JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA

 

 

 

 

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla

 

DIREKTOR USTANOVE: Prof.dr.med.sci. Nešad Hotić


POMOĆNICI DIREKTORA:

1. Prof.dr.med.sci. Fahrija Skokić , pomoćnik direktora za medicinske poslove
2. Prof.dr.med.sci. Zumreta Kušljugić, pomoćnik direktora za nastavu i naučnoistraživački rad
3. Sabina Tanović, dipl.ecc, pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove
4. Mirza Jahić, magistar sestrinstva, pomoćnik direktora za sestrinstvo


Adresa: Trnovac bb
75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Centrala
Tel.: 00387 35 303 500

Kontakt:
Odgovorni tehnički sekretar
Tel.: 00387 35 303 300
Fax.:00387 35 250 474

mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA JZU UKC TUZLA:ORGANIZACIONA STRUKTURA USTANOVE:

1. Ured direktora
2. Organizacione jedinice prvog nivoa podjele poslova za polikliničku i bolničku zdravstvenu
zaštitu:
- Urgentni centar;
- Klinika za interne bolesti;
- Klinika za hirurgiju;
- Klinika za urologiju;
- Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju;
- Klinika za invazivnu kardiologiju;
- Klinika za ortopediju i traumatologiju;
- Klinika za neurohirurgiju;
- Klinika za bolesti uha, grla i nosa;
- Klinika za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju;
- Klinika za očne bolesti;
- Klinika za ginekologiju i akušerstvo;
- Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju;
- Klinika za dječije bolesti;
- Klinika za zarazne bolesti;
- Klinika za neurologiju;
- Klinika za psihijatriju;
- Klinika za plućne bolesti;
- Klinika za kožne bolesti;
- Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju;
- Klinika za onkologiju i radioterapiju;
- Klinika za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze;
- Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu;
- Centar za palijativnu njegu i terapiju bola;
- Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku;
- Poliklinika za transfuziologiju;
- Zavod za kliničku farmakologiju;
- Zavod za psihološku i socijalnu zaštitu;
- Bolnička apoteka.

3. Organizacione jedinice prvog nivoa podjele poslova za obavljanje zajedničkih medicinskih i nemedicinskih poslova:

- Sektor za ekonomsko-finansijske poslove;
- Sektor za pravne poslove i ljudske resurse;
- Sektor za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta;
- Sektor za higijensko-epidemiološki nadzor;
- Sektor za tehničke poslove;
- Sektor za informacione tehnologije;
- Sektor za naučno-istraživački rad i stručno usavršavanje;
- Služba za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja;
- Služba za nabavu;
- Služba za internu reviziju;
- Služba za kancelarijsko i arhivsko poslovanje;
- Unutarnja služba zaštite.

Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

 

DIREKTOR ZAVODA: 


POMOĆNICI DIREKTORA:

1. Almira Hurić, dipl.ecc - pomoćnik direktora za ekonomske poslove i trezor,
2. Muhamed Muharemović, dipl.ecc – pomoćnik direktora za zdravstveno osiguranje
3. Selma Halilović, dipl.pravnik – pomoćnik direktora za pravne poslove
4. Emir Alibašić, dipl.ing.el. – pomoćnik direktora za IT sistem


Adresa: Franjevačka 36.
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Kontakt tel. +387 35 300-600;

fax: 275-373;

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA ZAVODA:


 
SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona

 

DIREKTOR: doc.dr.med.sc. Maida Mulić


Adresa: Tuzlanskog odreda br. 6.; 75000 Tuzla
Kontakt tel. +387 35 307-700, 307-701;
fax: 257-467;
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA ZAVODA:


 

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv