Program rada Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u 2015. godini

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program rada za 2015. godinu. Nacrt godišnjeg programa rada Vlade TK kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Radionica na temu "Razvoj preporuka za prevenciju, intervencije i resocijalizaciju u oblasti maloljetničke delinkvencije"

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Vas poziva da učestvujete na

Radionici "Razvoj preporuka za prevenciju, intervencije i resocijalizaciju u oblasti maloljetničke delinkvencije" 
07.05.2015. godine u 11.00, Tržni Centar Dramar, Tuzla

Opširnije...

Saopštenje povodom Međunarodnog dana socijalnog rada, 17. mart 2015. godine

Ove godine socijalni radnici širom svijeta obilježavaju 17. mart kao Međunarodni dan socijalnog rada.
U skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada (IFSW), Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u mjesecu martu, a usmjerava se na doprinose socijalnog rada društvu i dio je kontinuiranog dijaloga o tome kako se nositi sa socijalnim izazovima širom svijeta, a u skladu sa Globalnim planom za socijalni rad i socijalni razvoj (2012-2016 godine).

Opširnije...

Rok za preuzimanje materijalne pomoći nedjelja (11.01.2015.godine)

Obavještavamo uposlenike firmi Fabrika obiće „Aida", Livnica čelika (Bosnia Valves d.o.o. Tuzla), Dita d.d. Tuzla i Konjuh d.d. Živinice, za koje je u proteklim danima obezbijeđena materijalna pomoć, a koji su od Merhameta RG Tuzla dobili potvrde o preuzimanju prehrambenih artikala u prodajnim objektima d.o.o Bingo, da namirnice trebaju preuzeti do nedjelje (11.1.2015. godine).

Opširnije...

Odabrani korisnici grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona izabralo je korisnike grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica" za održiv povratak.

Opširnije...

Informacija Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK

Rješavajući jedan od postavljenih zahtjeva radnika Dita d.d. Tuzla, FO „Aida" d.d. Tuzla, Livnica čelika DOO Tuzla (Bosnia Valves DOO Tuzla) i Konjuh d.d. Živinice, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog Kantona izvršilo je izmjene Programa raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2014. godinu, kao i izmjene i dopune Programa raspodjele sredstava privremenih, jednokratnih i drugih novčanih pomoći za 2014. godinu.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak