Registar administrativnih postupaka

Registar administrativnih postupaka predstavlja potpunu i sveobuhvatnu evidenciju svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou ministarstva.


Registar sadrži sljedeće podatke o administrativnim postupcima:

• puni naziv obrasca,
• nadležna organizacijska jedinica,
• potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva,
• kontakt podaci,
• pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev),
• naknade za plaćanje,
• napomene i
• priloženi zahtijev u elektronskom obliku.

 

 

Odjeljenje prostornog uređenja i građenja

 

AP

Obrazac

MPUZO.PUG.10

Načelno odobrenje za građenje

MPUZO.PUG.11

Izmjena odobrenja za građenje

MPUZO.PUG.2

Urbanistička saglasnost ili lokacijska informacija

MPUZO.PUG.3

Odobrenje za građenje

 

Odjeljenje prostornog uređenja i građenja

 

AP

Obrazac

MPUZO.PUG.4

Odobrenje za upotrebu ili Rješenje o završenoj građevini

MPUZO.PUG.5

Naknadna urbanistička saglasnost

MPUZO.PUG.6

Naknadno odobrenje za građenje

MPUZO.PUG.7

Produženje važenja urbanističke saglasnosti /lokacijske informacije/odobrenja za građenje

MPUZO.PUG.8

Izmjena ili dopuna urbanističke saglasnosti/lokacijske informacije

MPUZO.PUG.9

Odobrenje za pripremne radove

 

Odjeljenje za zaštitu okolice

 

AP

Obrazac

MPUZO.ZO.1

Okolinska dozvola   - Spisak ovlaštenih pravnih lica za izradu zahtjeva

MPUZO.ZO.2

Dozvola za provođenje aktivnosti upravljanja otpadom

MPUZO.ZO.3

Saglasnost za obavljanje stručnih poslova mjerenja buke

MPUZO.ZO.4

Odobravanje Plana upravljanja medicinskim otpadom

 

Zavod za prostorno planiranje i urbanizam

 

AP

Obrazac

MPUZO.ZPPU.1

Izvod iz planskog dokumenta

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv