjerenje izdato od strane nadležnog organa u opštini u kojoj boravi punoljetni član obitelji-roditelji.Očekujem vaš odgovor!Unaprijed hvala!

Odgovor:Poštovani, U konkursu je pod potrebnim dokumentima i to pod tačkom "e" navedeno da je potreban: e) ovjereni dokaz o zaposlenju i visini stalnih i dodatnih izvora prihoda svih punoljetnih članova domaćinstva, Dodatni izvori prihoda mogu biti prihodi od zemlje, izdavanja poslovnih prostora itd. tako da se u tom smislu dokaz o dodatnom prihodu smatra poresko uvjerenje izdato od nadležne općinske službe.

12.12.2007.
Vaše ime:Šejla Ćatić
Vaše pitanje:Zanima me da li Vi znate koji je rok u kom Odbor državne službe mora odgovoriti na uklozenu zalbu, te sta ako ne odgovori-sta bi bio moj sljedeci korak, obzirom da je protekao mjesec od ulozene zalbe.Hvala

Odgovor:Poštovana, Odbor državne službe za žalbe zbog preopterećenosti nije u mogućnosti odgovoriti u zakonski predviđenom roku (po ZUP-u to je mjesec dana).Jedino Vam preostaje da se naoružate strpljenjem i čekate...

12.12.2007.
Vaše pitanje:Supruga i ja ne radimo.Zanima me da li imam pravo na subvenciju za komunalne usluge i kako ? - Zanima me da li mi sin ima pravo na stipendiju ako nisam bio borac armije BiH jer svugdje oni imaju prednost ? -Tko od državnih organa treba da primjeni zakone i sankcije u praksi a to su : Zakon o električnoj energiji, Zakon o zaštiti potrošaća, Stav i mišljenje ombudsmana . MOLIM ODGOVOR JER VEĆ TREĆI PUT VAM POSTAVLJAM PITANJE

Odgovor:Poštovani, U tuzlanskom kantonu ne postoji subvencija za komunalne usluge. Nezaposlena lica koja su prijavljena u Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona imaju pravo na dječiji dodatak ako djeca pohađaju školu.To pravo se može ostvariti preko općinskog Centra za socijalni rad.Tamo se možete rasopitati i o drugim pravima koje imate kao socijalno ugroženo lice.
A što se tiče primjene zakona o kojima govorite, za njihovo ne provođenje možete se obratiti Kantonalnoj pravi za inspekcijske poslove sa zahtjevom za inspekcijski pregled.

12.12.2007.
Vaše ime:zlatni
Vaše pitanje:Moje pitanje jeste u vezi saobracajnih zakona ? Gdje i kako i na koji nacin mogu prijaviti sluzbeno lice (policajca) za neizvrsavanje svoje duznosti odnosno za nepravilno izvrsavanje svojih duznosti ?

Odgovor:Poštovani. Na glavnom ulazu u zgradu MUP-a TK nalazi se sanduče za žalbe građana gdje građani mogu u pisanom obliku, anonimno ili s potpisom uputiti primjedba na rad službenih lica MuP-a TK. Takođe , postoji Jedinica za profesionalne stnadarde koja je nadležna za rješavanje žalbi građana kojoj se možete direktno obratiti i koja pregleda žalbe i primjedbe i upućuje ih u dalju proceduru na razmatranje.

12.12.2007.
Vaše ime:Jasmin Sinanović
Vaše pitanje:Pozdrav, zanima me da li je izašla lista učenika srednjih škola koji su dobili kantonalnu stipendiju.Gdje mogu naći tu listu? Hvala.

Odgovor:Poštovani, liste se nalaze u općinskim službama boračke i invalidske zaštite.

11.12.2007.
Vaše ime: fata
Vaše pitanje:gdje mogu pogledati esencijalnu listu lijekova

Odgovor:Poštovani, esencijalnu listu lijekova možete naći u
Kantonalnim Službenim novinama broj 2/06

11.12.2007.
Vaše ime:vanesa
Vaše pitanje:Poštovani! Ko je nadležan za polaganje stručnog ispita za diplomirane socijalne radnike.Molim Vas da mi odgovorite s obzirom da sam Vam postavljala već ranije ovo pitanje i nisam dobila odgovor. Unaprijed zahvaljujem!

Odgovor:Poštovana, Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku je nadležno za polaganje stručnog ispšita za socijalne radnike .Zahtjev se predaje putem Kantonalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku.(Turalibegova bb, tel :275-587; 275-295)

11.12.2007.
Vaše ime:mirela
Vaše pitanje:poštovani, HITNO MOLIM VAS VAš ODGOVOR!!!!!! OTVORENA KORUPCIJA!!!!! Radi se o tome da zajedničku prostoriju u zgradi, znači vlasništvo etažnih vlasnika, bivši presjednik je izdao frizerskom salonu a koji nije imao odvojen vodomjer, strujomjer i upošte upotrebnu dozvolu za rad u tom objektu jer je vlasnica salona iskoristila vakum i prešla iz jednog prostora u drugi bez tehničke primopredaje. Dakle, taj prostor nije etažiran, nije pretvoren u poslovni prostor, struje ide na račun svih 46 stanara kao i voda koju mi plaćamo a grijanje također ne plaća niti kiriju već 4 mjeseca. Dobila je raskid ugovora, koji je potpisala sa našim upraviteljem, kako sada stvari stoje bez saglasnosti svih stanara, upravitelj se izvlači na međuvlasnički ugovor koji je tada potpisalo 51/stanara i predjednik je zvao telefonom i oni su sklopili taj ugovor. Dalje problem nastaje jer taj bivši presjednik tvrdi da nije potpisao taj ugovor i da nije deponovan u sud. NJen otkazni rok je istekao, ali ona i dalje ne izlazi iz naše zajedničke prostorije. Pošto je to naš interni sat, isključili smo joj struju jer su nam iz elektrodistribucije tako rekli ali ona je iz susjednog objekta sebi dovela bespravno struju u naše prostorije opet. ZAŠTO JE ELEKTRO DISTRIBUCIJA DOZVOLILA DA PRAVNO LICE 20 MJESECI KORISTI DOMAĆINSKU STRUJU I TO NA NAČIN DA STANARI TO PLAĆAJU PREKO RAČUNA U SKLOPU RASVJETE, ZAŠTO KONTROLOR VODE I STRUJE O TOME NISU OBAVIJESTILI SVOJE NADREĐENE ILI JESU A OVI NIŠTA PO TOM PITANJU NE RADE!!!!!! KO JE ODGOVORAN I KOJOJ INSPEKCIJI DA SE OBRATIMO, ZA RAD ILI NEKA DRUGA PO PITANJU LEGALNOSTI NJENOG RADA U TOM OBJEKTU!!! Molim VAS PITANJE JE: KOME DA SE OBRATIMO, KOJA INSPEKCIJA IZLAZI NA TEREN PO PITANJU UPOTREBNE DOZVOLE ZA RAD I AKO NEMA INDENTIFIKACIJSKI BROJ, NJENE RADNICE NISU PRIJAVLJENE, ONA JE TU BESPRAVNI I ILEGALNO JER JE ISTEKAO OTKAZNI ROK!!!! KAKO DA JE IZBACIMO NAPOLJE!!! TO JE BESRAMNO, DIREKTNO JE STAVILA RUKU U DŽEP 46 STANARA, PLAĆAJU VODU I STRUJU I GRIJANJE ZA NJU!!!! HVALA!!!!!

Odgovor:Poštovani, predlažem Vam da uputite zahtjev Kantonalnoj inspekciji za promet roba i usluga i inspekciji za radne odnose koji će po svojim ovlaštenjima izvrštiti inspekcijski nadzor u ovom slučaju.

11.12.2007.
Vaše ime:damir
Vaše pitanje:Interesuje me da li postoji kakav vid novcane naknade,u vidu jednokratne pomoci za novorodjencad,ukoliko da ,kome se obratiti za ostvarivanje istog?

Odgovor:Poštovani, postoji novčana naknada za majke porodilje koje su nezaposlene i koje su prijavljene na Zavodu za zapošljavanje, Pravo se ostvaruje preko Centra za socijalni rad.

07.12.2007.
Vaše ime:Edin Ibrisevic
Vaše pitanje:Interesuje me da li postoji konkurs na kojem se mogu prijaviti za financiranje ili sufinanciranje postdiplomskog studija. Za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Hvala unaprijed

Odgovor:Poštovani, konkurs za sufinanciranje postdiplomskog studija je zatvoren.Moraće te čekati iduću godinu da konkurišete. Javni poziv će biti objavljen an našoj web stranici i na stranici ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta TK. www.monks.ba

07.12.2007.
Vaše ime:SENADA
Vaše pitanje:Zanima me koja sve prava na novcane naknade mogu ostvariti porodilje koje su na birou za zaposljavanje TK,a ciji je i muz takodjer na Birou za zaposljavanje?

Odgovor:Poštovana,
Žena koja se vodi u evidencijama zavoda za zapošljavanje ima pravo na naknadu. Trebate se obratiti u Centar za socijalni rad, kako bi regulisali ovo pravo na naknadu. Takođe , pravo na dječji dodatak u Tuzlanskom kantonu mogu ostvariti djeca čija su oba roditelja nezaposlena, što se prikazuje dokazom o nezaposlenosti, a redovno pohađaju školu.
Sredstva osigurava Ministarstvo za rad i socijalnu politiku iz Budžeta Tuzlanskog kantona, a preko općinskih centara za socijalni rad. Za detaljnije informacije molimo vas da se obratite nadležnom centru za socijalni rad.

06.12.2007.
Vaše ime:kapetanovic Hermin
Vaše pitanje:Bio bih veoma zahvalan da mi odgovorite da li neko ministarstvo ili kanton daju stipendije i gdje mogu naci oglas?

Odgovor:Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK i Ministarstvo za boračka pitanjaTK raspisuju javne pozive za stipendiranje učenika i studenata, međutim za ovu godinu su dodjele završene. Na proljeće možete očekivati javni poziv minstarstva, obrazovanja, i zato Vas pozivam pratite web stranicu Vlade TK ili Ministarstva obrazovanja gdje će Javni pozivi biti objavljeni.

06.12.2007.
Vaše ime:Ajdaslić Suad
Vaše pitanje:Konzilij Interne klinike UKC Tuzla je poslao svoj prijedlog Zavodu Zdravstvenog osiguranja da mi dodijele određeni novčani iznos za kupovinu lijeka Mapthera koji mi je prijeko potreban.Ukupna cijena lijeka je 10.800KM.Obzirom da sam RVI 60% Min.za bor.pit.TK mi je odobrilo 3.000KM,međutim i pored konzilijarnog prijedloga Zavod zdr.osig.TK je odbio zahtjev i pored zakonskog propisa po kojem direktor zavoda u izuzetnim slučajevima može odobriti 30% sredstava od ukupne cijene lijeka iako lijek nije na esencijalnoj listi lijekova.Mlad sam čovjek a bez ovog lijeka za godinu dana očekuje me 100% invaliditet.Molim da mi odgovorite zašto mi zavod nije odobrio sredstva?

Odgovor:Poštovani, ja vas jedino mogu uputiti da Zavodu zdravstvenog osiguranja TK uputite zahtjev po Zakonu o slobodi pristupa informacijama i tražite odgovor na Vaše pitanje
S poštovanjem.
P.S. Možete pogledati Izvještaj sa današnje sjednice Vlade gdje razmatrana je i usvojena Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2007. godinu.
Ukupni prihodi i primici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona povećani su za
2 014 000,00 KM u odnosu na Rebalans finansijskog plana Zavoda za 2007. godinu. Time su ukupna planirana sredstva Zavoda u ovoj godini povećana za 1,35% i iznose 151 221 808,00 KM... možda ova izmjena omogući da dobijete lijek koji tražite.

05.12.2007.
Vaše ime:elvedin osmanovic
Vaše pitanje:Postovani: dobio sam stipendiju za postdiplomski studij, pa vas molim mozete li mi kazati kada cu moci dobiti rjesenje da sam dobio stipendiju,jer je to rjesenje potrebno predati na fakultet na kome je upisan postdiplomski studij i kada ce stipendija biti uplacena na medicinski fakultet na kome sam upisao postdiplomski studij? Hvala!

Odgovor:Poštovani, Rješenja su potpisana i dobit ćete ga ovih dana na kućnu adresu.

05.12.2007.
Vaše ime:sadmir delic
Vaše pitanje:Ja imam jedno pitanje vezano za rezultate kantonalne boracke stipendije za studente,kada ce izaci?, gdje ce biti objavljeni?, i ako nisu jos izasli kada bi se mogli ocekivati rezultati? Hvala unapred. DELIC SADMIR

Odgovor:Poštovani, početkom naredne sedmice (10.12.2007. godine) očekuju se preliminarne liste knadidata koji su dobili boračke stipendije- za studente i one će biti objavljene u općinskim službama BIZ-e .

05.12.2007.
Vaše ime:Lemana Bajrektarevic
Vaše pitanje:Ko je nadlezan za polaganje ispita za sudskog tumača?

Odgovor:Poštovana, Federalni ministar pravde utvrđuje potrebu za postavljanje sudskih tumača na osnovu prethodno pribavljenog mišeljenja predsjednika Kantonalnih sudova.
Na osnovu utvrđene potrebe ministar pravde oglašava javni konkurs za postavljenje sudskih tumača ( član 4. Uredbe o stalnim sudskim tumačima "Službene novine Federacije BiH broj 44 od 9.8.2006. godine.) Navedenu uredbu možete naći ovdje:
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2006/uredbe/18.htm

03.12.2007.
Vaše pitanje:Nadam se da ćete imati vremena da mi odgovorite na još jedno pitanje. Interesuje me da li je moguća sklapanje kupoprodajnog ugovora o kupovini stana sa građevinskom firmom prije tehničkog prijema, a samim tim i sklapanje ugovora o prodaji stana sa drugim fizičkim licem? Pozdrav

Odgovor:rPoštovani, prije tehničkog prijema moguće jes sklopiti Predugovor o kupovini a tek nakon tehničkog prijema sklapa se ugovor o kupovini sa kupcem stana.Iz ovog proizilazi da se prodaja može obaviti tek nakon sklapanja ugovora i ostalih radnji koje slijede nakon toga.(ovjera ,plaćanje poreza, upis u knjigu položenih ugovora )

29.11.2007.
Vaše ime:elvedin
Vaše pitanje:gdje mogu pronaci kompletan zakon o osnovnom obrazovanju

Odgovor:Poštovani, Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju možete naći u
službenim novinama broj 6/04.
Na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sprta TK www.monkstk.ba - zakoni i pravilnici možete pronaći spisak svih akata čiji je obrađivač ministarstvo.

28.11.2007.
Vaše ime:Samir
Vaše pitanje:U ulici Armije BiH 13, se nalazi jedan napusten (zapusten) poslovni prostor. Vidi se natpis da je nekada pripadao Bimexu Brcko. Ima li ikakav nacin da pronadjem ko je vlasnik prostora i da stupim u kontakt sa istim. Hvala, unaprijed. Samir H.

Odgovor:Poštovani, status tog poslovnog prostora trenutno se rješava u sudskom postupku koji je u toku.Postupak vodi jedna firma iz Brčko Distrikta. Nakon okončanja sudskog postupka znati će se sudbina tog prostora. Upućujem Vas da pratite sredstva javnog informiranja i informišete se o tome.

28.11.2007.
Vaše ime:emina
Vaše pitanje:da li ce biti postdiplomskog iz psihologije na Filozofskom fakultetu?

Odgovor:Poštovana, trenutno postidplomski iz psihologije nije predviđen ali pretpostvka je da ukoliko se Univerzitet odnosno Filozofski fakultet želi razvijati da će organizovati i postidplomski studij iz psihologije. Ja vas i upućujem da pregledate web stranicu Univeziteta u Tuzli (www.untz.ba) i informišete se o tome.

28.11.2007.
Vaše ime:sejla
Vaše pitanje:Da li ce ministarstva uskoro raspisivati konkurse za prijem pravnika-pripravnika?Ja molim da odgovorite, pa bar i sa -ne znam- jer sam već 3 puta slala pitanje na adrese samih ministarstava, ali vjerovali ili ne, ni sa jedne adrese nisam dobila nikakvu povratnu informaciju, pa se pitam zasto uopce te adrese služe. Hvala ako odgovorite.

Odgovor:Poštovana, postojala je inicijativa da sva ministarstva Tuzlanskog kantona izraze interes za prijem pripravnika i da se takav zajednički konkurs objavi, međutim od te inicijative se odustalo, i sada svako ministarstvo objavljuje konkurse za prijem pripravnika po svom planu i prema svojim potrebama. U posljednje vrijeme bio je konkurs u ministarstvu prostornog uređenja i ministarstvu za boračka pitanja.U idućoj godini prijem pripravnika vršit će većina ministarstava samo morate redovno pratiti sredstva informisanja a mi ćemo se truditi da na web stranici vlade objavimo takve konkurse.

21.11.2007.
Vaše ime:danijel
Vaše pitanje:molio bih Vas da mi odgovorite za rezultate o dodjeli stipendija dali su izašli, ako nisu kada bi trebali biti objavljeni?

Odgovor:Poštovani, liste dobitnika stipendija za đake srednjih škola, po konkursu koje je objavilo ministarstvo za boračka pitanja TK, biće objavljene 23.11.2007. godine u općinskim službama za boračka pitanja. Procedura za dodjelu stipendija studentima još traje.

21.11.2007.
Vaše ime:prof. dr. Sejad Kočić
Vaše pitanje:Postovani, Molim Vas da mi odgovorite da li su tacne informacije, a koje sam dobio usmenim posrednim putem, o tom Vlada TK je raspisala KONKURS za sufinasranjeizdavnja naučnih radova i knjiga? Na Vasoj we- stranici nisam uspio naci takve podatke a dobijama (usmena od kolega) uvjeravanja da takava vrsta Konkursa postoji i da je pri isteku svog roka. S obzirom da se bavim naucin radom i u pripremi (zavrsna faza) je jedna moja strucna knjiga mjolio bih Vas da mi odgovorite i uputite me na 'pravu adresu' ukoliko je ta informacija uopste tacna. Unaprijed se zahvaljem. S postovanjem Prof. dr. Sejad Kočić

Odgovor:Poštovani, dostavljam Vam Program za raspodjelu sredstava za nauku
i J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva o ostvarivanju prava na
sufinansiranje potreba u oblasti naučno - istraživačkog rada
koji su nažalost završeni, i upućujem Vas da posjetite stranicu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK (www.monkstk.ba) za detaljnije informacije.

21.11.2007.
Vaše ime:Edin Mujakić
Vaše pitanje:Poštovani, ovom prilikom bi željeli da nam odgovorite kakve su mogućnosti i potrebne procedure pri Vladi TK i njenim ministarstvima za dobijanje novčanih sredstava po osnovu zapošljavanja neuposlenih i boraca. Napominjemo da je naše preduzeće u toku 2007. godine zaposlilo velik broj pripadnika boračke populacije i ostalih neuposlenih, te nas stoga zanima da li Vlada TK ima Programe za finansiranje (podršku) ovim aktivnostima.

Odgovor:Obavještavamo Vas da je trenutno aktuelan Drugi projekat za zapošljavanje nezaposlenih osoba starijih od 45 godina koji je raspisao Federalni zavod za zapošljavanje i po informacijama iz Službe za zapošljavanje TK još uvijek ima sredstava za taj projekat. Zato Vas upućujem da se obratite Službi za za zapošljavanje TK i dobijete detaljnije informacije .
Što se tiče zapošljavanja boraca, na poljednjoj sjednci Vlade TK usvojena je informacija o realizaciji Projekta kreditiranja u funkciji bržeg zapošljavanja boračke populacije u kojoj stoji (između ostalog), da ministarstvo za boračka pitanja TK raspolaže sa određenim kreditnim sredstvima i da nastavlja dodjelu sredstava prema Programu o kriterijumima za dodjelu kredita u svrhu bržeg zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica, broj:02/1-14-7969/03 od 20.06.2003. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Programa , broj:02/1-14.9279-1/05 od 07.07.2005. godine te Vas upućujem da se obratite na adresu Ministarstva za boračka pitanja TK na telefone 282-079; i 282-639 i 281-301; za detaljnije informacije.

20.11.2007.
Vaše ime:Dalibor Savicic
Vaše pitanje:Posotvani, imam namjeru da konkurise u instituciji koja je na buzetu TK. Interuje me kolika je cijena rada u institucijama TK kako bih mogao da se orjentisem oko potencijalnih primanja?

Odgovor:Poštovani, plate budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona regulisane su zakonom i Kolektivnim ugovorom a obračunavaju se po Odluci o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za službenike i namještenike koju možete naći na web stranici (izvještaji sa sjednica Vlade) i to u izvještaju sa 5 sjednice Vlade od 26.04.2007. godine. Osnovica za isplatu je 106 KM .

20.11.2007.
Vaše ime:Fehim H.
Vaše pitanje:kada ce izaci zvanican cjenovnik za polaganje vozackih dozvola za pripadajuce kategorije zajedno sa obukom,ljekarskim i svim drugim elementima koji tu spadaju?

Odgovor:Poštovani, cjenovnik za polaganje vozačkog ispita možete naći na web stranici ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK :http://www.monkstk.ba

20.11.2007.
Vaše ime:Amela
Vaše pitanje:Student sam druge godine Pravnog fakulteta u Tuzli,i zanima me da li će uskoro izaći konkurs za stipendiranje talentiranih studenata dodiplomsog studija,jer je moj prosjek 10,00 i još nisam imala priliku da apliciram za bilo kakvu stipendiju.Smatram da takvi studenti,kojih je bilo svega 17 prošle godine, to i zaslužuju.. Unaprijed hvala

Odgovor:Poštovana, posljednji konkurs Ministarstva za obrazovanje, nauku ,kulturu i sport TK za dodjelu stipendija studentima sa nadprosječnim uspjehom raspisan je ove godine u maju mjesecu, tako da naredni možete očekivati iduće godine u maju.

Vaše ime:Senad
Vaše pitanje:Gdje bih mogao pronaći uslove za registraciju Udruženja građana? Zanima me koje dokumente treba priložiti i kolika finansijska sredstva za proceduru registracije, te u kojoj konkretno se ustanovi vrši registracija. Unaprijed zahvalan na odgovoru.

Odgovor:Poštovani, registraciju udruženja obavlja ministarstvo pravde Tuzlanskog kantona  a za sve informacije pored ovih koje sam vam ja dostavila možete dobiti na telefon 035/ 251-015 Ministarstvo pravosuđa i uprave TK

Postupak osnivanja/registracije udruženja i fondacija
I ) PONEŠTO O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA
Zakonom o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02 ), uređeni su uslovi i postupak za osnivanje, unutrašnju organizaciju, registraciju, prestanak udruženja i fondacija.
Udruženje je svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih ili pravnih lica radi unapređenja i ostvarivanja nekog zajedničkog cilja ili općeg interesa u skladu sa Ustavom i Zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.
Fondacija je pravno lice koje nema svoje članstvo, a cilj njenog osnivanja je upravljanje određenom imovinom u općem ili zajedničkom interesu.
Udruženja i fondacije samostalno utvrđuju svoje ciljeve i djelatnosti, u skladu sa Ustavom i Zakonom.
II ) NAZIV I SJEDIŠTE
Naziv udruženja i fondacije mora biti na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine. Naziv udruženja i fondacija može se upisati u Registar u prijevodu na jednom ili više stranih jezika, s tim što naziv na službenom jeziku mora biti upisan na prvom mjestu.
Uz puni naziv, može se koristiti i skraćeni naziv koji mora sadržavati oznake po kojima se razlikuje od drugih udruženja i fondacija .
Udruženja i fondacije mogu imati i svoj znak pored naziva ali se on mora jasno razlikovati od drugih udruženja i fondacija
U naziv udruženja ili fondacije ne mogu se unositi slijedeći nazivi:
Bosna i Hercegovina – bez odobrenja nadležnog organa Bosne i Hercegovine
Federacija – bez odobrenja federalnog organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitošću rada udruženja/fondacije
Naziv kantona – bez odobrenja kantonalnog organa u čiju nadležnost spada oblast na koju se odnosi djelatnost udruženja/fondacije
Naziv grada i općine – bez odobrenja gradonačelnika odnosno općinskog načelnika
III ) OSNIVANJE UDRUŽENJA
Udruženje se osniva donošenjem osnivačkog akta.
Osnivačka skupština donosi osnivački akt, statut udruženja i imenuje organe upravljanja.
Uz zahtjev za upis u Registar udruženja prilaže se:
Osnivački akt i statut udruženja
Spisak članova organa upravljanja
Odluka nadležnog organa o imenovanju lica ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje
Podaci o osnivaču
Zapisnik prve osnivačke skupštine
Ovjerene fotokopije ličnih karti za ovlaštena lica
Dokaz o izvršenoj uplati takse

Vaše ime:Husko
Vaše pitanje:Molim Vas da mi odgovorite ili uputite na mjesto gdje bih mogao da dobijem više informacija o pravima na naknadu tokom trudničkog bolovanja koje je nastupilo u toku trajanja pripravničkog staža. Da stvar bude specifičnija supruga mi se zaposlila preko programa za sufinansiranje pripravnika Tuzlanskog kantona. Koliko to mijenja ili ne mijenja situaciju? Unaprijed hvala.

Odgovor:Poštovani,
iz vašeg pitanja se ne vidi da li je pripravnički staž završen.Mislim da se trebate obratiti za savjet organu gdje je osoba odradila pripravnički staž jer je on (pripravnički staž)regulisan zakonom o radu , dok traje, a kad prestane uposlenik se ponovo vraća na Zavod za zapošljavanje koji reguliše status nezaposlene osobe. Pogledajte u svakom slučaju
Zakon o izmjenama Zakona o radu gdje je regulisan status pripravnika

Vaše ime:IRENA
Vaše pitanje:Poštovana Gospodo, ne znam koliko je od koristi ovo nase obracanje, ali bar cemo da kritikujemo kako bi sebi olaksali dusu ako vec nista drugo. Ja se obracam povodom objavljivanja oglasa kao i moja kolegica za engleski jezik, ali samo sa razlikom tom da sam ja nastavnica razredne nastave koja takodje trazi posao u zadnjih 5 godina bezuspjesno.Kolegici ste napisali da pogleda stranicu POSAO.BA ali vjerujte ja tu istu stranicu pregledavam svaki dan i nijedan konkurs sa tuzlanskog kantona nisam tamo vidjela osim za RS. Da li je moguce da direktori osnovnih skola naseg kantona ne znaju za tu stranicu ili im nije u interesu da zaposljavju nekoga bez stele?HVALA

Odgovor:Veliko zadovoljstvo nam je pomoći Vama u traženju zaposelnja, ali stvarno morate biti više proaktivni. nažalost, veliki je broj nezaposlenih na našem kantonu, uključujući tu i nastavnike/profesore razredne nastave, a kako je svima poznato broj upisanih prvačića je sve manji. Zato se mora biti mnogo angažovan, i mnogo fleksibilnije u pronalaženju posla ( a ne samo kukati). Treba biti spreman da se radi i u drugim kantonima a zašto ne i u Republici Srpskoj.   Skrećem Vam pažnju ponovo da pregledate site posao.ba jer samo jednim upitom za jednan grad dobio sam link
http://www.posao.ba/job.php?user=5d562a65dbb049faa022690c30b77282&jobID=13944
na kojem se traže dva nastavnika razredne nastave, a koliko me sjećanje služi još je u kladnju prije 15 dana bio raspisan konkurs za razrednu nastavu (napominjem da je to sjećanje), ima i drugih.

Vaše ime:aida
Vaše pitanje:moja sestra ima troje male djece .Ona i njen muž su na birou .Da li ona ima pravo na dječiji doplatak i ako ima gdje da se obrati.Oni žive u Tuzli.Imam informaciju da sva djeca u sarajevskom kantonu imaju doplatak bez obzira dali rade ili ne.

Odgovor:Vlada je donijela Odluku, a na osnovu Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, porodica sa djecom, da u ovoj godini pravo na dječji dodatak imaju djeca čiji su roditelji nezaposleni. Za ovu godinu utvrđeno je da je visina dječjeg dodatka 30,00 KM.
Za realizaciju ovih prava zaduženi su općinski centri za socijalni rad.
Molimo vašu sestru da ode u Centar za socijalni rad u općini prebivališta i tamo će joj službenici dati potrebnije informacije o dokumentaciji koju je potrebno predati.

Vaše ime:Elvir
Vaše pitanje:Poštovana gopodo! Da li mi možete dati odgovor kada će biti usvojena esencijalna lista lijekova za 2007.godinu. Ovo pitanje sam već nekoliko puta postavljao, ali nažalost nisam dobio još uvijek nikakav odgovor, te Vas molim da mi date napokon taj odgovor.

Odgovor:Usvajanje nove liste osnovnih lijekova o trošku ili uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja se očekuje uskoro. Formiranje liste je u toku (koja će očekuje se biti proširena kako brojem lijekova tako i brojem proizvođača istoga lijeka).
Moramo Vas napomenuti da je u oblasti zdravstva u od početka trebalo prevazići niz poteškoća, od kojih je samo jedan štrajk zdravstvenih radnika u cijeloj Federaciji, te usvajanje novog kolektivnog ugovora.

Vaše ime:Denis Dedajic
Vaše pitanje:Postovani, Putem medija sam informisan o formiranju tijela Vlade koje ce izraditi sistemski odgovor po pitanju zloupotrebe droga. Obzirom da sam sa dosta drugih osoba bio ukljucen u citav proces koji je dobrano uoblicen u odredene dokumente,dijelom prezentiran Premijeru Vlade TK, molio bih Vas da mi date odgovor ko su clanovi tog tijela i ko koordinira njegovim radom? Srdacan pozdrav, Denis Dedajic

Odgovor:Vlada Tuzlanskog kantona na 14. redovnoj sjednici usvojila je Odluku o osnivanja Koordinacionog tima za izradu programa borbe protiv bolesti ovisnosti na području Tuzlanskog kantona. Vlada je imenova resorne ministre iz 5 strateških oblasti u ovaj tim i to:
1. Faruka Vikala, ministara za rad i socijalnu politiku
2. Seada Omerbegovića, ministar unutrašnjih poslova
3. Jasminku Mijatović, ministra pravosuđa i uprave
4. Mirzetu Hadžić-Suljkić, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta
5. Asima musića, ministra zdravstva
Zadaci ovog koordinacionog tima su:
- Da imenuju stručne timove po resornim oblastima i to: unutrašnji poslovi, socijalna politika, pravosuđe, obrazovanje, nauka, kultura, sport i zdravstvo.
- Da na osnovu strateških ciljeva i programa koje izrade stručni timovi, izrade nacrt cjelovitog programa borbe protiv bolesti ovisnosti na Tuzlanskom kantonu za period 2008-2012. godina
- Da provedu javnu raspravu o dokumentima i utvrde konačan prijedlog programa.

Vaše ime:Emir
Vaše pitanje:Kako se moze doci spiska visine plata sluzbenika Skupstine Tuzlanskog Kantona?! S obzirom da ste budzetski korisnici takve informacije bi trebale biti dostupne a sto je u skladu sa zakonom o informisanju?! Hvala

Odgovor:Plate državnih službenika u Tuzlanskom kantonu je regulirano Odlukom o platnim razredima i koeficijentima i objavljena je u Služenim novinama TK broj 06/07 i možete ih skinuti sa sljedećeg lika http://www.tk.kim.ba/Vlada/Dokumenti/sl_novine/2007/kanton6-07.pdf. Međutim, za konkretne isplate za pojedine mjesece more ćete podnijeti pismeni zahtjev sekretaru Skupštine TK, i tražite pristup informacijama. Obrazac je na http://www.skupstinatk.kim.ba/b/s/obrazac_pristup_informacijama.pdf

Vaše ime:Azra H.
Vaše pitanje:Na koji način se može saznati koje su osnovne škole raspisale konkurse za mjesto nastavnika engleskog jezika za ovu šk.god. s obzirom da škole objavljuju konkurse u razločitim novinama i to po pravilu u onim koje ne čita veliki broj ljudi tako da je zaista nemoguće upratiti objavu konkursa, a kamoli konkurisati u zadanom roku.

Odgovor:Poznato je da sve javne ustanove moraju poslovati po osnovama Zakona o javnim nabavkama. Stoga škole objavljuju u onim novinama koje su dostavile najbolju ponudu i sa kojom su zaključili ugovore. Moguće je i vjerojatna vaša konstatacija da su to novine sa manjim tiraže ili popularnošću, ali vjerujmo nije prikladan da se oglasi objavljuju u novinama koji se karakterišu kao žuta štampa., a u BiH su to najpopularniji novine.

Znajući za probleme kojima se susreće nezaposleni, i da je praktično nemoguće da čita sva izdanja dnevnih novina Zavod za zapošljavanje je uveo praksu da na svojoj oglasnoj tabli postavljaju isječke oglasa iz dnevnih novina. Ako živite u nekom od gradova dobro  bi bilo da češće navraćate u Biroe i tamo pogledate oglasnu tablu (tako sam ja radio). Ako pak živite u seoskom području pokušajte zamoliti nekog prijatelja da to učini za vas.
Kako imate Internet pristup dobro bi bilo da pratite stranicu WWW.POSAO.BA, na kojoj urednice ovog portala postavljaju oglase koji se objavljuju u novinama Bosne i Hercegovine. Na ovom portalu trenutno ima više od 200 oglasa iz oblasti obrazovanja, i 15 nastavnika-profesora engleskog jezika, sa mjestima od Goražda do Velike Kladuše.

Posljedni oglasi škola u Tuzlanskom kantonu:

- OŠ Mejdan   Tuzla 29.07.2007. godine (15 dana od dana objavljivanja)
1. Nastavnik engleskog jezika na neodređeno vrijeme 1 izvršilac
2. Nastavnik engleskog jezika na određeno vrijeme, 1/2 norme 1 izvršilac

- OŠ Humci u Humcima 29.07.2007. godine (15 dana od dana objavljivanja)
3. Nastavnik engleskog jezika na neodređeno vrijeme 1 izvršilac
4. Nastavnik engleskog jezika na određeno vrijeme, 20 sati 1 izvršilac

- OŠ Višća u Donjoj Višći 29.07.2007. godine (15 dana od dana objavljivanja)
1. Nastavnik engleskog jezika na neodređeno vrijeme 3 izvršilac

- OŠ Slavinovići u Tuzli 26.07.2007. godine (15 dana od dana objavljivanja)
1. Nastavnik engleskog jezika na neodređeno vrijeme 1 izvršilac

-  OŠ  Kladanj u Kladnju 26.07.2007. godine (15 dana od dana objavljivanja)
1. Nastavnik engleskog jezika na neodređeno vrijeme 1 izvršilac
3. Nastavnik engleskog jezika na određeno vrijeme,  3 izvršilac

- OŠ Memići u Kalesija 25.07.2007. godine ( 8 dana od dana objavljivanja)
1. Nastavnik engleskog jezika na neodređeno vrijeme 1 izvršilac
2. Nastavnik engleskog jezika na određeno vrijeme 1 izvršilac

- OŠ Kamberi u Gradačac 25.07.2007. godine (15 dana od dana objavljivanja)
3. Nastavnik engleskog jezika na neodređeno vrijeme 1 izvršilac

- OŠ Brčanska Malta u Tuzli 24.07.2007. godine (8 dana od dana objavljivanja)
3. Nastavnik engleskog jezika na određeno vrijeme, 1/2 norme 1 izvršilac

Vaše ime:Lejla
Vaše pitanje:Do kada je otvoren oglas za prijem pripravnika volontera u organima pravosuđa?

Odgovor:Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona objavilo je Oglas za prijem volontera u organe pravosuđa u dnevnim novinama 07.06.2007. godine. Dokumente za prijavu je potrebno poslati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

Vaše ime:Mensur
Vaše pitanje:koliko iznosi trenutno osnovica poreza na promet koja se obracunava u knjigi prometa, na osnovu koje se dobije zbirna preracunata stopa poreza na promet.

Odgovor:Porez na promet u Bosni i Hercegovini zamijenjen je porezom na dodatnu vrijednost (PDV) od 01.01.2006. godine, tako da se više porez na promet ne primjenjuje. Trenutno u Bosni i Hercegovini se primjenjuje jedinstvena stopa PDV i iznosi 17%.
To je ako se radi o tz. indirektnim porezima, i njih prikuplja Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine http://www.uino.gov.ba/ . Dok se direktni porezi naplaćuju u entitetskim poreskim upravama http://www.pufbih.ba/ i http://www.poreskaupravars.org/.

Vaše ime:Ivana Sabljić
Vaše pitanje:Postovani, molim Vas da mi objasnite što je sve potrebno za nostrifikaciju svjedodžbi??Srednju školu sam zavrsila u Širokom Brijegu, BiH, a školovanje želim nastaviti u Splitu.

Odgovor:Kako se radi o priznavanju stečenih kvalifikaciju u Bosni i Hercegovine od strane druge države (Republike Hrvatske) trebate podnijeti zahtjev u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH. Na njihovoj stranici postoji dosta dobro objašnjenje za postupak, te adrese i obrazci, Link http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2339

Vaše ime:Esed
Vaše pitanje:Da li je, a ukoliko jeste, kada je raspisan Konkurs/Natjecaj za dodjelu stipendija - kredita za dodiplomske i postdiplomske studije, izradu magistarskog rada i doktorske disertacije? Hvala!

Odgovor:Javni oglas za dodjelu studentskih kredita studentima dodiplomskog studija raspisivan je 03.05.2007. godine u dnevnim novinama i rok za predaju dokumenata je istekao.
Vlada ja da donijela odluku o izdvajanju sredstva za sufinansiranje postdiplomskog studija, magistarskih i doktorskih radnji i drugih projekata iz oblasti «nauke», međutim još uvijek nije raspisan javni oglas a očekuje se da će biti vrlo brzo.

Vaše ime:Vikalo Reuf
Vaše pitanje:Pravo i uslovi za ostvarivanje djecijeg doplatka

Odgovor:Pravo na dječji dodatak u Tuzlanskom kantonu mogu ostvariti djeca čija su oba roditelja nezaposlena, što se prikazuje dokazom o nezaposlenosti, a redovno pohađaju školu.
Sredstva osigurava Ministarstvo za rad i socijalnu politiku iz Budžeta Tuzlanskog kantona, a preko općinskih centara za socijalni rad. Za ovu godinu utvrđeno je da je visina dječjeg dodatka 30,00 KM. Za detaljnije informacije molimo vas da se obratite nadležnom centru za socijalni rad.

Vaše ime:majda
Vaše pitanje:Postovani, molim vas za podatak da li se jos uvijek moze aplicirati sa zahtjevom za sufinansiranje troškova u oblasti nauke (doktorska disertacija). Da li je , i ako jeste, kada je objevljen javni poziv za navedeno. Unaprijed hvala na odgovoru.

Odgovor:Vlada Tuzlanskog kantona na svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj 17.05.2007. godine donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspoređivanje sredstava sa budžetske pozicije-24010004 «Nauka». Međutim, do sada ( 13 dana) nije objavljen javni poziv, što se uskoro očekuje. Nakon objavljivanja javnog poziva moći ćete aplicirati na pomenuta sredstva koja su za poziciju «Nauka» u Budžetu za 2007. godine planirana u visini od 230.000,00 KM

Vaše ime:adis
Vaše pitanje:postovni! konkurisao sam na mjesto sudskog policajca u tuzli, medjutim na strani sudske policije, gdje su preliminarni rezultati, sve stranice su blokirane?kako da dodjem do lista? unaprijed hvala.

Odgovor:Pretpostavljamo da se radi o nedavno objavljenom oglasu za prijem sudskih policajaca ili sudskih policajaca pripravnik u Odjeljenju sudske policija sudova Tuzlanskog kantona sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Tuzli (10 izvršilaca).
Naime, Sudska policija je u nadležnosti Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te su prema svojim potrebama raspisali ovaj oglas, i kako ste i sami vidjeli šaljući dokumente da je nadležno ovo sudsko tijelo.
Službena stranica se nalazi na adresi http://vsfbih.ba odnosno ono što vas zanima jeste da prema informacijama sa ovog sajta, testiranja su predviđena za jul, a tačno možete vidjeti u ovom dokumentu http://vsfbih.ba/web/linkovi/sudska_policija_konkurs/raspored_testiranja_tuzla.pdf , i želimo vam svako dobro na pomenutim testiranjima.

Vaše ime:samira
Vaše pitanje:molim vas da mi napisete kada ce biti konkurs za povratne boracke kredite za rjesavanje stanbenog pitanja

Odgovor:Raspisivanje konkursa vrši se po opštinama, i u nekim opštinama ovaj konkurs je raspisan i prije više od mjesec dana. Pozivam vas da se obratite u opštinu prebivališta i raspitate se kada je bio ili kada će biti raspisan, te koje dokumente trebate pribaviti.

Vaše ime:Mirnes T
Vaše pitanje:Koliko je 2006 godine na kantonu izdvojeno finansijiskih sredstava za sport po opštinama?

Odgovor:U Budžetu Tuzlanskog kantona za tekuću godinu planirano je da se izdvoji 1.700.000,00 KM za fizičku kulturu i sport.

Vaše ime:Elvir Hasanović
Vaše pitanje:Već tri mjeseca kako sam predao dokumentaciju u BIZ Kalesija i preporuke za banjsko liječenje obzirom da bolujem od diskushernije a stanje mi se iz dana u dan pogoršava molim Vas da mi odgovorite odprilike kakve su šanse za skoriji odlazak na liječlenje u banju.

Odgovor:Razlozi dosadašnjeg ne rješavanja zahtjeva:
1. Budžet TK-a za 2007. godinu usvojen je na Skupštini TK-a 30.03.2007. godine.
2. Prvi tender za izbor institucija liječilišta raspisan je 27.11.2006. godine. Obzirom, na činjenicu da su se javila samo dva kvalifikovana ponuđača, nije se mogao izvršiti izbor jer nije obezbijeđena stvarna konkurentnost.
3. Drugi tender raspisan je ponovo 12.03.2007. godine.Ovaj postupak je okončan i slijedi zaključivanje ugovora do kraja sedmice.
4. Nakon potpisivanja ugovora slijedi komisijska obrada zahtjeva od dva ljekara specijalista i pravnika Ministarstva.
5. Mogući rok za upućivanje imenovanog na upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje je konac maja 2007. godine.

Vaše ime:Dalida Karabdic
Vaše pitanje:Postovani, pokusavam da nadjem na internetu podatak o vremenskom roku za izdavanje pasosa u Tuzlanskom Kantonu. Iz KLadnja sam tako da bi morala predati zahtjev u Kladnju.Cula sam da je do 15 dana zaknska regulativa za izdavanje pasosa.Molim Vas da mi sto prije odgovorite po mogucnosti da mi na mail adresu posaljete taj dio u pisanoj formi ili ako postoji na engleskom jeziku. Radim u Iraku i mom poslodavcu je potrebno sto prije kako bih mogla ici kuci da zamjenim pasos. Unaprijed hvala Molim vas da mi posaljete broj telefona kako bih vas mogla i nazvati. Dalida Karabdic

Odgovor:U procesu izdavanja putne isprave - pasoša potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
Punoljetna lica: prijava CIPS-a,1 fotografija, 30 KM taksa, popuniti obrazac u MUP TK.
Maloljetna lica: prijava obrazaca CIPS-a jednog roditelja, 1 fotografija, 30 KM, saglasnost oba roditelja (djeci do 6 godina - potpisuju roditelji), djeca preko 6 godina sama se potpisuju, popuniti obrazac u MUP TK.
Rok za izdavanje pasoša regulisan zakonom je do 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave.

Vaše ime:edo
Vaše pitanje:gdje mogu da polažem za certifikat zaštitara ,obezbjeđenje? Koji od dokumenata moram posjedovati?HVALA

Odgovor:Prema Zakonu o agencijama za zaštitu ljudi i imovine, objavljenog u Službenim novinama FBiH broj 50/02, poslove zaštite iz nadležnosti agencije mogu obavljati samo lica koja ispunjavaju sljedeće uvjete:
1) da su državljani Bosne i Hercegovine;
2) da imaju certifikat za obavljanje poslova zaštite;
3) da su tjelesno i duševno sposobna za obavljanje poslova zaštite;
4) da imaju najmanje srednju školsku spremu, s tim da lice koje obavlja poslove tehničke zaštite ima odgovarajuću školu tehničkog smjera, a odgovorno lice najmanje višu školsku spremu;
5) da se protiv lica ne vodi krivični postupak i da nije osuđivano za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti ili da nije kažnjavano za prekršaj protiv javnog reda i mira koji ima obilježje nasilja;
6) da ne može biti lice koje je komesar IPTF-a isključio, kojem je oduzeta privremena dozvola i kojem je odbijeno izdavanje certifikata za službu policajca u BiH ili koje je bilo koji organ za provođenje zakona iz BiH otpustio zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti ili počinjenog krivičnog djela, i
7) da ne može biti lice koje je smijenjeno iz vojne službe od COMSFOR- a u skladu sa «Uputstvom stranama».
Certifikat za obavljanje poslova zaštite iz može steći ono lice koje obavi odgovarajuću obuku za obavljanje tih poslova i položi ispit iz te obuke.
Obuka se provodi po programu koji utvrdi federalni ministar unutarnjih poslova u suradnji s dekanom fakulteta kriminalističkih nauka.
Organiziranje i izvođenje obuke obavlja Federalno ministarstvo i fakultet kriminalističkih nauka u suradnji s kantonalnim organima unutarnjih poslova.
Kandidati koji obave obuku pristupaju polaganju ispita pred komisijom koju imenuje federalni ministar unutarnjih poslova.
Licu koje položi ispit Federalno ministarstvo izdaje certifikat (uvjerenje).
Obuku za stjecanje certifikata mogu pohađati samo lica koja ispunjavaju sve gore navedene uvjete . Zahtjev za pohađanje obuke zainteresirana lica podnose kantonalnom organu unutarnjih poslova prema svom prebivalištu. ( sa sjedištem u Tuzli , ulica Turalibegova bb - zgrada MUP TK). Uz zahtjev se prilažu odgovarajući dokazi zaispunjavanje neophodnih uslova. . Kantonalni organ unutarnjih poslova donosi rješenje kojim se podnosiocu zahtjeva odobrava pohađanje obuke ako su ispunjeni svi uvjeti, odnosno odbija zahtjev za pohađanje obuke ako utvrdi da kandidat ne ispunjava sve uvjete. Certifikat za obavljanje poslova zaštite izdaje se za obavljanje poslova fizičke zaštite i za obavljanje poslova tehničke zaštite. Oblik i sadržaj certifikata propisuje federalni ministar unutarnjih poslova.

Vaše ime:Azra
Vaše pitanje:Zanima me da li je na području Tk bilo zabiljezenih slucajeva serijskih ubojstava? Podatak hitan zbog istrazivackog rada na fakultetu Pravnih nauka.... Unaprijed hvala

Odgovor:Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nije imalo do sada evidentiranih serijskih ubojstava.

Vaše ime:Refika Karabegovic
Vaše pitanje:Na koji nacin je moguce izvrsiti povrat stana u kome sam zivjela do jula 1992, odakle sam evakuisana sa dvoje male djece i na koji sam imala prijeratno stanarsko pravo.Prvi zahtjev za povrat sam podnijela u martu 1996 (nemam pismeni dokaz), bez odgovora.Drugi zahtjev sam podnijela 2002,bez odgovora.Putem interneta sam postavila pitanje Opstini Gradacac, odgovorili su mi da sam izgubila pravo na povrat zbog nepostovanja roka. Imam li pravo na povrat (otkup)?Postavljala sam pitanja drugim licima, odgovornim za pitanja gradjana, ali nisam nikada dobila odgovor. Ako sada pisem na pogresnu adresu-izvinite me, hvala unaprijed. PS. Zivim u USA.

Odgovor:Imajući na umu da su ove poslove do sada obavljalo nekoliko institucija i da su one postavljale određene rokove za podnošenje zahtjeva, savjetujemo Vam da se obratite organizaciji "Vaša prava".Navedena organizacija ima mrežu kancelarija u svim regionima Bosne i Hercegovinu i nudi  besplatnu pravnu pomoć.Mislim da u Vaše ime može poduzeti i određene pravne radnje.Web site ove agencije je http://www.vasaprava.org/Home.htm

Vaše ime:nermin demirovic
Vaše pitanje:da li postoji podsticaj za vočarstvo i kome da se obratim u vezi toga.Zemljiste se nalazi na području općine Sebrenik PS. Gdje mogu dobiti savjete o aktualnim kulturama za voćnjake

Odgovor:Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Program utroška sredstava za podršku primarnoj proizvodnji utvrđenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2007. godinu. Ukupno se planira izdvojiti u 7,5 miliona KM. Za realizaciju ovog programa zaduženi su Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK, Poljoprivredne zavod i Ministarstvo finansija TK, svako iz svoje nadležnosti, svako iz svoje nadležnosti.
Molim vas da se obratite Ministarstvu poljoprivrede i poljoprivrednom zavodu koji će Vam omogućiti da se upoznate sa sadržajem navedenog Programa i dati upute kako da dođete do podsticajnih sredstava.

Vaše ime:Azra Muhić
Vaše pitanje:Da li je usvojen Zakon o elektroenergetskoj inspekciji

Odgovor:U skladu sa federalnim Zakonom o inspekcijskim poslovima Tuzlanski kanton je formirao samostalnu Upravu za inspekcijske poslove u čijem sastavu je predviđen i inspektor za elektroenergetiku, koje vrši poslove inspekcijskog nadzora.
Podatke o adresi i brojevima telefona Uprave možete pronaći na linku http://www.tk.kim.ba/Direkcije/KUZIP.htm

Vaše ime:Senada Husic
Vaše pitanje:Postovane dame i gospodo Da li je moguce produziti pasos ili je potrebno izdavanje novog? Kolko kosta?I do kada se najkasnije treba podnijeti molba za produzetak/izdavanje pasosa,prije isteka? S postovanjem S.Husic

Odgovor: Pasoš kome je istekao vremenski rok se ne može produžiti, nego je potrebno izdavanje novog. Za izdavanje pasoša potrebno je priložiti sljedeće :
- uplatiti 30 KM,
- 1 fotografija,
- važeća lična karta CIPSA,
- Zahtjev za izdavanje pasoša.
Nakon predaje potrebne dokumentacije, primljeni Zahtjev za izdavanje, se rješava u roku od 15 dana. MUP TK

Vaše ime:Muhamed
Vaše pitanje:Da li je došlo do povećanja osnovice budžetskim korisnicima TK?

Odgovor:Posljednje povećanja osnovice za plaće budžetskim korisnicima u Tuzlanskom kantonu je bilo sredinom prošle godine, kada je Vlada usvojila osnovicu za obračun plate u visini od 108 KM.

Vaše ime:begicn
Vaše pitanje:uslov za otvaranje privatne specijalističke ordinacije, te zakon kojim je to regulisano odnosno praavilnik ako je donešen kao podzakonski akt, naravno misli se na kanton TK-a'?

Odgovor:Rad specijalističkih ordinacija regulisan je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/97); odnosno Pravilnikom o uvjetima u pogledu prostora, opreme i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje privatne prakse u zdravstvenoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/00 i 36/01); Prijave se podnose Ministarstvu zdravstva Kantona. Molimo Vas da se obratite našem ministarstvu gdje možete dobiti set u kojem se nalazi formulari za podnošenje zahtjeva, spisak potrebne dokumentacije koju trebate pribaviti i takse koje morate platiti.

Vaše ime:Melissa
Vaše pitanje:da li postoji zakon o zloupotrebi lijekova? .

Odgovor:U Federaciji BiH postoji Zakon o lijekovima, koji ima za cilj da reguliše promet lijekovima, osigura dostupnost djelotvornim, sigurnim, kvalitetnim i ekonomičnim lijekovima koji se upotrebljavaju u medicini, te da se spriječi njihova zloupotreba.
Zakone iz možete pronaći na web stranici Vlade Federacije http://www.fbihvlada.gov.ba/ .

Vaše ime:eestectz.fe.untz.ba
Vaše pitanje:Na koji način neprofitna organizacija mladih na nivou Tuzlanskog kantona (cija je primarna uloga dodatna edukacija studenata u evropi i organizovanje projekata u TK) moze aplicirati za finansiranje, koja dokumentacija je potrebna i kome se obratiti? unaprijed hvala.

Odgovor:Vlada Tuzlanskog kantona u Budžetu predviđa i sredstva za podršku nevladinim organizacija. Ova sredstva se raspoređuju javnim oglasom koji se raspisuje u prvoj polovini godine. Uzimajući u obzir da još uvijek nije usvojen Budžet, a njegovo usvajanje očekuje se u četvrtak 22.03.2007. godine, nije raspisivan poziv za  raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, za podršku projektima.

Vaše ime: Ervin
Vaše pitanje:Molimo vas da odgovorite dali ce ikad osobe sa zavrsenim VI-stepenom strucne spreme zv.kriminalist dobiti sansu da u Mup-u TK odrade pripravnicki staz,jer samo su dosad izlazili konkursi za VII stepen,a prema zakonu o policijskim sluzbenicima dovoljan je VI-stepen za cin mladjeg inspektora i svi ostali kantoni su raspisivali konkurs i za VI-stepen.

Odgovor:Do sada je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji MUP-a TK-a za radno mjesto Inspektora, kao jedan od posebnih uslova bio predviđen VII stepen školske spreme, zanimanja između ostalih i dipl. kriminalista.
Zbog toga, do sada ovo Ministarstvo i nije moglo primati kandidate sa završenim VI stepenom školske spreme, vašeg zanimanja  - Kriminalista -.
U prijedlogu Izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a TK-a, za pojedine činove u Upravi policije, kao poseban uslov za sticanje čina mlađeg inspektora, propisali smo i VI stepen složenosti - zanimanje Kriminalist.  
S obzirom da novi Pravilnik unutrašnje sistematizacije i organizacije unutar MUP TK, još uvijek nije usvojen, samim tim neće doći ni do promjena u odnosu na dosadašnji pristup.

Vaše ime: Ademir
Vaše pitanje:Poštovana gospodo Zamolio bih Vas da mi omogućite pregled važećih "zakona o vatrogastvu" i "zakona zaštite od požara" koji se primjenjuju na području TK-a i općine Tuzla. Unaprijed zahvaljujem

Odgovor: Zakon o zaštiti od požara Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je 2001. godine i ovaj zakon je objavljen u Službenim novinama Tuzlanskog kantona broj 9/01, a ove novine možete skinuti i sa naše stranice: http://www.tk.kim.ba/Vlada/Dokumenti/sl_novine/2001/sl_novine_9-2001.pdf

Vaše ime: asija
Vaše pitanje:koliko ministarstvo za obrazovanje kulturu i spor izdvaja iz budžeta za kulturu?

Odgovor:Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Tuzlanskog kantona iz Budžeta izdvaja 2,65 miliona KM za kulturu.

Vaše ime: mirha m
Vaše pitanje:Molim vas da mi odgovorite da li ja kao stanovnik Tuzlanskog kantona mogu konkurisati na konkurs za prijem pripravnika u ministarstvu Kantona Sarajevo? Hvala

Odgovor:Državljanin Bosne i Hercegovine može aplicirati i zaposliti se u bilo kojem mjestu bez diskriminacije. A kako se radi o državnoj službi molim Vas da za više informacija posjetite web site Agencije za državnu službu http://www.adsffbih.gov.ba gdje možete pronaći više informacija o zapošljavanju i radu u državnoj službi, također možete uputiti i upit njihovom službeniku za odnose s javnostima, e-mail možete pronaći na pomenutoj stranici.

Vaše ime: Seid Hrnčić
Vaše pitanje:Poštovani, Trenutno vršim izradu biznis plana pa bi mi dobro došao podatak o tome koliko trenutno na području TK postoji privrednih subjekata (izraženo brojem). Značajno bi mi došla i informacija o broju aktivnih privrednih subjekata i na području FBiH. Hvala

Odgovor:Upućujem vas na stranicu Privredne komore Tuzlanskog kantona http://www.kpktz.ba/ na kojoj postoje podaci koje vas interesiraju, ili na stranicu Federalnog zavoda za statistiku na kojoj se nalaze podaci za cijelu Federaciju BIH http://www.fzs.ba/ .

Vaše ime keni
Vaše pitanje:Interesuje me da mi odgovorite da li vaze privatni fakulteti iz RS na nivou cijele BIH i na kojoj veb stranici da nadjem te zakone o visokom obrazovanju BIH.

Odgovor: Univerzitet/ fakultet ako je ustrojen i radi po zakonu bilo kojeg kantona ili entiteta, je zakonita visokoškolska ustanova.
Zakon o visokom obrazovanju Republike srpske možete pronaći na linku Narodne skupštine RS http://www.narodnaskupstinars.net/cir/zipovi/zak/Zakon_o_visokom_obrazovanju.zip
Zakon o visokom obrazovanju i njegove izmjene za Tuzlanski kantona možete pronaći na stranici našeg Ministarstva http://www.monkstk.ba/

Vaše ime sanela
Vaše pitanje:Molim vas da me uputite gdje mogu dobiti informacije o evidenciji odnosno o vodenju pripravnickog staza u osnovnim školama. naime u OŠ Miladije u Tuzli raspisan je konkurs za pedagoga. Primljena je kćerka sekretara istoimene škole Selma Muminović. nakopn nekiliko osnovanih žalbi konkurs je poništen. Međutim Pomenuta Selam Muminović je krajem decembra 2006. godine položila stručni ispiti. Zanima me kako mogu provjeriti ko je njoj vodio pripravnički staž i kako je uspjelo proći devet mjeseci kad je i konkurs koji je poništen raspisan 24.12. 2005. a svim pripravnicima je prekunit pripravnički u toku jela i avgusta mjeseca unaprijed se zahvalčjujem

Odgovor:molimo vas da se obratite ustanovi u kojoj je imenovana odradila pripravnicki i zatrazite navedene informacije.

Vaše ime ESED
Vaše pitanje:kada izlazi konkurs za stipendiranje studenata?

Odgovor:Konkurs za dodjelu studentskih kredita ne može biti raspisan prije usvajanja Budžeta za 2007.godinu. Krajnji rok za usvajanje Budžeta je 31.03.2007.godine. Ministarstvo je u potpunosti spremno za raspisivanje konkursa.

Vaše ime Alen
Vaše pitanje:Da li je u Službenim novina Federacije BiH izašao Plan i program za 4 razred devetogodišnje osnovne škole

Odgovor:Model NPP za 4.razred devetogodišnje osnovne škole možete pogledati na web stranici ministarstva www.monkstk.ba . NPP se ne objavljuje u sl.novinama FBiH već u Sl. novinama Kantona.

Vaše ime Selma
Vaše pitanje:Postovani, Potrebno mi je pojasnjenje u vezi kriterijia po kojima se vrsi bodovanje za prijem u radni odnos u Osnovnim i Srednjim skolama TK izdato od Ministarstva obrazovanja nauke kulture i sporta TK od Dec 27, 06 god. Naime interesuje me stavka "vrijeme zavrsetka studija" kao i nacin bodovanja iste. Fakultet sam upisala u skolskoj 1998/99 godini, niti jednu godinu nisam obnavljala. Zavrsnu godinu tj. osmi (8) semestar sam odslusala 2001/02 godine te diplomirala 25 Sep 2003 tj. u periodu imatrikulacije odnosno do pocetka naredne akademske godine tako da nisam obnavljala upis. Interesuje me, moj status zavrsetka studija (studij zavrsen u roku, odnosno studij zavrsen poslije roka) i koliko bodova treba da dobijem po ovoj stavci a na osnovu gore navedenih podataka. S postovanjem, Unaprijed zahvalna.

Odgovor:Puno vrijeme studiranja se odnosi na period od upisa na fakultet pa do završetka, tj diplomiranja.

Vaše ime Mirza
Vaše pitanje:Zanima me hoće li Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i ove školske godine (2006/07) raspisivati konkurs za dodjelu studentskih kredita? Hvala

Odgovor:Odgovor:
Nacrtom Budžeta Tuzlanskog kantona za 2007. godinu predviđena su sredstva za Fond za kreditiranje studenata. Nacrt se nalazi na našoj stranici i možete ga pogledati ovdje.
Kada će biti raspisan konkurs ovisi će o tome kada će biti usvoje Budžet i formirana nova Vlada kantona, kao i od toga kada će biti donešene odgovarajuće odluke.

Vaše ime Enisa Milinovic
Vaše pitanje:Na koji način udruženja humanitarnog karaktera sa registracijom na nivou Tuzlanskog kantona mogu aplicirati svoj program na finansiranje, šta je potrebno da dostave od dokumentacije i gdje da predaju?

Odgovor:Vlada Tuzlanskog kantona godišnje u budžetu osigurava sredstva za podršku u sufinasiranju projekata udruženja i ogranizacija na područnu Kantona.
Dodjela sredstava vrši se kroz javni poziv, a koji za ovu budžetsku godinu još nije objavljen. O pojedinostima iz prošlogodišnje raspodjele možete pogledati u Službenim novinama TK broj 04/06 http://www.tk.kim.ba/Vlada/Dokumenti/sl_novine/2006/kanton4-06.pdf Odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za izbor i sufinasiranje programa i projekata udruženja iz Budžeta TK za 2006. godinu, i njezin član 5.
Na našoj stranici na linku Program_raspodjele_sredstava je Program raspodjele sredstava za organizacije koje su dobile su aplicirali prošle godine.

Vaše ime emir
Vaše pitanje:U ulici Slavka Micica u Tuzli ispred zgrade koja ima tri ulaza izbija voda ispod dijela koji stanari zgrade koriste kao parking prostor za vozila. Navodno iz vodovoda i kanalizacije Tuzla danas je neko donjeo ne protokolisani dokument na kojem je naznaceno da moramo popraviti kvar o svom trosku u roku od pet dana ili cemo biti iskljuceni sa napajanja vodom. S obzirom da voda izbija iz asfalta odnosno curi iz zemlje te da mi u zgradi nemamo nikakav kvar na zajednickim instalacijama nismo sigurni sta se desava. Mozete li odgovoriti molim vas ko je nadlezan za takvu vrstu kvarova. Da li su to stanari ili neka druga firma. Ponovo napominjem da voda ne curi iz zajednickih instalacija koje pripadaju zgradi i koje su zajednicko vlasnistvo. Kako je receno jednoj nasoj sustanarki koja je otisla u Amos da prijavi da voda curi trebamo platiti oko 1500KM da bi se to popravilo. Ovo pitanje je upuceno na molbu stanara zgrade jer nam se cini da nas neko pokusava opljackati. Unaprijed zahvalani stanari zgrade u Slavka Micica Tuzla

Odgovor:Dobro bi bilo da o navedenom obavijestite općinsku službu. Općina je nadležna za komunalnu infrastrukturu.

Vaše ime Amra
Vaše pitanje:Stanujem na Sickom brodu,svakodnevno prolazim pored otpada auta na kojem ima vise pasa koji nisu vezani i svaki puta agresivno nasrcu na prolaznike. Zanima me da li se mogu obratiti nekoj inspekciji ili necem slicnom koji bi mogli uticati na taj problem. Ako je moguce da mi date ili adresu ili broj telefona koga bi mogla kontaktirati.Hvala.

Odgovor:Općinske strukture su nadležne za provođenje komunalnog reda. Molim Vas da se obratte u općinu i prijavite okupljanje pasa lutalica, i koja bi trebala poduzeti neke radnje, šinter službu ili slično.

Vaše ime Mirella
Vaše pitanje:Kako i na koji nacin se moze obavjestiti sanitarna inspekcija o problemu koji ima podruzna ambulanta Gornje Dubrave? Sumnjam da iko zna sta se gore desava i u kakvim uslovima se ljudi "lijece" i zdravstveni radnici rade.. Hvala.

Odgovor:Molimo Vas do uputite predstavku pismenim putem Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, koja je nadležna i za ove probleme. Više informacija o Upravi možete pronaći i na našoj stranici http://www.tk.kim.ba/Direkcije/Inspektorat_za_sanitarne_poslove.htm

Vaše ime MLADEN FISER
Vaše pitanje:Radim u Poreznoj upravi FBiH. Za potrebe sluzbe bio bih Vam veoma zahvalan ako ste u mogucnosti da mi E-mailom dostavite Sl. novine vaseg kantona broj 11/05 ili bar dio koji govori o preknjizenju pogresnih uplata. S postovanjem.

Odgovor:Službene novine Tuzlanskog kantona u PDF-u se nalaze na našoj web stranice i može te skinuti. Konkretni broj je na linkuhttp://www.tk.kim.ba/Vlada/Dokumenti/sl_novine/2005/kanton11.pdf

Vaše ime nedreta hasanović
Vaše pitanje:kome da se obratim za informaciju o polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara za one koji imaju preko 10 godina radnog staža iz te oblasti? Hvala.

Odgovor:Ispit za zaštitu od požara polaže se u ministarstvima unutrašnjih poslova. Više informacija dobi ćete u Ministarstvu unutrašnjih poslova TK, ili pogledajte na webu na sljedeće link http://www.vladatk.kim.ba/Vlada/Dokumenti/Zakoni/Zakoni.htm
http://bhstring.net/ppztk/pravilnici/1-strucniispiti.htm

Vaše ime nedreta hasanović
Vaše pitanje:da li će i kada biti raspisan konkurs za polaganje stručnog ispita za organe uprave za vss? Polaganje stručnog-upravnog ispita je u nadležnosti Agencije za državnu službu FBIH. Sadašnja procedura jeste da se ispit polaže u sklopu konkursa za prijem na određeno radno mjesto.

Odgovor:Ako želite polagati ovaj ispit savjetujemo vam da pogledate na web http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?id=72 pronađete konkurs na koje zadovoljavate prema vrsti stručne spreme i u sklopu te procedure položite ispit. Za detaljnije informacije obratite se Agenciji.

Vaše ime Nermin Bajic
Vaše pitanje:Planiram otvoriti agenciju za promet nekretninama (prodaja, izdavanje stanova, kuca, zemljista, poslovnih prostora), pa me zanima kakve uslove ja kao osnivac trebam ispuniti, i kome se trebam obratiti za dozvolu za otvaranje takve agencije. Mozete li me uputiti na najnovije zakonske odredbe koje pokrivaju tu oblast, i gdje bi ih mogao pronaci? (Sluzbeni list broj??). Zivim u Tuzli, i sjediste agencije bi bilo u Tuzli. Hvala.

Odgovor:Obrati se u Općinski sud u Tuzli u odjel za registraciju privrednih društav i oni će ti dati najvalidniju informaciju o potrebnoj dokumentaciji. Prvi i osnovni zakon možete pruzeti ovdje.

Vaše pitanje:Kada je prestala sa radom drugostepena disciplinska komisija? Kog datuma je imenovan policijski odbor?

Odgovor:Drugostepena disciplinska Komisija formirana je Odlukom vlade Tuzlanskog kantona 01.07.2004. godine. Sve žalbe - prigovore na rješenja Prvostepene disciplinske komisije uložili su policijski službenici MUP-a TK-a.
Dana, 28.07. 2006. god. stupio je na snagu Zakon o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Članom 138. stav 1. propisano je da nakon stupanja na snagu ovog zakona, svi disciplinski predmeti koji su bili u postupku rješavanja pred disciplinskim organom nadležnim za njihovo rješavanje, prema ranije važećim zakonima i propisima, rješavaće se u skladu sa zakonima i propisima koji su važili u vrijeme podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka navedenom disciplinskom organu.
Policijski odbor od strane Vlade Tuzlanskog kantona imenovan je 19. 10. 2006. god.

Vaše ime Bojana Gajic
Vaše pitanje:Zavrsila sam srednju medicinsku skolu u brckom opsti smjer.Bila sam odlican dak. Interesuje me postoji li u nekoj medicinskoj skoli u vasem kantonu ili u Federaciji BiH mogucnost dodatnog usavrsavanja ,tj. polaganja razlike predmeta ,za poslove rendgen tehnicara.Ukoliko tako nesto postoji molim vas da mi pomognete.Unaprijed zahvalna!

Odgovor:U Medicinskoj školi u Tuzli ne postoji smjer koji tražite.

Vaše ime Nermin Bajic
Vaše pitanje:Postovani, Zivim u zgradi B-9 na Stupinama. Nedavno sam cuo od majstora koji su radili moju zgradu da su temelji u suterenu zgrade buseni i prepravljani bez ikakvih planova, a po zeljama vlasnika istih. Moze li nadlezna institucija poslati neku strucnu ekipu da utvrdi da li je zgrada sigurna za stanovanje. Ja sam i prije cuo svakakve glasine u vezi sa firmom "Giprom", navodno da stede na materijalu, a znam sigurno, jer sam to gledao svojim ocima da su pravili nosece zidove zgrade po temperaturama oko nule, u Januaru 2001. Znam da se u takvim vremenskim uslovima beton ne moze stvrdnuti i postici optimalnu cvrstocu. Znate li sta o tome, i da li postoji mogucnost da se provjeri sigurnost stotina ljudi koji zive u ovoj zgradi.

Odgovor:Ako smatraš i imaš informacije da je došlo do povreda zakona koji se odnose na građenje i da su time potencionalno ugroženi životi stanara, molimo vas da te primjedbe u vidu zahtjev za inspekcijski nadzor, uputite Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove koja će izvršiti provjere.

Vaše ime merima
Vaše pitanje:da vas pitam mozete li mi dati neke adrese gdje mogu aplicirati za sipendiju koje dijele iz malezije kao zekat studentima iz bih koji žele studirati u maleziji unaprijed hvala!

Odgovor:Pozivamo Vas da kontaktirate u Maleziskoj ambasadi u Sarajevu, koji bi vam mogli dati kvalitetnu informaciju.
Address : Radnicka 4A
71000 Sarajevo
Bosnia Herzegovina
Telephone : +387 33 201 578
Fax : +387 33 667 713
Email : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. , Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Vaše ime amir
Vaše pitanje:Zbog cega samo Mup TK nije na konkursu za prijem pripravnika objavljenom u julu nije dao mogucnost za prijem pripravnika sa zavrsenim VI stepenom strucne spreme zv.Kriminalist,nego je samo raspisao konkurs za diplomirane kriminaliste sa zavrsenim VII stepenom zv.dipl.kriminalist,dok je na svim ostalim kantonima zastupljen prijem i kriminalista sa zavrsenim VI stepenom.A i prema zakonu o policijskim sluzbenicima je i dovoljan VI stepen za cin mladjeg inspektora.I hoceli ikad imat sanse osobe sa zavrsenim VI stepenom mogucnost da odrade pripravnicki u Mupu TK?

Odgovor:Do sada je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji MUP-a TK-a za radno mjesto Inspektora, kao jedan od posebnih uslova bio predviđen VII stepen školske spreme, zanimanja između ostalih i dipl. kriminalista.
Zbog toga, do sada ovo ministarstvo i nije moglo primati kandidate sa završenim VI stepenom školske spreme, vašeg zanimanja  - Kriminalista -.
U prijedlogu Izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a TK-a, za pojedine činove u Upravi policije, kao poseban uslov za sticanje čina mlađeg inspektora, propisali smo i VI stepen složenosti - zanimanje Kriminalist.  

Vaše ime :Dina Hrustanović
Vaše pitanje:Na koji nacin se moze aplicirati vladi za dodjelu sredstava s obzirom da se radi o nevladinoj organizaciji Poželjno su i obrscia

Odgovor:Vlada Tuzlanskog kantona u Budžetu predviđa i sredstva za podršku nevladinim organizacija. Ova sredstva se raspoređuju javnim oglasom koji se raspisuje u prvoj polovini godine.

Vaše ime :ČOTA JOSIP
Vaše pitanje:Živim u zgradi ispred koje je sagrađena staklena bašta(slastičarna).Prikljućila se na kućnu instalaciju centr.grijanja bez ikakve saglasnosti nas etažnih vlasnika.Kome da se obratimo,jer su nam rekli u inspekciji(Živinice) da to nije u njihovoj nadležnosti.Hvala!

Odgovor:Obratite se nadležnoj općinskoj službi da Vama kao zainteresiranoj strani a prema Zakonu o slobodnim pristupima informacijama da na uvid saglasnosti za konkretan slučaj, i potražite više pojašnjenja o izdatim saglasnostima, od općinskog službenika, koji vam treba pojasniti pravni osnov za konkretni predmet sporenja.

Vaše ime :saudin ahmić
Vaše pitanje:Puno srdačnih pozdrava. Obracam vam se zbog nedoumice u vezi rada opstinskih organa za prostorno uredjenje. Dali uopste postoji provjera izdatih dozvola za izgradnju objekata na nivou opstine?I dali je moguce na neki nacin uticati na ispravljanje gresaka Konkretno primjer: ugostiteljskog objekta koji je izgradjen tik uz lokalni put bez i jednog cm da je odmaknut dakle asfalt-bankina-zid.(a milim da u sklopu puta spada i rigol). p.s nije komsijski zavidluk.

Odgovor:Tuzlanski kanton je osnovao Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove. U nadležnosti ove Uprave je i nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose izradom dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti općina, provođenje Prostornog plana općina i Programa mjera, plana posebnog područja, urbanističkog i detaljnog plana uređenja za područja od značaja za općine, idr.
Stoga vas pozivamo da sa konkretnim navodima podnesete pismeni podnesak Upravi, a za više informacija o Upravi posjetite link http://www.tk.kim.ba/Direkcije/KUZIP.htm

Vaše ime :seid
Vaše pitanje:Je li u 2004.gog donešen Zakon o obrtu i ako jeste zašto nije objavljen na ovoj stranici? Je li u našem kantonu moguće rgistrovati agenciju za pružanje intelektualnih usluga u oblasti lovstva i šumarstva, kao dodatnu djelatnost i na koji način? Unaprijed HVALA

Odgovor:U 2004. godini Skupština kantona jeste usvojila Zakon o obrtu Tuzlanskog kantona koje je objavljen u «Službenim novinama TK» 04/04, a možete skinuti ove novine i sa web sita Vlade Tuzlanskog kantona http://www.tk.kim.ba/Vlada/Dokumenti/sl_novine/2004/sl_novine_4-04.pdf Za drugi dio pitanja najvjerovatnije će vam moći dati Registracijski sud u Tuzli.

Vaše ime :Vesna
Vaše pitanje:Pošto ste već dali jedan odgovor u vezi konkursa u školama na TK, a koji glasi:"Konkursi za popunu radnih mjesta nastavničkog kadra u školama je u toku i objavljuju se u dnevnim novinama",mene zanima da li se to odnosi samo na srednje škole ili to važi i za srednje i osnovne škole? Da li se konkursi raspisuju odvojeno za srednje i osnovne škole? Molim vas da mi, ako možete, date neku preporuku u vezi konkursa za pedagoga-psihologa; postoji li na našem kantonu upražnjenih mjesta za ovaj profil visoke stručne spreme!?MOLIM Vas da mi što je prije moguće odgovorite, jer već dugo čekamo na raspisivanje konkursa za škole na području TK!!Unaprijed HVALA.

Odgovor:Raspisivanje konkursa vrše škole. Svaka škola raspisuje konkurs za popunu mjesta koja su upražnjena. I osnovne i srednje škole su u fazi pripreme ili objavljivanja konkursa, stoga vas pozivamo da pratite objave u dnevnim listovima.

Vaše ime :djetelic
Vaše pitanje:Mozete mi reci ako znate e-Mail adresu od srednje mjesovite skole u tuzli.Unaprijed hvala.

Odgovor:U e-mail listingu Ministarstva nemamo e-mail adrese Mjesovite srednje skole Tuzla. Dajemo vam broj telefona ove skole 035 282470.

Vaše ime :Alma Muratovic
Vaše pitanje:Da li biste mi molim mogli dati informaciju o konkursima za prijem nastavnika/profesora u školskoj 2006/2007g. Kada ce konkursi biti raspisani? Hvala unaprijed.

Odgovor:Konkursi za popunu radnih mjesta nastavničkog kadra u školama je u toku i objavljuju se u dnevnim novinama. Skrećemo vam pažnju da pogledate u današnje (07.12.2006. godine) dnevne novine SAN gdje imaju dva oglasa srednjih škola iz Tuzle.

Vaše ime :edo delic
Vaše pitanje:je li tačno, da osobe ženslog spola koje nisu zapošljene,a koje se vode na zavodu za zapošljavanje u tuzli,imaju nakon porođaja pravo na novčanu naknadu u iznosu od 100 KM u periodu jedne godine???

Odgovor:Žena koja se vodi u evidencijama zavoda za zapošljavanje ima pravo na naknadu. Trebate se obratiti u Centar za socijalni rad, kako bi regulisali ovo pravo na naknadu.

Vaše ime :Selimovic Alma Bijeljina
Vaše pitanje:konkurisala sam za dodjelu stipendije po pozivu ministarstva za boracka pitanja ali nisam dobila nikakav odgovor pa vas molim da me obavijestite.

Odgovor:Pa rezultati su objavljeni i oglašeni na oglasnim pločama u opštinskim odjeljenjima za boračku zaštitu i Ministarstva.

Vaše ime :Selma C.
Vaše pitanje:Postovana gospodo, prije Vam se nisam potpisivala, pa mi mozda zbog toga niste odgovarali. Da Vas napomenem pitanja su bila u vezi profesora Vedada Spahica i Mirhe Sehovic. Vjerujem da ste procitali moja pitanja, te bih Vas, po ko zna koji put, zamolila da odgovorite na moja pitanja. Unaprijed hvala.

Odgovor:Mi ne odgovaramo na pitanja koja nisu potpisana, a pogotovo na ona koja su usmjerena na bilo koju osobu koja nije u domenu Vlade Tuzlankog kantona. Sve nepravilnosti, ako smatrate da postoje u radu bilo kojeg nastavnika na Univerzitetu, dobro bi bilo da se obratite nadležnim na toj instituciji. Univerzitet je autonomna institucija.

Vaše ime :Tatjana Divković
Vaše pitanje:Ko je zadužen za pitanja volonterizma, koji su postojeći zakoni u BiH o tome i kako doći do informacija i zakona vezanih za volonterizam. Potrebno u svrhu diplomskog rada. Zahvaljujem

Odgovor:Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine predviđa mogućnost volonterskog rada u cilju osposobljavanja za samostalno rad. U međusobnim odnosima poslodavac dostavlja ugovor o volonterskom radu Zavodu za zapošljavanje, koji zajedno dijele troškove u pogeledu osiguranja (zdravstvenog i za slučaj povreda na radu). Više informacija možete dobiti u Zavodima za zapošljavanje. Na nivou BIH je volonterski staž u institucijama države moguće ostvariti preko Zakona o radu u institucijama BIH (Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine) gdje se ostavlja mogućnost prijema i volontera.

Vaše ime :jasmin alić
Vaše pitanje:kome se mogu obratit ukoliko želim da osnovati omladisnsku organizaciju i da li postoji pomoć od strane opštine u pronalaženju prostora.-tuzla

Odgovor:Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, je nadležno za registraciju nevladinih organizacija. A za ovaj drugi dio pitanja potražite pomoć u opštini.

Vaše ime :OMEROVIĆ REDŽEP
Vaše pitanje:IMAM 56 GODINA U VOJSCI SAM BIO 0D 15.04.1992G DO 15.08.1995G . IMAM I 31GODINI STAŽA . DA LI ISPUNJAVAM USLOVE ZA PENZIJU ? I DA LI JE USVOJEN NOVI
ZAKON O PENZIJONISANU DEMOBILISANIH BORACA ?

Odgovor:Poštovani, članom 23. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (Sl. novine FBiH broj 61/06 ) regulisano je da veteran (lice koje je stupilo u jedinice oružanih snaga u periodu od 19.06.1992. godine do kraja 1992. godine i ostalo neprekidno do 23.12.1995. godine ili je ranije demobilizirano od nadležniog vojnog organa,ali ne na lični zahtjev) koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovina u trajanju najmanje dvije godine stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 55 godina života i najmanje 30 godina penzijskog staža pod uvjetima i na način propisan Zakonom o PIO .

Vaše ime :Mirzet
Vaše pitanje:Završio sam Srednju učiteljsku školu i Filozofski fakultet odsjek Razredna nastava. U Teočaku u Osnovnoj školi sam nekoliko puta konkurisao na mjesto nastavnika engleskog jezika i svaki put sam odbijen, da bi ove godine u februaru, nakon žalbe Školskom odboru, bio primljen na to radno mjesto do 30.06.2006.godine. Početkom ove školske godine ponovo nisam angažovan ni na jedno radno mjesto, a nastavu engleskog jezika u JUOŠ "Teočak" obavljaju osobe sa srednjom stručnom spremom, dvije apsolventice Engleskog jezika i jedna studentica 3.godine Učiteljskog fakulteta u Bijeljini koja ima završenu srednj medicinski školu. Da li ja sa VŠS imam prednost u odnosu na nju? Žalio sam se Školskom odboru početkom septembra ali mi nikad nisu dali pismeni odgovor, iako sam ga tražio u više navrata, a direktor Škole Hadžaga Mehić kaže da nema ništa s tim. Zahvaljujem!

Odgovor:U nedostatku stručnog nastavnika, instruktivna nastava se može povjeriti licima koja nemaju odgovarajući stručni profil stručne spreme. U ovom slučaju, školama je dato uputstvo za angažovanje lica u instruktivnoj nastavi i prema tome uputstvu nastava se može povjeriti apsolventu Engleskog jezika.

Vaše ime :Enver
Vaše pitanje:Osobe sa višom školskom spremom mašinskog smjera i položenim stručnim ispitom u obrazovanju, da li su pored predmeta praktična nastava stručne za izvođenje nastave na predmetu tehnologija zanimanja (bilo kojeg obrazovnog profila mašinske struke)? HVALA!

Odgovor:Lica sa višom školskom spremom nisu stručna za izvođenje stručno-teoretske nastave, NPP je propisan profil i stručna sprema za svaki predmet.

Vaše ime :Slaviša
Vaše pitanje:Postovani, da li postoji odjel/sekretarijat/centar koji se bavi pitanjima mladih pri nekom od Ministarstava Vlade TK i da li postoji zakon u TK i/ili FBiH koji posebno tretira omladinu? Hvala.

Odgovor:U okviru stalnih komisija u tuzlanskom kantonu postoji Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona. Postoji i Stručni savjetnik za nevladin sektor u Uredu Premijera Tuzlanskog kantona koji sarađuje sa organizacijama i asocijacijama u cilju ostvarivanja interesa mladih.

Vaše ime :jasmin alić
Vaše pitanje:imam jedno pitanje za vas.ukoliko je aplicirano na jedan konkurs po jednom kriterijumu nakon aplikacije moja aplikacija može razmatrati po drugom kritrijmu.detaljnije malo:ministarstvo za boračka pitanja je raspisalo konkurs za dodjelu stipendija po jednom kriterijumu a u daljem radu je kasnije mijenjalo taj kriteriji po kojima su tako mnogima oduzeli prava na stipendiju.po novom pravilniku oni traže neke dokumente koji u tom momentu nisu bili mogući.kao npr.studenti prve godine nisu mogli u septembru donjeti plakete od strane fakulteta kada se one djeletek u novembru.molim vas da mi odgovorite sto prije da bih mogao uložiti žalbu i malo prekontrolišite rad ministarstava.jer na kraju ću svoja prava tražit i preko medija.ovo nije upozorenje nego način da imam svoja osnovna ljudska prava.unaprijed zahvalan jasmin alić -student socijalnog rada tuzla

Odgovor:Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor na preliminarnu listu dobitnika stipendija, Ministarstvu za boračka pitanja, u roku od 8 (osam) dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj ploči Ministarstva i Službi za boračko - invalidsku zaštitu.

Vaše ime :Elmir Bećirović
Vaše pitanje:Dakle nakon objave spiska učenika koji su dobili stipendije ja mogu izjaviti da nisam zadovoljan! Vi draga gospodo niste napravili odgovarajucipravilnik po kome bi se prijave bodovale! Mene sada naime zanima da li ja tu mogu uloziti zalbu, jer ja zelim da znam kako ja za nekih 20-ak takmičenja uspijem dobiti 17 bodova, a neki od učenika kome jedan roditelj ne radi 50 bodova. Uz svo dužno postovanje ja mislim da bi se trebali stipendirati učenici koji to zaslužuju, a ne oni koji su imali tu nesrecu da im jedan od roditelja ne radi. Dakle prvobitno pitanje ostaje da li mogu uloziti zalbu????

Odgovor:Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor na preliminarnu listu dobitnika stipendija, Ministarstvu za boračka pitanja, u roku od 8 (osam) dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj ploči Ministarstva i Službi za boračko - invalidsku zaštitu.

Vaše ime :Branislav
Vaše pitanje:Poštovana ministrice prostornog uređenja kantona Tuzla! Želim da Vas pozdravim jer ja radim na poslovima u prostornom uređenju općine Zvornik,jedno pitanje molim, Kolika je sada prosječna cijena novog poslovnog prostora u Tuzli,npr lokacija nove zgrade prema hotelu Tuzla. Zahvaljujem i ostajen otvoren za svaku buduću saradnju!

Odgovor:Za izgradnju zgrada u naselju Stupine tender je dobila kompanija Tehnograd. Na zvaničinoj stranici ove kompanije nalaze se informacije o poslovnim prostorima i stanovima u ovim zgradama, te njihove cijene. http://www.tehcomp.inet.ba/

Vaše ime :Dalibor Uceta
Vaše pitanje:Molimo Vas da nam odgovorite da li kod Vas u BiH postoi firma koja se bavi proizvodnjom transpotnih uređaja za livačku industriju. Molimo Vas ako postoji da nam pošaljete kontakt telefon i adresu. Hvala.

Odgovor:U Tuzli postoji tvornica koja i nosi naziv Tvornica transportnih uređaja (TTU) i imaju svoju zvaničinu web stranicu http://www.ttu-tuzla.com/ , gdje možete dobiti više informacija.

Vaše ime :Adis
Vaše pitanje:Da li postoji mogućnost da diplomirani politolog sigurnosti nađe bilo kakav posao u Tuzli iako nije iz tuzlanskog kantona?P.S.u pitanju je ljubav.

Odgovor:Naravno da je diskriminacija prema mjestu satnovanja, porijekla, i sl. ustavom zabranjena. Ako ste dobar i vrijedan radnik poslodavac treba da vas primi. Ako baš želite, a zbog specifičnosti vašeg poziva ja vam mogu sugerirati da pogledate na http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?id=72 gdje u javnoj upravi imaju objavljena tri konkursa iz Tuzle i okoline. Ili pokušajte na nekim drugim mjestima gdje se objavljuju slobodna mjesta, kao što su dnevne novine (u kojim samo  danas ima desetak pozicija u Tuzli i okolini) ili na portalu posao.ba .Ako uspijete dobiti posao, biće nam drago jer i ovaj kanton dobiva kvalitetnog radnika.

Vaše ime :Primorac Igor
Vaše pitanje:Na koji način se moze razgovarati sa nekim iz vlade TK u vezi pokretanja sadržaja koji bi unaprijedili kvalitet života građana Tuzle, u sferi većeg učešća građana u životu grada, kvaliteta provođenja slobodnog vremena i sl.?

Odgovor:Pozivamo vas da se obratite Općini Tuzla, jer u njihovoj je nadležnosti da brinu o potrebama lokanog stanovništva, iz oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu.

Vaše ime :Nadira Hasić
Vaše pitanje:Poštovani, Udruženje Vaša prava BiH pruža besplatnu pravnu pomoć građanima iz svih oblasti građanskih pitanja. Molimo Vas za informaciju da li budžet TK predviđa sufinansiranje udruženja, te da li postoje procedure i rokovi za apliciranje. Srdačan pozdrav i unaprijed hvala Nadira Hasić, službenica za informisanje VPBiH, kancelarije Tuzla Fra Grge Martića br.8 te.035 277 185

Odgovor:Da. Vlada svake godine planira sredstva kojim se sufinansiraju projekti udruženja. Javni poziv za budžetska sredstva za ove namjene biti će objavljen početkom naredne godine. Želimo Vam skrenuti pažnju na dokument raspodjele sredstava za tekuću budžetsku godinu -na našem situ:
Odluku o uslovima, kriterijima i postupku za izbor i sufinansiranje programa i projekata udruženja možete pronaći u Službenim novinama 04/06 http://www.tk.kim.ba/Vlada/Dokumenti/sl_novine/2006/kanton4-06.pdf
Pa program raspodjele za tekuću godinu na
http://www.tk.kim.ba/Vlada/programi/2006/

Vaše ime :Štefica Varga
Vaše pitanje:Poštovani, Možete li mi odgovoriti ko je nadležan za kontrolu rada Kantonalne komisije za primjenu člana 143. Zakona o radu i je li zakonski definiran vremenski rok u kojem Komisija mora odgovoriti na zahtjev radnika na čekanju? Ako jeste, koji je to rok? Naime, ja na odgovor čekam vec šest godina i u tom periodu sam nezaposlena i bez primanja, pa je logično da postojanje takve Komisije gubi svaki smisao!!! Hvala.

Odgovor:Poštovana,
Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona nadležno je za rad Komisije za provođenje člana 143. Zakona o radu a predsjednica te komisije je Esmina Divjaković kojoj se možete obratiti i pitati za Vaš predmet, putem telefona Ministarstva za rad i socijalnu politiku 035/275-487. S poštovanjem;, Služba za odnose sa javnošću Vlade Tuzlanskog kantona.

Vaše ime :Džemo
Vaše pitanje:gdje mogu preuzeti novi pravilnik o polaganju vozačkih ispita, dobio sam informaciju da je završena njegova izrada...Hvala

Odgovor:Pravilnike koji reguliraju ovu oblast treba da donese ministar Ministarstvo komunikacija i prometa , a oni imaju svoj web http://www.mkt.gov.ba/bos/dokumenti/zakoni/index.php, na kojem objavljuju svoje dokumente. Do sada nisu još uvijek nisu objavili. Da li je donesen zvanično ne znamo još.

Vaše ime :Nedžad Hodžić
Vaše pitanje:Poštovani, Molim vas da mi odgovorite da li prilikom kupovine novog stana treba platiti PDV od 17% i još 5% porez na promet nekretnina. Ja trentutno kupujem stan od Technograd Company Doo Tuzla i u ugovoru se spominje PDV od 17% i eventualni porez na promet nekretnina. Da li ću plati dva poreza ili samo jedan, radi se o novogradnji?

Odgovor:Nakon konsultacija sa Direktorom poreske uprave U Tuzli, došli smo do saznanja da prilikom prve kupovine stana ne trebate platiti porez promet nepokretnosti od 5%, a samo u slučajevima njegove daljnje prodaje taj porez će te morati platiti.

Vaše ime :Gordana Suljić
Vaše pitanje:Poštovani, zanima me, da li Vam je potreban neko sa znanjem njemačkog jezika? Završila sam studij germanistike u Njemačkoj, sa sporednim predmetima Engleski j. i političke znanosti. Hvala i lijep pozdrav, Gordana Suljić.

Odgovor:U Bosni i Hercegovini je u toku reforma državne uprave na svim nivoima vlasti. Ovaj proces ide dosta sporo. Kako je predviđeno zakonima o državnoj službi prijem zaposlenika nije moguć bez javnog konkursa. Konkursne procedure provode agencije za državnu službu, osim za pripravnike u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine (ove pripravnike prima institucija uz javni konkurs koji sama raspisuje).
Preporučujem Vam da posjećujete web stranice agencija za državnu službu na kojima je moguće naći više informacija, i sve raspisane konkurse za upražnjena radna mjesta.
(http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?id=72 i http://www.ads.gov.ba/ a preporučujem da pogledate http://www.adu.vladars.net/lt/konkursi.php )

Vaše ime :Samir
Vaše pitanje:Poštovani. Molim Vas za pomoć da mi odgovorite kome da se obratim. Kladio sam se u sportskoj kladionici REMI, i potpuno ispravan tiket gospoda iz kladionice odbijaju isplatiti. Novaca nemam da se gonim sudskim putem.Ko je nadležan za prevare ovakvog tipa?

Odgovor:Ukoliko imate problema trebali bi se obratiti trgovinskoj inspekciji (u okviru ministarstva trgovine), oni bi u skadu sa svojim zakonskim ovlastima trebali utvrditi dali je sve urađeno u skladu sa zakonom, i imaju mogućnost da izdaju mjere u cilju zaštite klijenata.

Vaše ime :Elmir Bećirović
Vaše pitanje:Poštovani, obraćam Vam se zbog samo jedne stvari. Mene naime interesuje kada će biti objavljena imena učenika koji su dobili stipendiju koju ste Vi raspisali (stipendija za porodice demobilisanih boraca i porodica šehida) unaprijed hvala!!!!!

Odgovor:Postupak izbora je u toku. Komisija za izbor i ostali koji rade na ovom izboru imaju veliki broj zahtjeva da obrade. Želja je da se što kvalitetnije izvrši izbor, zbog toga, proces traje duže. Za sada nije poznata kada će biti završeno. Kada se završi, rezultati će biti objavljeni i na web situ.

Vaše ime :Valentina Markovic
Vaše pitanje: Poštovana gospodo, molila bih ako možete pronaći broj od ujaka,njegovo ime je Ostoja Kuzmanović. Hvala i mnogo pozdrava.

Odgovor:Vrlo teško vam jer reći privatni broj bilo koje osobe. U BiH ima 4 milona stanovnika, od toga veliki broj ima isto ime i prezime.
Preporučujem Vam da posjetite Web stranicehttp://www.bhtelecom.ba i http://www.telekomsrpske.com i pogledate njihove baze (imenike) i na osnovu podataka kojim raspolažete pokušate locirati željenu osobu. Nekoliko „trikova“ mogu da vam pomogem. Pokušate sa imenom i prezimenom, ako ne uspije pokušate s prezimenom i mjesto gdje živi (ili je živio). I onada pitate nekog ko ima isto prezime postoji mogućnost da su u srodstvu i da zna više podataka o traženoj osobi.

Vaše ime :irn
Vaše pitanje:Poštovani, imam pitanje. Zanima me da li postoje stipendije za studente dodiplomskog studija koji nisu raseljene osobe, ili clanovi porodica RVI, odnosno stipendije koje se dodjeljuju prema uspjehu? Mislim na stipendije od Vlade TK. Ako postoje, kada ce izaći konkurs za prijave? Hvala

Odgovor:Postoji studentsko kreditiranja koje Vlada Tuzlanskog kantona odobrava redovnim studentima i to po dvije linije. Prvi je kreditni blok za studente sa natprosječnim uspjeh (glavni kriterij visina prosječne ocjena), i drugi je socijalna blok, kojim se želi pomoći osobama iz malo slabijih socijalnih grupa.
Po ovim programima konkurs još nije raspisivan ali će biti i za ovu akademsku godinu.

Vaše ime : adeal
Vaše pitanje:Da li vlada Tuzlanskog Kantona dodjeljuje stipendije za studente sa visokim prosjekom ocjena(iznad 8,5) Ako da, kada i gdje konkurs izlazi ili kome se trebam obratiti, unaprijed hvala.

Odgovor:Postoji studentsko kreditiranja koje Vlada Tuzlanskog kantona odobrava redovnim studentima i to po dvije linije. Prvi je kreditni blok za studente sa natprosječnim uspjeh (glavni kriterij visina prosječne ocjena), i drugi je socijalna blok, kojim se želi pomoći osobama iz malo slabijih socijalnih grupa.
Po ovim programima konkurs još nije raspisivan ali će biti i za ovu akademsku godinu.

Vaše ime :Trans Cargo Logistic -beograd
Vaše pitanje:Gde mogu da pronadjem ,,BILATERALNI SPORAZUM IZMEDJU FRANCUSKE I SRBIJE U DRUMSKOM SAOBRACAJU

Odgovor:Koliko je moguće doći do podataka na internetu odnosno na stranici http://www.pumedtrans.com/propisi.htm#bil%20sporazumi. Ovi sporazumi su preuzeti iz SFRJ i potpisani su 1965. i 1971. tako da ih je vjerovatno teško naći na internetu. Pozivamo vas da se obratite na web Vlade Srbijehttp://www.srbija.sr.gov.yu/vlada/kontakt.php koji će vam dati tačniju informaciju.

Vaše ime :Samira Sehic
Vaše pitanje:Željela bih vanredno da polažem srednju školu u Srebreniku, pa me zanima koje škole postoje? Hvala. S poštovanjem, Samira.

Odgovor:U srebreniku postoji samo jedan srednoškolski centar- Mješovita srednja škola Srebrenik. U ovoj školi postoje smjerovi:
-gimnazija-opća
-tehnička- mašinski tehničar, maš. teh.za kompjutersko projektovanje, tehničar drumskog saobraćaja, ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, poljoprivredni tehničar
-stručna - automehaničar, zavarivač, bravar, instalater centralnog grijanja, vozač motornih vozila, kuhar (EU Phare VET), konobar (EU VET II), trgovac (EU VET II)
U skladu sa vašim željama trebate provjeriti u ovoj školi da li je ove školske godine predviđena vanredna škola za određena zanimanja, i da li su za neka zanimanja predviđena proširenja u odnosu na redovno školovanje.

Vaše ime :Mirza
Vaše pitanje:Molim vas za informaciju o registraciji turističke djelatnosti (turistička agencija i sl.), da li je to u nadležnosti kantona ili općine i gdje naći potrebne informacije. Unaprijed Hvala.

Odgovor:Molim vas da pogledate federalni Zakon o turističko-ugostiteljskoj djelatnosti. Pomenuti zakon i izmjena moguće je pronaći i na stranicihttp://www.fbihvlada.gov.ba/indexx.html

Vaše ime :Refik Fočić
Vaše pitanje: U Živinicama sam započeo gradnju malog pogona za izradu aviona VLA i Generalne avijacije (avioni do 5700 kg i do 4 sjedišta). Zanima me kome da se obratim za mogućnost sufinansiranja.

Odgovor:Poštovani g. Fočiću.
Trenutno Vlada nema progama za sufinancira takvih projekata; podrška firmama prepuštena je bankama. Vlada provodi projekte na rekonstrukciji i podršci preduzećima koja su u procesu rekonstrukcije, sanacije i pripreme za privatizaciju.
Mogu Vas uputiti jedino na Zavod za zapošljavanje koji ima nekoliko projekata pomoći pri otvaranju novih radnih mjesta u procesu povećanja zaposlenosti.

Vaše ime :Okanović Miralem
Vaše pitanje:Molim Vas, gdje mogu naći na netu Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području TK ? HVALA

Odgovor:Može se pronaći u Službenim novinama Tuzlanskog kantona br.03/06, a ove novine možete pronaći na našem webu u elektronskoj formi. Detaljniji link je http://www.tk.kim.ba/Vlada/Dokumenti/sl_novine/2006/kanton3-06.pdf

Vaše ime :Danica Ilić
Vaše pitanje:ŠTO DA RADIM??? Živim u Kutjevu u ulici Vinkomir 31a. Do moje kuće ima jedno polje puno Ambrozije na kojem NIŠTA nije sađeno. A ja imam sve inhalacione alergije. POMOZITE!!!!!! učenica 8. razreda

Odgovor:Poštovanja gospođice Ilić, 
Nama je strašno žao što imate problema sa ovom opakom korovskom biljkom.
Savjetujemo vas da vaši roditelji zajedno sa drugim susjedima zatraže od vaših županijskih vlasti da u skladu sa svojim mogućnostima poduzmu nešto na uništavanju ambrozije, na polju u blizini.

Vaše ime :Sejdalija Huskić
Vaše pitanje:Nakon što sam završio srednju školu, Behram-begovu medresu u Tuzli, gdje sam, po završetku, dobio i Diplomu "Učenik generacije", aplicirao sam za prijem na dodiplomski studij ekonomije na Internacionalnom islamskom univerzitetu u Kuala Lumpuru. Tamo već studira znatan broj studenata iz naše zemlje, jer su Malezijci jako širokogrudni i susretljivi prema Bosancima, tako da naši studenti tamo, uglavnom, dobijaju stipendije koje im mogu pokriti troškove školovanja i života u Maleziji. Međutim, s obzirom da Univerzitet u Kuala Lumpuru ne nudi stipendije za novoupisane studente, potrebno je da svaki student bude finansijski osiguran za prvu godinu, dok uči jezik, nakon čega ima pravo da aplicira za stipendiju i da istu dobije.
S obzirom na tu činjenicu, ja još nisam otišao na studij u Kuala Lumpur, jer mi je neophodna finansijska pomoć od oko 5.000 KM. U Maleziji, također, postoji nekoliko fondacija i velikih kompanija koje nude novčanu pomoć studentima koji studiraju na nekom od malezijskih univerziteta. Ja sam ih, u vezi s tim, kontaktirao, i svi su mi dali isti odgovor: za njihovu stipendiju mogu aplicirati tek kad dođem u Kuala Lumpur i upišem se na Univerzitet, tj. nakon što uspješno položim test engleskog jezika. Sa studentske službe Univerziteta u Kuala Lumpuru su me savjetovali, rekavši da je takav slučaj kod većine bosanskohercegovačkhh studenata tamo, da se obratim za pomoć nekoj od institucija i preduzeća u Bosni i Hercegovini. Stoga Vam i šaljem ovu poruku, s pitanjem: da li mi Vlada TK, eventualno, može osigurati neku novčanu pomoć u bilo kojem vidu (kao jednokratnu finansijsku pomoć, stipendiju, zajam i sl.), i pomoći mi u nastojanju da odem na studij u Maleziju? Ne znam koliko u tome ima istine, ali samčcuo da neka preduzeća u BiH sa pojedinim studentima koji studiraju, bilo u našoj zemlji, bilo u inostranstvu, potpišu sporazum o davanju novčane pomoći u vidu zajma, kojeg dotični student treba da počne vraćati tek kad se zaposli, u tom istom preduzeću, ili u nekom drugom. Da li sličnu praksu ima i Vlada TK? Nadam se da ćete imati vremena i volje da mi odgovorite na poruku, bez obzira da li ona bila pozitivna ili negativna za mene. Unaprijed Vam se zahvaljujem! S poštovanjem,

Odgovor:Postovani, U Budžetu TK, odnosno Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK nema sredstava za ovakvu namjenu. Mi svake godine raspisujemo konkurse za dobijanje studentskih kredita za posebno nadarene studente i za socijalno ugrožene studente ali na takav kredit možete aplicirati tek kada se upišete na fakultet.Ove kredite varaćate u iznosu koji zavisi od uspjeha koji postižete na studiju.S poštovanjem.Ministarstvo obrazovanja TK.

Vaše ime :Lejla
Vaše pitanje:True Poštovani, prvo želim da se zahvalim što ste omogućili ovakav način komunikacije i zamolila bih Vas da mi odgovorite na jedno pitanje. Da li se nastavniku nekog predmeta koji pripada prirodnim naukama može priznati stručni ispit za radno mjesto pedagoga? Ili ipak po zavrsetku studija pedagogije mora odraditi pripravnički i za to radno mjesto? Hvala!

Odgovor:Prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita pedagog kao stručni saradnik, ako ima položen stručni ispit kao nastavnik, polaže samo posebni dio stručnog ispita, a priznaje mu se opšti dio.

Vaše ime :Jasmin Mehmedović
Vaše pitanje:Poštovanje. Želim podnijeti zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađene porodične kuće, ali bih se želio više informisati prije nego podnesem zahtjev. Gdje bih mogao naći više informacija vezanih za ovu temu (npr. ko može podnijeti zahtjev, pod kojim uslovima, sa kojom dokumentacijom....)? Hvala, Jasmin.

OdgovorPozivam Vas da se obratite općini u kojoj se objekt nalazi. Općine su nadležne za ovu problematiku i tamo će vam vjerovatno dati sve potrebne inforamacije, o mogućnosti legalizacije predmetnog objekta.

Vaše ime :Vehabović Šefik
Vaše pitanje:Zahvaljujem se na brzim odgovorima na pitanja. Još mi samo molim vas recite na kojoj sjednici Vlade TK je donesena odluka o visini osnovice za plaće za 07-12.2006 .godine (108,00 KM)?

Odgovor:Na 48. vanrednoj sjednici Vlade tuzlanskog kantona održanoj 21.07.2006. godine Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je i donijela odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaća svim budžetskim korisnicima do kraja ove budžetske godine.

Vaše ime :Maida
Vaše pitanje:Poštovani , postoji li zvanična web stranica turističke zajednice TK? Unaprijed hvala.

Odgovor:Turistička zajednica Tuzlanskog kantona je kod nadležne agenciju za registracije domena registrovala stranicu WWW.TOURISM-TK.BA . Međutim navedena domena je dugo bila pasivna i tek nedavno je (30.06.2006. godine) je obnovljena. Zbog toga još uvijek web site nije aktivan.

Vaše ime :Vehabović Šefik
Vaše pitanje:Je li moguće da u TK postoje samo dvije direkcije koje ste naveli na site-u?

Odgovor:Web stranica Vlade Tuzlanskog kantona se stalno dorađuje, i još uvijek je u izrađuje. Tako da su trenutno navedene samo dvije direkcije koje se nalaze u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.
U Tuzlanskom kantonu postoje direkcije osim ovih dviju nabrojanih i Direkcija robnih rezervi, Direkcija za zaštitu okolice. Vlada je formirala da bi efikasnije provodila svoje zakonske nadležnosti i agencije, zavode i uprave. U TK postoje Kantonalna uprava civilne zaštite, Kantonalna uprava za šumarstvo, Poljoprivredni zavod, Pedagoški zavod, Zavod zdravstvenog osiguranja, Zavod za javno zdravstvo, Veterinarski zavod, Agencija za privatizaciju i dr.

Vaše ime :Vehabović Šefik
Vaše pitanje:Kolika je poslednja utvrđena osnovica za obračun plaća državnih službenika i namještenika u TK?

Odgovor:Na osnovu Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plata od 21.07.2006.godine utvrđuje se osnovica za obračun plaće svih budžetskih korisnika za period 01.07. do 31.12.2006. godine, u iznosu od 108,00 KM.

Vaše ime :Zoran Simić
Vaše pitanje:Poštovana gospodo, želim vas pitati da li postoji na području BiH neka ili nekoliko fabrika koje proizvode hemijske proizvode kao sto je solan kiselina, fosfatna kiselina i eckali i slično za proizvodnju deterdženata za pranje i održavanje poslovnih objekata ,kancelarija ,bolnica itd. Ja sam privatni preduzetnik u Austriji ali želim u BiH pokrenuti proizvodnju kao i uslužnu djelatnost za čišćenje i održavanje objekata svih vrsta jer sam u Austriji završio školu baš za čišćenje i održavanje objekata svih vrsta. Unaprijed se zahvaljujem ako bi bili ljubazni da mi odgovorite i date par imena firmi koje proizvode hemikalije ali samo na području BiH jer sam čuo da na području Tuzlanskog kantona postiji takva firma . Lijep pozdrav iz Salzburga unaprijed zahvalan Zoran Simić.

Odgovor:U Tuzli postoli fabrika za proizvodnju deterdženata pod nazivom "Dita" Tuzla.
Ova fabrika ima svoj svoj web na http://www.dita.ba.
Osoba zadužena za odnose s javnostima je gospođica Irma Berbić, koja vam može  dati više pojedinosti o paleti proizvoda.

Vaše ime :Kristina Kljajić
Vaše pitanje:Kako je zakonski uređen paintball sport? I koje se zakonsko rješenje odnosi na ovaj sport? Unaprijed hvala!!!

Odgovor:Svi sportovi koji su uređeni i organizovani po pravilima jedinstvene svjetske strukovne asocijacije za taj sport podliježu Zakonu o sportu TK koji je donijela Skupština TK na sjednici od 18.11.2000.god i koji je objavljen u Službenim novinama TK broj 01/01.

Vaše ime :Sanela Hadžimehmedović
Vaše pitanje:Poštovani,zovem se Sanela Hadžimemhmedović, po zanimanju sam dipl.pedagog-psiholog. Zanima me na koji način planirate dati uputstvo o zapošljavanju nastavnog osoblja u školamaTK? Predhodno Uputstvo, pored prednosti imalo je izvjesnih manjkavosti, te nije imalo zakonsko uporište. Mnogi su zloupotrijebili pojedine stavke uputstva, što im je dalo prednost na osnovu socijalnog statusa. Dakle konkursima koji su bili u februaru 2006 rješavana je socijalna problematika. Nisu zapošljavani stručnjaci u odgoju-obrazovanju. Pitanje: Koji kriteriji će se primjenjivati pri zapošljavanu nastavnog i vannastavnog osoblja u školamaTK? Unaprijed se zahvaljujem. S poštovanjem, Sanela Hadžimehmedovic.

Odgovor:Postojeći kriteriji će biti korigovani, formirana je komisija koja na tome radi i na vrijeme će biti dostavljeni školama.

Vaše ime :Fahir Terzić
Vaše pitanje:Da li će morati nastavnici razredne nastave upisivati 3. godinu razredne nastave i da li je to obavezno?

Odgovor:Nije obavezno.

Vaše ime :Sanela
Vaše pitanje:Kako je moguće uopšte uposliti se u prosvjeti kad konkursi izlaze sredinom školske godine i to samo radi obnove ugovora o radu za već postojeće radnike?

Odgovor:Konkursi za ovu školsku godinu će biti objavljeni početkom oktobra a najkasnije do 15.10.2006.godine.

Vaše ime :Sanela
Vaše pitanje:Kako Ministarstvo može poslati tehnološki višak iz jedne škole u drugu, zaključiti ugovor o radu i tek onda objaviti konkurs za to radno mjesto, čime daje mogućnost apliciranju za to radno mjesto i drugima, koji naravno budu odbačeni iako imaju više škole od ovih koje je ministarstvo poslalo, a svi znamo da je to ne zakonito???

Odgovor:Na radna mjesta na koja su raspoređena lica kao tehnološki višak u školi, ne raspisuje se konkurs.

Vaše ime :Hadžić Mersiha
Vaše pitanje:Da li postoji zakon o zaštiti radnika na radnom mjestu od psihičkog terorizma "nadređenih" u državnom preduzeću i da li postoji institucija kojoj se može takvo što prijaviiti? Ako možete i da taj zakon imenujete. Unaprijed zahvalna.

Odgovor:Zakon o radu i poštivanje radnih ugovora i dr. zaštitu vrši inspekcija rada. 
Ako smatrate da se prema vama u kolektivu u kojemu radite vrše neke nepravilnosti, savjetujemo vam da do prijavite Inspekciju rada Tuzlanskog kantona. Inspektor će prema vašoj predstavki postupiti i utvrdite da li postoje neke mogućnosti za poduzimanje zaštitnih mjera.

Vaše ime : Vehabović Šefik
Vaše pitanje: Da li je ikada Vlada TK dostavila Skupštini TK prijedlog mjera za sprječavanje zagadjenja Spreče, a prema zaključku Skupštine TK od 31.01.2006.godine?Ako nije gdje se nalazi prijedlog?

Odgovor:Prećenje realizacije zaključaka Skupštine TK vrši sama Skupšina. Stoga vas molim da pitanje uputite na webu Skupštine TKhttp://www.skupstinatk.kim.ba/.

Vaše ime : Vesna
Vaše pitanje:U kojem mjesecu se počinju raspisivati konkursi za radna mjesta u osnovnim i srednjim školama TK??I molim Vas da mi objasnite koje kriterije škola mora zadovoljavati da bi primila jednog pedagoga-psihologa,pošto neke od njih mogu primiti samo "pola pedagoga"-na pola radnog vremena!Pa ne znam hoće li ikada biti posla i za nas "cijele pedagoge"??!Molim odgovor...unaprijed hvala!!!

Odgovor:Raspisivanje konkursa za radna mjesta u osnovnim i srednjim i skolama za novu skolsku godinu se vrse od septembra do polovine novembra tekuce godine nakon sto se izvrsi preraspodjela zaposlenika izmedju skola a koji su tehnoloski visak u maticnoj skoli. Da bi osnovna skola mogla angazirati pedagoga na punu normu mora imati minimalno 18 odjeljenja.

Vaše ime : Senad Đogić
Vaše pitanje: Čitajući odgovor koji ste uputili studentici Filozofskog fakulteta, koja je pitala da li će na studiju za vlastite potrebe plaćati upis 1200 KM, ako je već dala uslov za drugu godinu studija, Vi ste dali odgovor da neće. Mene zanima, kako je moguće da ja kao student koji je položio sve ispite prve godine studija nije imao to pravo na Prirodno-matematičkom fakultetu. Tokom studija sve godine sam upisivao prvi puta bez obnavljanja i nikada to pravo nisam iskoristio. Danas apsolvent geografije sa prosjekom 7,66. Ima te li odgovor na ovo moje pitanje. Unaprijed zahvaljujem.

Odgovor:Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o Univerzitetu u Tuzli član 31a. ("Sl. novine TK", broj 06/05) regulisano je da studenti koji plaćaju školarinu ukoliko steknu uslov za upis u narednu godinu stiče status studenta koji je oslobođen školarine i koji samo plaća participaciju ( 100,00 KM po semestru). Budući da je ovaj Zakon donešen 29. jula 2005. godine, to se njegova primjena odnosila na akademsku 2005/2006. godinu i ubuduće sve dok bude na snazi.

Vaše ime : Subašić Hamid
Vaše pitanje: Završio sam Višu medicinsku školu u Bihaću, upisao sam treću godinu Fakulteta Zdravstvene Njege u Bijeljini, pitam Vas da li je fakultet validan i rade li fakulteti zdravstvene njege na prostorima BiH po Bolonjskoj deklaraciji?

Odgovor:O validnosti Fakulteta zdravstvene njege u Bijeljini morate se obratiti Ministarstvu prosvjete Republike Srpske u Banjoj Luci. Visoka zdravstvena škola Univerziteta u Tuzli je usklađena sa Bolonjskom deklaracijom, a za srodne fakultete u Bosni i Hercegovini ne raspolažemo nikakvim podacima.

Vaše ime : Bijelić Selma
Vaše pitanje: Konkurisala sam za SUFINASIRANJE TROŠKOVA POSTDIPLOMSKOG STUDIJA! Rezultati su izašli za sve kategorije osim za onu na koju sam ja aplicirala, molim Vas odgovorite mi : Ako je posebno naznačeno KONKURS za SUFINANSIRANJE troškova postdiplomskog , a posebno za IZRADU MAGISTARSKOG, zašto nema rezultata za aplikacije na ovaj prvi? OBJAŠNJENJE: PREGLEDAJTE malo tabele sa rezultatima - tamo nigdje niti jedan kandidat nije naveden kao postdiplomac, ili NAS niste ni razmatrali?

Odgovor:Na web stranici Ministarstva je istaknut program raspodjele sredstava za nauku, a na postiplomski studij se odnose prve tri tabele, odnosno tri kategorije postiplomaca: I - studenti dobitnici zlatnih i srebrenih plaketa, II - studenti - članovi porodica šehida, RVI, demobilisani borci i III - ostali studenti, zaključno sa rednim brojem 158.

Vaše ime : Enis Plančić
Vaše pitanje
Poštovani,
sestra mi je radila u Osnovnoj školi na mjestu pedagoga šest mjeseci.Primljena je na određeno vrijeme do 31.08.2006.(potreba zbog odsustva dotadašnjeg pedagoga).Škola joj odobrava pripravnički staž do 31. 03.2007.,međutim Školski odbor na konkursu sada u 08. mjesecu (pedagog se ne vraća do 31. 08 2007.) uzima djevojku koja je diplomirala prije 2 mjeseca,mada su svi u školi(zaposlenici ,direktor)tražili da ostane moja sestra kojoj teče pripravnički staž.Žalba joj nije uvažena obrazloženjem da je primljena djevojka iz šehidske porodice(bila je to "jaka veza").Molim Vas da mi kažete da li je Školski odbor u pavu(da li djevojka ima veće pravo na to radno mjesto od moje sestre,obzirom da je iz šehidske obitelji,a sestra je radila već 6 mjeseci?Da li Škola može utvrditi pripravnički staž i dok taj ne istekne primiti novu pripravnicu na isto radno mjesto a prethodnoj pripravnici dati otkaz?I kome se možemo obratiti da nam pomogne?Molim Vas da mi što prije odgovorite;unaprijed zahvaljujem!

Odgovor: Postovani,
Iz pitanja koje ste postavili ne moze se vidjeti o kojoj skoli je rijec. Potrebno je da se pismeno obratite Inspekciji za obrazovanje u ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Slatina 2, 75000 Tuzla, sa konkretnim cinjenicama.
Ugovor o pripravnickom stazu zakljucuje se na vrijeme koliko traje osposobljavanje pripravnika u obrazovanju

Vaše ime : Dževad
Vaše pitanje: Postoji li zakon u TK ili u Federaciji BiH, o Zastiti od buke? Ako da, mozete li mi poslati na e-mail ili da me uputite na link gdje takav mogu naci. Hvala!

Odgovor: Zakon o zaštiti od buke Tuzlanskog kantona objavljen je u Službenim novinama TK « broj 10/04. Službene novine možete preuzeti ovdje .

Vaše ime: Safet Okanović
Vaše pitanje :
Kada se raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos u el.privredu poslovnica srebrenik

Odgovor: Elektoprivreda BH je preduzeće u nadležnosti Federacije BIH. Elektroprivreda ima svoj zvanični web site na <http://www.elektroprivreda.ba/>. Molimo vas da pokušate na ovom web situ.

Vaše ime: Sertic Slaven
Vaše pitanje:
Interesuje me gdje se sa interneta moze skinuti novi zakon o saobracaju

Odgovor: Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH koji je 08.08.2006.godine stupio na snagu i možete ga preuzeti ovdje .

Vaše ime : Bijelić Selma, dipl.ing.rud.
Vaše pitanje :
Prijavila sam se na raspisani Konkurs za sufinansiranje pstdiplomskog studija na RGGF-u. Gdje mogu i na koji način doći do informacije o rezultatima da li sam prošla na konkursu ili ne?

Odgovor:
Komisija za obradu prispjelih zahtjeva za sufinansiranje iz oblasti nauke za 2006.godinu je zavrsila svoj posao i uputila prijedlog liste prema Vladi TK na davanje saglasnosti. Dok Vlada neda svoju saglasnost ne mozemo davati rezultate liste, a ocekujemo sljedece sedmice da Vlada razmatra prijedlog listi. Nakon toga rezultati ce biti postavljeni na web stranicu ministarstva www.monkstk.ba i Vlade www.tk.kim.ba
S postovanjem.

Vaše ime :Dijana Hasić
Vaše pitanje :
Kada će se početi sa isplatom studentskih kredita za školsku 2005/2006 god. ?

Odgovor:
Pripreme za isplatu studentskih kredita su zavrsene. Isplata kredita ce se poceti ostvarivati u ovom mjesecu Julu, i ocekujemo da bude prebaceno prvih 5 rata kredita.

Vaše ime : Musić Jasmin
Vaše pitanje :
Kada se u Bosni i Hercegovini raspisuju konkursi za popunjavanje radnih mjesta u školama

Odgovor: Raspisivanje konkursa za radna mjesta u školama ocekujemo u avgustu 2006.godine.

Vaše ime : Davor
Vaše pitanje :
Da li postoje uopće više ugovori na neodređeno vrijeme čak i za oblasti prosvjete koje ne podliježu proglašavanju tehnološkim viškovima i za kojima je još potražnja?

Odgovor:
Nemože se pripravnika primiti na neodređeno vrijeme. Svaki pripravnik se prima na određeno vrijeme do isteka pripravničkog staža a nakon toga se status zaposlenika definiše novim ugovorom o radu na neodredjeno ili odredjeno vrijeme ili se prekida radni odnos.
Postoji mogućnost prijema zaposlenika na neodredjeno vrijeme ukoliko je kadar deficitaran i ukoliko skola iskaze potrebu uz predhodnu saglasnost nadležnog ministarstva.

Vaše ime : Sanela Mešanović
Vaše pitanje :
Pošto sam ja proglašena za učenicu generacije O.Š."Solina"tekuće 2005/2006 šk.godine,željela bih saznati koje su prednosti toga,odnosno da li postoje neke nagrade/novčane i/ili pokloni...)? Unaprijed zahvalna na odgovoru.
Postovana,
Prednosti biti ucenica generacije u skoli: mozete se upisati u koju zelite srednju skolu, a takodje ministarstvo je zadnje tri godine a ocekujemo i ove da organizuje proglasenje Ucenika generacije za sve osnovne i srednje skole TK na kojem se ucenicima dodjeljuju prigodne nagrade; knjige i odredjena novcana sredstva.

Vaše ime :  Dr.sci. Salih Delić, dipl.ing.rud.
Vaše pitanje :


Doktorirao sam u Poljskoj u Junu 2005.godine, dobio sam diplomu koja je bila na poljskom jeziku, prevedena je od strane ovlaštenog sudskog tumača u Poljskoj na bosanski jezik. Da li moram ovdje u BiH izvršiti ponovo nostrifikaciju ( ovjeru) ove diplome na bosanskom jeziku? Da li se ministarstvu mogu obratiti za priznavanje dijela troškova za Doktorsku disertaciju, jer sam troškove izrade i odbrane snosio u vlastitoj režiji?

Odgovor: Sve diplome stečene nakon 1991. godine izvan Bosne i Hercegovine podliježu nostrifikaciji. Shodno tome, morate nostrifikovati svoju diplomu doktora nauka, pa ćete se obratiti Univerzitetu u Tuzli za nostrifikaciju diplome.
Ministarstvo ne odobrava sredstva za nostrifikaciju diplome, već sufinansira odbranu doktorskih disertacija.

Vaše ime :  Udruženje inženjera općine Banovići

Odgovor:
Na Vaše traženje informacije o razlozima zbog kojih nije ispoštovan potpisani ugovor dostavljamo Vam slijedeću informaciju:
Do zastoja u realiziranju potpisanog ugovora za Vaš odobreni projekt po Javnom oglasu "Živjeti s prirodom" došlo je zbog financijsko-tehničkih razloga. Naime, kao što vam je poznato, sa 31.12.2006. godine prestala je sa radom Direkcija za zaštitu okolice TK koja je bila nosilac aktivnosti na realiziranju Potpore projektima nevladinih organizacija iz oblasti zaštite okolice, među koje spada i Vaš odobreni projekt.
Obavještavamo Vas da su otklonjene sve smetnje za realiziranje potpisanog ugovora i ovih dana će Vam biti prebačena sredstva za odobreni projekt.

Vaše ime :  Lejla Ćatić
Vaše pitanje :

Kada cu dobiti odgovor na moje pitanje u vezi sa nepravilnostima prilikom prijema na radna mjesta pedagoga u OŠ I SŠ obzirom da sam dobila jos jednu nepravilnu odbijenicu.Ukoliko ne mozete odgovoriti na ovo pitanje da li mogu dobiti informaciju na kom mjestu mogu naci podatke o svim srednjim školama i smjerovima koji postoje u školama u Tuzli, Lukavcu , Kalesiji i Srebreniku. Bila bih vam veoma zahvalna kada bih mogla dobiti odgovor na oba pitanja.

Odgovor: Vezano za vas prvi dio pitanja je da sve nepravilnosti koje ste uocili prilikom prijema zaposlenika u skolama je da iste u pismenom obliku dostavite prosvjetnoj inspekciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.
Vezano za drugi dio pitanja, molimo vas da preko nase web stranice www.monkstk.ba preuzmete obrazac za pristup informacijama i popunjen posaljete Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK kao zahtjev za dobijanje trazenih informacija.

Vaše ime :  Goran Vareškić
Vaše pitanje :
Obveznik sam placanja poreza na dohodak fizičkih lica i zivim u zajednickom domacinstvu s majkom-domacicom i ocem -penzionerom. S obzirom da otac ima penziju u visini od 240,00 KM prema Rješenju Fonda PIO-MIO, da li se prema clanu 8, stav 5 Zakona o kantonalnim porezima (Sl.novine TK, br. 13/03) moze smatrati izdrzavanom osobom, tj. da li mi se to moze priznati kao porezna olaksica?

Odgovor: Ministarstvo finansija zaprimilo je Vaš upit od 14.03.2006.godine, te nakon izvršenog uvida u isti dajemo sljedeće:

M I Š L J E N J E

Zakon o kantonalnim porezima objavljen je u «Sl. novinama Tuzlanskog kantona» broj:13/01. Član 8.stav 1. tačka 5. Zakona o kantonalnim porezima "5. Lica čiji mjesečni dohodak u smislu ovog Zakona ili čija druga mjesečna primanja koja se u smislu ovog Zakona ne smatraju dohodkom prelaze osnovni lični odbitak iz člana 7. stav 3. ne smatraju se izdržavanima...." Član 7. stav 3. Zakona o kantonalnim porezima " Osnovni lični odbitak iznosi 300,00 KM ". Dakle,pod uslovom da Vaš otac živi u zajedničkom domačinstvu sa Vama smatra se izdržavanom osobom,obzirom da dohodak ( penzija) koji ostvaruje ne prelazi iznos osnovnog ličnog odbitka tj. Iznos 300,00 KM.
Ovakve tvrdnje morate dokazati dokumentacijom u postupku utvrđivanja i naplate poreza na dohodak fizičkih lica kod nadležne ispostave Porezne uprave.

Vaše ime :  Edina Rogović
Vaše pitanje :  

Konkurisala sam na radno mjesto pedagoga u MSŠ Živinice, dobila sam odbijenicu na koju sam se žalila Školskom odboru jer nisam bila zadovoljna odlukom. U odgovoru koji mi je poslao Školski odbor naveli su i bodove koje sam ostvarila ja i kolegica koja je dobila radno mjesto, medjutim ja nikako ne mogu imati 60 bodova koje su oni naveli a pogotovo kolegica koja je primljena 84 boda. Kome se mogu obratiti za pomoć, jer sam bila i u Inspekciji rada, obrazovanja... unaprijed zahvalna

Odgovor:
Inspekcija za obrazovanje je nadlezna za sprovodjenje zakonitosti u radu škola, pa i po pitanju primjene kriterija za prijem zaposlenika u školama koji su uradjeni os strane Ministarstva.
Potrebno je da se pismenim putem obratite Inspekciji za obrazovanje, koje ce izvršiti nadzor i provjeru navoda.

Vaše ime :  Šabić Nedim
Vaše pitanje :  

Kada će te objaviti na sajtu izmjene i dopune Zakona o obrtu?

Odgovor:
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu će se objaviti na webu  poslije njegovog objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a isti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Vaše ime :   Fahreta Delibajric
Vaše pitanje :  

POZDRAV prije svega zelim reci da je vasa stranica izuzetno lijepo uradjena,tako da mozemo naci dosta potrebnih informacija medjutim,s tim da sam ja student vlastitih potreba na filozofkom fakultetu,odsjek-engleski jezik i knjizevnost,htjela bih znati(a naglasavam da sam vec dala uslov za drugu godinu),da li ja sada ponovo placam 1200km,ili kao i obicni redovni studenti? JA SE ZAISTA NADAM DA CU DOBITI POTREBNE INFORMACIJE UNAPRIJED ZAHVALNA STUENTICA

Odgovor:
Clanom 31a. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Univerzitetu u Tuzli (sn broj 06/05) je regulisano da redovni student Univerziteta koji participira u troskovima studija i plaća skolarinu stice status studenta koji samo participira u troskovima studija ukoliko u studijskoj godini koju slusa prvi puta stekne uslov za upis u narednu godinu studija.
Znaci vi ste oslobodjeni placanja skolarine u iznosu od 1.200,00 KM.

Vaše ime : Adamir Jahić
Vaše pitanje :
Koja je procedura da dođe do izmjene ZAKONA O KORIŠTENJU, UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU ZAJEDNIČKIH DIJELOVA I UREĐAJA ZGRADE. Zakon kao ovakav jednostavno je neodrživ jer ima dosta nedorečenosti.

Odgovor:
Pored Vaše, inicijativu za izmjene i dopune Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/00 i 14/02), dalo je i niz drugih subjekata, kao što su: pojedini poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona, odbori etažnih vlasnika, upravitelji i etažni vlasnici, iz kojeg razloga će ovo Ministarstvo u februaru mjesecu 2006. godine, započeti proceduru izmjena i dopuna navedenog Zakona.

U toku javne rasprave bit će otvorena mogućnost učešća većeg broja subjekata, a radi izrade što kvalitetnijeg teksta Zakona.

Vaše ime :   Slobodan Crvenkovic
Vaše pitanje :

PItanje za gospodina Ministra finansija. Da li ce biti povecan porez na kupljene stanove koji nisu novi.Trenutna porezna stopa na prevod je 5 %.Da li ce se to promjeniti sa uvodjenjem PDV-a od 1.Januara'2005. Hvala na saradnji.

Odgovor:
Uvođenjem PDV neće doći do promjene stope poreza na promet nepokretnosti koja je zakonom o porezu na promet neporetnosti i prava utvrđena u iznosu od 5%.

Vaše ime :  Miralem
Vaše pitanje :

Gdje mogu pronaći pedagoške standarde za osnovnu školu?

Odgovor:
Pedagoške standarde i opšte normative za osnovni odgoj i obrazovanje možete
pronaci na sluzbenoj web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta Tuzlanskog kantona www.monkstk.ba i koja je jos u izgradnji. Na ovoj
stranici mozete pronaci i posljednje promjene Pedagoskih standarda za
osnovno obrazovanje.

Vaše ime :  Gurda Muriz
Vaše pitanje :

Da li se sluzbene novine tk publiciraju i na ovoj stranici u pdf ili drugom formatu? Ako da, koja je pristupna www adresa?

Odgovor:
Službene novine Tuzlanskog kantona od broja 01/94 do broja 14/04 možete pronaći na slijedećoj web adresi vladatk.kim.ba/Vlada/sl_novine.htm .

Vaše ime :  Armin Topić
Vaše pitanje :
Zovem se Armin Topić nastavnik informatike i teh. odgoja zaposlen sam u O:Š."Stjepan Polje" na poslovima nastavnik informatike i tehničkog odgoja na ODREĐENO VRIJEME već šesta godina. Trenutno imam nešto preko norme, međutim 21.12.2005. direktor mi je saopštio da se pojavio tehnološki višak iz O:Š:"duboštica" i da ću izgubiti 15 časova. 1.PITANJE: KAKO JE MOGUĆE DA NASTAVNIK U DUBOŠTICI IZGUBI CJELU NORMU? ŠTA RADE OSTALI NASTAVNICI KAD SE IZGUBILA CJELA NORMA?
Na moje pitanje mogul se zaposliti na pola norme na mjesto nastavnika informatike u stalni radni odnos rekao mi je da ministarstvo ne da saglasnost za stalno. Međutim u Dnevnom avazu od 15, ili 16. 12.2005. sam vidio konkurs za O.Š:"Kalesija" gdje primaju nastavnika informatike u stalni radni odnos.Što vi lako možete provjeriti.
2. PITANJE Kako je moguće da jednoj se školi ministarstvo odobri a drugoj ne može odobriti primanje radnika iste struke pa makar na pola norme?
U radu imam izuzetne rezultate pa čak 1. mjesto u ARG-u na državnom nivou, takmičenje iz tehnčkog stvaralaštva Goražde 2005. i niz drugih što možete provjerit u matičnoj školi.
Ja sam prvi diplomirani nastavnik informatike i teh. odgoja na području opština Gračanica i Doboj Istok i jedini koji nije riješio svoj status, oženjen sam i otac jednog djeteta a drugo je na putu.
Nadam se da će ovaj moj e-mail doći na prave ruke da ja i moja porodica više ne doživljavamo traume oko mog zaposlenja.

Odgovor:
Poštovani,
rješenjem komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška, Begić Azila je raspoređene na 15 časova sedmično u OŠ Stjepan Polje. Begić Azila je uposlenik na neodređeno vrijeme u OŠ Dubošnica.
Saglasnosti za raspisivanje konkursa su rađene na osnovu analize stanja u školama pojedinačno, kao i na općinskom i kantonalnom nivou. U OŠ Kalesija nema nijednog nastavnika informatike na neodređeno vrijeme zbog čega je i data saglasnost za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme u ovoj školi.

Vaše ime :   Slobodan Crvenkovic
Vaše pitanje :

PItanje za gospodina Ministra finansija. Da li ce biti povecan porez na kupljene stanove koji nisu novi.Trenutna porezna stopa na prevod je 5 %.Da li ce se to promjeniti sa uvodjenjem PDV-a od 1.Januara'2005. Hvala na saradnji.

Odgovor:
Poštovani,
rješenjem komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška, Begić Azila je raspoređene na 15 časova sedmično u OŠ Stjepan Polje. Begić Azila je uposlenik na neodređeno vrijeme u OŠ Dubošnica.
Saglasnosti za raspisivanje konkursa su rađene na osnovu analize stanja u školama pojedinačno, kao i na općinskom i kantonalnom nivou. U OŠ Kalesija nema nijednog nastavnika informatike na neodređeno vrijeme zbog čega je i data saglasnost za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme u ovoj školi.

Vaše ime :  Selmir Čičkušić
Vaše pitanje :

Gdje mogu pronaći na Vašem webu pronaći Upustvo Ministarstva o bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim školama? Hvala!

Odgovor:
U toku je izrada kritrerija – usklađivanje s najnovijim propisima – na temelju kojih se određuju uslovi javnih poziva. Očekujemo da će oba javna poziva – i (1) za manifestacije kulture i (2) za izdavačke projekte, koji uključuju i naučne radove, biti raspisani najkasnije sredinom februara 2006. godine.

Vaše ime :  Lejla Ćatić
Vaše pitanje :

Da li je Uputstvo o bodovanju kandidata prilikom prijema na radno mjesto pedagoga u školi,zakonsku utemeljeno, i zašto u svakoj školi imamo različit broj bodova. Na koju adresu da se obratimo kada znamo da postoji neregularnost prilikom prijema i da je kandidat rimljen preko "veze" a ne na osnovu bodovne liste . Molim vas da mi odgovorite gdje se mogu obratiti jer su me u inspekciji rada vratili kazu da to nije njohva nadležnost. Molim što prije odgovor.

Odgovor:
Na osnovu vaseg pitanja ne mozemo konstatovati na koju skolu se vase primjedbe odnose te Vas molimo da ukoliko imate primjedbi na rad komisija za izbor kandidata kao i na sam izbor kandidata sa kojim ce biti zakljucen ugovor o radu, zalbu dostavite Ministarstvu koje ce provesti daljni postupak provjere regularnosti rada komisije i izbora kandidata.
Adresa Ministarstva:Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina 2, 75000 Tuzla.

Vaše ime :  Jasna Zečević
Vaše pitanje :

Poštovani, Kao direktorice NVO Vive Žene, organizacije koja već 11 godina radi sa prognanicama, pokušala sam dobiti informaciju od nadležnog ministarstva koliki je tačan broj raseljenih lica na TK. Imajući u vidu da godišnji izvještaj, koji Vive Žene dostavljaju kako donatorima tako i nadležnim lokalnim institucijama i ministarstvima, treba da sadrži tačne i relevantne podatke kako o našem radu, tako i o pitanju raseljenih lica na TK. Ovim putem molim , ukoliko je moguće da mi dostavite informaciju o broju raseljenih lica koje borave na našem kantonu ( posebno u kolektivnim naseljima). Unaprijed zahvaljujem i nadam se da je ta informacija javna. s poštovanjem!

Odgovor:
U vezi Vašeg pitanja od 18.01.2006.godine koje ste uputili Vladi Tuzlanskog kantona dostavljamo Vam tabelarni pregled (26 kB PDF) o broju raseljenih lica sa kojima raspolaže Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv