URED VLADE

 

Adresa: Rudarska 65., Tuzla

Telefon: ++ 387 (0)35  369 317

Fax: ++ 387 (0)35 369

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Rukovodeći službenici:

 

- SEKRETAR VLADEEnver Ćosićkić
- POMOĆNIK SEKRETARA VLADE: Selma Smajlović

 

 

Stručna služba Vlade obavlja stručne, administrativno--tehničke i opće poslove za potrebe Vlade Tuzlanskog kantona.


Stručna služba Vlade vrši slijedeće poslove:

- daje mišljenja Vladi o prijedlozima za donošenje zakona, o nacrtima, odnosno prijedlozima zakona, drugih propisa i akata koje donosi Skupština Kantona ili Vlada sa stanovišta njihove usklađenosti sa ustavom i pravnim sistemom;

- daje Vladi sugestije i mišljenja u vezi sa metodološkim  jedinstvom u izradi kantonalnih zakona, propisa ili akata;

- obavlja saradnju i pruža stručnu pomoć ministarstvima i drugim organima uprave u izradi zakona, propisa ili akata koje donosi Skupština Kantona ili Vlada;

- izrađuje konačne tekstove nacrta, odnosno prijedloga zakona, drugih propisa i akata koje je utvrdila Vlada;

- izrađuje propise i druge akte koje je donijela Vlada;

- pruža stručnu i tehničku pomoć u pripremi Programa rada Vlade i prati njegovo izvršenje;

- pomaže predsjedniku Vlade u izvršenju zaključaka koje je donijela Vlada;

- pruža stručnu pomoć nadležnim organima u izradi analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala za Vladu;

- priprema i organizuje sjednice Vlade;

- obavlja stručne i druge poslove za potrebe radnih tijela Vlade;

- osigurava dokumentacioni materijal i podatke od značaja za rad Vlade i radnih tijela Vlade;

- vrši lektorisanje nacrta, odnosno prijedlog zakona, prijedloge propisa, drugih akata analiza, izvještaja i drugih materijala koje Vlada donosi, ili koje dostavlja Skupštini radi razmatranja ili usvajanja;

- obavlja poslove koji se odnose na informisanje javnosti o radu Vlade, predsjednika i tijela Vlade;

- administrativno-tehničke i operativne poslove za potrebe Vlade i radnih tijela Vlade, ukoliko vršenje tih poslova nije organizirano na drugi način;

- druge poslove koje utvrdi Vlada.


Radom Stručne službe Vlade rukovodi sekretar Vlade.


Sekretar Vlade obezbjeđuje zakonitost, pravilnost, efikasnost i blagovremenost u izvršavanju poslova i zadataka iz djelokruga Stručne službe Vlade.


Sekretar Vlade, u pogledu rukovođenja Stručnom službom Vlade, ima pravo i dužnosti ministra koji rukovodi kantonalnim ministarstvom.


Sekretar Vlade ima jednog ili više pomoćnika.  Pomoćnici  sekretara Vlade neposredno rukovode određenim područjem rada ili određenom organizacionom jedinicom i vrše stručne poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.


Nadzor nad radom Stručne službe vrši Vlada.

 

 

Adresa: Rudarska 65., Tuzla

Telefon: ++ 387 (0)35  369 317

Fax: ++ 387 (0)35 369

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Rukovodeći službenici:

 

- SEKRETAR VLADEEnver Ćosićkić
- POMOĆNIK SEKRETARA VLADE: Selma Smajlović

 

 

Stručna služba Vlade obavlja stručne, administrativno--tehničke i opće poslove za potrebe Vlade Tuzlanskog kantona.


Stručna služba Vlade vrši slijedeće poslove:

- daje mišljenja Vladi o prijedlozima za donošenje zakona, o nacrtima, odnosno prijedlozima zakona, drugih propisa i akata koje donosi Skupština Kantona ili Vlada sa stanovišta njihove usklađenosti sa ustavom i pravnim sistemom;

- daje Vladi sugestije i mišljenja u vezi sa metodološkim  jedinstvom u izradi kantonalnih zakona, propisa ili akata;

- obavlja saradnju i pruža stručnu pomoć ministarstvima i drugim organima uprave u izradi zakona, propisa ili akata koje donosi Skupština Kantona ili Vlada;

- izrađuje konačne tekstove nacrta, odnosno prijedloga zakona, drugih propisa i akata koje je utvrdila Vlada;

- izrađuje propise i druge akte koje je donijela Vlada;

- pruža stručnu i tehničku pomoć u pripremi Programa rada Vlade i prati njegovo izvršenje;

- pomaže predsjedniku Vlade u izvršenju zaključaka koje je donijela Vlada;

- pruža stručnu pomoć nadležnim organima u izradi analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala za Vladu;

- priprema i organizuje sjednice Vlade;

- obavlja stručne i druge poslove za potrebe radnih tijela Vlade;

- osigurava dokumentacioni materijal i podatke od značaja za rad Vlade i radnih tijela Vlade;

- vrši lektorisanje nacrta, odnosno prijedlog zakona, prijedloge propisa, drugih akata analiza, izvještaja i drugih materijala koje Vlada donosi, ili koje dostavlja Skupštini radi razmatranja ili usvajanja;

- obavlja poslove koji se odnose na informisanje javnosti o radu Vlade, predsjednika i tijela Vlade;

- administrativno-tehničke i operativne poslove za potrebe Vlade i radnih tijela Vlade, ukoliko vršenje tih poslova nije organizirano na drugi način;

- druge poslove koje utvrdi Vlada.


Radom Stručne službe Vlade rukovodi sekretar Vlade.


Sekretar Vlade obezbjeđuje zakonitost, pravilnost, efikasnost i blagovremenost u izvršavanju poslova i zadataka iz djelokruga Stručne službe Vlade.


Sekretar Vlade, u pogledu rukovođenja Stručnom službom Vlade, ima pravo i dužnosti ministra koji rukovodi kantonalnim ministarstvom.


Sekretar Vlade ima jednog ili više pomoćnika.  Pomoćnici  sekretara Vlade neposredno rukovode određenim područjem rada ili određenom organizacionom jedinicom i vrše stručne poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.


Nadzor nad radom Stručne službe vrši Vlada.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv