Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Kantonalnoj upravi za inspekscijske poslove Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21), člana 4. Pravilnika o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i Odluke Vlade Tuzlanskog kanton o davanju saglasnosti za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, broj: 02/1-04-23602/21 od 19.10.2021. godine, v.d. direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona raspisuje

 


JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u
Kantonalnoj upravi za inspekscijske poslove Tuzlanskog kantona

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15