Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 31. redovna sjednica Vlade TK

11.02.2020

Vlada 22 07 2021Ukupna sredstva predviđena za ove namjene iznose 7 miliona KM. Treba istaknuti da je u inicijalnom Budžetu TK za 2021. godinu, kojeg je Vlada naslijedila nakon imenovanja, za ove namjene bilo predviđeno 4,5 miliona KM, što je rebalansom Budžeta, na inicijativu ovog saziva Vlade TK povećano na 7 miliona KM.

U odnosu na Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz 2020. godine, ove godine došlo je do povećanja novčane podrške po jedinici mjere za proizvodnje kukuruza, kornišona za industrijsku preradu, merkantilnog krompira, otkup voća za preradu na području kantona, muzne krave, proizvodnju pilećeg mesa, podršku organizatorima proizvodnje u kooperaciji otkupa proizvoda iz kooperacije i prodaja tih proizvoda (kornišon). S druge strane novčana podrške za preostale proizvodnje je ostala na nivou prošlogodišnjih. Također, značajno je istaknuti da su u okviru modela kapitalnih ulaganja za razliku od prethodnih godina planirana i sredstva za sufinansiranje nabavke plastenika i visokih tunela za poljoprivredne proizvođače koji se bave plasteničkom proizvodnjom.

Opći kriteriji koje, između ostalih, moraju ispuniti fizička i pravna lica da bi ostvarili pravo na novčanu podršku su da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili Registar klijenata, da imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji Kantona, da su ispunili poreske obaveze, da su ispunili obaveze po osnovu ugovora o zakupu ili ugovora o dodijeljenoj koncesiji za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta, da ispunjavanju uvjete propisane Pravilnicima o ostvarivanju novčanih podrški po modelima novčanih podrški, te da imaju registrovan obrt za pojedine novčane podrške propisane Programom i Pravilnicima. Korisnicima koji imaju registrovan obrt bit će obračunat 20% veći iznos novčane podrške po jedinici mjere u odnosu na visinu novčane podrške planiranu Programom u okviru modela podrške proizvodnji za animalnu i biljnu proizvodnju.

Sistemski pristup unaprjeđenju stanja u oblasti mladih
Vlada je danas primila k znanju Informaciju o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2020. godini. Važno je istaći da se ova Informacija radi po prvi puta. Uzimajući u obzir da je pitanje mladih jedno od pitanja prema kojem se mora pokazati poseban senzibilitet, a koje se direktno i indirektno veže za različite oblasti i resorne nadležnosti različiti organa i organizacija, Ministarstvo je pokušalo obuhvatiti najznačajnija pitanja mladih ali sa fokusom na ona pitanja i informacije koje se odnose na resornu nadležnost Ministarstva i sprovođenje programa i aktivnosti koje su usmjerene prema mladima, a koje se izdvajaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona i lokalnih zajednica sa područja Tuzlanskog kantona. Jedan cilj Informacije jeste da objedini sve zvanične podatke koji postoje o mladima i koji govore o njihovom položaju na području Tuzlanskog kantona, ali i da ukaže na njihove navike, stavove i probleme sa kojima se suočavaju. Drugi cilj jeste da ovo ne bude isključivo redovni, godišnji izvještaj, već da svake godine, i pored činjenice da za Tuzlanski kanton ima Strategija prema mladima 2020-2024., prati stanja i eventualne promjene koje se ubrzano dešavaju, analizira da li određene politike daju rezultate i da na taj način objedini podatke. Ti podaci će sa jedne strane predstavljati praćenje i ocjenjivanje politika za mlade, a sa druge strane činiti bazu za predlaganje i kreiranje javnih politika zasnovanih na dokazima. Jedan od ključnih dijelova Informacije o stanju u oblasti mladih na području Tuzlanskog kantona predstavljaju smjernice za unapređenje položaja mladih i razvoja programa u oblasti mladih u periodu od 2021-2023 godine, a koje je Ministarstvo kreiralo u skladu sa Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju u FBiH, te Strategijom prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024. Iz ponuđenih smjernica vidljivo je da je u narednom periodu neophodno znatno ojačati omladinski aktivizam i posvetiti se uključivanju mladih koji imaju veliki potencijal u razvoj Tuzlanskog kantona.

Uz prihvatanje današnje Informacije, Vlada je danas dala podršku Ministarstvu za kulturu, sport i mlade da poduzme sve potrebne aktivnosti za unapređenje stanja u oblasti mladih, posebno u dijelu finansiranja programa namijenjenih za podršku mladima, te zadužila Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i Ministarstvo finansija da analiziraju mogućnost povećanja iznosa finansijskih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za unapređenje stanja u oblasti mladih.

Ostale odluke
U skladu sa nedavno donesenim Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, Vlada je danas odobrila sredstva Ministarstvu finansija i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak i Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa TK za realizaciju planiranih investicija.

Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa, te saglasnost za popunu radnog mjesta državnog službenika putem unaprjeđenja.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas razriješila direktora Poljoprivrednog zavoda Tuzla, te imenovala vršioca dužnosti direktora Zavoda. Utvrđen je prijedlog kandidata za imenovanje u Nadzorni odbor JP „Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, ispred državnog kapitala, te imenovan Upravni odbor JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona.