SAOPŠTENJE

Suprotno brojnim odredbama Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona 15. maja 2013. godine održana je, u kasnim večernjim satima, sjednica Skupštine. Na toj sjednici Skupština je donijela Odluku o smjeni Premijera i Vlade TK. Sličnu odluku Skupština jedonijela i 13. marta ove godine. Vlada TK je i tada smatrala da ničim nije povrijedila Ustav i zakone Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, te da smjena nije bila osnovana (član 191 Poslovnika Skupštine TK: „Lice koje bira, imenuje ili potvrdjuje Skupština, može biti smijenjeno od strane Skupštine ako ne vrši dužnost u skladu sa Ustavom, zakonom i u okviru datih ovlaštenja“).

Provjeru zakonitosti i osnovanosti te smjene smo već zatražili od Ustavnog suda FBiH i njegove odluke Vlada TK će svakako izvršiti. Vlada TK i ovaj put podcrtava da ni do danas nije prekršila ni zakone ni Ustav, te nije pružila osnov za jučerašnju odluku Skupštine. Zbog toga smatramo da je odlučujuća Odluka Ustavnog suda, koju nova pralamentarna većina u Skupštini TK ne želi sačekati. Ponovnim donošenjem ovakve odluke parlamenatarna većina u Skupštni TK prejudicira odluke Ustavnog suda FBiH i time iskazuje krajnje nepoštivanje pravosudnih institucija FBiH.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15