JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA PODRUČJU GRADA TUZLA

 

1. U skladu sa tačkom II Zaključka br. 02/1-04-3945-2/20 od 19.03.2020. godine Vlade Tuzlanskog kantona, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona (Ured) poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa Uredom za dostavljanje ponude za ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA za smještaj kantonalnih organa uprave i to: Ureda, Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona u trajanju od jedne godine dana.


2. Uslovi i karakteristike poslovnog prostora koji odgovaraju potrebama kantonalnih organa uprave su:
• Ukupna neto korisna površina prostora od najmanje 1000 m² sa kancelarijama, kuhinjama, toaletima i hodnicima prikladnim za ponuđenu površinu
• Ponuđači mogu ponuditi i više prostora sa manjim površinama na različitim lokacijama, a Ured će razmotriti da li su iste adekvatne za odvojeno smještanje navedenih kantonalnih organa uprave
• Poslovni prostor je potrebno da posjeduje centralno grijanje i klimatizaciju, da je dovoljno osvijetljen prirodnim svijetlom, da ima sve priključke i instalacije neophodne za normalno funkcionisanje kantonalnih organa uprave
• Poslovni prostor mora da posjeduje mokri čvor u skladu sa građevinskim normama
• Poslovni prostor mora da posjeduje besplatni parking prostor
• Prostor mora biti prazan i isti će kantonalni organi uprave opremiti prema svojim potrebama.

3. Ponude se predaju propisno zapečaćene putem pošte ili direktno na protokol Pisarnice, na
adresu Rudarska br. 57, Tuzla, sa naznakom: "Ponuda za javni poziv za zakup poslovnog prostora - ne otvarati"

4. U ponudi se mora obavezno dostaviti dokaz o vlasništvu na ponuđenom poslovnom prostoru (zemljišno-knjižni izvadak, izvod iz knjige uloženih ugovora, posjedovni list) i fotografije enterijera i eksterijera poslovnog prostora i objekta u kojem se poslovni prostor nalazi.

5. Ponuđač je dužan da iskaže cijenu u ponudi po m² poslovnog prostora sa uračunatim PDV-om kao i ukupnu cijenu takođe iskazanu sa PDV-om.

6. Ured će plaćati troškove električne energije, troškove telefona, utrošene vode, odvoza smeća, pripadajuće komunalne naknade po ispostavljenim računima isporučioca/izvršioca navedenih usluga.

7. Molimo da vašu ponudu dostavite najkasnije do 04.05.2020. godine do 16:00 h

8. Ured ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.


Sve potrebne informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
KANTONALNIH ORGANA TK-a

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna