URED ZA ZAKONODAVSTVO


Adresa: Rudarska 65., 
Tuzla

Telefon: ++ 387 (0)35 369 318

e-mail :  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Sekretar Ureda za zakonodavstvo: 

Pomoćnik sekretara Ureda za zakonodavstvo: Ankica Ilić

 


Ured za zakonodavstvo vrši slijedeće poslove:

- daje Vladi Tuzlanskog kantona, sa stanovišta usklađenosti s ustavom i pravnim sistemom,mišljenja o prijedlozima za donošenje zakona, o nacrtima odnosno prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi Skupština Tuzlanskog kantona, odnosno Vlada;

- obavlja saradnju i pruža stručnu pomoć kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave u izradi zakona i drugih propisa koje donosi Skupština ili Vlada;

- daje mišljenja o propisima koje donose kantonalni ministri i rukovodioci koji rukovode drugim organima kantonalne uprave;

- obezbjeđuje metodološko jedinstvo u izradi kantonalnih zakona, drugih propisa i općih akata;

- proučava i razmatra pitanja izgradnje pravnog sistema, te daje Vladi mišljenja i prijedloge o tim pitanjima;

- vrši druge poslove koje mu, u vezi njegovog djelokruga, povjeri Vlada.


U cilju unapređenja svoga rada, komparativnog pregleda propisa i razmjene iskustva, Ured za zakonodavstvo ostvaruje saradnju sa odgovarajućim uredima za zakonodavstvo Federacije Bosne i Hercegovine i drugih kantona, kao i drugim organima i službama u Tuzlanskom kantonu koji u djelokrugu svojih poslova imaju normativno-pravnu djelatnost.


Poslovi i zadaci Ureda za zakonodavstvo utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, kojeg donosi sekretar Ureda za zakonodavstvo, uz prethodnu saglasnost Vlade.


Radom Ureda za zakonodavstvo rukovodi sekretar Ureda za zakonodavstvo.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv