55. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Obavještavamo vas da će u utorak, 21.12.2021. godine u povodu održavanja 55. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.

Konferencija će biti održana u Sali za PRESS Vlade TK sa početkom u 11 sati i 30 minuta.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

S obzirom da će sjednica Vlade početi nakon što završi sjednica Kolegija Vlade nismo u mogućnosti precizirati tačan termin početka sjednice.

Za sve dodatne informacije, te ukoliko imate potrebu da se na konferenciji obrati predstavnik određenog ministarstva molimo vas da kontaktirate Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

Prijem za predstavnike privrednih subjekata iz oblasti saobraćaja i prijevoza putnika

Obavještavamo Vas da će u ponedjeljak (20.12.2021.godine) ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Hamza Bešić i premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić upriličiti prijem za predstavnike privrednih subjekata iz oblasti saobraćaja i prijevoza putnika, a koji su dobili pomoć za prevazilaženje poteškoća u poslovanju uzrokovanih panedmijom COVID – 19.

Prijem će biti upriličen u 11 sati u Sali za sjednice Vlade TK, a nakon prijema planirano je da učesnici daju i izjave za medije.

Pozivamo vas da pratite ovaj događaj i o tome izvijestite javnost 

 

Potpisivanje ugovora za realizaciju projekata ulaganja sredstava u oblast vodoprivrede

Obavještavamo Vas da će sutra (petak, 17.12.2021.godine) ministar poljoprivrede, đumarstva i vodoprivrede TK Vahidin Smajlović sa gradonačelnicima Gradačca, Gračanice, Živinica i Srebrenika, te načelnicima općina Doboj Istok i Čelić potpisati ugovore za realizaciju projekata ulaganja sredstava u oblast vodoprivrede.

Potpisivanje će biti upriličeno u Sali za sjednice Vlade TK, sa početkom u 13 sati i 30 minuta, a nakon potpisivanja planirano je da potpisnici daju i izjave za medije.

Predviđeno je da činu potpisivanja prisustvuje i premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić.

Pozivamo vas da pratite ovaj događaj i o tome izvijestite javnost.

Potpisivanje ugovora za realizaciju projekata iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja

Obavještavamo Vas da će sutra (petak, 17.12.2021.godine) ministar obrazovanja i nauke TK Elvis Baraković sa načelnikom općine Čelić Admirom Hrustanovićem i direktoricom JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete" Tuzla Sanjom Karić potpisati ugovore za realizaciju projekata iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja.

Radi se o projektima izgradnje objekata za potrebe osnivanja javne predškolske ustanove u lokalnim zajednicama koje nemaju osnovanu javnu predškolsku ustanovu, izgradnju ili dogradnju objekata u cilju proširenja kapaciteta javnih predškolskih ustanova i projekte rekonstrukcije javnih predškolskih ustanova.

Potpisivanje će biti upriličeno u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke TK, sa početkom u 10:00 sati, a predviđeno je da činu potpisivanja prisustvuje i premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić.

Pozivamo vas da pratite ovaj događaj i o tome izvijestite javnost.

Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021.-2027.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK organizira javnu raspravu o radnom tekstu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021.-2027., koja će se održati 17.12.2021. godine u vremenu od 9:30 do 11:30 u Plavoj sali BKC-a u Tuzli.

Javna rasprava se organizira u saradnji sa Gender Centrom Federacije BiH kao koordinatorom izrade strateškog dokumenta, zajedno sa resornim kantonalnim ministarstvima.

Na javnu raspravu pozvane su ustanove i organizacije socijalne zaštite, udruženja građana, predstavnici resornih ministarstava, Vlade i Skupštine TK.

Organizacija javne rasprave i informisanje učesnika i javnosti o ciljevima i mjera Strategije je doprinos „Kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja".

Pozivamo medije da svojim prisustvom daju doprinos informisanju javnosti i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Otvaranje energijski obnovljene Osnovne škole Špionica

U srijedu 15.12. 2021. godine u 13:00 svečano će biti obilježena energetska obnova JU Osnovna škola Špionica na kojoj su u proteklom periodu izvođeni građevinsko-zanatski i mašinsko-instalaterski radovi u cilju poboljšanja energijske efikasnosti objekta.

Riječ je o projektu pod nazivom Inovativnim umom do ICT pametnih škola (Pametne škole 2) INTERREG IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Projekat implementiraju Vlada Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla i Brodsko-posavska županija.

Obnovljenu školu svečano će otvoriti predstavnici Vlade TK, projektnog tima i škole.

Molimo da medijski propratite događaj i o tome izvijestite javnost.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna