Registar administrativnih postupaka

 

Registar administrativnih postupaka predstavlja potpunu i sveobuhvatnu evidenciju svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou ministarstva.

 

Registar sadrži sljedeće podatke o administrativnim postupcima:
• puni naziv obrasca,
• nadležna organizacijska jedinica,
• potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva,
• kontakt podaci,
• pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev),
• naknade za plaćanje,
• napomene i
• priloženi zahtijev u elektronskom obliku.

 

 

AP

Obrazac

MBP.3

Pravo po osnovu preostale radne sposobnosti

MBP.4

Pravo na dodjelu stipendija

MBP.10

Beneficije pri zapošljavanju boračke populacije

MBP.5

Rješavanje stambenog pitanja

 

Odjeljenje za ekonomsko finansijske poslove

 

AP

Obrazac

MBP.9

Participacija u učešću - održavanju sportskih takmičenja u invalidskom sportu i manifestacija povodom obilježavanja Dana OSBiH na području Kantona

 

Odjeljenje za pravne, socijalno-statusne i informativne poslove

 

AP

Obrazac

MBP.6

Naknada troškova podizanja nišana-nadgrobnih spomenika

MBP.8

Jednokratne novčane pomoći

MBP.2

Pravo na banjsko i klimatsko liječenje

MBP.1

Pravo na liječenje u inostranstvu

 

 

AP

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv