ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

 

Za vršenje istovrsnih, srodnih i međusobno povezanih upravnih i drugih stručnih poslova iz nadležnosti Ministarstva osnovane su dvije osnovne organizacione jedinice bez unutrašnjih organizacionih jedinica:

- Odjeljenje za kulturu
- Odjeljenje za sport i mlade


Dio poslova iz nadležnosti Ministarstva koji čine samostalnu cjelinu i nemogu se obavljati u formiranim osnovnim organizacionim jedinicama, obavljaju pojedini izvršioci izvan osnovnih organizacionih jedinica koji za svoj rad neposredno odgovaraju ministru za kulturu, sport i mlade.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv