Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


O D L U K A o izboru korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Sl.novine TK", broj:17/00, 3/01, 12/03, 10/05 i 3/08 i 8/11), člana 25. stav 2. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj:2/06 i 15/11), i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu sa budžetske pozicije 23040001 – ''Podrška povratku prognanih lica'' broj 02/1-14-03506/15 od 16.06.2015. godine, Komisija za odabir i predlaganje korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica" imenovana rješenjem MinistrIca za rad socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, broj:09/1-36-26686/15 od 07.09.2015. godine donijela je:

 

 O D L U K U
o izboru korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije
„Podrška povratku prognanih lica"

Opširnije...

JAVNI POZIV u cilju prikupljanja prijava za učešće u sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona, broj: 15/1-02-026914/15 od 26.11.2015. godine i tačke VIII i X Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2015. godini ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/15, 12/15 i broj: 02/1-05-025142/15 od 23.11.2015. godine), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI POZIV
u cilju prikupljanja prijava za učešće u sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine
za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona

 

Opširnije...

Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 28. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK" broj: 5/00, 18/13 i 11/14) i člana 2. stav 4. Pravilnika o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 01-0202-427/15 od 10.02.2015. godine, direktor Zavoda objavljuje


J A V N I O G L A S
za prijem u radni odnos

Opširnije...

Privremene liste po osnovu naknade za obavljanje tehničke preglede vozila

Na osnovu člana 10. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila, broj 02/1-14-20481/15 od 14.09.2015.godine, Komisija za ocjenu prispjelih prijedloga projekata po javnom pozivu formirana Rješenjem ministra trgovine, turizma i saobracaja, broj 05/1-34-30399/15 od 13.10.2015. godine, donosi:

Opširnije...

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 49/05) , ministrica pravosuđa i uprave u Vladi Tuzlanskog kantona, o b j a v lj u j e

 

J A V N I O G L A S
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u
Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15