Obavijest o provođenju javne rasprave

Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona dana 21.10.2021. godine Zaključkom broj: 01-02-586-4/21 od 21.10.2021. godine i utvrdila javnu raspravu o istom u trajanju od 30 dana, te da će javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona provesti Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

Tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona možete preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba i na web stranici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona www.kuiptk.ba.

Svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na nacrt navedenog zakona možete dostaviti na adresu:

- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, ul. Rudarska 72, Tuzla, najkasnije do 22.11. 2021. godine.


S poštovanjem


Prilog:

- Program javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna