Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Aktivnosti Vlade

Podrška organizaciji međunarodne naučne konferencije o Genocidu u Srebrenici

28.04.2022

Rektori Konferencija Srebrenica 28 04 2022Konferencija će se održati u Tuzli, 15. novembra 2022. godine, a na Konferenciji će učestvovati eminentni naučnici i istraživači iz više zemalja svijeta. S tim u vezi, a imajući u vidu da Konferenciju organiziraju Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Sarajevu, te Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u Sarajevu i Institut za istoriju Univerziteta u Sarajevu, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić susreo se danas sa rektorom sarajevskog i rektoricom tuzlanskog univerziteta prof. dr. Rifatom Škrijeljom i prof. dr. Nerminom Hadžigrahić.

Premijer Halilagić je iskazao podršku organizaciji Konferencije, kao i kasnijem izdavanju Zbornika radova, a koji će ostati kao trajni skup naučnih gledišta na Genocid u Srebrenici.

„Prije svega Konferencija održava naučni interes za ovu tematiku, za istraživanje Genocida i njegove refleksije u sadašnjosti, a to je veoma bitno. Zbornik radova, koji iz nje proistekne, kao naučni dokument će nesumnjivo doprinijeti očuvanju kolektivnog pamćenja, ali i biti dobra baza koja objedinjava razna promišljanja i pomaže u realizaciji budućih naučnih istraživanja, te kreiranje budućih politika. S tim u vezi, a u potpunosti razumijevajući značaj održavanja ove konferencije, Vlada će podržati, kako održavanje nove konferencije tokom ove godine, tako i izdavanje Zbornika radova", kazao je premijer Halilagić, te dodao da očekuje da Konferencija ponudi i određene smjernice koje bi se mogle i praktično implementirati u Srebrenici, a koje bi doprinijele poboljšanju stanja i društvenih prilika u ovom kraju. Prije svega kao podloga i podrška za održivi povratak.

Uz premijera Halilagića današnjem sastanku prisustvovali su ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović i savjetnik premijera TK Hasan Fehratović, dok je uz rektore sastanku prisustvovao i član Organizacionog odbora, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rasim Muratović.