ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

Ministarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđene Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona kao i drugim zakonima i propisima na način da se osigura potpuno, efikasno i racionalno izvršavanje svih poslova.

Unutrašnja organizacija koja se utvrđuje ovim Pravilnikom zasniva se na slijedećim principima:
- racionalnosti i osiguranju uspješnog i efikasnog obavljanja svih poslova iz nadležnosti Ministarstva;
- grupisanje poslova u cjeline prema njihovoj međusobnoj povezanosti i srodnosti, vrsti i obimu, stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uslovima za njihovo obavljanje;
- ostvarivanje pune i ravnomjerne zaposlenosti svih državnih službenika i namještenika;
- određivanju broja izvršilaca tako da bude adekvatan vrsti, obimu i složenosti poslova iz nadležnosti Ministarstva;
- pravilnoj raspodjeli poslova iz nadležnosti Ministarstva na poslove koje obavljaju državni službenici i poslove koje obavljaju namještenici.

Poslovi i zadaci u Ministarstvu obavljaju se u okviru slijedećih Odjeljenja:

  1. Odjeljenja i
  2. Odjeljenja 

Dio poslova iz nadležnosti Ministarstva izvršavaju namještenici izvan organizacionih jedinica kako je to utvrđeno Pravilnikom.Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15