MINISTAR  Hajrudin Mehanović
Hajrudin Mehanovic MUP

Adresa: Turalibegova bb, Tuzla
Tel. : + 387 35 250 011
Fax.: + 387 35 255 538; 251 432
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

MINISTAR  Suad Mustajbašić                                          O MINISTARSTVU
Suad Mustajbasic MF
Adresa: Turalibegova 40. , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 368
Fax.: + 387 35 369 367
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  

 

MINISTAR  Ivana Mijatović 
Ivana Mijatovic MKSM
Adresa: Rudarska 65 , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 352; 
Fax.: + 387 35 281 351 
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 

 

MINISTAR  Emir Begić
Emir Begic MPSV
Adresa: Muftije ef. Kurta br.1, Tuzla
Tel. : + 387 35 369 421; + 387 35 369 422
Fax.: + 387 35 369 427
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

MINISTAR Anela Ajšić   
Anela Ajsic MPUZO
Adresa: Rudarska 65 , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 428; + 387 35 369 429
Fax.: + 387 35 369 428
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

MINISTAR Mustafa Šakić 
Mustafa Sakic MTTS
Adresa: Mije Keroševića 20. , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 393; + 387 35 369 396
Fax.: + 387 35 369 394
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

MINISTRICA Senada Dizdarević 
Senada Dizdarevic MPU
Adresa: Džafer mahala 51 , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 375
Fax.: + 387 35 369 376
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

MINISTAR Senada Dizdarević 
SenadaDizdarevic  
Adresa: Rudarska 65 , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 401; + 387 35 369 402
Fax.: + 387 35 369 405
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

MINISTAR Edin Duraković
EdinDurakovic

Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29, Tuzla
Tel. : + 387 35 369 327
Fax.: + 387 35 369 332
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

MINISTAR Ahmed Omerović   
Ahmed Omerovic MON
Adresa: Muhameda Hevaija Uskufija 1 , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 341; + 387 35 369-337
Fax.: + 387 35 281 296
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

MINISTAR Mirsad Muhamedbegović 
Mirsad Muhamedbegovic MRSP
Adresa: Fra Grge Martića 8. , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 335;
Fax.: + 387 35 369 355
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

MINISTAR Dajana Čolić
Dajana Colic MZ
Adresa: Rudarska 72 , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 419;
Fax.: + 387 35 369 420
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv