MINISTARSTVO FINANSIJA

  

Adresa: Turalibegova 40., Tuzla
Tel : ++ 387 (0)35 369 367 
Fax : ++ 387 (0)35 250 534
e-mail : 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Suad Mustajbasic MF

 

MINISTAR

Suad Mustajbašić

 

 

Rukovodeći službenici:

 

- SEKRETAR MINISTARSTVA: Merima Hajdarević
- POMOĆNIK MINISTRA ZA PLANIRANJE BUDŽETA: Edina Kurević
-
POMOĆNIK MINISTRA ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE: Dženita Bešić
- POMOĆNIK MINISTRA ZA TREZOR: Bahrija Jusupović 
- POMOĆNIK MINISTRA ZA FINANSIJSKU KONTROLU I IT: Anel Selimović

 

 

 

 Ministarstvo finansija vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • praćenje finansijskih i kreditnih odnosa sa inozemstvom u okviru ovlašćenja Kantona, a po poslovima privrednih subjekata sa svog područja;
 • praćenje novčanog i bankarskog sistema u dijelu koji reguliše nadležnost Kantona, a u skladu sa federalnim zakonom;
 • sistem taksi iz nadležnosti Kantona;
 • sistem regulacije igara na sreću iz nadležnosti Kantona;
 • finansiranje funkcija Kantona - izradu i izvršenje budžeta Kantona i godišnje obračune budžeta Kantona;
 • sistem finansiranja i formiranja razvojnih i drugih fondova na nivou Kantona;
 • praćenje sistema funkcioniranja službe za platni promet u okviru nadležnosti Kantona;
 • sistem fondova Kantona;
 • inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti;
 • pripremanje zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;
 • sistem finansiranja općih i društvenih potreba;
 • utvrđivanje dinamike praćenja i planiranja nedostajućih sredstava, koncentraciju finansijskih sredstava;
 • osiguranje finansijskih tržišta i poboljšanje finansijskog sistema na prostoru Kantona;
 • ekonomsko-finansijske poslove u vezi sa imovinom Kantona;
 • vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti, u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv