JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspored sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama" za 2014.godinu.

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje, JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspored sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama" za 2014.godinu.

Opširnije...

Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na određeno vrijeme u Ministarstvu zdravstva TK

 

Na osnovu čl. 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. Novine Federacije BiH" broj 49/05), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona broj:13/1-34-29753/12 od 13.12.2012.godine, Ministar zdravstva objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na određeno vrijeme u
Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA ZA RASPORED SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA" ZA 2013.GODINU

 

Na osnovu člana 35. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 7/13), a u vezi sa članom 3. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspored sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama" za 2013.godinu, broj:13/1-14-27346/13 od 11.11.2013. godine, Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje,

J A V N I P O Z I V
za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja
za raspored sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama" za 2013.godinu

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv