DOKUMENTI

Na ovoj stranici možete naći tekstove nacrta i prijedloga zakona i drugih kantonalnih propisa, koje predlaže Vlada Kantona.
Želja nam je da stvorimo komunikaciju između predlagača i građanina i drugih zainteresovanih subjekata, i omogućimo javnu raspravu na nov način.
Svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na prezentirane tekstove možete uputiti na slijedeću e-mail adresu
Stručne Službe Vlade Kantona .


Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona

Eks/Registar Informacija Vlade Tuzlanskog kantona

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.pdf


POSLOVNIK O RADU VLADE TUZLANSKOG KANTONA (Sl.novine Tk 07/05) (pdf 74 kB)

ODLUKA O IZMJENI POSLOVNIKA O RADU VLADE TUZLANSKOG KANTONA (Sl.novine Tk 07/07) (pdf 49 kB)

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU VLADE TUZLANSKOG KANTONA (Sl.novine Tk 11/08) (pdf 39 kB)


 OKVIRNI PROGRAM MJERA ZA „NOVA I BOLJA RADNA MJESTA" (PDF 193kB)


 ODLUKA O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA ZA RASPODJELU SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010020 – POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA (PDF 102kB)


 Vodič kroz zdravstveno osiguranje (pdf 12.100 kB)


AKCIONI PLAN ZA MLADE TK ZA PERIOD 2010-2013 - prijedlog (pdf 506 kB)

Nacrt - Zakon o prostornom uredjenju i gradjenju (pdf 430 kB)

Strategija razvoja Tuzlanskog kantona 2008 - 2013 godine - prijedlog (pdf 4.520 kB)

Strategija zapošljavanja Tuzlanskog kantona za period 2009. - 2013 godine (pdf 1.130 kB)

INFORMACIJA O UTICAJU EKONOMSKE KRIZE NA TUZLANSKI KANTON SA PRIJEDLOGOM MJERA (pdf 278 kB)


 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15