Konkretni pomaci na deblokadi Tuzlanskog kantona prema zapadu

Putna deblokada Tuzlanskog kantona, u smislu modernizacije saobraćajnice od Tuzle prema Doboju, bila je tema današnjeg sastanka premijera Federacije BiH Fadila Novalića sa premijerom Tuzlanskog kantona Irfanom Halilagićem, gradonačelnicima i načelnicima općina koje se nalaze na trasi ovog putnog pravca i predstavnicima svih relevantnih institucija koje učestvuju u realizaciji ovog projekta. Sastanak, koji je održan danas u Doboj Istoku, svojevrstan je nastavak sastanka koji je prošle sedmice održan u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu.

Doboj Istok brza cesta 03 01 09 2022„Riječ je o „žili kucavici" ne samo za Tuzlanski kanton, nego i za Federaciju BiH i kao takvom, ovom putnom pravcu u narednom periodu moramo posvetiti posebnu pažnju. Danas su sa nama predstavnici institucija koje će biti uključene u projekat i oni su preuzeli konkretna zaduženja u smislu izrade projektne dokumentacije buduće brze ceste.

Realizacija ovog projekta značajno će unaprijediti uslove za promet roba i usluga, te će ponuditi najbližu konekciju iz privredno izuzetno potentnih Gračanice i Doboj Istoka prema autoputu Vc. U tom smislu Vlada Federacije BiH će stati iza realizacije ovog projekta", kazao je danas premijer Novalić.

„Ovaj putni pravac je trenutno izuzetno opterećen morali smo inicirati modernizaciju ove saobraćajnice. Njome dnevno prolazi na hiljade vozila i njena kvaliteta je u mnogome postala ograničavajući faktor za razvoj naše privrede. Današnji sastanak je prava prilika da, u vrijeme kada se rade finansijski planovi za 2023. godinu, planiramo realizaciju ovog projekta i damo konkretna zaduženja institucijama koje će biti zadužene za realizaciju projekta", kazao je premijer Halilagić dodajući da su sve inicijative i činjenica da su, od njegovih šest službenih odlazaka u Sarajevo, tri bila posvećena „razbijanju putne blokade", konačno urodile plodom i da se na Tuzlanskom kantonu vide konkretni pomaci na ovom planu.

Također, danas se razgovaralo i o regulaciji korita rijeke Spreče, što treba da bude prateći projekat uz rekonstrukciju saobraćajnice, a kojim će se riješiti višegodišnji problemi plavljenja ovog područja.

U narednom periodu prioritetni zadatak je da se uradi elaborat potencijalne trase ceste i novog vodotoka rijeke Spreče, a što će biti osnova za početak izrade glavnog projekta.

U tom smislu premijer Novalić je naglasio da je novac najmanji problem, te da su stvarni problem nedostatak projekata.

„U fokusu svjetskih i evropskih institucija i fondova su vodni projekti. Izdvajaju se velika sredstva za zaštitu okoliša, kao i za zaštitu vode i od voda. No, prvo moramo imati projekat", kazao je premijer Novalić.

Današnjem sastanku su, osim premijera Novalića i Halilagića, prisustvovali kantonalni ministri Mustafa Šakić, Emir Begić i Zoran Blagojević, gradonačelnik Lukavca Edin Delić, načelnik Općine Doboj Istok, Kemal Bratić, te predstavnici JP Ceste Federacije BiH, JP Autoceste FBiH i Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča iz Tuzle.

Putna deblokada Tuzlanskog kantona, u smislu modernizacije saobraćajnice od Tuzle prema Doboju, bila je tema današnjeg sastanka premijera Federacije BiH Fadila Novalića sa premijerom Tuzlanskog kantona Irfanom Halilagićem, gradonačelnicima i načelnicima općina koje se nalaze na trasi ovog putnog pravca i predstavnicima svih relevantnih institucija koje učestvuju u realizaciji ovog projekta. Sastanak, koji je održan danas u Doboj Istoku, svojevrstan je nastavak sastanka koji je prošle sedmice održan u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu.

Doboj Istok brza cesta 03 01 09 2022„Riječ je o „žili kucavici" ne samo za Tuzlanski kanton, nego i za Federaciju BiH i kao takvom, ovom putnom pravcu u narednom periodu moramo posvetiti posebnu pažnju. Danas su sa nama predstavnici institucija koje će biti uključene u projekat i oni su preuzeli konkretna zaduženja u smislu izrade projektne dokumentacije buduće brze ceste.

Realizacija ovog projekta značajno će unaprijediti uslove za promet roba i usluga, te će ponuditi najbližu konekciju iz privredno izuzetno potentnih Gračanice i Doboj Istoka prema autoputu Vc. U tom smislu Vlada Federacije BiH će stati iza realizacije ovog projekta", kazao je danas premijer Novalić.

„Ovaj putni pravac je trenutno izuzetno opterećen morali smo inicirati modernizaciju ove saobraćajnice. Njome dnevno prolazi na hiljade vozila i njena kvaliteta je u mnogome postala ograničavajući faktor za razvoj naše privrede. Današnji sastanak je prava prilika da, u vrijeme kada se rade finansijski planovi za 2023. godinu, planiramo realizaciju ovog projekta i damo konkretna zaduženja institucijama koje će biti zadužene za realizaciju projekta", kazao je premijer Halilagić dodajući da su sve inicijative i činjenica da su, od njegovih šest službenih odlazaka u Sarajevo, tri bila posvećena „razbijanju putne blokade", konačno urodile plodom i da se na Tuzlanskom kantonu vide konkretni pomaci na ovom planu.

Također, danas se razgovaralo i o regulaciji korita rijeke Spreče, što treba da bude prateći projekat uz rekonstrukciju saobraćajnice, a kojim će se riješiti višegodišnji problemi plavljenja ovog područja.

U narednom periodu prioritetni zadatak je da se uradi elaborat potencijalne trase ceste i novog vodotoka rijeke Spreče, a što će biti osnova za početak izrade glavnog projekta.

U tom smislu premijer Novalić je naglasio da je novac najmanji problem, te da su stvarni problem nedostatak projekata.

„U fokusu svjetskih i evropskih institucija i fondova su vodni projekti. Izdvajaju se velika sredstva za zaštitu okoliša, kao i za zaštitu vode i od voda. No, prvo moramo imati projekat", kazao je premijer Novalić.

Današnjem sastanku su, osim premijera Novalića i Halilagića, prisustvovali kantonalni ministri Mustafa Šakić, Emir Begić i Zoran Blagojević, gradonačelnik Lukavca Edin Delić, načelnik Općine Doboj Istok, Kemal Bratić, te predstavnici JP Ceste Federacije BiH, JP Autoceste FBiH i Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča iz Tuzle.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15