Organizaciona struktura

 

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva utvrđuje se:

 

  • unutrašnja organizacija Ministarstva, vrste organizacionih jedinica i njihove nadležnosti;
  • sistematizacija radnih mjesta;
  • rukovođenje Ministarstvom i organizacionim jedinicama, ovlaštenja u rukovođenju i odgovornost za obavljanje poslova;
  • stručni kolegij i radna tijela Ministarstva;
  • saradnja u vršenju poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva;
  • programiranje i planiranje rada;
  • način ostvarivanja prava i dužnosti iz radnog odnosa i disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika;
  • ostvarivanje javnosti rada Ministarstva;
  • prijem pripravnika...


UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv