U prva dva mjeseca Vlada TK realizirala 8 od ukupno 18 mjera

Na danas održanoj konferenciji za medije, povodom prva dva mjeseca rada Vlade Tuzlanskog kantona premijer Kantona je, i zvanično prezentirajući „ekspozimetar", predstavio rad Vlade tokom proteklog perioda.
„Popularno nazvani „ekspozimetar" je izvedenica od riječi ekspoze premijera, a radi se o grafičkom prikazu i mjerenju uspješnosti rada Vlade Tuzlanskog kantona i onoga što je Vlada obećala da će uraditi u narednom periodu", kazao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i dodao da „nakon što je Vlada u prvih mjesec dana svog mandata u cijelosti realizirala tri, u drugom mjesecu mandata, i pored činjenice da smo u tom mjesecu obilježavali nekoliko vjerskih praznika, da je bio i mjesec ramazan, te da smo imali i obilježavanje Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine, realizirali smo i slijedećih 5 mjera, tako da možemo reći da smo u prva dva mjeseca, od ukupno 18 mjera, realizirali njih 8 ili nešto manje od 50%." 

PRESS Vlada 12 05 2022Kao jednu od najznačajnijih aktivnosti u proteklom mjesecu premijer je izdvojio donošenje Izmjena i dopuna Budžeta TK za 2022.godinu.

„Samim tim ispunili smo neke od zacrtanih mjera koje su se odnosile na povećanje sredstava za određene namjene, ali smo i stvorili preduslove za realizaciju drugih planiranih mjera. Za 50% smo povećali smo sredstava predviđena za nedovoljno razvijene, nerazvijene i izrazito nerazvijene općine, za 100% smo povećali iznos podrške povratničkoj populaciji, a za 20% su povećana sredstva planirana za projekte iz oblasti kulture, sporta i mladih". Kazao je premijer Halilagić i dodao da za one mjere, za koje se danas ne može reći da su realizirane, može reći da su u odmakloj fazi realizacije i da Vlada Tuzlanskog kantona sigurno ide ka njihovoj realizaciji.

Posebna pažnja na konferenciji za medije je posvećena realizaciji mjere koja se odnosi na oblast sigurnosti, te je rečeno da su već osigurana određena sredstva i da su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije pokrenuli procedure nabavke materijalno – tehničkih sredstava i opreme što će sigurno utjecati na povećanje stepena sigurnosti građana i njihove imovine u Tuzlanskom kantonu.

Također interes novinara je bio i na informatizaciji zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu, odnosno uvođenju elektronskih zdravstvenih knjižica i elektronskog recepta. S tim u vezi rečeno je da se aktivnosti na ovom planu odvijaju i brže od planiranih, te da se, ukoliko ne dođe do nepredviđenih problema, početak podjele elektronskih zdravstvenih knjižica i primjena e-recepta može očekivati početkom mjeseca juna.

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15