Rang lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju / ne uspunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru na području TK

Rang lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju / ne uspunjavaju uslove iz Javnog poziva
za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru na području TK

 

 

 

Aplikanti koji su ispunili uslove Javnog konkursa pozivaju se na potpisivanje ugovora u prostorije Ministarstva na adresi Rudarska 65, Tuzla u vremenskom periodu od 08.00 do 13.00 sati i to sljedećim redoslijedom:

-dana 04.11.2021. godine od rednog broja 1 do rednog broja 65;
-dana 05.11.2021. godine od rednog broja 66 do rednog broja 130;
-dana 08.11.2021. godine od rednog broja 131 do rednog broja 195;
-dana 09.11.2021. godine od rednog broja 196 do rednog broja 251.

Potpisivanjem ugovora stiču se uslovi za pokretanje postupaka i nabavke roba, usluga i radova od strane aplikanta/krajnjeg korisnika, te će se odobravati samo računi za refundaciju koji su izdati nakon datuma potpisivanja ugovora.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna