Kantonalna uprava civilne zaštite

 

Adresa:
Bosne srebrene 56, 75 000 Tuzla
  (zgrada "Interšped" kod glavne autobuske-željezničke stanice u Tuzli)
   
Telefon / fax:
+ 387 (0) 35 277 542
e-mail:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
   
Operativni centar, tel.:
+ 387 (0) 35 361 160, 308 501
fax:
+ 387 (0) 35 361 161
e-mail:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Napomena: broj 277 746 više nije u funkciji

 

Kantonalna uprava civilne zaštite vrši upravne, stručne i druge poslove u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti kantona utvrđene Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća FBiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine TK" br. 10/08), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 65/09) i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" br. 1/12).

 

 

DIREKTOR: Mirzad Fazlić

 

Za obavljanje poslova osnovne djelatnosti iz nadležnosti Kantonalne uprave civilne zaštite obrazovane su osnovne organizacione jedinice:

   1. Sektor za za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo
   2. Sektor za administrativne, inspekcijske, opće i materijalne poslove


U Sektoru za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo, kao osnovnoj organizacionoj jedinici, formirana je kao unutrašnja organizaciona jedinica : Kantonalni operativni centar civilne zaštite.


U Sektoru za administrativne, inspekcijske, opće i materijalne poslove, kao osnovnoj organizacionoj jedinici, formirana je kao unutrašnja organizaciona jedinica: Inspektorat za zaštitu i spašavanje.


Rukovodeći državni služenici:

 

Hanifa Selamović, diplomirani pravnik, sekretar Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla

 

Mr. sc. Dragan Pelemiš, diplomirani inženjer zaštite na radu i životne okoline, Pomoćnik direktora za mjere zaštite i spašavanja

 

Direktor uprave:
+ 387 (0) 35 228 075
Sekretar uprave:
+ 387 (0) 35 308 503
Pomoćnik direktora
+ 387 (0) 35 308 504
Šef KOC-a
+ 387 (0) 35 308 505
Inspektorat za ZiS
+ 387 (0) 35 308 508, 308 507
Stručni saradnik za finansije
+ 387 (0) 35 277 542
Stručni savjetnik za deminiranje i NUS
Stručni savjetnik za zaštitu i spašavanje
Stručni savjetnik za zaštitu od požara i vatrogastvo
+ 387 (0) 35 308 506

 

Kantonalna uprava civilne zaštite obavlja slijedeće poslove:

 • organizuje, priprema i prati funkcionisanje zaštite i spašavanja na području Kantona;
 • poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizovanju i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području Kantona;
 • izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje Kantona i u okviru nje procjenu ugroženosti od požara od značaja za Kanton;
 • priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Kantona, a u okviru toga i pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva od značaja za Kanton;
 • predlaže plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća Kantona i plan zaštite od požara Kantona, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima;
 • prati stanje priprema zaštite i spašavanja i predlaže mjere za unapređenje organizacije i osposobljavanja civilne zaštite Kantona i općina;
 • ostvaruje saradnju sa općinskim službama civilne zaštite na području Kantona u pitanjima od značaja za Kanton i tim službama pruža stručnu i drugu pomoć u oblasti zaštite od požara i organizovanja profesionalnih vatrogasnih jedinica općine;
 • organizuje, priprema i provodi sve poslove koji se odnose na osnivanje zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice Kantona i poduzima mjere na njenoj popuni ljudstvom i planiranju i nabavci vatrogasne opreme, tehničkih i drugih sredstava neophodnih za rad i funkcionisanje te jedinice;
 • poduzima i predlaže mjere u oblasti organizovanja i provođenja stručne obuke i osposobljavanja pripadnika vatrogasne jedinice i drugih lica za potrebe vatrogastva;
 • organizuje i prati realizovanje obuke nosilaca civilne zaštite;
 • predlaže programe zajedničkih i samostalnih vježbi i izradu elaborata za izvođenje vježbi pripadnika civilne zaštite, organa uprave, privrednih društava i drugih pravnih lica iz područja zaštite i spašavanja;
 • pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima formiranim na području Kantona na njihovom osposobljavanju za vršenje poslova iz njihove nadležnosti od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo i ostvaruje posebnu saradnju sa pravnim licima koja su formirala vatrogasne jedinice radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa za vatrogastvo;
 • organizuje kantonalni operativni centar civilne zaštite i obezbjeđuje njegov rad;
 • vrši koordinaciju poslova u oblasti deminiranja i uklanjanja NUS-a;
 • predlaže i poduzima mjere za popunu ljudstvom štabova, jedinica civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, te njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima;
 • priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja koji su u nadležnosti Kantona;
 • organizuje i provodi obuku stanovništva i pruža pomoć službama civilne zaštite općina u obavljanju poslova u njihovoj nadležnosti;
 • vrši inspekcijski nadzor iz oblasti zaštite i spašavanja i u oblasti zaštite od požara i vatrogastva, u skladu sa zakonima;
 • ostvaruje odgovarajuću saradnju sa Federalnom upravom civilne zaštite, kao i sa kantonalnim upravama civilne zaštite susjednih kantona o pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo i zaštitu i spašavanje;
 • vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove vezano za zaštitu i spašavanje i zaštitu od požara i vatrogastvo;
 • vrši i druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva, u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima.
 •  

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv