Registar administrativnih postupaka


Registar administrativnih postupaka predstavlja potpunu i sveobuhvatnu evidenciju svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou ministarstva.

 


Registar sadrži sljedeće podatke o administrativnim postupcima:

• puni naziv obrasca,
• nadležna organizacijska jedinica,
• potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva,
• kontakt podaci,
• pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev),
• naknade za plaćanje,
• napomene i
• priloženi zahtijev u elektronskom obliku.

  

Kantonalna uprava za šumarstvo

 

AP

Obrazac

MPSV.KUS.1

Odobrenje za doznaku i sječu drvne mase u šumama

MPSV.KUS.2

Odobrenja za sječu i otpremu drvne mase u njivama

 

Odsjek poljoprivrede i prehrambene industrije

 

AP

Obrazac

MPSV.PPIV.1

Saglasnost za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

MPSV.PPIV.2 

Saglasnost za upis u Registar proizvođača sjemena

MPSV.PPIV.3

Saglasnost za upis u Registar proizvođača presadnica

MPSV.PPIV.4

Saglasnost za upis u Registar proizvođača micelija, jestivih i ljekovitih gljiva

MPSV.PPIV.5

Saglasnost za upis u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena

MPSV.PPIV.6

Saglasnost za upis u Registar laboratorija za kontrolu kvaliteta poljoprivrednog sjemena

MPSV.PPIV.7

Saglasnost za upis u registar uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva

MPSV.PPIV.8

Saglasnost za upis u Registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala

MPSV.PPIV.9

Upis u Upisnik proizvođača mlinskih proizvoda

 

Odsjek šumarstva,lovstva i drvne industrije

 

AP

Obrazac

MPSV.VSDI.10

Odobrenje za naseljavanje novih vrsta divljači

MPSV.VSDI.6

Saglasnost za upis u Registar proizvođača šumskog sadnog materijala

 

Odsjek šumarstva, lovstva i drvne industrije

 

AP

Obrazac

MPSV.VSDI.8

Saglasnost na privremene godišnje planove gospodarenja lovištem

MPSV.VSDI.9

Odobrenje za držanje nezaštićene divljači u ograđenom prostoru radi treninga i ispitivanja urođenih osobina lovačkih pasa

MPSV.VSDI.11

Dozvola za krčenje šume

 

Odsjek veterinarstva i ribarstva

 

AP

Obrazac

MPSV.PPIV.12

Utvrđivanje ispunjavanja propisanih veterinarsko zdravstvenih uslova u pogledu izgradnje, tehničkog uređenja, opreme, načina rada, stručnog kadra i higijene

MPSV.PPIV.10

Veterinarsko zdravstvena saglasnost na lokaciju i projektnu dokumentaciju za izgradnju i rekonstrukciju objekata

MPSV.PPIV.11

Veterinarsko zdravstvena saglasnost za tradicionalno sportsko natjecanje bikova i izložbe životinja

 

Odsjek vodoprivrede

 

AP

Obrazac

MPSV.VSDI.2

Vodna saglasnost

MPSV.VSDI.3

Vodna dozvola

MPSV.VSDI.4

Odredivnanje granice vodnog dobra za površinske vode II kategorije

MPSV.VSDI.5

Ustanovljavanje ograničenog prava korišćenja na javnom vodnom dobru uz površinske vode II kategorije 

MPSV.VSDI.1

Predhodna vodna saglasnost

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv