Ministar unutrašnjih poslova TK primio vakcinu Astra Zeneca

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Midhat Dobrnjić primio je danas vakcinu protiv COVID-a 19. U ambulanti Doma zdravlja u Tuzli ministar Dobrnjić je primio vakcinu proizvođača Astra Zeneca.

Opširnije...

Annoa Upravi policije MUP-a TK donirala zaštitnu opremu (zaštitne maske)

Predstavnici kompanije Annoa uručili su vrijednu donaciju zaštitne opreme (zaštitne maske) za policijske službenike Uprave policije MUP-a TK.

Opširnije...

Obuka u vezi sa Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom

Tim za sprječavanje korupcije Vlade Tuzlanskog kantona i Kantonalno pravobranilaštvo danas su učestvovali u obuci u vezi sa Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Skup je trebao dogovoriti na pitanje da li je ovaj zakon lex specialis u odnosu na Zakon o stvarnim pravima u FBiH i da li zabrana raspolaganja državnom imovinom ima prednost u odnosu na propise o pretvorbi državnog vlasništva.

Opširnije...

Novih 11 vozila za potrebe MUP- TK

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona upriličena je promocija novih 11 vozila („Škoda Octavia") koji su nabavljeni iz vlastitih sredstava za potrebe ministarstva i Uprave policije.

Opširnije...

Liste kandidata koji ispunjavaju i koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove za početni čin „mlađi inspektor“

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 6/06, 11/07, i 16/11) i člana 16. stav 1. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 19.08.2016. godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „mlađi inspektor", kao prvi nivo pristupanja policijskom organu - broj izvršilaca 20,

Opširnije...

Liste kandidata koji ispunjavaju i koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove za početni čin „policajac“

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 6/06, 11/07, i 16/11) i člana 16. stav 1. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 19.08.2016. godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „policajac", kao prvi nivo pristupanja policijskom organu - broj izvršilaca 60,

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo unutrašnjih poslova