Opšti uslovi za ostvarivanje novčanih podrški

 

Pravo na ostvarivanje novčanih podrški imaju:

1. Poslodavci na području Tuzlanskog kantona

Korisnici Programa su poslodavci registrovani na području TK, koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa dospjele do dana podnošenja zahtjeva za refundaciju ili imaju potpisan sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, kao i oni na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji, prema kojima nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak, koji u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za refundaciju nije smanjio broj zaposlenika.
Poslodavcu se može odobriti sufinansiranje osoba sa evidencije nezaposlenih čiji broj ne prelazi broj ukupno zaposlenih osoba kod navedenog poslodavca u momentu apliciranja na Javni poziv, s tim da se ne može sufinansirati zapošljavanje osoba otpuštenih u posljednja tri mjeseca od dana apliciranja.

U Programu ne mogu učestvovati :
- privredni subjekt koji je u prethodne tri godine koristio poticajna sredstva po programima Federalnog zavoda za zapošljavanje i/ili Službe za zapošljavanje TK i sredstva koja su dodjeljivana iz budžeta kantonalnih i federalnih institucija a nije ispoštovao ugovorne obaveze po programima.
- poslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze po osnovu poreza i doprinosa,
- poslodavci koji su bili evidentirani zbog rada na crno u 2013. godini


2. Nezaposlena lica na području Tuzlanskog kantona

Sredstva za podsticanje zapošljavanja se mogu odobriti za lica koja su:
a) na evidenciji nezaposlenih lica kod Službe za zapošljavanje,
b) se zaposlila putem javnog oglasa koji poslodavac dostavi Službi za zapošljavanje,
c) sa svojim poslodavcem zaključili ugovor o radu na period koji ne može biti kraći od šest mjeseci

Sredstva za podsticanje zapošljavanja se ne mogu odobriti za lica kojima je korisnik sredstava otkazao ugovor o radu u posljednja tri mjeseca koja prethode podnošenju zahtjeva za refundaciju.


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15