Tuzlanski kanton

Tuzlanski kanton formiran je na dijelovima nekadašnje oblasti sjeveroistoène Bosne, odnosno Tuzlanskog okruga. Prema odredbama Daytonskog sporazuma podruèje Tuzlanskog kantona je teritorijalno zaokruženo cjelinom ili dijelovima trinaest opæina: Banoviæi, Doboj-Istok, Gradaèac, Graèanica, Kladanj, Kalesija, Èeliæ, Lukavac, Srebrenik,Teoèak, Sapna, Živinice i Tuzla. Nove, u ratu formirane, opæine su: Èeliæ, Teoèak, Sapna i Doboj-Istok.

 

 
 
   
   
   

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15