LISTA INVALIDSKIH SPORTSKIH KLUBOVA ČIJE SU PRIJAVE NEPOTPUNE, NEBLAGOVREMENE I NEOSNOVANE

Na osnovu odredbe člana 19. stav (3) Odluke o sufinansiranju troškova učešća, organizovanja i održavanja sposrtskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 13/22), Komisija za razmatranje prijava po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2023. godinu ističe:

LISTU INVALIDSKIH SPORTSKIH KLUBOVA ČIJE SU PRIJAVE NEPOTPUNE, NEBLAGOVREMENE I NEOSNOVANE

 

RANG LISTA invalidskih sportskih klubova

Na osnovu odredbi člana člana 19. stav (1) i (2) Odluke o sufinansiranju troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 13/22) u daljem tekstu: Odluka, Komisija za razmatranje prijava po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2023. godinu, ističe:

RANG LISTU
invalidskih sportskih klubova

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu sufinansiranja troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu

Na osnovu člana 43. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20 i 14/22), člana 15. Odluke o sufinansiranju troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 13/22) i Odluke o tačnom terminu objavljivanja javnog poziva, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu sufinansiranja troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2023. godinu

 

I Pravo učešća:
Pravo učešća za dodjelu finansijskih sredstava ima invalidski sportski klub u svrhu sufinansiranja trškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, čiji sastav čini više od 50% ratnih vojnih invalida u statusu sportiste i/ili stručnih lica osposobljeni za rad u sportu, a koji sportsku djelatnost obavljaju shodno odredbama Zakona o sportu, (Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/10, 8/13 i 6/18)...

 

 

kONKURS za dodjelu stipendija učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: drugi prečišćeni tekst -10/20 i 14/22), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15, 2/18 i broj: 02/1-04-000873-23 od 08.02.2023. godine i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: 15/1-04-000873-23 od 09.02.2022. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona
za školsku 2022/2023 godinu

I Korisnici prava po ovom Konkursu:
Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu ima lice iz člana 20. stav (1) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: drugi prečišćeni tekst - 10/20 i 14/22), u daljem tekstu: Zakon), odnosno: dijete poginulog, umrlog i nestalog branioca, dijete ratnog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dijete demobilisanog branioca (u daljem tekstu: kandidati), ukoliko redovno pohađaju srednju školu...

 

 

 

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije

Na osnovu člana 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: drugi prečišćeni tekst - 10/20 i 14/22), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona",br: 16/15, 2/18 i broj: 02/1-04-000873-23 od 08.02.2023. godine i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: 15/1-04-000873-23 od 09.02.2022. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studij u studijskoj 2022/2023 godini

 

I Korisnici prava po ovom Konkursu
Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu ima lice iz člana 20. stav (1) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20 i 14/22, u daljem tekstu: Zakon), odnosno: dijete šehida branioca, ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, demobilisani branilac, dijete ratnog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i dijete demobilisanog branioca (u daljem tekstu: kandidat) ukoliko imaju status redovnog studenta /studenta za vlastite potrebe dodiplomskog studija...

 

Konačna rang lista kandidata za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu

Na osnovu odredaba člana 20. Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastruktrunu mrežu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 06/21), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje

KONAČNU RANG LISTU

kandidata za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2022. godini na području Tuzlankog kantona

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv