MINISTARSTVO PRIVREDE

 

Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29, Tuzla
Tel : ++ 387 (0)35 369 327 
Fax : ++ 387 (0)35 369-332
e-mail :  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 EdinDurakovic

  

MINISTAR

 Edin Duraković

 

Rukovodeći službenici:

Sekretar ministarstva: Fehrija Bajramović
Pomoćnik ministra za industriju, energetiku i rudarstvo: Rijad Bašić
Pomoćnik ministra za za razvoj: Erna Kusturica
Pomoćnik ministra za poduzetništvo i obrt: Nisveta Osmić
Pomoćnik ministra za pravne i opšte poslove: Edina Salamović

 

Ministarstvo privrede vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
 • provođenje politike u oblasti industrije, poduzetništva, rudarstva i energetike;
 • praćenje proizvodnje i preduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarenje i unapređenje u privrednim subjektima prema kojima ovlaštenja i obaveze vlasnika kapitala vrši Kanton;
 • praćenje geoloških istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina u skladu sa zakonima;
 • iskorištavanje prirodnih bogatstava;
 • aktivnosti na provođenju postupaka dodjele koncesija iz nadležnosti Ministarstva;
 • učestvovanje u procesu tranzicije i privatizacije privrednih društava u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
 • praćenje i analiziranje stanja u oblastima iz nadležnosti Ministarstva i predlaganje odgovarajućih mjera;
 • informisanje Vlade Kantona o stanju i kretanjima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
 • predlaganje propisa, projekata i programa koji podstiču ulaganja u razvoj privrede Kantona;
 • saradnja sa naučnim i stručnim institucijama, naučnotehnološkim parkovima i poslovnotehnološkim inkubatorima u zastupanju interesa razvoja Kantona;
 • implementacija projekata od značaja za Kanton, upravljanje domaćim i stranim sredstvima namijenjenim za realizaciju tih projekata;
 • utvrđivanje prioritetnih programa razvoja i prijedloga Programa javnih investicija Kantona;
 • praćenje implementacije usvojenih projekata i informisanja o ostalim pitanjima bitnim za ostvarivanje procesa razvoja Kantona;
 • koordinaciju rada sa resornim ministarstvima u Kantonu, lokalnom samoupravom, stranim vladinim i nevladinim organizacijama čija se djelatnost odnosi na razvoj, poduzetništvo, obrtništvo i poduzetničku infrastrukturu;
 • učestvovanje u izradi strategije razvoja Kantona, Federacije BiH i države BiH vezano za oblast industrije, rudarstva, energetike i poduzetništva;
 • podršku jačanju konkurentnosti subjekata male privrede, promocija poduzetništva i obrtništva kao i sistemsko podsticanje razvoja privrede Kantona;
 • praćenje rada organa upravljanja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala koja obavljaju djelatnosti iz nadležnosti Ministarstva;
 • pripremanje nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva i donošenje provedbenih propisa kada je to zakonom određeno;
 • izradu stručnih analiza i izvještaja;
 • rješavanje upravnih stvari iz nadležnosti Ministarstva;
 • vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15