Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Ispravka javnog konkursa za popunu radnih mjesta u JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. objavljenog 01.07.2015.godine u Dnevnom avazu

U ime Uprave JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. Direktor objavljuje:

ISPRAVKU JAVNOG KONKURSA za popunu radnih mjesta u JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. objavljenog 01.07.2015.godine u Dnevnom avazu

Opširnije...

Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2015.godinu

Kod izrade Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2015. godinu (u daljnjem tekstu Program) Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva suočilo se sa velikim brojem neriješenih zahtjeva koji su pristigli po osnovu Programa novčanih podrški iz 2014 godine („Službene novine F
BiH" broj: 44/14, 52/14 i 104/14) i u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine F
BiH" broj: 60/14 i 75/14) i Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanju novčane podrške po modelu ostalih vrsta novčanih podrški u poljoprivredi („Službene novine
Federacije BiH" broj 71/14 i 89/14).

S obzirom da je iznos sredstava za mjere iz Programa novčanih podrški za 2014.godinu bio nerealno uvećan, isti je imao za posljedicu veliki broj nerealizovanih
zahtjeva. Imajući ovo u vidu, Ministarstvo se opredijelilo za umanjenje iznosa novčanih podrški za najveći broj mjera kao i odabir prioritetnih proizvodnji koje će biti
predmet novčanih podrški u ovoj godini. 

Pored toga, vodilo se računa i o sljedećem:
- preuzetim obavezama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP-a) vezano za prilagoĎavanje praksi u voĎenju poljoprivredne politike prema
modelu Zajedničke poljoprivredne politike EU, 
- aktivnostima koje su predviĎene u Programu rada Vlade Federacije BiH za mandatni period 201 5-2018.godina,
- slijedeći odredbe Zakona o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH", br. 88/07,04/10, 27/12 i 7/13), kojima se definiraju mjere poljoprivredne
politike,
- postupajući u skladu sa Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH", broj 42/10),
- uvažavajući izdvajanja sredstava za podrške proizvodnji u zemljama okruženja,
- principima Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH 2015-2019 (Odluka Parlamenta F BiH, broj: 01,02-24-1 -780/15 od 08. 06.
2015. godine)
- rezultatima analize realizacije novčane podrške u proteklom periodu, donosimo Program kako slijedi.

 


 

 

 

P R O G R A M raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2015. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,3/01,12/03,10/05, 3/08 i 8/11) i člana 79. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 3/15.), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi


P R O G R A M
raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2015. godinu

Opširnije...

PROGRAM raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2015.godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00,3/01,12/03,10/05, 3/08 i 8/11) i člana 79. stav 7. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 3/15.), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi


PROGRAM
raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije
ovisnosti o drogama za 2015.godinu

Opširnije...

Ispravka javnog konkursa za popunu radnih mjesta u JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. objavljenog 01.07.2015.godine u Dnevnom avazu

U ime Uprave JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. Direktor objavljuje:

ISPRAVKU JAVNOG KONKURSA za popunu radnih mjesta u JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. objavljenog 01.07.2015.godine u Dnevnom avazu

Opširnije...

Javni konkurs za popunu radnih mjesta u JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. broj: 02/I-484-4/15 od 22.06.2015.godine, u ime Uprave JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. Direktor objavljuje:


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta u JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15