Borba protiv korupcije bit će u fokusu rada Vlade TK

Ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Una Harčin susrela se danas sa šefom Ureda misije OSCE-a u Tuzli Damirom Gnjidićem i predsjednikom Tima Vlade TK za prevenciju korupcije Miralemom Halilovićem.

Opširnije...

Održan sastank sa predstavnciima sindikata

Ministar pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, mr. Elvir Herčinović, u ponedjeljak 02.12.2019.godine održao je sastanak sa predstavnicima Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija Tuzlanskog kantona, čime je otvoren socijalni dijalog sa Sindikatom, ali i dogovorena uspostava kontinuiranog dijaloga Vlade Kantona i Sindikata kao socijalnih partnera.

Opširnije...

Posjeta ministra pravosuđa i uprave Elvira Herčinovića JZU Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac

Dana 27.09.2019.godine, po osnovu poziva organizatora, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Ambasade Švajcarske u Bosni i Hercegovini , ministar Ministarstva pravosuđa i uprave TK boravio je i prisustvovao radnom sastanku u JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac.

Opširnije...

Posjeta OSCE-a Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

Ministar pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Elvir Herčinović, 09.09.2019.godine u prvu službenu posjetu primio je šefa Ureda Misije OSCE-a u Tuzli Damira Gnjidića sa saradnicima.

Opširnije...

Prijem pripravnika-volontera

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 1/05, 11/08, 13/11 i 15/17), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 2018 godine, donosi:

 

ODLUKU 
o prijemu pripravnika-volontera

Opširnije...

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 30.10.2017. godine Zaključkom broj: 01-02-506-4/17 prihvatila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu, te isti stavila na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo pravosuđa i uprave