VLADA TUZLANSKOG KANTONA

 

 

Vlada je nadležna za:

 

a) provedbu kantonalne politike, predlaganje i izvršavanje kantonalnih zakona, drugih propisa i odluka i zaključaka Skupštine Tuzlanskog kantona;

 

b) imenovanje Kantonalnog pravobranitelja i zamjenika Kantonalnog pravobranitelja;

 

c) izvršavanje odluka sudova;

 

d) obavljanje svake druge nadležnosti povjerene Kantonu od federalne vlasti;

 

e) pripremu prijedloga proračuna;

 

f) osiguranje suradnje izme|u Vlade i ombudsmena;

 

g) stvaranje uvjeta za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i poduzimanje mjera u slučajevima njihovog kršenja;

 

h) nadzor nad kantonalnom policijom;

 

i) osiguranje da kantonalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva Kantona, s tim da nacionalna struktura policije svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva te općine;

 

j) zalaganje za proporcionalnu zastupljenost pripadnika konstitutivnih naroda u kantonalnim organima uprave;

 

k) staranje o ostvarivanju suradnje sa izvršnim organima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, drugih kantona i općinama;

 

l) izvršenje ovlašćenja i obveza po osnovu državnog kapitala u poduzećima, koja imaju cjelovito ili pretežito državni kapital, a nisu na listi poduzeća prema kojima po tom temelju ovlašćenja i obveze obavljaju organi Federacije Bosne i Hercegovine te, s tim u svezi, imenuje i razrješava članove upravnog odbora, i daje suglasnost na imenovanje ravnatelja tih poduzeća, sukladno zakonu i drugim propisima;

 

m) rješavanje o žalbama izjavljenim protiv prvostupanjskih rješenja kantonalnih organa uprave i ustanova donesenih na temelju zakona i drugih propisa Kantona, i n) obavljanje drugih nadležnosti utvr|enih Ustavom Kantona i drugim propisima.

 

 

ZAKON O VLADI

 

 

 

POSLOVNIK O RADU VLADE TUZLANSKOG KANTONA  

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv

 

Vi ste ovdje: Početna VLADA O Vladi