Održana 8. redovna sjednica Vlade TK

Vlada je danas utvrdila amandmane na prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i prijedlog Zakona o osnivanju Centra za autizam Meho Sadiković Tuzla.

Vlada 25 04 2022Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona" i Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 01.01.2021. - 31.12.2021. godine, kao i Godišnji plan rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01.2022. - 31.12.2022. godinu.

Također, Vlada je danas odobrila plaćanje Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u iznosu od 16.733,65 KM na ime izmirenja obaveza Vlade Tuzlanskog kantona kao solidarnog dužnika po Presudi Općinskog suda.

Danas je Vlada dala prethodnu saglasnost na Prijedlog Pravilnika o izmjeni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta – drugi prečišćeni tekst, utvrđen od strane Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Tuzli i saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda premijera.

Vlada je danas utvrdila da će koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec april 2022. godine iznositi 1. Podsjećamo, Vlada je nedavno povećala visinu osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade, za period mart - juni 2022. godine sa 4 na 5 KM.

Također, Vlada je danas imenovala Komisiju za izbor i provođenje postupka po javnom oglasu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu privrede za prijem dva državna službenika, stručnog savjetnika za energetiku, IT i finansijske poslove i stručnog saradnika za pravne poslove iz oblasti industrije i rudarstva u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15