Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Poziv za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje”

Na osnovu člana 105 Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa
djecom- prečišćeni tekst („Službene Novine TK" broj: 5/12, 7/14), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, objavljuje

Opširnije...

Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

 

Naziv radnog mjesta:

"Viši referent za polaganje ispita iz upravljanja motornih vozila, na neodoređeno vrijeme                           - 1 (jedan) izvršilac

 


 

 

 

Konkurs za prijem u radni odnosna određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva

JAVNA USTANOVA DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA
Broj:05-2-34-64/15
Datum: 13.03.2015.

Na osnovu Pravila JU Direkcija regionalnih cesta TK, te Odluke o potrebi primanja u radni odnos broj 05-2-34-64-1/15 od 13.03.2015., vršilac dužnosti direktora raspisuje:

Opširnije...

Javni poziv za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija za 2015. godinu

Na osnovu člana 44. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (prečišćeni tekst) ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 i 5/14), tačke VII Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele sredstava za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 8/11 i 8/14) i Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

Opširnije...

Javni poziv u cilju prikupljanja prijava za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti za Tuzlanski kanton za 2015. godinu

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton, (Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12, 2/13, 2/14 i broj: 02/1-02-29243/14 od 18.12.2014. godine), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje

Opširnije...

Konkurs za dodjelu stipendija Ministarstva za boračka pitanja

 

Konkurs i obrazci zahtjeva za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice Tuzlanskog kantona za 2014/2015 godinu, biti će objavljen danas (10.02.2015. godine) na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona kao i u dnevnom listu „Avaz".

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15