Općinski sud u Tuzli dobio idealne uslove za rad

Današnjom svečanošću i otkrivanjem ploče, zvanično je otvoren novi objekat Općinskog suda u Tuzli. Imajući u vidu namjensku izgradnju objekta po svim europskim standardima, može se reći da je Općinski sud u Tuzli dobio optimalne uslove za svoj rad. Uz izgradnju novog objekta Općinskog suda Europska unija je, u okviru istog projekta obnovila objekte Kantonalnog suda i Kantonalnog Tužilaštva u Tuzli, a ukupna vrijednost ovog projekta je 4,5 miliona Eura.

Opširnije...

Podrška radu „Vive žene"

Na današnjem sastanku sa predstavnicama Centra za terapiju i rehabilitaciju „Vive žene", premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović se detaljnije upoznao sa radom i aktivnostima Centra.

Akcenat tokom razgovora bio je na funkcioniranju i aktivnostima Sigurne kuće, kao jednog od najznačajnijih projekata koje Udruženje realizira.

Opširnije...

Neophodno je popraviti položaj civilnih žrtava rata

Premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović susreo se danas sa predsjednikom Unije civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata TK Ramizom Suljkanovićem. Ovom prilikom razgovarano je o trenutno položaju, te neophodnosti bolje institucionalne pozicioniranosti civilnih žrtava rata i njihovih porodica.

Opširnije...

Uspješan dosadašnji rad i ambiciozni planovi Pozorišta mladih i Udruženja mladih Tuzle

Dosadašnji uspješan rad, ali i ambiciozni planovi budućih aktivnosti Pozorišta mladih i Udruženja mladih Tuzle, bili su povod za današnji sastanak predstavnika ovih udruženja sa premijerom Tuzlanskog kantona Denijalom Tulumovićem.

Nakon 16 godina uspješnog rada i brojnih uspješno realiziranih projekata, kako u Bosni i Hercegovini, tako i na prostoru cijele Europe, može se reći da je glavni cilj i intencija Pozorišta i Udruženja bilo poboljšanje života mladih osoba.

Opširnije...

Sistemska podrška Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari

Podrška radu Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari i plan razvoja ove institucije sjećanja bile su tema današnjeg susreta premijera Tuzlanskog kantona sa direktorom Centra Emirom Suljagićem. Kako je istaknuto tokom sastanka Centar se, u dijelu plaća i osnovnih materijalnih troškova, finansira sa državnog budžeta, ali su ta sredstva nedostatna za njegov dalji razvoj.

Opširnije...

Susret sa delegacijom OSCE-a

Na današnjem susretu sa premijerom Tuzlanskog kantona Denijalom Tulumovićem, šef ureda OSCE-a u Tuzli Damir Gnjidić je pohvalio Tuzlanski kanton u pogledu odgovora na izazove koje je donijela pandemija korona virusa.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna