Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Konačna lista kandidata za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godini

Na osnovu člana 23. stav (1) Pravilnika o dodjeli finsansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godini, broj: 15/1-02-010277/21 od 25.03.2021. godine, Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje:


KONAČNU RANG LISTU

kandidata za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godini

Poziv sportskim organizacijama o terminu potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava za sufinansiranje programa/projekata u oblasti tjelesne kulture i sporta


Obavještavaju se sportske organizacije koje su ispunile uslove Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu da će se Ugovori potpisivati u Plavoj Sali JU Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.


Sportske organizacije su zbog trenutne epidemiološke situacije razvrstane po grupama prema spisku u prilogu kako slijedi:

1. Prva grupa (od rednog broja 1 do 30 prema spisku u prilogu) ugovore potpisuje 15.09.2021. godine (srijeda) u 13 h.
2. Druga grupa (od rednog broja 31 do 58 prema spisku u prilogu) ugovore potpisuje 15.09.2021. godine (srijeda) u 14,30 h
3. Treća grupa (od rednog broja 59 do 86 prema spisku u prilogu) ugovore potpisuje 16.09.2021. godine (četvrtak) u 13 h
4. Četvrta grupa (od rednog broja 87 do 114 prema spisku u prilogu) ugovore potpisuje 16.09.2021. godine (četvrtak) u 14,30 h.


Zbog epidemiološke situacije mole se sportske organizacije da potpisivanju ugovora prisustvuje po jedan predstavnik sportske organizacije i to isključivo osoba koja je ovlaštena za predstavljanje i zastupanje.

Ovlaštena osoba mora sa sobom da ponese identifikacijski dokument i pečat sportske organizacije.

Takođe, neophodno je da se prisutni pridržavaju svih mjera koje su propisane za područje Federacije BiH i Tuzlanskog kantona.

 

RTV TK - Javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme

Javno preduzeće Radio televizija Tuzlanskog kantona
ulica Mije Keroševića 20
75000 Tuzla

Na osnovu člana 39. Statuta JP RTV TK ("Službene novine TK", br. 12/17 i 3/20), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, člana 4. Pravilnika o radu JP RTV TK i saglasnosti Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona broj: 11/04-17058-1/21 od 30/08/2021. godine, objavljuje se

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na određeno vrijeme

Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na određeno vrijeme na period do dvanaest mjeseci, radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta kako slijedi:

1. Novinar, dva izvršioca, 12 mjeseci

Opširnije...

Konačna rang lista branitelja i članova njihovih porodica kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja

Na osnovu odredbe člana 16. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Ministar za boračka pitanja utvrđuje:


KONAČNU RANG LISTU
branitelja i članova njihovih porodica kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva
za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja, bez zasnivanja radnog odnosa, za 2021. godinu

 

Rezultati javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021.godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ( „Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/18) - prečišćeni tekst, a u vezi sa članom 7. stav (11) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 - Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/12) ministar za kulturu i sport i mlade, donosiODLUKU
o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje
programa/projekata sportskih 
organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu
Javni poziv za dostavljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Grada Tuzla

JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Grada TuzlaI PREDMET JAVNOG POZIVA
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa (Ured) poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave ponude raspoloživog kancelarijskog prostora na području Grada Tuzle za potrebe smještaja uposlenika Ureda koji treba udovoljavati uslovima za nesmetano obavljanje djelatnosti iz njegove nadležnosti.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna