Potpisani ugovori za prvi kontingent zaštitne opreme

Danas su potpisani prvi ugovori za realizaciju dijela od ukupno 900.000 KM sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koje je Vlada usmjerila za nabavku specificirane medicinske opreme, zaštitne opreme i zaštitnih sredstva. Radi se o opremi koja je utvrđena kao prioritet u pogledu potreba zdravstvenih ustanova sa područja Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Socijalni dijalog u funkciji prevazilaženja krize

Analiza trenutne epidemiološke situacija sa efektima koje ona uzrokuje na Budžet Tuzlanskog kantona bila je tema današnjeg sastanka delegacija Vlade Tuzlanskog kantona i sindikata uposlenika u oblastima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, te pravosuđa i uprave.

Opširnije...

Premijer Tuzlanskog kantona i ministrica zdravstva pozvali građane Tuzlanskog kantona da zadrže mir i ne šire paniku

„To nam je sada u ovim danima najvažnije, kada Vlada Tuzlanskog kantona ulaže sve svoje resurse i nastoji da ne dođe do širenja koronavirusa i negativnih implikacija na zdravstveno stanje građana"– rekao je premijer Tulumović.

Opširnije...

Održana 20. vanredna sjednica Vlade TK

900.000,00 KM za nabavku medicinske i zaštitne opreme, te zaštitna sredstva

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona o odobravanju 900.000,00 KM za nabavku medicinske i zaštitne opreme radi poduzimanja mjera i aktivnosti s ciljem zaštite stanovništva i ublažavanja posljedica utjecaja globalne pandemije koronavirusa (Covid-19). Radi se o sredstvima Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća kojim će se nabaviti specificirana medicinska oprema, zaštitna oprema i zaštitna sredstva, a koja su utvrđena kao prioriteti u pogledu potreba zdravstvenih ustanova sa područja Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Jačanje domaćih proizvodnih kapaciteta za borbu protiv pandemije

Na jučer održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost Industriji deterdženata „DITA" d.o.o. Tuzla na proizvodnju etilalkohola (etanola) koji će se upotrebljavati kao sirovina u svrhu proizvodnje dezinfekcionih sredstava.

Opširnije...

Finansijska pomoć u kriznoj situaciji

Imajući u vidu nepredvidivost trenutne situacije u vezi sa korona virusom (COVID-19) i poteškoće koje ona prouzrokuje, posebno u realnom sektoru, Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo finansija ulažu posebne nepore kako bi pronašli načine i u okviru svojih mogućnosti pomogli kako stanovništvu, tako i privrednim subjektima sa područja našeg kantona.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna