IZVRŠNA VLAST TUZLANSKOG KANTONA - ARHIVA

IZVRŠNA VLAST TUZLANSKOG KANTONA 01.2021. - 02.2022.


PREMIJER TUZLANSKOG KANTONA

 Kadrija-Hodzic

 KADRIJA HODŽIĆ

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Midhat Dobrnic

MIDHAT DOBRINJIĆ

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

Vedran-Lakic

VEDRAN LAKIĆ

 

MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE

Zlatan-Muratovic

 ZLATAN MURATOVIĆ

 

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

Elvis Barakovic

ELVIS BARAKOVIĆ

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 

 Vahidin-Smajlovic

 VAHIDIN SMJALOVIĆ

 

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE

Zvjezdan-Karadzin

ZVJEZDAN KARADŽIN

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA

Hamza-Besic

HAMZA BEŠIĆ

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

 Una-Harcin

UNA HARČIN

 

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

 Fedahija-Ahmetovic

 FEDAHIJA AHMETOVIĆ

 

MINISTARSTVO PRIVREDE

Mevludin-Hodzic

MEVLUDIN HODŽIĆ

 

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK

Esad-Dzidic

ESAD DŽIDIĆ

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Bozo-Juric

BOŽO JURIĆ

 

IZVRŠNA VLAST TUZLANSKOG KANTONA 07.2019. - 01.2021.


PREMIJER TUZLANSKOG KANTONA

Denial Tulumovic

DENIJAL TULUMOVIĆ


MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 SulejmanBrkic

 SULEJMAN BRKIĆ


MINISTARSTVO FINANSIJA

 Suad Mustajbasic

SUAD MUSTAJBAŠIĆ


MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE

Srdjan Micanovic

SRĐAN MIĆANOVIĆ


MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

Fahreta Brasnjic

FAHRETA BRAŠNJIĆ


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Mustafa Sakic

MUSTAFA ŠAKIĆ

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE

ElvirRoznjakovic

ELVIR ROŽNJAKOVIĆ

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA

EdinBusevac-mtts

EDIN BUŠEVAC

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Elvir Hercinovic

ELVIR HERČINOVIĆ

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

AmirKulaglic

AMIR KULAGLIĆ

MINISTARSTVO PRIVREDE

Asmir Hasic

ASMIR HASIĆ

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK

Admir Hrustanovic

ADMIR HRUSTANOVIĆ

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

DajanaColic

DAJANA ČOLIĆ

 

IZVRŠNA VLAST TUZLANSKOG KANTONA 02.2018.- 07.2019.

 

PREMIJER TUZLANSKOG KANTONA

Jakub Suljkanovic

JAKUB SULJKANOVIĆ

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 HuseinTopcagic

MINISTAR HUSEIN TOPČAGIĆ

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

 Miralem Nuhanovic

MINISTAR MIRALEM NUHANOVIĆ

 

MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE

 SLAVENA VOJINOVIC

MINISTAR SLAVENA VOJINOVIĆ

 

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

 zlatan muratovic

MINISTAR ZLATAN MURATOVIĆ

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 MUFID KLINCEVIC

MINISTAR MUFID KLINČEVIČ

 

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE

 admir huskanovic2

MINISTAR ADMIR HUSKANOVIĆ

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA

 Mirsad Gluhic2

MINISTAR MIRSAD GLUHIĆ

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

 ivana kulic2

MINISTAR IVANA KULIĆ

 

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

 enes gegic2

MINISTAR ENES GEGIĆ

 

MINISTARSTVO PRIVREDE

 mpop

MINISTAR OSMAN PUŠKAR

 

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK

 min mrspp slika min

MINISTRICA SANDRA MEMIĆ

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

 mz

MINISTAR BAHRUDIN HADŽIEFENDIĆ

 

 

IZVRŠNA VLAST TUZLANSKOG KANTONA 07.2015.-02.2018.

PREMIJER TUZLANSKOG KANTONA:

Premijer

BEGO GUTIĆ

 

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE
mpuzo ministar

HASAN FEHRATOVIĆ

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
mpvs ministar

ABDULAH ZUKIĆ

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
mpu ministar

IVANA KULIĆ

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA
mtts ministar

MIRSAD GLUHIĆ

 

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
mbp ministar

FAHRUDIN SKOPLJAK

 

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA / MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE
monks ministar

ZLATAN MURATOVIĆ

 

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK
mrps ministar

ZORAN JOVANOVIĆ

 

MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA / MINISTARSTVO PRIVREDE
mrp ministar

OSMAN PUŠKAR

 

MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA / MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE
mier ministar

SRĐAN MIĆANOVIĆ

 

MINISTARSTVO FINANSIJA
mf ministar

JAKUB SLJKANOVIĆ

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
mz ministar

BAHRUDIN HADŽIEFENDIĆ

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
mup ministar

HUSEIN TOPČAGIĆ

 

IZVRŠNA VLAST TUZLANSKOG KANTONA 02.2015.-07.2015.

PREMIJER TUZLANSKOG KANTONA:
Premijer

BEGO GUTIĆ

 

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE
mpuzo ministar

 

HASAN FEHRATOVIĆ

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
mpvs ministar

ABDULAH ZUKIĆ

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
mpu ministar

JOVAN STOJANOVIĆ

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA
mtts ministar

EDIN AJANOVIĆ

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
mbp ministar

FAHRUDIN SKOPLJAK

 

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
monks ministar

 

MIRSADA BEGOVIĆ

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK
mrps ministar

ADMIR HUSKANOVIĆ

 

MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA
mrp ministar

 

MIRELA ĐAKOVIĆ

MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA
mier ministar

SRĐAN MIĆANOVIĆ

MINISTARSTVO FINANSIJA
mf ministar

JAKUB SLJKANOVIĆ

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
mz ministar

ELVIS BEKTIĆ

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
mup ministar

ALEN GADŽO

 

 

 

IZVRŠNA VLAST TUZLANSKOG KANTONA 2014.-2015.

PREMIJER TUZLANSKOG KANTONA:
premijer tk 1 150 200

BAHRIJA UMIHANIĆ


 

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE

MINISTAR: ZVJEZDAN KARADŽIN


 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

MINISTAR: SAMID ŠARAC


 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

MINISTAR: IVANA VESELČIĆ


 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA

MINISTAR: MUSTAFA ISABEGOVIĆ


 

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

MINISTAR: ZUDIN MAHMUTOVIĆ


 

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

MINISTAR: MIRSAD KUNIĆ


 

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK

MINISTAR: MELIHA BIJEDIĆ


 

MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA

MINISTAR: JELENA ILIĆ


 

MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

MINISTAR: MULAGA FEJZIĆ


 

MINISTARSTVO FINANSIJA

MINISTAR: MIRALEM NUHANOVIĆ


 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

MINISTAR: ALEN KAMERIĆ


 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

MINISTAR: MIDHAT DOBRNJIĆ

IZVRŠNA VLAST TUZLANSKOG KANTONA 2011.-2013.

PREMIJER TUZLANSKOG KANTONA

Sead Causevic

SEAD ČAUŠEVIĆ

 


 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


MINISTAR: Mirsad Hadžiselimović


 Ministarstvo pravosuđa i uprave


 MINISTAR: Alen Taletović


 Ministarstvo za boračka pitanja


MINISTAR: Zijad Mahmutović


 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


MINISTAR: Sead Hasić


 Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva


MINISTAR: Željko Knežiček


Ministarstvo zdravstva

MINISTAR: prof.dr.sci. Nada Pavlović Čalić


Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva


MINISTAR: Edin Ajanović


 Ministarstvo trgovine,turizma i saobraćaja

Senaid Hadzic MTTS
MINISTAR: Senaid Hadžić


 Ministarstvo obrazovanja nauke kulture i sporta

Nadja-Avdibasic-Vukadinovic
MINISTAR: Nađa Avdibašić


 Ministarstvo razvoja i poduzetništva


MINISTAR: Dijana Bilanović


Ministarstvo finansija


MINISTAR: Alisa Bijedić


Ministarstvo unutrašnjih poslova


MINISTAR: Amir Husić

 


 

 

IZVRŠNA VLAST TUZLANSKOG KANTONA 2007.-2011.


IZVRŠNA VLAST TUZLANSKOG KANTONA 2007.-2011.

PREMIJER TUZLANSKOG KANTONA

Mr.sci. Enes Mujić


ČLANOVI VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Ministarstvo unutarnjih poslova


Dr sci. Sead Omerbegović
ministar


Ministarstvo finansija


Sead Bećirović
ministar


Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak


Sead Mujanović
ministar


Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


doc.dr Mirzeta Hadžić-Suljkić
ministar


Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


Zoran Milić
ministar


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


Amir Hasić
ministar


Ministarstvo zdravstva


Asim Musić
ministar


Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

Sehudin Ograšević
Sehudin Ograšević

ministar


Ministarstvo za rad i socijalnu politiku


Faruk Vikalo
ministar


Ministarstvo za boračka pitanja


Bahrija Mehurić
ministar


Ministarstvo pravosuđa i uprave


Jasminka Mijatović
ministar


Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


Jadranka Miraščić
ministar


 


 

IZVRŠNA VLAST TUZLANSKOG KANTONA 2003.-2007.

 
IZVRŠNA VLAST TUZLANSKOG KANTONA 2003.-2007.
 
PREDSJEDNIK VLADE TUZLANSKOG KANTONA


Bajazit Jašarević

 

ČLANOVI VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Ministarstvo unutarnjih poslovaDr.sci. Sead Omerbegović
ministar

 


Ministarstvo finansijaSead Bećirević
ministar

 


Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratakSead Mujanović
ministar

 


Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sportaProf.dr.med.sci. Zlata Žigić
ministar

 


Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćajamr. Džemo Salihović
ministar

 


Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstvaŠeval Suljkanović
ministar

 


Ministarstvo zdravstvadr. Muradif Šarić
ministar

 


Ministarstvo industrije, energetike i rudarstvadr. Mustafa Burgić
ministar

 


Ministarstvo za rad i socijalnu politikuVladan Remetić
ministar

 


Ministarstvo za boračka pitanjaBahrija Mehurić
ministar

 


Ministarstvo pravosuđa i upraveRado Pejić
ministar

 


Ministarstvo prostornog uređenje i zaštitu okoliceJadranka Miraščić
ministar

 

 

IZVRŠNA VLAST TUZLANSKOG KANTONA 2001.-2003.

IZVRŠNA VLAST TUZLANSKOG KANTONA 2001.-2003.
PREDSJEDNIK TUZLANSKOG KANTONA

mr. Selim Bešlagić


PREDSJEDNIK VLADE TUZLANSKOG KANTONA

mr. Senahid Šaković

ČLANOVI VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Ministarstvo unutarnjih poslovaMuhamed Čaušević
ministar

 


Ministarstvo finansijaSead Bećirević
ministar

 


Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratakSead Mujanović
ministar

 


Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sportaDr Enes Duvnjaković
ministar

 


Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja 


Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstvaTomo Babić
ministar

 


Ministarstvo zdravstvadr. Nedret Mujkanović
ministar

 


Ministarstvo industrije, energetike i rudarstvaDr Refik Ahmedinović
ministar

 


Ministarstvo za rad i socijalnu politikuSpomenka Mičić
ministar

 


Ministarstvo za boračka pitanjaŠevalija Đonlić
ministar

 


Ministarstvo pravosuđa i upraveMediha Bakalović
ministar

 


Ministarstvo prostornog uređenje i zaštitu okoliceSlavko Stijepić
ministar

 

 

IZVRŠNA VLAST TUZLANSKOG KANTONA 1999.-2001.

IZVRŠNA VLAST TUZLANSKOG KANTONA 1999.-2001.
PREDSJEDNIK TUZLANSKOG KANTONA


Dr. Tarik Arapcic


PREDSJEDNIK VLADE TUZLANSKOG KANTONA


Bajazit Jašarević

DOPREDSJEDNICI VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Fahrudin Isic

 

Ramiz Vilic

 


ČLANOVI VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Bahrija Dautovic
ministar

 


Ministarstvo finansija


Sead Bećirević
ministar

 


Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak

Prof.dr. Božo Banjanin
ministar

 


Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Prof.dr. Nihada Latifagic
ministar

 


Ministarstvo trgovine i turizma


Besim Durakovic
ministar

 


Ministarstvo za promet i komunikacije

Šemso Saković
ministar

 


Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ševal Suljkanovic
ministar

 


Ministarstvo zdravstva

Enes Tokic
ministar

 


Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

Prof.dr. Božo Tomic
ministar

 


Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Nijaz Karic
ministar

 


Ministarstvo za raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Azem Poljic
ministar

 


Ministarstvo za boračka pitanja

Salih Malkic
ministar

 


Ministarstvo pravosuđa i uprave


ministar

 


Ministarstvo prostornog uređenje i zaštitu okolice

Suada Mandžic
ministar

 


Ministar bez lisnice

Ivica Marinovic
ministar

 


Ministar bez portfelja

Ekrem Avdic
ministar

 

 

 


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv