IZMIJENJENO RADNO VRIJEME CENTRANE PISARNICE TUZLANSKOG KANTONA

Ured za zajedničke poslove Tuzlanskog kantona u skladu sa  donesenim mjerama kriznog štaba Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, te proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH, a u cilju prevencije i sprečavanja širenja virusa korona, obavještava Vas da će  radno vrijeme Centralne pisarnice Tuzlanskog kantona za rad sa strankama biti  od 8,00 do 13,00 sati.


Molimo Vas da ne dolazite u prostorije Centralne pisarnice osim u hitnim slučajevima, te da sačekate sa predajom zahtjeva i dokumentacije koja nije hitna kako bi se izbjegle gužve i okupljanje većeg broja  ljudi na jednom mjestu.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna