Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Izabrani volonteri za potrebe pravosudnih institucija u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

 

Na osnovu člana 28. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 43/99, 32/00 i 29/03), člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 35/05), Odluka Vlade Tuzlanskog kantona o prijemu pripravnika – volontera, broj: 02/1-34-16185/13 od 05.08.2013. godine i broj: 02/1-34-29925-2/13 od 23.12.2013. godine, a u vezi sa raspisanim Javnim oglasom za prijem volontera u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona i Kantonalom pravobranilaštvu Tuzlanskog kantona objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje" dana 21..08.2013. godine, i isptavka oglasa dana 23.08.2013. ministar pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona donosi

ODLUKU
o konačnoj listi izabranih kandidata - volontera za potrebe pravosudnih institucija u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Izdavanje stana u zakup u Lukavcu

 

Izdaje se trosoban nenamješten stan u Lukavcu, u ulici Armije BiH, u stambeno-poslovnom objektu D7-D8 pov. 82,475 m², po cijeni od 280 KM mjesečno, sa uračunatim PDV-om na neodređeno vrijeme, uz obavezu zakupoprimca za plaćanje režijskih obaveza. Stan se sastoji od sljedećih prostorija: kuhinje sa balkonom, dnevne sobe sa balkonom, spavaće sobe, dječije sobe, hodnika, špajza-ostave i kupatila. Stan posjeduje centralo grijanje, parket i zidovi su u ispravnom stanju, ulazna vrata svih prostorija su ispravna sa ključem, prozori ispravni sa plastičnim roletnama.

Sve ostale informacije u vezi zakupa stana mogu se dobiti u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa, tel:035 369-304, 369-320.

Opširnije...

Obavještenje o provođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći

Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-861-4/13 od 18.12.2013. godine, prihvaćen je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći i isti je stavljen na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći je postavljen na web stranicu Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba.

Nakon isteka roka za provođenje javne rasprave, Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona će sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi i tekst prijedloga Zakona, uzimajući u obzir primjedbe, prijedloge i sugestije iz provedene javne rasprave.

Opširnije...

Odluka o izmjeni odluke o konačnom izboru korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“ za održiv povratak

Na osnovu člana 16. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Sl.novine TK", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11), člana 25. stav 1. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj: 2/06), Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001-„Podrška povratku prognanih lica"broj: 02/1-14-13699/13 od 22.07.2013. godine, Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001-„Podrška povratku prognanih lica"broj: 02/1-14-13699/13 od 25.09.2013. godine, Pravilnika o utvrđivanju uslova kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava na ime održivog povratka, broj: 09/1-02-23243/13 od 11.10.2013. godine, Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o konačnom izboru korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije
„Podrška povratku prognanih lica"za održiv povratak

Opširnije...

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA U OKVIRU JAVNOG POZIVA "PODRŠKA RAZVOJU KANTONA ZA 2013.GODINU"

Na osnovu poglavlja III. Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava "Podrška razvoju Kantona" za 2013. godinu, objavljenog 18.10.2013. godine u dnevnom listu "Oslobođenje", Komisija za odabir korisnika nepovratnih sredstava sa pozicije "Podrška razvoju kantona" objavljuje:

 

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA

Opširnije...

ODLUKA O KONAČNOM IZBORU KORISNIKA GRANT SREDSTAVA SA BUDŽETSKE POZICIJE "PODRŠKA POVRATKU PROGNANIH LICA" ZA ODRŽIV POVRATAK

Na osnovu člana 16. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Sl.novine TK", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11), člana 25. stav 1. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj: 2/06), Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001-„Podrška povratku prognanih lica"broj: 02/1-14-13699/13 od 22.07.2013. godine, Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001-„Podrška povratku prognanih lica"broj: 02/1-14-13699/13 od 25.09.2013. godine, Pravilnika o utvrđivanju uslova kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava na ime održivog povratka, broj: 09/1-02-23243/13 od 11.10.2013. godine, Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i

 

O D L U K U
o konačnom izboru korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije
„Podrška povratku prognanih lica"za održiv povratak

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna