URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA


Adresa: Fra Grge Martića 8, Tuzla

Telefon: ++ 387 (0)35 369 320

Fax: ++ 387 (0)35 369 320

e-mail :  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


 

Sekretar:  Zdenka Marijanović 

Pomoćnik sekretara za opće, imovinsko-pravne, personalne poslove zajedničkih javnih nabavki , ekonomsko-finansijske poslove:
Pomoćnik sekretara za informacione sisteme, obezbjeđenje i tehničke poslove: Samir Bilajac  
Pomoćnik sekretara za informisanje/informiranje: Mensur Begić

 


Ured vrši zajedničke poslove za potrebe premijera Tuzlanskog kantona, Vlade Tuzlanskog Kantona, kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija, stručnih, tehničkih i drugih ureda, službi ili tijela koja se osnivaju za njihove potrebe, Kantonalnog pravobranilaštva, Komisije za koncesije, te za potrebe pravosuđa, osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona i ustanova kulture provođenje standardizovanih predmeta nabavki.

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa obavlja sljedeće poslove:

- evidencije o nekretninama Tuzlanskog kantona i kantonalnih organa, imovine na kojoj isti imaju pravo raspolaganja i korištenja, te preduzimanje drugih radnji, vezanih za pripremu, predlaganje, provedbu i praćenje akata vezanih za upravljanje navedenom imovinom,
- za potrebe kantonalni organa obavlja poslove centralne pisarnice i vodi glavni depo arhiva,
- vođenje kadrovskih evidencija, personalne dokumentacije, prijava i odjava zaposlenika, registrovanje organa, izdavanje uvjerenja i sl.,
- provođenje poslova standardizovanih predmeta nabavki koje su zajednička potreba kantonalnih organa uprave,
- administrativnog podržavanja i održavanja servisa informatičke, elektronske i uredske opreme i uređaja,
- pripreme obavještenja za javnost i druge informativne materijale o radu Vlade Kantona i kantonalnih organa, organizuje press konferencije i medijsko praćenje rada Vlade Kantona i kantonalnih organa,
- održavanja telefonskih centrala i PTT mreže, kontroliše administraciju IP telefonskih brojeva i IP Centrex grupi,
- provođenja mjera protiv-požarne zaštite,
- održavanja svih elektro instalacija, vodovoda i centralnog grijanja,
- organizovanja i posluživanja toplih i hladnih napitaka,
- čišćenja poslovnog i drugog prostora u kantonalnim organima,
- evidencije voznog parka sa utroškom goriva i opravke kao i korištenja službenog parking prostora kantonalnih organa i pružanje usluga prevoza po zahtjevu kantonalnih organa,
- fizičkog obezbjeđenja objekata u kojima su smješteni kantonalni organi uprave.

Uredom rukovodi sekretar, koga postavlja Vlada Tuzlanskog Kantona u skladu sa zakonom.

Sekretar ima dva pomoćnika koji neposredno rukovode organizacionim jedinicama utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.

  

Unutrašnja organizacija Ureda uređuje se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, koji donosi Sekretar Ureda, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona.

Osiguranje i kućni red u organima uprave Tuzlanskog kantona

Radno vrijeme u kantonalnim organima 

Uslovi i način korišćenja i održavanja službenih putničkih vozila i kontroli utroška goriva

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv