OBAVJEŠTENJE O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

 

Na osnovu člana 52. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22 – u daljem tekstu: Zakon) Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona – kao Ugovorni organ obavještava da u smislu stavova (2) do (6) ovog člana Zakona ne postoje subjekti s kojima je predstavnik ugovornog organa, ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa, a što je utvrđeno na osnovu Izjava koje su prikupljene i date u skladu sa odredbama stava (6) navedenog člana Zakona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv