MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

 

Adresa: Muhameda Hevaija Uskufija 1
 75 000 Tuzla
Tel.: ++ 387 (0) 281 - 296 
Fax: ++ 387 (0) 281 - 340
e-mail :  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Ahmed Omerovic MON

MINISTAR
 Ahmed Omerović

 

 

Sekretar Ministarstva obrazovanja i nauke Armela Topuzović
Pomoćnik ministra za pravne i opće poslove Fuad Mešanović
Pomoćnik ministra za ekonomsko-finansijske poslove Jasminka Kurević
Pomoćnik ministra za obrazovanje i nauku Fikret Vrtagić

 Ministarstvo obrazovanja i nauke vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 

 • obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
 • predškolski i osnovni odgoj i obrazovanje;
 • srednje i srednje stručno obrazovanje, obrazovanje za obavljanje vezanih obrta, obrazovanje odraslih i visoko obrazovanje;
 • pripremu prijedloga dugoročnog programa razvoja i koncepciju odgojno obrazovnih ustanova;
 • donošenje pedagoških standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava za predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje;
 • vođenje registara odgojno
 • obrazovnih ustanova predškolskog odgoja, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih;
 • praćenje i poboljšanje učeničkog i studentskog standarda;
 • praćenje i razvoj naučnoistraživačke djelatnosti i naučnotehničkih informacija i komunikacija na području Kantona te provođenje propisa iz ove oblasti;
 • provođenje propisa iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, u dijelu kojim su utvrđene nadležnosti Ministarstva;
 • vođenje registra naučnoistraživačkih organizacija;
 • vođenje baze podataka odgojno obrazovnih ustanova i naučnoistraživačkih organizacija kao i drugih pravnih i fizičkih lica nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo;
 • nadzor nad zakonitošću rada ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica iz oblasti obrazovanja i nauke;
 • pripremanje nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva i donošenje provedbenih propisa kada je to zakonom određeno;
 • rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;
 • izdavanje isprava iz nadležnosti Ministarstva i vođenje propisanih službenih evidencija;
 • vršenje drugih poslova iz ove oblasti u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv