Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 49/05) i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti broj: 02/1-34-14898-1/15 od 20.10.2015. godine, ministrica pravosuđa i uprave u Vladi Tuzlanskog kantona, o b j a v lj u j e

 

I N T E R N I  O G L A S
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u
Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

 

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15