Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 34. redovna sjednica Vlade TK

06.08.2021

06082021-34 rsvtkUbrzan proces imenovanja školskih odbora

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je uredbe o izmjenama i dopunama uredbi o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za osnovne i srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je zbog uočenih poteškoća u primjeni i izmjena propisa koji su osnov za donošenje predmetnih uredbi pristupilo je izmjenama uredbi o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora. Uredbama je predviđena dopuna teksta u vezi sa navođenjem službenih glasila u kojima su objavljene izmjene relevantnih zakona. Predviđeno je propisivanje roka nastavničkim vijećima odnosno vijećima roditelja za dostavljanje rang-listi kandidata iz reda zaposlenika i roditelja za članove školskog odbora s obzirom na to da je primjećeno odugovlačenje procedure. Također je predviđeno i brisanje dijela teksta koji nije suštinski povezan sa ostalim članovima uredbi. Izvršena je i dopuna kojom se omogućava da konstituirajuću sjednicu školskog odbora može sazvati, osim direktora škole, i osoba koja mijenja direktora škole, što je proizašlo iz posljednjih izmjena relevantnih zakona. Uredbama je skraćen rok za sazivanje sjednica školskog odbora, te ukinut rok za dostavljanje materijala za sjednice hitnog karaktera te brisani stavovi vezani za način predlaganja članova privremenog školskog odbora a s obzirom na poteškoće koje su se pojavile u određenim školama i činjenicu da pojedine škole trenutno nemaju ni školski odbor a ni direktora zbog propusta u proceduri dostavljanja prijedloga koja je predviđena trenutno važećim uredbama.

Finansijska pomoć zbog poplave

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 20.000 KM Općini Doboj Istok za hitne intervencije uslijed djelovanja prirodne nesreće izazvane poplavom u 2021. godini.