Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 12/03 i 34/03), člana 50. Zakona o arhivskoj djelatnosti (Sl. novine TK, br. 15/00, 2/02, 13/11 i 11/21), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), člana 24. i 27. Pravila Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona broj: 01-1164-1/20 od 27.05.2020. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Pravila Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona br. 01-2993-4/21 od 24.12.2021. godine i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona broj: 01-80-4/22 od 14.01.2022. godine Upravni odbor Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
JAVNE USTANOVE ARHIV TUZLANSKOG KANTONA

 

 

Obavijest

O B A V I J E S T

 

Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane pandemijom COVID-19, a u vezi da preporukama i naredbama Kriznog štaba, Ministarstvo NEĆE vršiti prijem stranaka u vezi raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona, za školsku/studijsku 2021/2022 godinu.

Stranke potrebne informacije mogu dobiti putem telefona Ministarstva na broj: 035/369-401 i e-maila na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. , ili u općinskim/gradskim Službama za boračko – invalidsku zaštitu i boračkim savezima i udruženjima.

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima / učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studijesku / školsku 2021/2022 godinu

Na osnovu člana 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br: 16/15 i 2/18) i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: 15/1-04-000873-22 od 18.01.2022. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 


K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima / učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona
za studijsku / školsku 2021/2022 godinuJavni oglas o prodaju stana u vlasništvu Kantonalne agencije za privatizaciju putem javng nadmetanja-licitacije

Na osnovu člana 31. Statuta Kantonalne agencije za privatizaciju („Službene novine TK", br. 05/12) i Pravilnika o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Kantonalne agencije za privatizaciju broj: 03-647/2021 od 24.12.2021. godine, direktor raspisuje:

 


JAVNI OGLAS

o prodaju stana u vlasništvu Kantonalne agencije za privatizaciju putem javng nadmetanja-licitacije

 

 

Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na određeno vrijeme na period do dvanaest mjeseci

Javno preduzeće Radio televizija Tuzlanskog kantona
ulica Mije Keroševića 20
75000 Tuzla

Na osnovu člana 39. Statuta JP RTV TK ("Službene novine TK", br. 12/17 i 3/20), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, člana 4. Pravilnika o radu JP RTV TK i saglasnosti Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona broj: 11/04-033199/21 od 05/01/2022. godine, objavljuje se


JAVNI KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme


Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na određeno vrijeme na period do dvanaest mjeseci, radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta kako slijedi:


1. Montažer, dva izvršioca, do 12 mjeseci

Opširnije...

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta pomoćnog radnika- čistačice- spremačice na neodređeno vrijeme

U skladu sa članom 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK", broj: 7/17,10/17,10/18,14/18 i 8/21) i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme broj: 02/1-04-27634/21 od 30.11.2021. godine po ovlaštenju Vlade Tuzlanskog kantona pomoćnik sekretara Ureda, objavljuje

 


JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta
pomoćnog radnika- čistačice- spremačice na neodređeno vrijeme


 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna